fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 4 september 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

FARR 21-08-30:

Utlänningslagen från 2021 till sidans topp

I den här texten beskriver FARR hur utlänningslagen fungerar efter ändringarna som trädde i kraft 20 juli 2021. Artikeln beskriver bara de delar av utlänningslagen som har förändrats. Vi går alltså inte in på hur asylprövningen går till, hur flyktingskäl bedöms, eller vad som händer dem som får avslag. Dessa delar av lagen har inte ändrats genom sommarens lagändringar.

De väsentliga förändringarna i lagen innebär att alla uppehållstillstånd som huvudregel är tidsbegränsade till en början och att det ställs särskilda krav för att få permanent uppehållstillstånd. Kraven för familjeåterförening har blivit hårdare jämfört med utlänningslagen som den gällde till 2016, men är lite lindrigare än under den tillfälliga lagen. Möjligheten för barn att få uppehållstillstånd på grund av "särskilt ömmande omständigheter" har återinförts. Även vuxna som redan har haft uppehållstillstånd kan få fortsatt tillstånd av "särskilt ömmande omständigheter" i vissa speciella fall.

/Artikeln innehåller följande avsnitt:/

Uppehållstillståndens längd

Permanent tillstånd

Anhöriginvandring

Försörjningskrav för anhöriga

Förlängning för anhöriga

Ömmande omständigheter (humanitära skäl)

Övriga skyddsbehövande

Gymnasielagen i ny form

Länkar

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-08-26:

Nya regler i Europakonventionen efter den 1 augusti - kortare tidsfrist till sidans topp

Den 1 augusti 2021 trädde ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen i kraft. Ändringarna innebär i huvudsak nya regler som syftar till att öka effektiviteten hos Europadomstolen. Bland annat blir tidsfristen för att lämna in klagomål till Europadomstolen kortare. Den nya tidsfristen tillämpas dock först från och med den 1 februari 2022.

Samtliga 47 konventionsstater har nu ratificerat ändringsprotokollet och det trädde därför i kraft den 1 augusti 2021. Sverige ratificerade protokollet redan i mars 2016 efter att riksdagen hade godkänt det.

Ändringarna i protokoll nr 15 innebär i huvudsak följande.

Principerna om subsidiaritet och staternas bedömningsmarginal synliggörs

Konventionsstaterna har många gånger en bedömningsmarginal när de tillämpar bestämmelserna i Europakonventionen (principen om staternas bedömningsmarginal). Principen återspeglar det faktum att det i första hand är konventionsstaterna som ansvarar för att rättigheterna i Europakonventionen upprätthålls. Europadomstolens roll att övervaka att konventionsstaterna fullgör sina skyldigheter är subsidiär (subsidiaritetsprincipen). Genom ändringarna görs en hänvisning till principerna i ingressen till konventionen.

Tidsfristen för att ge in klagomål till Europadomstolen minskas från sex till fyra månader

Den tekniska utvecklingen har ansetts medföra att klagofristen kan minskas till fyra månader. Den nya klagofristen överensstämmer också väl med klagofristen i de flesta konventionsstater.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

SvT Utrikes 21-08-10:

Från Afghanistan/ Tiotusentals flyr våldet: "Talibaner visar ingen barmhärtighet" till sidans topp

Tiotusentals människor har tvingats på flykt efter att talibanerna gjort ytterligare framryckningar i Afghanistan.

Många av dem sover nu på gatan i huvudstaden Kabul där tillgången på mat och vatten är dålig.

- Jag har ingenting att äta. Ska jag lämna mina barn hungriga under den brännande solen? säger Fawzia Karimi som flytt från staden Kunduz till AP.

Talibanernas framryckningar har fått tiotusentals människor att lämna sina hem för att ta sig till Kabul, rapporterar nyhetsbyrån AP. Under de senaste två veckorna har mer än 17 000 människor flytt stridigheter i landets norra provinser och många av dem sover nu i parker och på gator i huvudstaden.

Flyktingar som kommer från städer där talibanerna tagit kontrollen beskriver hur manliga släktingar dödats och kvinnor tvingats följa nya restriktioner. En av dem som tagit sig till Kabul är FawziaKarimi, vars make fortfarande är kvar i staden Kunduz.

- Jag kom hit i morse och jag har ingenting att äta. Ska jag lämna mina barn hungriga under den brännande solen, säger hon till nyhetsbyrån AP.

"Talibanerna visar ingen barmhärtighet"

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 21-08-08: Lisa flydde från Afghanistan: "Våldet är värre än vi tror" (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-13, om regeringsstyrkorna: "Väljer att skydda sina egna familjer och fly" (Extern länk)

Aftonbaldet 21-08-14: Talibanerna bara fem mil från Kabul (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-16: Journalister försöker fly: "Vi väntar på att få hoppa på ett flygplan" (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-08-16: Talibanernas övertagande driver afghaner på flykt (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-19: Fortsatta oroligheter vid flygplatsen i Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-10:

Från Afghanistan/ Sex EU-länder varnar för afghansk flyktingvåg till sidans topp

"Att upphöra med återvändanden sänder fel signal och motiverar sannolikt ännu fler afghanska medborgare att lämna sina hem med sikte mot EU", skriver sex medlