fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 16 april 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

Tre sätt att prenumerera: Asylnytt Facebook @Asylnytt twitter

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

SvT Nyheter 21-04- 08:

Regeringen presenterar ny migrationsöverenskommelse till sidans topp

På torsdagen gav regeringen besked om den framtida migrationspolitiken.

- Vi går över till tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff.

Vid pressträffen presenterade regeringen förslagen till nya migrationslagar som nu ska granskas av Lagrådet.

Syftet med den nya lagstiftningen är att få till en bättre balans mellan rättigheter och skyldigheter, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP).

- Jag är väldigt glad att vi kan lägga fram den här migrationslagstiftningen.

Ny huvudregel

Sedan presenterade Morgan Johansson de nya lagförslagen, som han menar kommer att göra att Sverige ligger i linje med andra EU-länder.

- Vi går över till tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Nyheter 21-04-08: Analys: Beskedet innebär att striden om flyktingpolitiken tar ny fart (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-04-08: Enighet råder mellan S och MP om ny migrationspolitik (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-04-08: Kritik mot migrationsförslaget: "Tuff och restriktiv lagstiftning" (Extern länk)

Se videon från regeringens pressträff (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-04-08:

L: Förslaget bryter inte mot januariavtalet till sidans topp

Regeringens migrationsförslag om en ny humanitär skyddsgrund är enligt Liberalerna inte ett brott mot januariavtalet.

Men kritiken är hård.

M och KD ser förslaget som en amnesti för de ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. SD tänker gå till val 2022 på att riva upp lagen om den blir av.

Striden bland januaripartierna om den heta migrationsfrågan ser ut att vara över för tillfället.

Nyamko Sabuni tycker inte att regeringens förslag om ny humanitär skyddsgrund, en nödventil för vissa personer som anses sakna skyddsskäl, bryter mot januariavtalet.

- Nej, det som skulle bryta mot januariavtalet skulle vara om det hade varit kostnadsdrivande politik, om vi redan i höst hade behövt avsätta pengar för att hantera det.

Hon välkomnar att människor som befinner sig i landet illegalt inte omfattas av skyddsgrunden. Men många andra delar är grumliga och kommer inte att få L:s stöd i riksdagen.

Enligt regeringen ska ensamkommande som fått stanna på grund av gymnasiestudier omfattas av skyddsgrunden. Även de med laga kraftvunna utvisningsbeslut ska kunna få en prövning.

- Det är ett haveri som Socialdemokraterna har mycket att skämmas för, säger Nyamko Sabuni.

"De facto amnesti"

Även Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska.

- Det blir alltså de facto en amnesti för gymnasieungdomarna, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04-08:

Åkesson kritisk till ny migrationslag: Ser det som en valfråga till sidans topp

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson kritiserar regeringens förslag till framtida migrationslagar och menar att de är för generösa. Även Vänsterpartiet är kritiska, men anser att lagen är för restriktiv.

På torsdagen presenterade regeringen förslag till de nya migrationslagar som ska granskas av lagrådet.

Den nya lagen ska ersätta den nuvarande, tillfälliga migrationslagstiftningen som varit i kraft sedan flyktingkrisen.

Som ny huvudregel gäller att tidbegränsade uppehållstillstånd ska gälla i stället för permanenta. Regeringen presenterade också en humanitär grund, som innebär att man kunna pröva uppehållstillstånd när det finns särskilt ömmande omständigheter.

"Innebär ökad invandring"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-04-08:

Ny ventil i lagen ger ensamkommande chans att stanna till sidans topp

Efter kritiken har regeringen omarbetat förslaget om en så kallad säkerhetsventil i migrationslagarna. Justitieminister Morgan Johansson (S) bedömer att Liberalernas hot om att lämna Januariavtalet är avvärjt. Förslaget ger en ny chans för ensamkommande att stanna, enligt språkröret Märta Stenevi (MP).

Regeringen kallade på torsdagen med kort varsel till pressträff om den framtida migrationspolitiken. Pressträffen hölls av justitieminister Morgan Johansson (S) och nya språkröret Märta Stenevi (MP) som är jämställdhetsminister med ansvar även för bostäder, segregation och diskriminering.

- Min bedömning är att det här förslaget har förutsättningar att passera genom riksdagen, säger Morgan Johansson.

En huvudpunkt är att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, vilket har gällt även under den tillfälliga lagen. Förslaget till ny lag innehåller också en särskild prövning för den som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det handlar om egen försörjning, kunskaper i svenska och samhällskunskap samt vandel.

- Förslagen innebär att vi ligger i linje med övriga EU-länder, för att förebygga att vi inte hamnar i samma situation som 2015, säger Morgan Johansson.

Ett beslut måste tas innan sommaren om ett långsiktigt regelverk för migrationen. Den tillfälliga lag som infördes efter den stora flyktingvågen 2015, och innebar en kraftig åtstramning, löper ut i juli.

Regeringen har i sitt förslag jämkat sig med de kritiska synpunkter som kommit angående en humanitär skyddsgrund. Det handlar om en säkerhetsventil för dem som saknar skyddsskäl men av humanitära skäl ändå bör ges uppehållstillstånd, exempelvis för att man hunnit skaffa sig en stark personlig anknytning till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Syre 21-04-09:

Ny migrationslag väcker starka känslor: "En sorglig politisk vision" till sidans topp

Försiktig glädje över små justeringar. Men ilska i botten över en lag som gör svensk migrationslagstiftning till en av de stramaste i EU. Så kan reaktionerna från organisationer som arbetar för asylrätt sammanfattas, efter torsdagens förslag från regeringen. Samtidigt laddar oppositionen till höger för strid mot den humanitära skyddsgrund som införs.

266 sidor lagtext. Det är vad företrädare för asylrättsrörelsen nu sätter tänderna i för att få en bild av vilka konsekvenser regeringens förslag till ny migrationslag kan få för människor på flykt.

Jämfört med migrationskommittéens ursprungliga förslag har regeringen nu gjort vissa justeringar för att undvika att vissa grupper kommer i kläm. En sådan grupp är samkönade par. För att återförenas med sin partner i Sverige krävs i regel att man bott tillsammans i hemlandet, något som ofta är en omöjlighet för samkönade.

I det justerade förslaget som nu skickats till lagrådet ska det finnas möjlighet för samkönade och par som på grund av hedersproblematik inte kunnat bo tillsammans att få undantag från kravet på att ha bott tillsammans i hemlandet. Linus Ericsson, ordförande för Flyktinggruppernas riksråd (Farr), är positiv till att regeringen lyssnat på de remissinstanser som pekat på att alla par inte kunnat bo tillsammans. Men vilken effekt justeringen får när lagen ska tillämpas är för tidigt att säga, menar han.

- Den här delen är lovande, men det återstår att se hur det implementeras, säger Linus Ericsson.

Bland de stramare i EU

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 11:

Kristersson om ny migrationslag: River upp den vid valvinst till sidans topp

Regeringens förslag om en ny humanitär skyddsgrund kommer att leda till en ökad invandring enligt Moderatledaren Ulf Kristersson.

MP:s språkrör Märta Stenevi menar att förslaget är en nödvändig ventil.

- Det behövs för att vi inte ska få se de orimliga konsekvenserna av tillfälliga uppehållstillstånd, säger Märta Stenevi när de båda ledarna debatterade i Agenda.

I veckan presenterade regeringens förslag om en framtida migrationspolitik som ska ersätta den nuvarande, tillfälliga migrationslagstiftningen som varit i kraft sedan flyktingkrisen.

Ett av förslagen är att uppehållstillstånd som huvudregel ska vara tidsbegränsade i stället för permanenta. Regeringen presenterade också en humanitär grund, som innebär att man kunna pröva uppehållstillstånd när det finns särskilt ömmande omständigheter.

Enligt Ulf Kristersson handlar det i praktiken om en amnesti.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset 21-04- 09:

Röda Korsets kommentar till förslaget till ny migrationslagstiftning till sidans topp

Regeringen skickade igår förslaget till Sveriges framtida migrationslagstiftning till Lagrådet. Jämfört med den ordinarie utlänningslagen innebär lagförslaget en rad inskränkningar exempelvis vad gäller möjligheten till familjeåterförening och till permanent uppehållstillstånd.

Förslaget till ny migrationslagstiftning som regeringen aviserade idag innebär i korthet att korta, tidsbegränsade uppehållstillstånd under EU-genomsnittet blir norm, att de hårda kraven på inkomst och bostadsstorlek för att få återförenas med partner eller barn behålls och att krav införs, förutom behovet av skydd, för att få permanent uppehållstillstånd. Röda Korset är kritiskt till flera av förslagen mot bakgrund av det vi ser i våra verksamheter för flyktingar, asylsökande och andra migranter. Dock välkomnar Röda Korset att regeringen till viss del tagit till sig av den kritik som framkommit under remitteringen av migrationskommitténs förslag.

Förslaget som regeringen aviserar innebär bland annat att många barn och föräldrar kommer att behöva leva åtskilda under lång - för vissa oöverskådlig - tid, vilket påverkar hela familjen. Det är ofta är kvinnor och barn som lever ensamma kvar i krigszoner och flyktingläger. Därför är det viktigt att det gentemot ursprungsförslaget nu aviseras en lite bredare möjlighet till undantag från försörjningskraven i vissa fall, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-03-18:

Proposition: Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten till sidans topp

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att identifiera fler personer som vistas i Sverige och motverka missbruk av resedokument och främlingspass föreslår regeringen bl.a. följande:

+ Migrationsverket och Polismyndigheten ges möjlighet att vid en inre utlänningskontroll fotografera en utlänning samt ta hans eller hennes fingeravtryck.

+ En utlänning ska i vissa fall kunna beviljas högst tre främlingspass under en femårsperiod.

+ Resedokument och främlingspass ska kunna återkallas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Läs eller hämta proposition nr 2020/21:159 (Extern länk)

Följdmotioner med anledning av prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten:

av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (Extern länk)

av Hans Eklind m.fl. (KD) (Extern länk)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (Extern länk)

av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) (Extern länk)

Se även propositionen om skärpta krav för EU-medborgares handlingar:

Riksdagen 21-03-11: Proposition: Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 14:

Arbetsförmedlingen inför "intensivår" för nyanlända till sidans topp

Arbetsförmedlingen inför ett "intensivår" för nyanlända med målet att deltagarna ska få arbete inom ett år.

- Vi höjer ambitionsnivån för att nyanlända ska komma i arbete, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Från och med den 15 april ska Arbetsförmedlingen erbjuda ett slags intensivår för nyanlända. Fokus under året kommer att ligga på "språkintensiva och arbetsplatsnära insatser" för att korta vägen till arbetsmarknaden, enligt regeringen.

- Alla individer som kommer till Sverige har olika förutsättningar, för vissa tar det längre tid, för andra går det snabbare. De vi vill ge möjligheter till är de som inom ramen av ett år kan komma in i jobb, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Deltagare handplockas

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 21-04-14: Jönköping hyllas som föredöme - nu startar regeringens satsning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena 21-04-12:

Sverige sviker de statslösa till sidans topp

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag till lag om medborgarskap. Det kommer drabba alla de statslösa som redan finns här allra hårdast, skriver Jehna Al-Moushahidi.

Enligt UNHCR finns det cirka 30 000 personer som är statslösa i Sverige. Att vara statslös innebär att man inte har någon nationalitet eller medborgarskap och det finns därmed inget land som har juridiskt ansvar för en. Statslös blir man om man tillhör en folkgrupp som diskriminerats eller om man bott i ett land där gränserna ändrats, exempelvis Palestina. I Sverige innebär det att man inte kan öppna ett bankkonto, resa, använda Bank-ID eller ens hämta ut ett paket på Coop - saker som svenska medborgare tar för givet dagligen.

Samtidigt presenterar Sveriges regering ett nytt förslag om hur medborgarskapslagen ska utformas. Det nya förslaget innehåller bland annat krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Syftet är att "integrera" fler människor, samtidigt som man stramar åt antalet personer som får svenskt medborgarskap. Rätt motsägande, tycker en del. Kanske inte ett problem, tycker andra, då fler EU-länder redan har liknande system. Men genom mitt engagemang inom statslöshetsfrågor så träffar jag de som det nya förslaget drabbar allra mest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

FARR 21-04-09:

Från Afghanistan/ Covid-19 i Afghanistan stoppade utvisning från Tyskland till sidans topp

Förvaltningsrätten i Baden-Württemberg (Tyskland) beslutade i december 2020 att utvisning av en ensamstående, frisk, arbetsför ung man inte kan deporteras till Afghanistan eftersom både ekonomin och allmänna förhållanden avsevärt har försämrats i landet på grund av COVID-19 pandemin. Domstolen beslutade att det är rimligt att anta att mannen inte legalt kan tillfredsställa sina mest elementära behov såsom att få mat, boende och sköta sin hygien. Domstolen avvek därmed från sin dittills tillämpade praxis, att en kraftfull, vuxen man i Afghanistan inte riskerar utarmning - oberoende om han på plats förfogar över ett livskraftigt nätverk som kan ta emot honom. Beslutet baserades på ett expertutlåtande om situationen i Afghanistan, skrivet av experten Eva-Catharina Schwörer som levt fem år i landet. Expertrapporten och den sökandes situation bidrog till att domstolen fann en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR). Däremot är domstolens beslut inte prejudicerande och utvisningar sker ifrån Tyskland även efter domen.

Domstolens pressmeddelande och expertrapporten som användes har översatts till svenska av Barbara Thulin.

En uppdaterad version av expertrapporten finns på engelska. Rapporten inkluderar nya intervjuer från februari/mars 2021. Läs expertrapporten på engelska här.

Eftersom det inte är fråga om någon vägledande dom, inte ens i Tyskland, så har domen i sig inte stor tyngd i ett asylärende i Sverige. Däremot kan expertrapporten tas in som underlag i inlagor, med påpekande om hur den har använts. I den europeiska asylbyråns riktlinjer finns skrivningar om att aktuell information om läget på grund av pandemin ska vägas in, exempelvis vid bedömning av internflykt.

I Migrationsverkets databas Lifos finns annan aktuell landinformation, till exempel flera nya säkerhetsrapporter från FN:s organ i Afghanistan (UNAMA) och en om livet i talibanstyrt område från Afghanistan Analysts Network.

Artikeln med länkar till källor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04- 06:

Från Jemen/ Rapport: Säkerhetsläget i Jemen till sidans topp

/Utdrag - sammanfattande analys/

Konfliktintensiteten och därmed de generella riskerna för civila att dödas eller skadas ser över tid ut att ha minskat något nationellt i Jemen de senaste åren jämfört med de närmast föregående, främst p.g.a. perioder med ett minskat antal flygattacker, men delvis också p.g.a. regionalt fokuserade nedtrappningsinsatser. Vidare har förhållandena även över längre tid skiljt sig märkbart mellan olika delar av landet. I mars 2021 råder dock fortsatt ett tillstånd av komplext internationaliserat inbördeskrig och humanitärt nödläge i stora delar av landet, och ett allvarligt säkerhetsläge i andra.

Gemensamt för i stort sett alla delar av landet är erodering av den jemenitiska staten, samt ett växande antal väpnade aktörer/miliser som vill ha sitt ord med i lagen avseende landets framtid. Kärnparternas signaler om beredskap att komma till en överenskommelse om nationell vapenvila har hittills inte åtföljts av hoppingivande mani- festationer vare sig på marken eller i luften. Även om de kanske hade kunnat, ser de till dags dato heller ännu inte ut att vara redo att komma till ett avtal som på kort sikt skulle kunna avsluta konflikten i landet.

(...)

Samtidigt finns nu ett visst momentum genom ett (marginellt) ökat intresse från internationella aktörers sida, inte minst USA, att komma närmare en lösning; initialt genom att åtminstone minska det direkta militära stödet till stridande parter. Med hänsyn till rådande tillstånd i landet särskilt i de hårdast drabbade frontlinjeprovinserna och mängden olika externa intressen (nu också Turkiet?) och interna aktörer i landet, ligger dock även fortsättningsvis en destruktiv utveckling i Jemen nära till hands.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-04-13:

Från Polen/ Polacker har börjat söka asyl i Sverige till sidans topp

Debattörerna: De hotas i sitt hemland - och fastnar i limbo

Polen styrs av politiker som drar tillbaka mänskliga rättigheter. Hot och förföljelse ökar ständigt mot flera grupper, bland annat hbtq-personer, kvinnor, barn och religiösa minoriteter. På senare tid har det även förekommit trakasserier mot personer som sympatiserar med andra ideologier än den nationalkonservativa.

Den här utvecklingen i Polen har fått människor att söka asyl utomlands. I höstas beviljade Norge en person från Polen asyl på grund av att han förföljts på grund av sin politiska aktivism. Förföljelser av hbtq-personer i landet är fruktansvärda.

Vi vet flera hbtq-polacker som har flytt från Polen till Sverige men som inte får asyl här. Det beror på en överenskommelse inom EU som kallas för Aznarprotokollet. Det går ut på att en medborgare i ett EU-land inte ska kunna söka asyl i ett annat EU-land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-04-13:

Från Syrien/ Danmark först i Europa att dra tillbaka uppehållstillstånd till sidans topp

Som enda land i Europa har Danmark börjat dra tillbaka uppehållstillståndet för syriska flyktingar. De danska myndigheterna klassar huvudstaden Damaskus som ett säkert område att återvända till - men möts av hård kritik av bland annat FN och Amnesty International.

Nyligen fick 94 syrier bosatta i Danmark beskedet att de inte längre har rätt att leva i landet. Inom kort kan ytterligare flera hundra syrier nås av samma besked. Detta sedan danska myndigheter börjat klassa provinsen Rif, där bland annat huvudstaden Damaskus ligger, som säker att återvända till.

- Syrien befinner sig fortfarande i inbördeskrig på många sätt. Men det kan finnas delar av landet där situationen är annorlunda och som myndigheter här hemma värderar som säkra, förklarade Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod (S) nyligen en intervju med tidningen Politiken.

Det har gått tio år sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut. Sedan dess har omkring 1,5 miljoner syrier sökt asyl i Europa. 35.000 av dem lever i Danmark, många på tillfälliga uppehållstillstånd enligt en lag som infördes av den förra socialdemokratiska regeringen 2013. Den innebär att endast den som är på flykt på grund av personlig förföljelse kan få permanent uppehållstillstånd - och dit klassas inte generella förhållanden, som inbördeskrig i hemlandet.

Att den danska regeringen nu har börjat dra in skyddet för syriska flyktingar möts av skarp kritik - bland annat av FN:s flyktingorgan UNHCR och Amnesty International som menar att Damaskus fortfarande har en hög våldsnivå generellt och att de som återvänder riskerar få sina mänskliga rättigheter kränkta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-05:

Från Syrien/ "What have I done wrong?" Denmark revokes 94 Syrian's asylum statuses till sidans topp

It has been a tough time for Syrians in Denmark with 94 losing their residency permits and asylum statuses, having to come to terms with their seemingly inevitable, forced deportations.

These are some of their stories.

One that has already gone viral on social media is 19-year-old high school student Aya Abo Daher. According to Danish news TV2.DK:

"In 2015, she and her family fled the Syrian civil war and the regime of President Bashar al-Assad, and until now they have had a temporary residence permit in Denmark. Aya Abo Daher has attended language school, the local primary school in 7th to 9th grade, 10th grade at Nyborg Gymnasium, and now she is three months from becoming an HF student from the school.

But on Wednesday, during a summer house trip with her friends, she was informed that her residence permit has not been extended. 'What did I do wrong? It is not safe for me to come back and I have done my best in Denmark. I felt so alone,' she tells TV 2 Fyn."

In a later post they reported:

"(Daher) has to come to terms with the fact that she has to leave the country.

It strikes Minister of Foreign Affairs and Integration Mattias Tesfaye (S) on Friday night in front of TV 2. 'We need to have some principles. The law is equal for everyone, and even if you have started a business or done well or poorly in high school, we have the same rules and they apply to everyone,' he says.

It happens after both SF, Enhedslisten and Radikale Venstre told TV 2 on Friday that they will try to help Aya Abo Daher and her family to stay in the country. But according to Mattias Tesfaye, the government will not 'pick a single case out of the pile' and treat it separately."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Euro-Med Monitor 21-04- 08:

Från Syrien/ Designation of Syria as 'safe' is dangerous, inhumane, and illegal till sidans topp

We are gravely concerned by Denmark's decision to declare parts of Syria as a safe place to send refugees back to despite the indisputable clear-cut conclusions of the UN that war-torn Syria is still witnessing war crimes, crimes against humanity and dire living conditions, Euro-Med Human Rights Monitor said in a statement today. We call on Denmark to immediately reconsider this dangerous announcement that signifies a drift in Danish politics towards the far-right.

Last March, Denmark has revoked the residency permits of 94 Syrian refugees after declaring Damascus and its governorate no longer dangerous. This comes less than two years after the Danish government decided in December 2019, that Damascus was considered no longer sufficiently dangerous to give grounds for international protection and reviewed the residency permits of about 900 Syrian refugees. The recent decision considering safe the whole Rif Dimashq Governorate, including Damascus, means that a further 350 Syrians will have to undergo a reassessment that could lead to a revocation of their refugee status.

The Danish Minister for Immigration and Integration, Mattias Tesfaye, claimed that they "have made it clear to the Syrian refugees that their residence permit is temporary. It can be withdrawn if protection is no longer needed". Yet Denmark's decision comes right after the report of the UN Commission of Inquiry on Syria demonstrating how the country is still ravaged by war and serious human rights' violations.

The report affirms that "the sheer volume, scale and consistency of government policies and acts that the Commission has found to amount to crimes against humanity have continued unabated for nearly 10 years, without any sign that the government intends to discontinue them".

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-04-09:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Syria - Military service till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.1 While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 - February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria - Military Service, provides relevant information regarding the service in the Syrian Arab Army, the formal land forces of the national Syrian Armed forces, focusing primarily on recent trends, with updated information on 2020 and 2021 where available.

The report was drafted by the EASO COI Sector, in accordance with the EASO COI Report Methodology. The report was reviewed by Belgium, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS), Centre for Documentation and Research (Cedoca); Denmark, Danish Immigration Service (DIS), and the Netherlands, Office for Country Information and Language Analysis.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

AYS 21-04-02:

Malta/ Europe, don't let there be another Easter tragedy! till sidans topp

On Easter Weekend, Malta once again ignores people in distress

At the time of writing, about 270 people are in distress in the Maltese Search and Rescue Zone, according to Alarm Phone.

The boat with 110 people on board has been in the sea for almost more than two days, the boat with 60 people for about 60 hours. When Alarm Phone contacted the Maltese Coast Guard, the agency that is responsible for rescues in the Maltese SAR Zone, they hung up on them.

Two merchant vessels are in the vicinity of the distress cases but have not conducted a rescue yet.

According to Sea Watch, the merchant vessel Nordic Star headed towards the boats after the NGO's monitoring airplane Moonbird sent a distress call, but turned away again.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-04- 03: Nödställda migranter räddade av hjälporganisationerna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-04-03:

Grekland/ Grekland övar militärt med Tunisien till sidans topp

Grekland och Tunisien förenas i en gemensam militärövning på Medelhavet. Länderna vill förbättra kampen mot illegala aktiviteter.

- Denna övning söker utveckla samarbetet mellan Tunisien och Grekland i kampen mot alla faror till havs, vilket inkluderar illegal migration och smuggling, säger det tunisiska försvarsdepartementets talesperson Muhammad Zekri.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Violence Monitoring Network 21-04- 14:

Östeuropa/ Balkan Region Report - April 2021 till sidans topp

In April, the Border Violence Monitoring Network (BVMN) reported on 42 pushbacks, impacting 1125 people-on-the-move at borders across the Balkans. This report brings together the latest first hand testimony and data on these incidents, highlighting the violent methods used by police across the EU external border. The report also looks at the involvement of other actors in violence at borders and interiors, such as right wing groups.

As a network comprised of grassroots organisations active in Greece and the Western Balkans, this report was produced via a joint-effort between Are You Syrious, Mobile Info Team, No Name Kitchen, Rigardu, Josoor, IPSIA, Disinfaux Collective, InfoKolpa, Centre for Peace Studies, Re:ports Sarajevo, Mare Liberum, Collective Aid and Fresh Response.

This report analyses among other things:

+ Court ruling for Madina Hussiny's family

+ Translation and linguistic violence in pushbacks

+ Border sites used in Albanian & Romanian removals

+ Cycle of pushback violence in Evros region

+ Right wing delegations and harrasment of squats

Read the full report to find out more on these topics and other developments in April, including the expansion of surveillance in Greek camps, the closure of Kara Tepe, large pushbacks from Samos, and the COVID-19 conditions in camps in Bosnia-Herzegovina. Together, these updates offer a grim insight into the way transit, reception and removals are being structured violently against people-on-the-move in the Balkans.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-04-08:

USA/ Misguided public health border expulsions till sidans topp

Biden administration returning asylum seekers to harm

The United States government's summary expulsion of irregular border crossers without regard to their asylum claims or need for protection on ostensible public health grounds puts lives at risk and violates US obligations under international law, Human Rights Watch said today in releasing a "question and answer" analysis. The administration of President Joe Biden should immediately stop returning asylum seekers to harm and rescind the March 2020 order invoked to authorize the expulsions.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued the order under pressure from the administration of former President Donald Trump. The order, which is based on the misapplication of Title 42 of US law - an obscure 1944 public health law not intended for immigration enforcement purposes - has been wrongfully used to give US Customs and Border Protection (CBP) unchecked authority to summarily expel migrants, including asylum seekers, arriving at US land borders.

"President Biden promised during his campaign to restore the right to seek asylum, but close to 100 days into his administration, Trump's border expulsion policy remains in place," said Ariana Sawyer, US border researcher at Human Rights Watch. "The Biden administration should immediately stop returning asylum seekers to harm, and instead build a humane border regime that protects public health and respects rights."

CBP agents have so far performed more than 642,700 expulsions under the CDC order, which uses public health as a pretext for dismissing human rights obligations. Under the order, agents have been denying asylum seekers access to nonrefoulement screenings required under US and international law to ensure they are not returned to persecution or torture.

The expulsion policy is only being applied at the border, and other travelers do not face the same restrictions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 07:

USA/ Allt fler migranter söker asyl - i Mexico till sidans topp

Antalet asylsökande i Mexiko ökar varje dag. På bara tre månader har över 20 tusen personer sökt asyl, vilket är mer än hälften än hela förra året.

Cirka 80.000 personer spås söka asyl i Mexiko i år, det handlar om de som inte ser en chans att få komma in i USA.

De flesta migranterna flyr från Centralamerika, framför allt från Honduras, Guatemala och El Salvador, där fattigdomen ökat rejält efter flera orkaner och pandemins effekter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04- 10:

USA/ Biden anklagas för otydlighet om migration till sidans topp

USA:s president Joe Biden får stark kritik för att inte ge tydliga besked om migrationen. Vissa kallar läget i USA vid gränsen till Mexiko en humanitär kris.

I mars kom 172 000 migranter över gränsen och myndigheterna har börjat boka upp hotell för att klara av att ta emot de som kommer.

Ekots migrationskorrespondent Alice Petrén är på plats i Texas.

- Nej jag var inte rädd, men det var fruktansvärt hett, mycket insekter och tungt att vandra, säger Marina Osorio, som kommit från Honduras.

Det tog en månad att nå hit till Texas med döttrarna, Gissela och Nicole, tretton och fyra år gamla. Vissa sträckor tog de buss och åkte lastbil. Den 39-åriga mamman ser utmattad ut medan tonårsdottern är som en nyutslagen ros, leende.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Immigration Impact 21-04-08: How the Biden administration is responding to unaccompanied children, families, and adults at the border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04-11:

USA/ 172 000 människor korsade gränsen i mars till sidans topp

I USA har gränsbevakningen mot Mexiko förstärkts rejält. I mars kom 172 000 flyktingar och migranter över gränsen och människor fortsätter att komma.

Fyra olika yrkeskårer är aktiva och synliga för att stävja migrationen: gränspolisen, vanlig polis, staten Texas trupp och nationalgardet.

Migranterna lämnar torka, korruption och våld i Honduras, El Salvador och Guatemala. President Joe Biden har avbrutit Trumps politik "stanna i Mexiko" och tillåter familjer att söka asyl nu.

I USA är bevakningen av gränsen mot Mexiko kraftigt förstärkt sedan antalet migranter ökat rejält de senaste månaderna. I februari kom cirka 100 000 personer - i mars ökade siffran med 72 procent, till cirka 172 000.

Människor fortsätter att komma.

- Nu mitt på dagen är det som lugnast, men migranterna kommer 24 timmar om dygnet, säger de två gränspoliserna i kamouflagekläder från sin båt som de patrullerar med.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IOM 21-04-08:

Internationellt/ First comprehensive global analysis of COVID-19 travel restrictions till sidans topp

While the overall picture of cross-border human mobility in 2020 is of movement dramatically curtailed as a result of measures imposed by governments since the onset of the COVID-19 pandemic, a new report shows a varying reality over time and by region, with particularly harsh effects for refugees and other migrants who move out of necessity.

The report resulting from the collaboration by the International Organization for Migration (IOM) and the Migration Policy Institute (MPI) marks the first comprehensive analysis of the travel measures and border closures that governments around the world took during 2020-which at their peak in mid-December exceeded 111,000 in place at one time. The report, COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020, results from MPI analysis of IOM's COVID-19 Mobility Impacts platform, which collects all of the actions taken by countries and subnational authorities to close international borders, restrict travel between particular locations, impose quarantines and health requirements for travellers, and establish "travel bubbles" and other arrangements.

"The COVID-19 pandemic has gravely impacted global mobility, stranding millions of people, migrant labourers, family members or international students overseas," said IOM Director General António Vitorino. "This report draws out these dynamics over the course of 2020 and highlights the ways governments are attempting to restart mobility in 2021 and beyond."

Cross-border mobility in 2020 can be divided into three phases, the report's authors find:

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Asylkommissionen blogg 21-04-13:

The breathing space or temporary protection from the perspective of refugees till sidans topp

Regeringens avsikt med att bara ge korta uppehållstillstånd är att öka nyanländas incitament att söka jobb. Men i det långa perspektivet har tidsbegränsade tillstånd en negativ effekt på integrationen på arbetsmaknaden. Detta är resultatet av en studie som Yevgeniya Zavela presenterar i dagens gästblogg.

The breathing space or impact of temporary protection on integration from the perspective of refugees

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The working paper including all the references accessible on the website of London University (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Västernorrland 21-04-08:

Tipsade Migrationsverket om flyktingar - ABF-anställd lämnar sin tjänst till sidans topp

Den tidigare asylsamordnaren hos ABF i Härnösand lämnar sin tjänst, förhandlingarna är avslutade men Gitte Funk som är ombudsman för ABF säger att hon inte kan uttala sig om den överenskommelse som parterna har träffat.

Mannen stängdes av från sitt arbete i februari efter att P4 Västernorrland avslöjade att han samtidigt som han ansvarade för kurserna för asylsökande hos ABF också tipsade Migrationsverket om deltagare och anklagade asylsökande för att ljuga och spela teater.

Mannen har själv sagt att hans chefer på ABF vetat om att han tipsat om flyktingar, men det har hans chefer förnekat.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 21-04-02:

Hundratals asylsökande måste flytta när Migrationsverket sparar till sidans topp

Hon fruktar för hur hennes barn ska reagera. I snart sex år har de bott i en av Migrationsverkets tillfälliga lägenheter. När Migrationsverket skär ner tvingas de och hundratals andra asylsökande flytta. Hon vet bara inte hur hon ska säga det till sina barn.

- Det är hjärtskärande, säger "Sarah".

Hon bor med sina tre barn på en mindre ort i Sjuhärad. Den äldsta sonen går i skolan och spelar fotboll på fritiden. Hon beskriver hur familjen känner sig som en del av samhället. Men snart måste de flytta. Totalt är det drygt 600 asylsökande i Västsverige som är i samma situation.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Väst 21-04-02:

Kyrkans flyktingsamordnare: "Det blir ett steg tillbaka i integrationsprocessen" till sidans topp

Oron är stor bland asylsökande familjer. Det menar diakonen Mariana Viåsen, som jobbar med flyktingfrågor inom Svenska kyrkan i Borås. Hon tror att flytten av asylsökande kan få konsekvenser för integrationen.

- Det är deras trygghet som rycks ifrån dem, säger hon.

De senaste åren har det kommit allt färre som söker asyl i Sverige. Därmed har behovet av tillfälliga lägenheter till asylsökande minskat. Nu avvecklar Migrationsverket boenden och kontor i bland annat Mariestad och Borås.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 21-04-07:

Asylsökande tvingas flytta - Noora orolig för sin autistiske son till sidans topp

Asylsökande barnfamiljer i Lilla Edet tvingas flytta när Migrationsverket avvecklar tillfälliga bostäder till följd av att allt färre söker asyl i Sverige.

Noora Bapirvand oroar sig för hur det ska bli för hennes 12-åriga son Sepher, som är både autistisk och blind, när han rycks upp från den plats där han precis börjat känna sig trygg.

"Vi får ta vårt ansvar och se till att man för över den information som behöver föras över till mottagande aktör", säger Stefan Bergman, verksamhetsexpert på Migrationsverket region väst.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-04- 02:

Grekland/ Millions of euros for fenced structures, pushbacks dismissed as "fake news" till sidans topp

European Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson toured the eastern Aegean and announced over 250 million euro of EU funds for reception structures on five Greek islands. The Commissioner and Greek Minister of Migration and Asylum Notis Mitarachi said new structures on Lesvos and Samos will be fenced and have controlled entry and exit. Journalists criticised lack of access to the so-called Moria 2.0 camp. Two deadly incidents took place in Greek detention centres; the Greek Refugee Council called for an end to detention. Mitarachi dismissed reports of pushbacks as "fake news", while the UN Refugee Agency (UNHCR) urged Greece to investigate "hundreds of pushbacks." A relocation flight for recognised refugees took off from Lesvos to Germany, amid calls for more solidarity.

On the occasion of her visit to the eastern Aegean islands Samos and Lesvos, European Commissioner for Home Affairs Ylva Johansson announced that the EU would provide €155 million to the Greek authorities for the construction of new reception centres on the islands Lesvos and Chios. With €121 million awarded in November 2020 for structures in Samos, Kos and Leros, the financial support for reception in the eastern Aegean totals a quarter of a billion euro. During a joint press conference in Lesvos, Greek Minister of Migration and Asylum Notis Mitarachi said the construction process currently underway on Samos, Kos and Leros will be finalised in three months. In regard to the planned structures in Lesvos and Samos he pointed out that they will be fenced all around with areas for separating vulnerable groups inside the main structure, and that entry and exit to the camp will be controlled and possible only at set hours. No date was specified for when the structures will be operational, but both Johansson and Mitarachi stressed that no-one should spend the next winter in the current facilities. A statement issued by Johansson ahead of the visit read: "Winter hardship in 2020-2021 was unfortunate. Winter hardship in 2021-2022 must be avoided."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE News 21-04-16: Newly arriving people are systematically beaten back to Turkey or abandoned, those granted international protection status are left destitute (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Support Aegean 21-04- 13:

Grekland/ Excluded and Segregated - The vanishing education of refugee children till sidans topp

The exclusion of refugee children[1] from the Greek education system reached record levels during the COVID-19 pandemic, prompting reactions from across the education sector, ?embers of Parliament and civil society.[2] Many children have been unable to attend school for over a year, while others have never managed to enrol. At the same time, worrying emerging discourse promotes education of refugee children solely through non-formal education inside Reception and Identification Centres (RIC) and camps.

From 15 January to 15 February 2021,[3] Refugee Support Aegean (RSA) interviewed 13 education professionals working with refugee children in different regions (Lesvos, Samos, Attica, Evia, Kilkis, Preveza, Thessaloniki), as well as 13 families living in reception facilities, i.e. RIC on the Aegean islands and camps on the mainland, in apartments, or outside of the reception system.[4] All interviewed parents stated that education of their children is their major concern following safety and health. All had only temporary or no access to education back home, as war and conflict disrupted their daily lives and the authorities often discriminated against girls' education. Despite the difficulties, their children had in all cases been to school in their country of origin, sometimes facing disruptions of attendance due to war or individual persecution. Parents stated that they wished for their children to go to school in order to be able to build their own lives and become active members of the societies they live in now.

In this report, RSA tracks barriers to refugee education stemming from problems in the implementation of the dedicated framework activated by Greece in 2016. It then discusses the aggravating role played by wider deficiencies in the asylum procedure and reception system of the country, coupled with xenophobic stances at school, local and regional level, and the repercussions of the COVID-19 pandemic on physical access to schools and remote learning for refugee children.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-06:

Bosnien/ Spotlight on Tuzla, forgotten city along on the Balkan Route till sidans topp

Usivak, Borici, Lipa, Velika Kladusa, Bihac... These names of Bosnian places are becoming more and more familiar in foreign news coverage about the situation for people-on-the-move. The first three places are camps, the last two are cities in the northwest of the country, where many people on the move are concentrated.

In comparison, Tuzla, Bosnia's third largest city, gets scant attention, and ordinary locals - by now, seasoned in their daily tasks - have long carried the burden of feeding, clothing and providing other aid to the hundreds of people on the move who pass through their city.

Many of these volunteers don't think of their jobs as a burden. This digest writer has personally met numerous PoM, who speak of Tuzla with stars in their eyes, remembering the generosity and outpouring of support they received there. In the dark days of winter 2020-21, a number of them even returned to Tuzla from places like Velika Kladu?a and Biha? because they felt they would be better welcomed.

However, now in the fourth year of Bosnia's "border crisis," the people of Tuzla are perhaps losing some of their steam, as they continue to receive little or merely performative support from authorities whose actual job it is to handle the situation.

Thus, in this feature we hope to shed some light on the good work of the people of Tuzla, an under-reported way-station along the Balkan route, and express our support for them and their efforts.

According to local volunteers and NGOs, more than 200 people on the move are currently staying in Tuzla, the first station in Bosnia and Herzegovina after entering from the eastern side, from Serbia. It's the fourth year that the same modus operandi continues.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Social Sciences 21-04-02:

Frankrike/ On the Streets of Paris: The Experience of Displaced Migrants and Refugees till sidans topp

by Madeleine Byrne, Independent Researcher and Journalist, Paris, France

Abstract

In the wak of the demolition of the "The Jungle" at Calais, northern France, in October 2016, more than three thousand asylum seekers, refugees and other informal immigrants at any given time live in informal tent cities throughout the city's northern areas. These makeshift camps appear to manifest a central issue in the French asylum system, that is applicants after making a claim for protection, and awaiting a hearing or decision, receive next to no formal support (financial, or residential) and are largely left to fend for themselves.

Not all of the camp residents are asylum seekers wanting to stay in France. Some are migrants (or asylum seekers) en route to the United Kingdom; others are refugees who received French protection, with no housing. Between 2015-2017 there were multiple outbreaks of scabies in these tent cities leading to sanitation workers refusing to work in their vicinity. The current Covid-19 crisis has, moreover, further exacerbated concerns about the health of the unhoused asylum seekers and migrants in Paris - unaccompanied minors, in particular.

This article will consider the repeated displacement, or dispersal, of this population in terms of the changing "politics of immigration"and policing in France under President Emmanuel Macron. In order to present the broader social context, it will also describe current events in Paris, including Macron government's legislation relating to asylum/immigration, policing and more, amid the Covid-19 health crisis.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy 21-04-10:

Storbritannien/ 'I feared I would die': Life inside the Napier Barracks housing till sidans topp

As the Home Office moves more migrants to Kent's abandoned army barracks, first-hand reports from ex-residents reveal the dark future envisioned by Priti Patel

Hashem* arrived in the UK last year filled with hope. "I thought this is the country where I'm going to be free and start my new life without any stress," he says. The 32-year-old Iranian fled his home country after he converted from Islam to Christianity, which meant he faced "punishment and even the death sentence". But his happiness upon arriving quickly evaporated when he was moved into the now notorious Napier Barracks in September, along with 400 other asylum seekers. "I realised that this country is not as welcoming as it seemed to be," he says.

Napier, a former military barracks on the Kent coast, was repurposed last year as accommodation for migrants claiming asylum. It hit the headlines when COVID-19 broke out in January, after months of warnings about the site's unsuitability. Concerns about the physical and mental wellbeing of the asylum seekers during the pandemic led to most being eventually moved out, including Hashem, and a similar site at Penally in Wales being closed down.

But The Guardian reports this week that more are to be sent to Napier barracks this month - as Hashem told me he was informed by staff during his stay.

So what is life like for asylum seekers held at Napier? And what does the whole sorry episode tell us about home secretary Priti Patel's future plans for the asylum system?

COVID outbreak

There's no question that Napier is a dreadful place to live, particularly during the height of the pandemic. With 28 people per block, and two toilets and showers shared between them, "hygiene is really poor [and] the chances of getting any type of diseases is really high," according to Ethan, a 26-year-old Iranian who spent three months inside Napier.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-04-06:

Libanon/ Lebanon: Refugees, migrants left behind in vaccine rollout till sidans topp

The Lebanese government's Covid-19 vaccination program risks leaving behind marginalized communities, including refugees and migrant workers, Human Rights Watch said today. Despite the government's promises of an equitable program, the effort has been tainted by political interference and a lack of information.

United Nations data shows that Syrian and Palestinian refugees have died from Covid-19 at a rate more than four and three times the national average, respectively. Yet, according to the government's online Covid-19 vaccine registration and tracking platform, only 2.86 percent of those vaccinated and 5.36 percent of those registered to receive vaccinations are non-Lebanese, even though they constitute at least 30 percent of the population.

"With one in three people in Lebanon a refugee or migrant, a third of the population risks being left behind in the vaccination plan," said Nadia Hardman, refugee and migrant rights researcher at Human Rights Watch. "The government needs to invest in targeted outreach to build trust with long-marginalized communities or the Covid-19 vaccination effort is doomed to fail."

Between February and March 2021, Human Rights Watch spoke to 21 Syrian refugees, 6 Palestinian refugees, the caretaker labor minister, and staff from the United Nations Refugee Agency (UNHCR), the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), the International Organization for Migration (IOM), and the Anti-Racism Movement (ARM), a grassroots collective in Lebanon that fights discrimination.

The Health Ministry has said that it aims to vaccinate 80 percent of the population by the end of 2021 and that the national vaccination plan covers everyone living in Lebanon, regardless of nationality. The first phase of the vaccine rollout prioritizes healthcare workers and those over age 75, followed by those over 65, and then those over 54 who suffer from certain underlying health conditions.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Migrationsverket 21-04-14:

Kammarrätt: Post till Migrationsverket anses ankommen samma dag den når verket till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 21 augusti 2020 i mål nr 346-347-20

Dom om att huvudregeln i 22 § första stycket förvaltningslagen ska tillämpas när det gäller Migrationsverkets posthantering vilket innebär att en ansökan om statlig ersättning ska anses ha kommit in den dag som handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare.

Presumtionen i 22 § andra stycket förvaltningslagen om att handlingen ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag ansågs inte vara tillämplig.

Bakgrund

Migrationsverket avvisade Botkyrka kommuns ansökningar om statlig ersättning med stöd av 19 § andra stycket förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) eftersom ansökningarna ansågs vara för sent inkomna.

Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 23 januari 2020 i mål nr 2668-2669-19 avvisningsbesluten eftersom rätten ansåg att Migrationsverket inte brutit den starka presumtionen i 22 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) om att kommunens ansökningar kommit in dagen innan ansökningarna ankomststämplats av verket och att ansökningarna således var inkomna i rätt tid. Rätten visade handlingarna åter till Migrationsverket för vidare handläggning och beslut.

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom om bifall och återförvisning. Migrationsverket anförde att bestämmelsen i 22 § FL om att en handling ska anses ha avskilts för myndigheten på ett postkontor dagen innan inte är tillämplig när det gäller myndighetens posthantering. Försändelser till Migrationsverket sorteras inte in i en postbox eller ett postfack på det sätt som beskrivs i förarbetena till förvaltningslagen utan post körs ut från postkontoret till Migrationsverket varje vardagsmorgon och handlingarna ankomststämplas därefter direkt.

(...)

Hela artikeln med länk till domen, mål nr 346-347-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 21-04-14:

Bisexuella Alex fick inte asyl - Migrationsverket ändrar kritiserat arbetssätt till sidans topp

Migrationsverket ska nu ändra sitt arbete efter att RFSL har kritiserat myndigheten i sin granskning av över 2000 HBTQI-asylärenden.

Alex är en av personerna i granskningen. När han sökte asyl på nytt, av HBTQI-skäl, fick han avslag utan prövning.

"Det ska inte kunna hända", säger asylrättsjuristen Aino Gröndahl.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Halland 21-04-14:

RFSL lämnar kravlista till regeringen till sidans topp

Under onsdagen lämnade RFSL en kravlista till regeringen gällande Migrationsverkets arbete i HBTQI-asylärenden.

RFSL kräver större rättssäkerhet och som bakgrund finns en granskning av över 2000 HBTQI-asylärenden.

"Jag kom fram till att de trovärdighets- och tillförlitlighetsbedömningar som görs bygger på stereotypa västerländska föreställningar", säger asylrättsjuristen Aino Gröndahl.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04-19:

Förutsättningar för att återkalla en skyddsstatusförklaring till sidans topp

Rättsligt ställningstagande RS/054/2021, ersätter SR 19/2018

/Utdrag:/

Skyddsbehov kan upphöra, inte statusförklaringen

En statusförklaring kan inte upphöra. En statusförklaring kan endast upphävas genom ett beslut om återkallelse. Det är själva flyktingskapet eller skyddsbehovet i övrigt som kan upphöra genom att det framkommer omständigheter som gör att en person helt enkelt inte längre omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 1-2 §§ utlänningslagen. Det är då, när en person inte längre omfattas av dessa bestämmelser, som ett beslut om återkallelse kan fattas rörande statusförklaringen.

Detta är en viktig distinktion att ha klart för sig och som kan göra det lättare att förstå systematiken kring de tillämpliga bestämmelserna.

Det som menas med upphörande (cessation är den engelska benämningen) är att den sökande rätteligen har varit skyddsbehövande och följaktligen beviljats skyddsstatusförklaring, men på grund av senare inträffade omständigheter har skyddsbehovet upphört.

Bestämmelserna om upphörande för flyktingar skiljer sig åt från de som gäller för alternativt skyddsbehövande varför de avhandlas under olika rubriker.

2.4.2 När upphör en utlänning att vara flykting?

Bestämmelserna om upphörande av flyktingskap återfinns i 4 kap. 5 § utlänningslagen och artikel 11 i skyddsgrundsdirektivet. De kommer ursprungligen från Genèvekonventionens artikel 1 C, punkterna 1-6. Utgångspunkten är att en person behåller sitt flyktingskap såvida inte någon av de uppräknade situationerna i artikel 1 C i konventionen är för handen.

(...)

Hämta ställningstagandet, RS/054/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-04-13:

Förlängning och permanent uppehållstillstånd till sidans topp

Denna artikel gäller alla som har haft tidsbegränsat tillstånd enligt den tillfälliga lagen och ska försöka få ett permanent tillstånd genom arbete. Reglerna gäller vid förlängning efter uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller gymnasiereglerna. Reglerna är särskilt viktiga för dem som haft uppehållstillstånd enligt "nya gymnasielagen" eftersom de riskerar utvisning.

Justerad med tillägg om proposition att ändra reglerna för PUT i Gymnasielagen 21-04-21

Artikeln innehåller också information för ungdomar som fortfarande studerar på gymnasienivå och behöver förlänga tillståndet. Även i den situationen är reglerna särskilt viktiga för dem som har tillstånd enligt "nya gymnasielagen". Men de kan också användas för personer som har korta tillstånd av andra skäl och kan få ett längre tillstånd om de går ett gymnasieprogram eller en yrkesutbildning.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

EU Migration Law Blog 21-04-13:

Spotlight on the best Interests of the Child in Returns & Reflections for the New Pact till sidans topp

By Rebecca O'Donnell, Director of Child Circle asbl.

On January 14, 2021, the Court of Justice of the European Union handed down a landmark judgment concerning the interpretation of the provisions of the EU Return Directive in cases involving unaccompanied children whose claim for international protection has been rejected (Case C-441/19 TQ v Staatssecretariis van Justitie en Veiligheid).

The interpretation of the relevant provisions of the Return Directive, in particular Articles 5 and 10, has been explored extensively in policy discussions since its adoption over 10 years ago. The centrality of the principle of the best interests of the child has been increasingly emphasised in asylum and migration policy; however authorities still struggle with its operationalisation. The Court's ruling is valuable in its concrete demonstration of how EU law, including the Charter of Fundamental Rights, requires the principle to be applied in this context.

Much ink will likely be spilled on this judgement. Many policymakers and lawyers across the EU will be analysing carefully the findings of the Court in this sensitive and much contested area. From a timing perspective, the judgment is also significant. The New Pact on Migration and Asylum, as well as discussions on international cooperation arising out of the Global Compact for Migration, means that the judgement may carry significant implications not only for the application of current law and practice in Europe, but potentially also for the future architecture of EU law and policy in this field and for cooperation with third countries on durable solutions for children.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Världen Idag 21-04-13:

Konvertiter: Avslag i Sverige - men får stanna i Tyskland till sidans topp

Församlingar vittnar om att konvertiter som fått avslag i Sverige får uppehållstillstånd i andra EU-länder. Det framgår av den uppföljande rapport till Konvertitutredningen som togs fram för två år sedan där skarp kritik riktades mot Migrationsverkets hantering av konvertitfallen. Den nya rapporten visar att problemen kvarstår och i vissa fall har förvärrats.

Personer som söker asyl i Sverige och uppger att man konverterat från islam till kristen tro har ofta svårt att bli trodda. Bara mellan 2018 och 2019 har uppemot 3 000 personer som konverterat till kristen tro, eller i ett fåtal fall ateism, fått avslag hos Migrationsverket, trots att konvertering inte är tillåtet i hemlandet, säger Maria Gustin Bergström, pastor och civilingenjör som arbetat med Konvertitutredningen och den uppföljande rapporten.

- Det är personer som är dokumenterat döpta och aktiva i församlingar. Det handlar om tusentals människor nu, men ändå hörs inget ramaskri i befolkningen. Det är tungt. Vi talar om människor som kan definieras som religiöst förföljda, säger hon.

I den nya rapporten, som Skandinaviska människorättsjuristerna och nätverket Rätt till tro står bakom, har man gjort en enkät till 76 deltagande församlingar i Konvertitutredningen - en enkät som sedan 46 församlingar svarat på.

Nära hälften uppger att det är något eller mycket svårare för en afghansk konvertit att få asyl jämfört med innan Konvertitutredningen. Endast två procent upplever att det blivit enklare och närmare 20 procent upplever ingen skillnad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04-08:

Barn födda i Sverige riskerar att utvisas till sidans topp

Barn som har fötts i Sverige, med föräldrar utan uppehållstillstånd, riskerar att utvisas.

Nyligen kom Migrationsöverdomstolen med en vägledande dom som gäller bland annat dessa barn.

Daniel Grynfarb, chef vid Migrationsrättsenheten på Migrationsverket, säger till Ekot att även om det nu finns en vägledande dom så måste varje fall prövas individuellt.

Ett av de barn som Migrationsverket nu beslutat att utvisa är trettonåriga Hadicha som bott i Sverige hela sitt liv.

- Jag är ju född här, så jag är ju inte invandrare eller så, säger Hadicha till Ekot.

Hennes föräldrar kom hit från Uzbekistan, och har stannat kvar, trots att de fått nej på sina asylansökningar.

Den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen gällde en 14-årig flicka. Hon var, precis som Hadicha, född i Sverige och har bott hela sitt liv här.

Domstolen prövade barnets bästa utifrån bland annat barnkonventionen och kom fram till att barnets bästa i just det fallet var att få stanna i Sverige. Domstolen betonade också att det faktum att flickans föräldrar varit illegalt i Sverige, inte skulle drabba henne.

När trettonåriga Hadicha, efter den vägledande domen nu återigen fått avslag på sin asylansökan, hänvisar Migrationsverket till att Hadicha varit i Sverige illegalt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Newsner 21-04-12:

Systrarna utvisas och tvingas lämna sina vårdarbeten - efter 7 år i Sverige till sidans topp

Efter sju år i Sverige fick Amela Kalac, 24, hennes tre syskon och deras sjuka mamma beskedet att de skulle utvisas till Serbien. Nu måste de säga farväl till sina vårdjobb och flytta till ett land där de inte är trygga eller känner sig hemma, berättar Amela för Newsner.

- Det blir fruktansvärt svårt att börja ett liv där man känner att man inte tillhör eller är trygg. Min lillebror har ingen anknytning till Serbien överhuvudtaget, säger Amela till Newsner.

Systrarna Kalac jobbar inom inom vården i Grästorps kommun och på sjukhuset i Lidköping. Sedan pandemins utbrott har de känt sig extra viktiga på sina jobb, då de dagligen har hjälpt äldre och sjuka.

Tanken på att lämna allt får det att knyta sig i magen på Amela, som kallat Sverige sitt hem i sju år, men Migrationsverket finner ingen anledning för familjen att stanna i Sverige.

Får inte stanna i Sverige

Familjen Kalac består av syskonen Amela, Arnela, Ilda och Dino, och deras psykiskt sjuka mamma. Alla kom till Sverige för sju år sedan, tillsammans med barnens pappa, som senare hastigt gick bort i lungcancer.

Familjen flydde från Serbien på grund av förföljelse och privata skäl. Några i familjen har bland annat fallit offer för våld och övergrepp, som gjorde det ohållbart att stanna.

Deras nya hem blev Grästorp, i Västergötland, där barnen började i skola.

Sju år senare ser Amela, 24, och hennes familj Sverige som sitt enda hem. Amela har gått naturvetenskaplig linje på gymnasiet, och efter det fick hon jobb inom äldreomsorgen i Grästorps kommun.

Hennes syster Arnela, 23, arbetar som undersköterska i Lidköping. Den tredje systern tar studenten i vår, och lillebror Dino går i åttonde klass.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Väst 21-04- 13: Migrationsverket om varför systrarna utvisas: "Når inte upp till kraven om anpassning" (Extern länk)

SvT Väst 21-04-13: Systrarna Kalac kämpar i den svenska pandemivården - nu utvisas de till Serbien (Extern länk)

SvT Väst 21-04-13: Cheferna tar strid för systrarna Kalac i Grästorp: "Förlust för Sverige att utvisa dem" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Bistånd ska dras in trots förlängd tidsfrist för frivilligt återvändande till sidans topp

Kammarrätten i Jönköpings avgörande från den 14 januari 2021 i mål nr 1455-20

Dom om upphörande av rätten till bistånd och om att förlängning av tidsfrist för utresa inte ger rätt till rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Linköpings dom att bevilja en asylsökande bistånd enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) eftersom tidsfristen förlängts enligt 12 kap. 14 b § utlänningslagen (2005:716), trots att tidigare tidsfrist enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut.

Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Jönköping ändrade den 14 januari 2021 i mål nr 1455-20 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut om upphörande.

Kammarrätten hänvisade till förarbeten till LMA där det framgår att det inte är tänkt att varje situation då verkställighet inte får ske ska medföra att rätten till bistånd kvarstår (prop. 2015/16:146 s. 12). Utifrån ordalydelsen av 11 § andra stycket 1 LMA och de ovan redovisade förarbetsuttalandena bedömde kammarrätten att rätten till bistånd upphör när en tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löper ut, även om en förlängd tidsfrist enligt 12 kap. 14 b § samma lag då fortfarande löper. Detta gäller under förutsättning att det inte är uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra.

Eftersom tidsfristen enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut den 4 december 2019 hade den tidigare asylsökandes rätt till bistånd upphört vid den beslutstidpunkten enligt 11 § LMA.

(...)

Läs mer och (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Ingen rätt till bistånd enligt LMA innan ny prövning har beviljats till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 13 april 2021 i mål nr 3347-20

Dom om det inte är uppenbart oskäligt att upphöra med rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. när en ansökan om verkställighetshinder är inlämnad och inte än är avgjord.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja en asylsökande bistånd enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Förvaltningsrätten hade bedömt att det var uppenbart oskäligt att rätten till bistånd skulle upphöra enligt 11 § LMA när ansökan om verkställighetshinder enligt utlänningslagen (2005:716) inte slutligen var avgjord, trots att tidigare tidsfrist enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen löpt ut.

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 13 april 2021 i mål nr 3347-20 förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut om upphörande.

Kammarrätten hänvisade till förarbeten till ändringar i LMA. Rätten konstaterade att för att det ska anses uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra måste det finnas starka skäl. Det ska vara fråga om undantagsfall i situationer där utlänningen av någon anledning inte kan avvisas eller utvisas. Till exempel kan det anses vara uppenbart oskäligt att låta rätten till bistånd upphöra när verkställighet inte kan ske trots att utlänningen fullt ut har verkat för att verkställighet ska kunna ske. Så kan också vara fallet om verkställighet inte kan ske på grund av allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. (Se prop. 2015/16:146 s. 18.)

(...)

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-04-15:

Kammarrätt: Dagersättning dras in för den som håller kontakt utan att uppge adress till sidans topp

Kammarrätten i Sundsvalls avgörande från den 17 februari 2021 i mål nr 667-20

Dom om nedsättning av dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. när den asylsökande inte uppger aktuell adress till Migrationsverket.

Bakgrund

Migrationsverket överklagade Förvaltningsrätten i Umeås dom att bevilja en asylsökande dagersättning enligt lagen (1994) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) trots att den asylsökande inte uppgivit aktuell adress till Migrationsverket.

Den asylsökande hade lämnat det boende Migrationsverket erbjudit den asylsökande i Skellefteå. Han hade istället, enligt egen uppgift, valt att leva som hemlös i Uppsala och att uppsöka mottagningsenheten i Uppsala var tionde dag.

Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten i Sundsvall ändrade den 17 februari 2021 i mål nr 667-20 förvaltningsrättens dom och satte ner dagersättningen till noll kronor.

Kammarrätten ansåg inte att den asylsökandes var tillgänglig för kontakt gällande asylärendet och därigenom försvårade handläggningen av ärendet i det avseende som avses i 10 § LMA. Överklagandet skulle därför bifallas.

Kammarrätten hänvisade även till förarbeten till LMA där det framgår att en asylsökande anses ha ett starkt intresse av att själv hålla kontakt med verket och att underrätta verket om eventuella adressändringar. En förutsättning för att verket ska kunna betala ut bistånd är ju att verket har en aktuell adress till sökanden (prop. 1993/94:94 s. 34).

Kammarrätten ansåg därutöver att det den asylsökande anfört om att Migrationsverket var skyldig att anordna boende åt honom i Uppsala inte kunde prövas inom ramen för målet då målet gällde rätten till dagersättning.

Artikeln med länk till domen, mål nr 667-20 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Expressen 21-04-02:

Cp-skadade Anastasias osannolika liv i Sverige till sidans topp

En osannolik överlevare i rullstol och pälsjacka hankar sig fram i ett vintrigt Stockholm. Ensam med cp-skada, utan uppehållstillstånd och bostad.

Längs hennes väg samlas Säpo-övervakade tjetjener, frikyrkopastorer, aktivister för funktionshindrade och filantroper som känner sig bedragna.

Ett par nätter gömmer hon sig på Södersjukhuset efter stängning, andra tar hon in på hostel som slänger ut henne när de inser att hon inte kan ta hand om sig själv.

Expressens Johanna Karlsson och Liza Alexandrova-Zorina följer huvudstadens ryskspråkiga parallellsamhälle.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Dagens Vimmerby 21-04- 15:

Kampen går vidare - Vimmerbyuppror för utvisningshotade familjen till sidans topp

Kampen för att familjen Berisha, som kom till Sverige för 15 år sedan, ska få stanna i landet går vidare. Dels på det juridiska planet, dels genom ett "Vimmerbyuppror för familjen".

I flera artiklar har vi rapporterat om den utvisningshotade familjen Berisha i Vimmerby.

Halil och Spresha Berisha träffades i Kosovo i början av 2000-talet och kom till Sverige för 15 år sedan. Två av deras tre barn är födda i Sverige. Familjen har ansökt om asyl flera gånger om, men Migrationsverket har gett avslag. Myndigheten anser inte att det finns skyddskäl.

I början av mars kom beskedet att familjen fått avslag av Kammarrätten på sin resningsansökan. Ett av de sista hoppen för att familjen skulle få stanna i Sverige försvann därmed, men de som kämpar för familjen har inte gett upp hoppet.

55 000 kronor insamlat

För en månad sedan drog barnens svenske "farfar", Lennart Nilsson, och Korskyrkan i Vimmerby igång en insamling till familjen, som hittills har inbringat 55 000 kronor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nerikes Allehanda insändare 21-04-14:

70 kängor åt integrationspolitiken till sidans topp

På bilden står 70 par skor som Ulricehamns kyrka ställt ut i protest mot att Migrationsverket låter barn, ungdomar och vuxna, som etablerat sig i kommunen under två till fem år, att flytta ofta utan att veta när och vart. Packningen vid flytten får väga högst 25 kilo per person.

Påskens manifestation från kyrkan i Ulricehamn är en tydlig illustration över den misslyckade migrations- och flyktingpolitiken. Sverige tog ett stort ansvar under flyktingkrisen 2015 då vi tog emot drygt 40 000 ensamkommande varav cirka 20?000 barn och ungdomar. Många av dem ensamkommande från Afghanistan.

Asylsökande skolungdomar har blivit väl etablerade i det svenska samhället, men även om de funnit sig väl tillrätta efter flera års studier, familjeliv och kompisar i Sverige utvisas de.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-04-02:

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi till sidans topp

Den 28 mars 2021 höll Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ett digitalt årsmöte. Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi, mer om det längst ned i texten.

(...)

FARRs ungdomsstipendium 2021 tilldelas Reza Rahimi

Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi. Reza tilldelas stipendiet för sitt stora stöd till andra asylsökande och hjälp till att deras röster ska höras.

Reza Rahimi är en skrivande människa som berättar mycket om situationen för asylsökande, såväl barn, kvinnor och ensamkommande unga, samt om orättvisor i världen. När de många barnfamiljerna sittstrejkade för sina rättigheter på Norra Bantorget i Stockholm sommaren 2019, var han ett stöd till familjerna och han hjälpte mammorna att skriva och dela sina berättelser. Så har han fortsatt att skriva och dela andras och egna berättelser och kämpa för asylrätten och en värld i fred.

FARRs årliga ungdomsstipendium delas ut sedan 1998. Syftet är att stödja unga människors insatser för asylrätten och/eller öka förståelsen mellan människor av olika etniska ursprung. Stipendiet delas numera ut till minne av Carl Lundevi, ung och inspirerande medlem i FARR:s styrelse, som tragiskt avled 2012 i alltför unga år.

Ida Gunge, ordförande FARR

Linus Ericsson, ordförande FARR

Kontakt: press@farr.se

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

European Parliament Think Tank 21-04- 07;

The external dimension of the new pact: A focus on prevention and readmission till sidans topp

Written by Eric Pichon

The challenges posed by migration have put EU Member States' solidarity to the test. Responding to a European Council request, in September 2020 the European Commission proposed a new pact on migration and asylum, to reinforce solidarity among the Member States and to strengthen EU migration management and asylum procedures, while also making them more consistent. The proposed pact has an external aspect as well: building on current EU migration partnership frameworks, it aims to reinforce international partnerships with a view to ensuring effective returns, combating migrant smuggling more effectively, and developing legal migration channels.

In the context of migration, the EU's external policy has among its objectives to help third countries tackle the root causes of irregular migration or quests for asylum. The European Parliament often emphasises this point, while warning at the same time that security and migration management concerns should not result in diverting funds from core EU development cooperation objectives.

This is also a concern among academia and non-governmental organisations dealing with migration issues: several have pointed out that the Commission's proposals for the above-mentioned pact and the working document, recommendations and legislative proposals accompanying it put a lesser emphasis on pathways to legal migration than on measures aimed at incentivising third countries to retain possible irregular migrants or to accept returns.

Hämta dokumentet (Extern länk)

Lyssna till podcast (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-04-05:

Turkiet väntas fortsätta stoppa migranter till sidans topp

EU:s avtal med Turkiet att stoppa flyktingar och migranter från att lämna landets kust är sannolikt på väg att förnyas, även om Turkiet inte fått alla pengar från EU enligt avtalet från 2016 och Turkiet inte stoppar alla flyktingar.

EU-toppcheferna Ursula von der Leyen och Charles Michel möter under tisdagen Turkiets president Erdogan för att tala om migration och andra känsliga frågor.

I Turkiet lever närmare fyra miljoner syriska flyktingar plus många afghaner och irakier, vilka EU vill stoppa från att komma när coronapandemin lägger sig något.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-04- 06: EU sträcker ut hand till Erdogan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-04-06:

EU till Turkiet: Bollen ligger hos er till sidans topp

Mer samarbete och stärkta kontakter utlovas från EU till Turkiet - men då krävs också respekt för mänskliga rättigheter.

- Vi sträcker ut vår hand, säger EU-basen Charles Michel efter "ärliga och intressanta" samtal i Ankara.

På tisdagen reste rådsordförande Michel och kommissionsordförande Ursula von der Leyen till Turkiet på för att träffa president Recep Tayyip Erdogan. Budskapet inför mötet var enkelt: EU samarbetar gärna, men Turkiet måste också bjuda till, inte minst på människorättsområdet.

- Det är upp till Turkiet att utnyttja det här tillfället, säger Michel på en kort presskonferens efteråt.

EU hoppas på fortsatt migrationssamarbete

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ref Law 21-04- 12:

"They pretend not to hear": Unpacking the EU's use of Libya as a transit country till sidans topp

Min Young Park, Master's Candidate, Sciences Po

In February 2021, Libya will enter its tenth year of civil war. With a split government, a robust illegal arms trade, thousands of militias, and a society fractured along the lines of the previous Libyan federation, the country exhibits several types of crises: governance, security, and humanitarian.

The European Union's (EU) use of Libya as a "refugee transit country" adds another layer of complexity to its humanitarian needs.By using Libya as a refugee transit country, the EU trilaterally allows, causes, and enables violations of refugees' human rights by employing hyper-territorial practices. Hyper-territorial practices are composed of two parts. The first involves the use of externalization - the phenomena of states extending control of migration beyond their territorial boundaries. The second is the use of escalated border control along "a finely calibrated border line."

Dissecting the migratory practices of the EU reveals how the Global North has implemented a pernicious method of managing refugee migration amidst the chaos of the complex situation in Libya. By engaging hyper-territorial practices, the EU has restrained migrants' access to their territorial human and civil rights.

Unpacking the EU's Instrumentalization of Libya

For years, the EU has struggled to develop a clear, unified migration strategy among its member states, resulting in cacophonic responses. Its migration policy toward Libya is no different. To date, the agreements and policies pursued by the EU are characterized by externalization, political deals, "outsource[d] border management," and reactive humanitarian assistance that date as far back as the Qaddafi era. On one occasion, Qaddafi leveraged this chaos to his advantage, pejoratively chastising European leaders that Libya would "turn into Africa" unless it was paid at least five billion euros per year to secure the coastline and keep refugees away from European shores.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS Special 21-04- 04:

Frontex and Human Rights - How did we arrive here? Part 4 (2021 So Far) till sidans topp

Working on an article about Frontex is not an easy task. Information and allegations about the agency are piling up on a daily basis. The purpose of this article is to give an overview of Frontex's increasing role in EU border management - with no accountability or respect for fundamental rights in its operation.

This is the fourth and last part of the Frontex timeline, on the events of 2021. We will update it every first Sunday of the month. As the previous parts, it starts with the most recent entry.

Full timeline (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-04-09:

Border: Regulation improves cooperation between States and with Frontex till sidans topp

Today, the Commission has adopted new rules to upgrade the European Border Surveillance System (EUROSUR), a cooperation mechanism for exchanging information among authorities responsible for managing the EU's external borders.

A Regulation to facilitate coordination within and between Member States to prevent and tackle serious crime

New elements introduced by the Regulation include:

Easier and more secure information exchange: the Regulation standardises the information that needs to be included in the situational pictures and in the various reports, making information exchange easier for all the parties involved. It also sets up an independent Security Accreditation Board composed of experts from Member States and from the Commission, to assess the security of the relevant systems and networks where EUROSUR data are exchanged, making the exchange of information more secure and reliable.

More effective reporting: Member States will report on any situation having an impact on the EU external borders via monthly report and case-to-case alerts. This will include reports on illicit trafficking, seizure of drugs, weapons and explosives, as well as on cross-border crimes including cases of abductions. These reports will allow the preparation of more accurate risk analysis, improving Member States' ability to react. Reports will not contain data to identify individual persons. Any exchange of data will continue to take place in respect of EU and national data protection rules.

Reporting on Search and Rescue activities: In addition to existing obligations under international law, Member States will have to report incidents and operations related to Search and Rescue, this will contribute to better detection of migrant people in danger and help save their lives.

(...)

Läs mer och hämta förordningen (Extern länk)

Se även:

EU-kommissionen 21-03-02: COM(2021)96, förslag till ändrade förordningar om polissamarbete mm i syfte att införa screening för tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies 21-04-02:

The European Approach to Hotspots in Greek Islands till sidans topp

Guest post by Antoine Guérin

While the term 'hotspot' was first coined in the field of Internet technologies, since 2015 it has been routinely used with regard to the way in which the European Union deals with migration. In this post, I demonstrate how the hotspot strategy in Greece is used to manage new arrivals. As a consequence of the EU-Turkey Statement, hotspots in Greece have become detention spaces, revealing important overlaps between this population management strategy and imprisonment.

Originally, the establishment of reception centres for asylum seekers on the territory of a Member State was funded by the European Union, but not fully coordinated by it. The opening of Greece's First Reception Centre in 2013 was a Greek national response, admittedly under some pressure from the EU and its Member States, as well as two European Court decisions highlighting the serious deficiencies of the Greek asylum system (ECtHR, 2011; CJEU, 2011). According to Law 3907/2011 (Article 13), irregular migrants who were arrested trying to enter the country, were detained in these centres for identification purposes.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-04-08:

Council legal service identifies problems with asylum and migration proposals till sidans topp

The Council Legal Service has been busy assessing measures proposed as part of the EU's Pact on Migration and Asylum and has identified a number of issues that need to be resolved if EU law is to be respected, according to a document obtained by Statewatch

The Legal Service's opinion, which was circulated in the Council on 19 February, examines the proposed Regulations on asylum and migration management, asylum procedure and situations of crisis and force majeure, but is not concerned with their substantive aspects - some of which, such as "border screening" and "return sponsorship", are highly controversial for their potential impact on fundamental rights.

Rather, the opinion looks at how the Commission's proposals mingle together a number of different legal bases in what it calls "hybrid acts" - covering the Schengen rules, the Dublin rules and treaty provisions - in ways that cause a number of problems for the EU legal order.

The opinion, which the Legal Service itself notes is "lengthy", concludes that:

"...the proposed new Pact on Migration and Asylum, insofar as it contains hybrid acts, should be adjusted so as to comply with the coherence of the Schengen and Dublin acquis, respectively, and to be made consistent with the relevant Protocols annexed to the Treaties. The Legal Service therefore advises that the components and provisions of the proposals identified in this opinion be correctly classified as development, respectively, of the Schengen acquis and the Dublin acquis and that they be included in Schengen and Dublin relevant instruments, as appropriate." (emphasis added)

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Uttalandet från the Legal Service, 21-02-19: The proposed new Pact on Migration and Asylum - "Variable geometry" - Schengen and Dublin acquis relevance of components of the proposed Pact (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Picum 21-04-08:

Immigration detention and returns in the Pact: How we can correct course till sidans topp

Last September, the European Commission published the new European Pact on Migration and Asylum to reform the EU migration and asylum system. The Pact, which consists of five legislative proposals and four recommendations, heavily focuses on restricting access to Europe and on stepping up returns of people who are unable to get international protection.

To achieve these goals, the proposals reduce safeguards, set unrealistic timeframes to have fair procedures, and increase detention, including for children - with little or no consideration for human rights, well-being or inclusion. We believe Europe can do better - both for our societies and for the children and adults who are migrating - and have identified key issues that need to change in the different Pact proposals.

The 'Screening Regulation' introduces a 'pre-entry' procedure to identify people who crossed an external border without authorisation or who disembarked after a search and rescue operation. In short, this means detaining everyone, including children of any age, unaccompanied or with their families, for up to five days (ten in situations of crisis), during which the border personnel (read Frontex or national border guards) will decide whether people should undergo a vulnerability and health screening or not. What's more, undocumented people who are already on the EU territory could also be apprehended and detained for three days while they undergo the screening procedure - independent of how long they have been living on the territory and with no right to see a lawyer, appeal their detention or even inform their families.

(...)

Hela artikeln med länkar till Picums rekommendationer för olika delar av pakten (Extern länk)

Se även Picums analys:

More detention, fewer safeguards: How the new EU Pact on Migration and Asylum creates new loopholes to ignore human rights obligations (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-04- 11:

Kommissionens rapport och meddelande om ny femårsplan om människohandel till sidans topp

EU-kommissionen 21-COM(2021)171: Communication on the EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025

COM(2020)661, 21-03-18: Tredje rapporten om framsteg i kampen mot människohandel (2020) i enlighet med artikel 20 i direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer

Hämta rapporten, på svenska (Extern länk)

Hämta femårsplanen, på engelska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

IOM 21-04-09:

Iom calls for action to support families of missing migrants till sidans topp

Tens of thousands of people live with the pain and uncertainty of not knowing the fate of their relatives and loved ones who went missing or died during migration journeys around the world. Besides the emotional toll, their lives may be forever marked by the many psychosocial, legal and financial impacts related to the disappearance of their relatives.

"Families of missing migrants have little visibility, and their needs are barely addressed," said Frank Laczko, Director of IOM's Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC) in Berlin.

"Besides the moral imperative, Objective 8 of the Global Compact on Migration specifically calls on states to identify those who have died or gone missing, and to facilitate communication with affected families. This is applicable regardless of migration status of the missing person or the situation of their families."

With the aim of giving a voice to these families, IOM GMDAC has carried out qualitative research with families searching for missing migrants in several countries, to?better understand the?challenges they face during their search and how they can be better supported.

The findings from this research in Ethiopia are highlighted in a report published today: Families of missing migrants: Their search for answers, the impacts of loss and recommendations for improved support in Ethiopia. The results of the research with families of missing migrants in the United Kingdom, Spain and Zimbabwe will be published throughout the next few months.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta rapporten från Etiopien (Extern länk)

Fler vittnesmål (Extern länk)

Se även:

IOM 21-04-30: New study examines challenges facing families of missing migrants in the UK (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Mitt i Söderort 21-04-05:

Kravet för att få stanna - hitta fast jobb mitt i coronakrisen till sidans topp

Mostafa Ahmadi måste hitta ett jobb innan sommaren. Annars måste han lämna Sverige. Nu får han och andra unga som omfattas av gymnasielagen hjälp av etablerade stockholmare. Målet: att nya kontakter ska leda till fasta jobb - mitt i coronakrisen.

Tre månader har gått sen Mostafa Ahmadi gick ut gymnasiet strax före jul. Sen dess har han sökt mer än hundra jobb. Häromdagen var han på sin första intervju. Får han jobbet som städare på pendeltåget betyder det inte bara lön på kontot och en fot in i yrkeslivet. Det är innebär också att han får stanna i Sverige.

- Jag är utbildad barnskötare men jag söker jobb som vad som helst och inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Jag har sökt på lager, hotell och restaurang men på grund av corona har hela arbetsmarknaden blivit förstörd, säger Mostafa Ahmadi.

Han kom till Sverige 2015 sedan han lämnat kriget i Afghanistan med sin mamma, pappa och syster. Tillsammans tog de sig till Iran. Därifrån reste Mostafa själv över Medelhavet, genom Öst- och Centraleuropa till Sverige med hopp om att få stanna och försörja sin familj. Då var han 16 år.

Sex månader på sig att söka jobb

Liksom många andra ensamkommande barn som kom 2015 hann Mostafa fylla 18 år innan Migrationsverket avslog hans asylansökan. Därför omfattas Mostafa av den nya gymnasielagen som ger ungdomar rätt att gå klart gymnasiet, trots att de saknar asylskäl.

Vill de stanna i Sverige efter det måste de hitta ett fast jobb eller ett jobb som varar i två år. De har sex månader på sig. Nu har halva tiden gått för Mostafa.

- Jag är utbildad barnskötare men jag söker jobb som vad som helst och inte bara i Stockholm utan i hela Sverige. Jag har sökt på lager, hotell och restaurang men på grund av corona har hela arbetsmarknaden blivit förstörd, säger Mostafa Ahmadi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-04-02:

Riksväg 63 delar Filipstad - vrede mot att barnen blandas till sidans topp

Föräldrar rasar mot ny skolsatsning: "Ett integrationsexperiment"

Upprorsstämningen sprider sig i den värmländska staden, där föräldrar krävt en historisk folkomröstning om skolan. Orsaken är att kommunen vill blanda elever med utländsk och svensk bakgrund - för att stoppa segregationen.

- De spelar med våra barn, säger en av de kritiska föräldrarna på Åsenskolan.

På ena sidan Riksväg 63 tronar Åsenskolan högt på höjden bland villor och familjebilar.

På andra sidan vägen, över älven och förbi rondellen där timmerbilar stånkar fram, ligger Strandvägsskolan, där 70 procent av barnen har utländsk bakgrund.

Exakt 1,5 km mellan skolportarna.

Men avståndet är längre än så.

Sedan flyktingvågen 2015, då Filipstad tog emot fler nyanlända än andra och blev omskriven som en kriskommun, har detta blivit en delad stad. Politikerna pratar om ökad segregation, på en ort med drygt 6 000 invånare. Lösningen är att de kommunala F-6-skolorna slås ihop till höstterminen.

- Om vi har ett sånt samhälle, att en viss del av kommunens invånare bor i ena halvan av stan, och den andra delen i den andra halvan, hur ska man då mötas? Det är farligt när det blir grupperingar, som i Malmö, Stockholm, Göteborg, det är ju gängkriminalitet på vissa håll som styr. Jag vill ge alla barn samma förutsättningar här, säger kommunalrådet Åsa Hååkman Felth (S).

Kritiken: "Barnen blir ett verktyg"

Men på Åsenskolan, där drygt 10 procent av de runt 280 eleverna har ursprung i ett annat land, har kritiska föräldrar stått utanför gårdsbutiken och Håkanssons klädaffär och samlat in över tusen namnunderskrifter. På så vis har de lyckats få till en historisk kommunal folkomröstning i skolfrågan, den första någonsin i Filipstad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örebro Universitet 21-04-13:

Arbete med unga migranter riskerar upprätthålla gränsdragningar till sidans topp

De aktiviteter och kontakter som unga migranter har i Sverige och andra länder behöver inkluderas i det sociala arbetet. Det menar forskaren Maria Moberg Stephenson.

- Arbetet med att stödja de unga med deras tillhörighet kan både överskrida och skapa gränser.

Maria Moberg Stephenson disputerar i socialt arbete vid Örebro universitet. I sin avhandling har hon undersökt tillhörighet hos ensamkommande ungdomar som är placerade i så kallade nätverkshem hos släkt eller bekanta. Tillhörigheten har studerats både utifrån de ungas perspektiv, och hur den kan förstås inom ett mentorprogram för unga ensamkommande.

- Jag har gjort deltagande observationer av arbetet som utförs av en idéburen organisation, och intervjuat elva ungdomar som är aktiva i organisationens program och åtta socialarbetare som arbetar som mentorer.

Annan syn

I avhandlingen kopplas tillhörighet bland annat till emotionella anknytningar, hemmakänslor, trygghet, medborgarskap och identitet. När Maria Moberg Stephenson fick en inblick i de ungas vardagsliv blev hon varse om att de många gånger hade en annan syn på sin situation än vad mentorerna hade.

- De aktiviteter och relationer som de unga anser är viktiga uppmärksammas inte tillräckligt i arbetet med dem. Från organisationens håll tycks inte aktiviteter och sociala relationer inom värdfamiljen vara nog för en etablering i Sverige, säger Maria Moberg Stephenson.

Hon menar att nätverksfamiljen ibland ses som "de andra" i förhållande till ett svenskt "oss".

- Det som är faran i socialt arbete i allmänhet, och även i denna organisation, är att en svensk norm tas för givet som det rätta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta avhandlingen "From Young Migrants to 'Good Swedes'. Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Riksdagen 21-04-14:

Riksdagsdebatt om migration och asylpolitik till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 230 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om migration och asylpolitik. Anledningen är bland annat att åtgärder redan vidtagits eller att arbete pågår i en del av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om asylprocessen, mottagandet av asylsökande, återkallelse av uppehållstillstånd, fri rörlighet för EU-medborgare, samarbetet inom EU på asyl- och migrationsområdet, utvisning på grund av brott samt verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Betänkandet med reservationer (Extern länk till pdf-fil)

Riksdagsdebatten, webb-TV och protokoll (Extern länk)

Samlingssida med länkar till betänkandet, motionerna, debatten, omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kristianstadsbladet ledarkrönika 21-04-08:

Sofia Nerbrand: Porta inte alla flyktingar - öppna arbetsmarknaden till sidans topp

Att stänga dörren för invandrare är inte nödvändigtvis "bra för Sverige".

Sverige har tagit emot 180 000 människor från krigets Syrien. Det ska vi vara stolta över för ytterst handlar asylpolitik om att rädda liv

Bäst vore förstås om krig inte existerade och att diktatorer inte tilläts förfölja och mörda civilbefolkningen, likt Bashar al-Assad i Syrien. Men inte ens USA:s president och överbefälhavare Barack Obama ingrep - trots att han sagt att användning av kemiska vapen var en röd linje - när al-Assad gasade ihjäl landets egna medborgare 2013. Omvärlden skulle ha kunnat stoppa inbördeskriget.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledare 21-04-08:

Lisa Pelling: Orimligt förslag om migration till sidans topp

Regeringens nya migrationspolitik ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. Frågan är hur hållbart det är att pröva skyddsskäl år efter år. Effektivt är det inte. Och knappast humant.

Så har det kommit ett steg närmare. Tillfälliga uppehållstillstånd blir regel i den nya migrationspolitiken som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu skickar till lagrådet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren krönika 21-04- 09:

Nordebo: En medveten politik för sämre integration och ett mindre humant Sverige till sidans topp

Den nya utlänningslagen ska göra det svårare för människor att söka hjälp i landet och göra det lättare för Sverige att kasta ut dem som varit här en tid. Det kommer att leda till en sämre integration, ökad psykisk ohälsa, fördjupad ojämlikhet, fattigare arbetsmarknad och större social oro för alla. Ändå verkar upprördheten mest gälla att Sverige inte går ännu hårdare fram. Där befinner vi oss nu, skriver Ola Nordebo.

Förslaget till ny utlänningslag innebär att flera allvarliga försämringar som trädde i kraft 2016 nu ska göras permanenta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-11:

Irena Pozar: Socialdemokraterna piskar traumatiserade människor till sidans topp

"Då är vi inte människor längre, då är vi något annat", säger justitieminister Morgan Johansson i en intervju i Ekot 2015, om varför vi inte kan stänga våra gränser och låtsas som att den humanitära katastrof som pågår i bland annat Libanon, Jordanien och Turkiet inte angår oss.

Intervjun sker med anledning av att Moderaterna föreslagit att asylsökande ska få tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta. Han anklagar Anna Kinberg Batra för att ha fallit för trycket, att vissa politiker är så - de faller när det blåser lite. Ha! Tidigare i veckan föreslog Morgan Johansson själv samma sak.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ETC debatt 21-04-12:

Vi accepterar inte inhuman politik till sidans topp

Aida Badeli, språkrör, Alexander Franzén, migrationspolitisk talesperson Grön ungdom

Fler än 70 remissinstanser sågar migrationskommitténs förslag. Trots det väljer regeringen att lägga fram politik som kommer göra det svårare för människor på flykt att skapa sig en trygghet i Sverige. Ofattbart och fel, menar Miljöpartiets ungdomsförbund Grön ungdom.

Tillfälliga uppehållstillstånd som förlängs i korta intervall utan slut, omöjliga krav som gör att barn inte kan återförenas med sina föräldrar och i praktiken stopp för permanenta uppehållstillstånd, detta kan bli Sveriges nya migrationspolitik.

Det är en inhuman politik som vi i Grön ungdom aldrig kommer acceptera.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylkommissionens blogg 21-04- 04:

Syrisk flykting med svensk bebis deporterad till Grekland till sidans topp

Idag skriver Henning ett blogginlägg om sin familjs situation i Grekland. Tillsammans med sonen Adam och barnets mamma har Henning tvingats till Grekland där familjen nu lever i limbo.

Två veckor efter att barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 föddes vår son Adam på BB i Borås. Ända sedan 5 oktober samma år har Adam, utifrån Migrationsverket beslut, tvingats bo i Grekland tillsammans med sin mamma Manal, som han på grund av helt rimliga åldersadekvata skäl fortfarande inte kan vara åtskild ifrån. Det är ett land som hans mamma varken har något uppehållstillstånd i eller någon anknytning till.

(...)

När Manal vid intervjun gällande denna "nya" ansökan informerades om att hon inte hade behov av asyl protesterade hon på nytt, förklarade riskerna av att återvända till Syrien på grund av åsiktsregistrering och att hennes hem i Yarmuk, Damaskus, är helt jämnat med marken. Tre månader senare fick hon avslag på nytt av Dublinenheten i Stockholm. Förutom asyl, avslog de också Manals ansökan om uppehållstillstånd utifrån anknytning, utan en enda förklaring förutom att de kunde. Migrationsverket bemödade sig inte ens att ta reda på om barnet var fött eller inte, trots att Manal en månad tidigare upplyst dem om att hon var gravid i nionde månaden och mamman fick fyra veckor på sig att lämna landet. (Extern länk)

I början av 2018 hade Sverige återupptagit överföring av asylsökande till Grekland. EU-kommissionen satte som villkor för överföring att den asylsökande måste ha rest in i Grekland efter den 15 mars 2017. Men Sverige och Migrationsverket kör såklart sitt eget race gällande mänskliga rättigheter och Dublinförordningen.

Migrationsverket påstod dessutom felaktigt i sitt beslut att de fått information från Grekland att Manals flyktingstatus gäller, när upplysningen i själva verket enbart bestod av information om att handlingar inte förnyats sedan 2015 och varit utgångna sedan 2018.

Att Manal inte hade uppehållstillstånd i Grekland blev tydligt direkt efter deportation. Hon lämnade redan under ankomstveckan i Aten in en ansökan om förnyad asyl, men denna tog grekiska myndigheter av oklar anledning inte emot. Istället har nu mamman levt flera månader i Grekland med sin svenske son, utan ett enda giltigt papper på att hon är flykting, utan något ordnat mottagande eller ens en fysisk kontakt med grekiska Migrationsverket - på grund av Covid-19 svarar de inte ens på mail eller i telefon. Uppenbarligen är detta en medveten strategi med förhoppning om att det låga antalet som (i realiteten) erhåller permanent uppehållstillstånd ska avskräcka människor på flykt att söka sig till EU via Grekland.

Enligt tysk domstol 2021 finns det generellt en allvarlig risk att flyktingar inte kommer att kunna tillgodose sina mest grundläggande behov ("säng, bröd, tvål") när de återvänder till Grekland.

https://www.google.com/amp/s/www.zeit.de/amp/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/asylantrag-abschiebung-griechenland-gefluechtete-oberverwaltungsgericht-muenster (Extern länk)

Svenska domstolar sänder däremot utan minsta tvekan ett svenskt spädbarn att leva under dessa omständigheter. Manal har inte fått någon form av ekonomisk hjälp (förutom en enkelbiljett till Grekland) från vare sig svenska eller grekiska Migrationsverket under över fem års tid. Hon försörjs enbart av anhöriga och skulle annars inte ha mat eller ens tak över huvudet.

Svenska Migrationsverket upplyste inte ens grekiska myndigheter om mammans situation vid deportationen som ägde rum mitt under en pandemi - en inflikning om att en syrisk kvinna utan giltiga resehandlingar hade ett svensk spädbarn som resesällskap vid överföringen kunde nog ställt till saker. Även om det på Migrationsverket hemsida framgår att det går att göra undantag om effekter av Coronaviruset påverkar separationstiden mellan barn och föräldrar, bedömde den enskilde beslutsfattaren att Covid-19 är "av övergående natur" och inte påverkar att en ansökan kan göras utifrån. Detta trots att en stängd svensk ambassad medför väntetid tills pandemin är över och trots att det tog fem månader att bara genomföra deportationen till Grekland på grund av Covid-19. Den enda personliga kontakt Manal haft med myndigheter här i Aten är med gränspolisen som hämtade henne på flygplanet direkt efter landning. Efter några avklarade telefonsamtal med grekiska Migrationsverket släppte ut henne på flygplatsen igen.

Att bristerna i det grekiska asylsystemet är av en sådan omfattning att de innebär en risk för omänsklig eller förnedrande behandling borde varit kännedom för Migrationsverket när de beslutade om överföringen. Veckorna innan Sverige deporterade en syrisk flykting med ett svenskt spädbarn hade nämligen landets myndighet för samhällsskydd och beredskap, efter branden i flyktinglägret Moria, skickat några omtänksamma filtar och tält för att värma de barnfamiljer som sov på gatan i Aten vid vår ankomst hit.

Manal berättade månader senare för Migrationsverket om sin situation som papperslös i Aten med sitt svenska barn, i samband med att hon genomförde en visumansökan som tredjelandsmedborgare. Myndigheten besvarar dagen före julafton med att neka besöksvisum till Sverige. Avslaget sker med hänvisning till att Manal saknar koppling till Grekland och inte har giltigt grekiskt uppehållstillstånd, vilket medför "risken" att hon inte skulle kunna återvända. Detta är alltså (logiskt sett) helt motsatt argument mot vad Migrationsverket använde vid beslutet att deportera henne "hem" till Grekland, då hennes skäl inte var tillräckliga för att få vänta på beslut i Sverige. Visumavslaget innebär att Adam inte kan gå på sitt första tandläkarbesök eller ta sin tredje vaccinspruta, utan tvingas fira sin första jul och födelsedag i ett land han inte har någon som helst anknytning till.

På vilka grunder följande diskriminerande och hälsovådliga beslut fattats där ett barn är inblandat är oklart, då varken Migrationsverket eller dess domstolar med ett enda ord förklarat hur barnets rättigheter tagits i beaktande. Det verkar inte bekomma någon inblandad myndighetsperson att ett "tyst" resonemang gällande barnets rätt strider mot kravet på synliggörande och dokumentation, enligt FN:s Barnrättskommitté. I ärenden som rör asyl bör även påminnas om staters, och därmed även domstolars, åtaganden enligt artikel 22 i Barnkonventionen.

Barnrättskommittén har lyft fram ett antal faktorer att faktiskt ta hänsyn till vid bedömningen av barnets bästa. Dessa faktorer är barnets åsikter, barnets identitet, bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg om barnet och barnets skydd och säkerhet, utsatta situationer, barnets rätt till hälsa samt barnets rätt till utbildning. Barnets ålder och mognad bör vara vägledande för hur olika hänsyn vägs mot varandra. Hänsyn ska även tas till att barnets förmågor kommer att utvecklas, varför hänsyn ska tas till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för barnet. Att barnets bästa i första hand ska beaktas betyder att barnets intressen har hög prioritet och inte bara är ett bland flera överväganden. Vikt ska fästas vid vad som bäst gagnar barnet.

Dessa ovanstående åtaganden "rundar" Migrationsverket och "låtsas" att en ofödd/nyfödd baby inte behöver vara i/med sin mamma, utan lätt kan leva frånskilda en sisådär två år. Varken Migrationsverket eller dess domstolar formulerar en enda mening gällande barnets rättigheter eller gör någon konsekvensanalys, förutom att ett barn, likt en resväska, kan överföras till Grekland, istället för att få sin grundlagsskyddade rättighet till medborgarskap uppfylld i Sverige.

Hela Manals ärende är som en fallstudie i en form av banal ondska. Särskilt intressant är att se hur myndighetens beslutsfattare till punkt och pricka bortsåg från Migrationsverkets egna etiska råd (förvånande nog finns det en sådan menlös samling med alibin) och dess vägledning gällande överföringar när de verkligen hade behov: "att se till de konsekvenser beslutet kan få för den enskilde och dennes familj, omständigheterna i form av särskilda hänsyn till ålder och kön, leva ett värdigt liv, rätten att inte utsättas för diskriminering, att kunna försörja sig samt, särskilt för barn, rätten till utveckling."

Den som är ytterst ansvarig för denna myndighet har uppenbarligen en organisation med beslutsfattare helt utan etisk kompass, alternativt helt utan grundläggande omvärldskunskap, barnperspektiv och förmågor till konsekvensanalys.

Är det rimligt att myndighetsutövare 2020 sitter och fattar beslut gällande barn, utan att alls väga in internationella åtaganden i sitt beslut? Är det rimligt att chefer och medarbetare på myndigheten påstås ha utbildats för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen, samtidigt som detta beslut fattats? Är detta i enlighet med vad lagstiftare tänkt sig och ett (av många) exempel på att "barnkonventionen redan är överstämmande med svensk lagstiftning"?

Sveriges politiker (ironiskt nog med världens första "feministiska" regering i spetsen), dess myndighet och domstolsväsende offrar ett svenskt spädbarn (vårt barn!) och hans mammas psykiska och fysiska hälsa, genom att låtsas att Greklands flyktingmottagande fungerar. På så sätt kommer de undan sitt ansvar för den humanitära och rättsliga katastrof som pågår i ett annat EU-land. Att Barnkonventionen 2020 blev lag kommer i backspegeln enbart likna ett försök att politiskt sminka över de mesta inhumana åren som Sverige upplevt i modern tid.

Henning (Adams pappa)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Hela Hälsingland insändare 21-04-09:

Svensk migrationspolitik - en omänsklig katastrof till sidans topp

Ingvar Persson är bedrövad över hur svensk migrationspolitik ser ut.

I ett migrationsärende försöker jag hjälpa en kurdisk familj, sju personer, mamma, pappa och fem barn mellan 6 och 20 år. De flydde undan krig och dödshot för drygt sex år sedan. Kurderna är en minoritet i samhället och utsätts ofta för övergrepp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-04-14:

Skugglivet är tortyr för Sameer och en plåga för vårt samhälle till sidans topp

Peter Kadhammar

Samma morgon som tidningarna rapporterar om senaste migrationsuppgörelsen med dess juridiska detaljer, politiska spel och avgörande betydelse i nästa val, träffar jag palestiniern Sameer.

Allt handlar om honom.

Tusen och åter tusen Sameer lever i vårt land. Det är män och kvinnor som kommit hit på snåriga vägar, satsat sina liv på Sverige men som inte är välkomna här.

Sameer ska ut. Han skulle ha lämnat Sverige senast 8 april 2008, för 13 år sedan. Men han har klamrat sig kvar. Han har arbetat, överklagat, hållit sig gömd, överklagat och överklagat.

Berättelsen om Sameer är en berättelse om tortyr. Han har levt i Sverige i 15 år. Det är en tredjedels arbetsliv. Han har blivit man här. Lärt sig svenska. Fått vänner. Förstahandskontrakt på lägenhet i Stockholmsförort. Fru. Barn.

Och hela tiden har han befunnit sig i ett ingenmansland. Han har levt här men inte hört hemma här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-04-02:

Särskilt ömmande skäl är en nödvändig ventil! till sidans topp

Den 28 mars 2021 höll Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ett digitalt årsmöte. Under årsmötet delades FARRs ungdomsstipendium ut till Reza Rahimi, mer om det längst ned i texten.

Årsmötet beslutade även att anta följande uttalande som understryker nödvändigheten av en humanitär ventil i utlänningslagen.

Det är helt nödvändigt att särskilt ömmande omständigheter för barn återinförs, vilket är en del i regeringens tilläggsförslag. Det är inte värdigt att sjuka barn bärs ut på bår och att barn slits från familjehem. Men även för vuxna med särskild anknytning till Sverige behövs en liknande möjlighet, vilket regeringen också har föreslagit. FARR välkomnar därför regeringens tilläggsförslag om en "humanitär ventil" i utlänningslagen.

Många politiker argumenterar nu mot att införa en humanitär ventil som om det skulle vara en helt ny grund för uppehållstillstånd och göra utlänningslagen mer generös än den var före den tillfälliga lagen. Sådan retorik förskjuter fokus från att det är ett systemskifte som nu föreslås - alla uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsade från början, till skillnad från tidigare då huvudregeln var permanenta uppehållstillstånd.

De som skulle omfattas av den humanitära ventil som regeringen föreslagit är personer som redan haft tidsbegränsat uppehållstillstånd och lever sitt liv sedan länge i Sverige. Med den gamla utlänningslagen hade de haft permanent uppehållstillstånd och därmed möjlighet att på allvar komma igång med sina liv i det svenska samhället. Anhöriga barn fick också permanent uppehållstillstånd tillsammans med sina föräldrar. Andra anhöriga fick det efter två år.

Med den nya lagen som den parlamentariska kommittén har föreslagit krävs det varaktigt jobb utan någon subvention och dessutom kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd tidigast efter tre år.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04-08:

Sabuni: Förslaget är dåligt - men det påverkar inte höstens budget till sidans topp

Liberalernas Nyamko Sabuni har tidigare hotat med att lämna januariavtalet om regeringen går vidare med sitt migrationsförslag med ett tillägg om humanitära skyddsgrund.

Men nu, när regeringen lägger fram ett förslag med ett sådant tillägg, väljer L-ledaren ändå att stanna.

- Förslaget är dåligt, det kommer behöva förändras med en ny regering, men det påverkar inte januarisamarbetet, säger Sabuni i SVT:s aktuellt.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-04-09:

Morgan Johansson har kapitulerat för MP till sidans topp

Socialdemokraterna vill ge sken av att den nya migrationslagen kommer att bli historiskt stram. I själva verket öppnar den för stort godtycke och ökad invandring.

Migrationsminister Morgan Johansson, S, är mån om att framstå som en garant för stram invandringspolitik. Han har därför försökt spela ned betydelsen av den utökade humanitära skyddsgrund för vuxna som regeringen - på Miljöpartiets initiativ - föreslog i fjol. I februari i år sa han till exempel att den inte kommer att omfatta personer som tidigare har fått ett lagakraftvunnet ut- eller avvisningsbeslut.

När regeringen på torsdagen presenterade sitt förslag till framtida migrationslagar stod det klart att detta inte stämmer. Även ensamkommande som inte uppfyller gymnasielagens krav och som redan har fått besked om att de måste lämna Sverige ska ha rätt att söka på den nya skyddsgrunden, meddelade MP-språkröret Märta Stenevi.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Värmlands Folkblad insändare 21-04-13:

Lärare: "Låt mina elever stanna!" till sidans topp

Det är ovanliga tider nu. Våren är på väg, gässen har landat på åkern vid Hammarö kyrka, studenttider väntar. Det är dags för vårens utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen handlar inte bara om studieresultat utan mycket om den unga människans framtidsplaner och vägar framåt i skolan och i livet överhuvudtaget. Viktiga samtal där vi som lärare får möjlighet att sitta en stund med varje elev. Den här våren! Så annorlunda. Vi kämpar med coronapandemin. Många elever tycker det är jobbigt. Men vi klarar det bra. Distanssamtal via olika digitala hjälpmedel fungerar oväntat bra. På grund av smittorisken undviker jag att sitta nära de elever som ändå absolut vill komma till klassrummet. Det finns de som ändå absolut vill träffas "på riktigt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-04-11:

Kravet - en amnesti till de ensamkommande till sidans topp

Thomas Avén, Ulf Bjereld, Sara Brachet, Maud Edgren-Schori, Abdul Ghafoor m fl

Regeringens förslag till ny migrationslag innebär att Sverige ytterligare stänger sina gränser och gör det svårare för nödställda människor på flykt att få en fristad i vårt land. Lagförslaget försvårar integrationen och riskerar att leda till ökat utanförskap och ett snabbt växande skuggsamhälle.

Vi ambassadörer för kampanjen "Håll ihop Sverige" ser med sorg och vrede på denna utveckling. Vi välkomnar de förslag till migrationspolitiska lättnader för barnfamiljer som just nu förs fram av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen med flera. Organisationerna belyser de drastiska försämringar i migrationslagstiftningen som hotar. De ger även starkt stöd för den utökade möjlighet att få uppehållstillstånd av humanitära skäl som föreslås av regeringen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-12:

Ge amnesti till de som omfattas av gymnasielagen till sidans topp

Framtida generationer kommer fråga sig om vår migrationspolitik var mänskligt hållbar.

De 7 500 ungdomar som i dag eller tidigare har omfattats av gymnasielagen har utsatts för osäkerhet och lidande. Vi vädjar till riksdagspolitikerna att ge dem amnesti, skriver biskoparna Andreas Holmberg och Martin Modéus.

Just nu pågår debatten om vad som är en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det är bra och nödvändigt, men migrationspolitiken måste också vara långsiktigt human. Framtida generationer kommer inte bara fråga sig om vår generations migrationspolitik var ekonomiskt och organisatoriskt hållbar, utan också om den var mänskligt hållbar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen insändare 21-04-14:

Står svarslösa inför älskade pojkar - dags för amnesti till sidans topp

Säg nej till förslaget om ny migrationslagstiftning. Ge amnesti! Återgå till den lagstiftning som gällde före 2016.

Alldeles nyss ringde vi varandra. "Vad ska vi göra nu, är frågan som andas genom luren. Hon säger; det finns nog ingen återvändo.

Jag är tyst.

Vad ska jag svara.

Runt om i Sverige sitter vi. Mammor och pappor till en ung människa. Han heter Ali, Amir, Morteza eller kanske något annat. Det började med att vi lärde känna varandra på språkcafeer, hvb-hem, i skolan, i kyrkan eller kanske som tilldelat familjehem från kommunen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-04-07:

Sluta dalta med dem som är här illegalt till sidans topp

Jimmie Åkesson: Regeringens passivitet fyra år efter terrordådet är djupt oroande

I dag är det fyra år sedan en illegal migrant och islamist mördade fem oskyldiga människor på Drottninggatan i Stockholm. Trots regeringens fagra tal om att avlägsna illegala invandrare från Sverige är resultatet minst sagt mediokert.

Regeringens passivitet är djupt oroande. På pappret är den ett svaghetstecken, i verkligheten är den direkt livsfarlig.

Sverigedemokraterna intar en betydligt mer offensiv position. Vi lanserar nu tydligt utformade förslag som ska underlätta i arbetet med att skyndsamt avlägsna icke önskvärda personer ut ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04-14:

Riksdagsdebatt om integrationsfrågor och arbetskraftsinvandring till sidans topp

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2020 om integration. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående beredningsprocesser och till reformarbete inom ramen för januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Motionerna handlar bland annat om mottagande av nyanlända invandrare, insatser under asyltiden och under etableringstiden, samt om integrationskapacitet och utsatta områden.

Riksdagen sa även nej till cirka 80 förslag i motioner om arbetskraftsinvandring från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om högkvalificerad arbetskraft, principerna för arbetskraftsinvandring och villkor för arbetstillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida om integrationsmotionerna med länkar till socialförsäkringsutskottets betänkande, beredningen, debatten i kammaren samt omröstningar och beslut (Extern länk)

Samlingssida om motionerna om arbetskraftsinvandring med länkar till betänkandet, beredningen, debatten i kammaren samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-04-08:

"Målet är att invandringen ska vara bra för Sverige" till sidans topp

Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M)

Vi behöver en helt ny integrationspolitik där målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige. Politiken måste också löpande utvärderas mot två mätbara mått: hur många är självförsörjande och hur många talar användbar svenska.

Svensk politik har aldrig tagit integrationsproblemen på allvar, och därför inte heller fattat de politiska beslut som krävs. Resultatet är ett djupt utanförskap bland många invandrare. Nu behövs en helt ny integrationspolitik.

För ett land som Sverige är framgångsrik internationalisering en överlevnadsfråga. Våra världsledande företag berikar andra länder, och hundratusentals människor som kommit hit under årens lopp berikar vårt land med kultur, kunskap, entreprenörskap och skattepengar. Det är avgörande för vår framgång.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund insändare 21-04-15:

Apropå asylsökande till sidans topp

Apropå de asylsökande: "Vi behöver dem inte." Så talar en fullblodsegoist, i det här fallet Ulf Kristersson. Enda anledningen till att vi ska ta emot asylsökande är att vi ska "behöva" dem.

Finns det andra personer som vi inte behöver? Barn under 18? Pensionärer? Personer med någon form av funktionsnedsättning? Långtidssjukskrivna? Långtidsarbetslösa? Ulf Kristerssons resonemang är ett allt brantare skuttande plan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 21-04-09:

Interpellationsdebatt: Stöd till återvandring för invandrare i utanförskap till sidans topp

Interpellation 2020/21:593 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

År 1999 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen i Danmark en särskild lag, repatrieringsloven, med syfte att ta ställning till, fatta beslut om och stödja invandrares repatriering. Det är ett statligt ansvar, men också en kommunal fråga, särskilt kopplat till frågor om socialt bistånd och arbetslöshet där deltagande i repatrieringsinsatser ibland är ett villkor för att mottaga stöd från det allmänna. Stödet utgivs dels i form och rådgivning och vägledning, där kommunen kallar den enskilde till ett särskilt möte för att diskutera frågan om repatriering, dels i form av ett kontant stöd vid behov. Generellt utbetalas bidragen i två delar: en gång vid ankomsten till hemlandet och en gång efter att den enskilde slutligt förlorat sitt danska uppehållstillstånd, eller i förekommande fall sitt danska medborgarskap.

Flera tusen personer har repatrierats inom ramen för detta system de senaste åren. Till och med under 2020, detta pandemiår, repatrierades ett par hundra personer från Danmark, varav syrierna var den största gruppen.

Dessa siffror måste förstås ses i ljuset av det mottagande och den invandring som Danmark har haft de senaste åren. Under föregående decennium beviljade Danmark nästan 400 000 uppehållstillstånd av alla slag, enligt uppgifter från Eurostat. Under samma period beviljade Sverige nästan fyra gånger fler, uppåt 1,3 miljoner. Att det svenska mottagandet givit upphov till stora integrationsproblem, ett växande utanförskap, utbredd fattigdom bland invandrare och bidragsberoende är förstås både allmänt känt och i bjärt kontrast till situationen i Danmark.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Tycker ministern att Sverige ska följa den socialdemokratiska regeringen i Danmark i dess insatser för att förmå fler icke-integrerade invandrare att lämna arbetslöshet, utanförskap och fattigdom och återvända hem?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04- 05:

M: Sänk bidragen till nyanlända i Sverige - koppla det till arbete till sidans topp

Moderaterna vill se en statlig, låg och enhetlig etableringsersättning för nyanlända till Sverige. Enligt förslaget ska de som inte arbetar få väsentligt lägre ersättning de fem första åren i Sverige jämfört med de som arbetar. Genom kvalificering till bidrag menar partiet att arbetsviljan ökar och att integrationen därmed förbättras.

Moderaterna vill se en enhetlig statlig etableringsersättning. Bidragsystemet ska de nyligen anlända kvalificera sig till genom arbete och permanent och laglig bosättning i Sverige för att som mest nå ett bidragstak.

- Många som kommer till Sverige arbetar och försörjer sig själv men alldeles för många hamnar utanför arbetsmarknaden. En orsak till det är de svenska bidragsystemen som är väldigt generösa. Då vill vi att det ska vara en lägre ersättning de första fem åren så att det ska löna sig att ta ett jobb, säger Elisabet Svantesson Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson till SVT.

Max 12 000 i månaden

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-04-06:

Kyrkan kritisk till språkkrav: "Ökar segregationen och drabbar kvinnor" till sidans topp

Januaripartiernas förslag om ett obligatoriskt språktest för den som vill bli svensk medborgare kritiseras nu av ärkebiskop Antje Jackelén. Enligt Svenska kyrkan borde förslaget, som har ett stort stöd i riksdagen, inte genomföras.

Förslaget om att införa ett språkkrav för medborgarskap i Sverige är en av punkterna i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Just nu är förslaget ute på remiss och berörda myndigheter och aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, vilket Svenska kyrkan har gjort.

- Jag är själv invandrare och vet hur viktigt det är att lära sig språket. Samtidigt går det inte att bortse från att det finns olika förutsättningar, säger Antje Jackelén, ärkebiskop.

Riskerar att missgynna vissa grupper

Svenska kyrkan menar att ett språkkrav för medborgarskap riskerar att öka segregationen och särskilt drabba kvinnor och lågutbildade, och hänvisar till en statlig utredning i frågan som publicerades i januari.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagen ledare 21-04-06: Språkkrav för medborgarskap en nyckel - Kravlöshet är utslag av en missriktad snällism (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-04-06:

"Nya migrationskrav skapar kompetensflykt" till sidans topp

Om Sverige kräver språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd riskerar vi att tappa tusentals forskare och ingenjörer. Det skriver Ulrika Lindstrand och Mats Ericson.

Tusentals utländska forskare och ingenjörer kommer att tvingas lämna landet om Migrationskommitténs förslag att införa språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd blir verklighet den 20 juli. Det skulle vara en enorm förlust för Sveriges kompetensförsörjning, innovationskraft och välstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Södermanlands Nyheter debatt 21-04-07:

Sätt stopp för bidragen till etniska föreningar till sidans topp

Den ansvarslösa svenska migrationspolitiken har på några få decennier förvandlat Sverige till ett splittrat och segregerat land, med en rad mycket negativa effekter som följd. Trots den uppenbara problematiken betalar regeringen (genom myndigheter) fortsatt ut stora summor till invandrargrupper i syfte att bilda segregerande etniska organisationer. Staten ska inte bidra till att öka segregationen i samhället, tvärtom bör fokus vara att människor som kommit till Sverige ska anpassa sig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-04-07:

Slopa flerbarnstillägget för de som går på bidrag till sidans topp

Människor som lever på bidrag ska inte längre få ta del av flerbarnstillägget. Det knyts i stället till arbetande familjer via ett flerbarnsavdrag.

De som tar för givet att någon annan står för notan kommer med vår politik inte längre att belönas, skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (SD).

Delar av Sveriges generösa välfärdspolitik har blivit en segregationsfälla. Höga bidragsnivåer har lett till att nyanlända saknar incitament att lära sig språket och att söka sig till arbetsmarknaden. Det är inte hållbart. I ett led att ändra på detta vill vi ersätta dagens flerbarnstillägg med ett flerbarnsavdrag. Detta skulle i praktiken innebära att människor som lever på bidrag inte längre får ta del av flerbarnstillägget. Det knyts i stället till arbetande familjer.

Missbrukas för att hålla kvinnor hemma

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-04-12:

På 23 år blev invandrarhatet det politiskt normala till sidans topp

Petter Larsson

I Danmark går det inte längre att rösta bort den invandrarfientliga politiken

Antalet asylsökande ska ner till noll.

Ambitionen, ännu inte genomförd, är att flyktingar som anländer till gränsen ska sändas direkt till läger i Afrika, där deras ansökningar ska prövas. De som får asyl ska sedan vidare till ett av FN:s flyktingläger.

En speciell kategori invånare skapas i statistiken: menap, folk från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. "Vi har egentligen inga problem med folk från Latinamerika och Fjärran östern. Vi har problem med folk från Afrika och Mellanöstern", säger migrationsministern. Han menar muslimer. De kristna Eritrea och Etiopien finns inte på listan, som annars inkluderar deras grannländer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 21-04-13:

Migrationspolitiken har åter blossat upp som en het fråga i USA till sidans topp

Under de senaste månaderna har kommit hundratusentals flyktingar och migranter över gränsen från Mexiko.

Debatten handlar om hur USA ska hantera invandringen framöver.

Donald Trump ville se en mur mot Mexiko för att stoppa så många som möjligt, medan president Joe Biden har talat om ett mer generöst mottagande av flyktingar och migranter.

En flygplatshangar, en sporthall eller kanske ett danshak - lokalen här på 15 South street i staden McAllen där Katolska välgörenhetsorganisationen, Catholic charities, tar emot flyktingar och migranter för att hjälpa dem vidare i USA, ser ut som allt annat än något kyrkligt.

Hallen är stor och full med barn som rasar omkring och mammor och pappor i 20-30 årsåldern, som väntar på att bli uppropade. Kanske är det den stora bardisken och hyllorna bakom med olika schampon, hudkrämer och hygienartiklar som för tankarna till annat.

En som väntar här är 29-årige Israel Juc som tillsammans med sin 6-årige son nått hit till Texas från Guatemala.

- Läget är katastrofalt i Guatemala med all korruption och mycket brottslighet, säger han. Regeringen och polisen gör inget åt det. Vi andra letar därför efter vägar att ta oss ur denna situation.

Israel jobbade som försäljare men utan någon fast anställning. Nu har han lämnat sin fru kvar och tagit med sig sonen för att nå sin kusin i Chicago. Hade han kommit som ensamstående hade han avvisats raskt igen, men barnfamiljer släpps nu igenom sedan Joe Biden tillträdde som president.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Stoppa Utvisningarna 21-04-06:

Ny bok om "flyktingkrisen", rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna till sidans topp

Boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021" har just utkommit i en elektronisk version.

I boken beskrivs sådant som de nya lagar och regler som tillskapats sedan 2015, och asylprocesserna, främst utifrån de ensamkommande ungdomarna. Även följderna av den nya asylpolitiken beskrivs. Boken avslutas med exempel från civilsamhällets stora engagemang och dess upplevelse av svek från regering och riksdag. Förutom de fem redaktörerna har över 15 skribenter bidragit.

Bokens redaktörer är djupt kritiska över den omsvängning i synen på flyktingar som skett sedan 2015. Det är inte bara flyktingarna själva som drabbas, utan även de 100 000 eller 200 000 som, på regeringens uppmaning, engagerade sig i flyktingarna. För Sverige är det en ekonomisk förlust då de investeringar i flyktingarna som gjorts inte tas till vara. I stället för skattepengar får staten ytterligare kostnader för förvarstagning och chartrade plan, medan den svarta ekonomin får ett uppsving.

Boken är, när den publiceras digitalt, ännu inte riktigt klar. Flera kapitel saknas. Ingrid Eckerman är läkare och grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Hon har skrivit de två kapitlen om åldersbedömningar och förklarar.

- Just nu pågår intensiva förhandlingar i regeringen om den framtida migrationslagstiftningen. Med den här boken vill vi väcka diskussionen till liv igen. Vi vill att ingen ska kunna säga "det hade vi ingen aning om!" innan de röstar i riksdagen. Det gäller även den kommitté som nu granskar de medicinska åldersbedömningarna.

Karin Fridell Anter är ordförande i föreningen Stöttepelaren som hjälper papperslösa ungdomar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Hemsida för Den onödiga flyktingkrisen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-04-09:

Om barnfamiljer på flykt till sidans topp

Författare: Anna Lindberg, verksam forskare inom Asylkommissionen, grundare av FARR:s medlemsförening Österlens stödförening för flyktingar, samt styrelsemedlem i FARR. Texten är baserad på möten med asylsökande och stödpersoner, samt på rapporter, statistik och övrigt material från Migrationsverket och European Asylum Support Office (EASO). Artikeln är en del av boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" som planeras ges ut i tryckta exemplar under hösten 2021.

Barnfamiljer på flykt

Under vad som har kallats "den stora flyktingvågen" 2015 sökte 162 877 personer, varav 70 384 barn, asyl i Sverige. Sedan dess har antal asylsökande minskat drastiskt och under 2020 sökte endast 12 991 personer asyl i Sverige. Dessvärre har inte världens flyktingströmmar minskat under samma period, utan de har i stället stadigt visat en uppåtgående trend. UNHCR uppskattar att det finns cirka 80 miljoner människor på flykt i världen, varav ungefär 32 miljoner är barn.

Många av dessa barn flyr tillsammans med sina föräldrar eller andra vårdnadshavare och i nedanstående text är det just den kategorin asylsökande i Sverige som diskuteras. Artikeln fokuserar särskilt på situationen för barnfamiljer från Afghanistan, eftersom det är den största gruppen asylsökande barnfamiljer som fått avslag på sina asylansökningar. Ett annat skäl för artikelns tema är att Afghanistan är klassificerat som världens farligaste land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" (Extern länk)

Läs mer om projektet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-04-13:

Frontex Photo Competition and Counter-Measures till sidans topp

Not a belated April Fools: Frontex organizes Photo Competition. We recommend joining the Counter-Competition!

Our friends from Frontex constantly come up with great new ideas to polish up their - let's say 'damaged' - image, and it is very very hard to stay serious.

Latest idea: A photo contest!

Frontex officers and staff are invited to send in pictures to "showcase how people from all around Europe work together at EU external borders for the benefit of European citizens". The pictures are meant to accompany Europe Day on May 9, "a celebration of peace and unity across the EU".

We strive to report on important and serious information only in this Digest - however, we couldn't help but share this shamefully ridiculous content with you. There are the three categories in the competeition: this is their description, as published on the Frontex webpage.

"Cooperation with national authorities - show us how you or your team work together with colleagues from the host member state. It can be a photo of joint activities, training, and equipment, anything that represents the good cooperation.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda 21-04-13:

Barnen som levde granne med döden - Mahad i Nordingrå skrev en bok om sitt liv till sidans topp

Mahad Malingur vet vad det innebär att leva granne med döden. Uppvuxen i inbördeskrigets Somalia överlevde han oskadd mot alla odds - och lyckades dessutom fly till Sverige.

- De människor jag har träffat, i Härnösand och inte minst här i Nordingrå, har förändrat mitt liv för alltid, säger han.

Vårsolen strålar över världsarvet Höga Kusten. Den lilla grusvägen ut mot Kåstaänget ringlar fridfullt längsmed kanten av Sörleviken; havet är ett silverskimmer långt där ute, björkarna knoppas, två barn leker i den sista smältande snön utanför ett hus.

Mahad Malingur, 46 år och chef på Arbetsförmedlingens analysavdelning, vinkar från gårdsplanen. Här i Nordingrå har han och familjen sitt sommarhus sedan några år tillbaka - och det är ingen slump. Han viftar lite med armen mot norr.

- Där borta vid Själandssjön har jag min svenska familj, Börje och Ingrid Hägglund, som tog hand om mig när jag kom som nyanländ till Härnösand. De har betytt allt för mig, säger han.

Mahad Malingur har för en tid sedan gett ut sin första bok, "Att färdas utan skyddsnät". Det är en personlig berättelse om uppväxten i Somalia, livet med (ännu oftare utan) en distanserad pappa i ett samhälle som sedan mer än 30 år befinner sig på olika nivåer av krig och konflikt.

- Mitt liv började tufft, och blev tuffare, säger han.

- Men just då förstod jag det inte, det kan jag se först nu när jag tittar i backspegeln. Det var vardag för mig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Sveriges Radio Värmland 21-04-19: Mohammed från Syrien debuterar med bok på svenska

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.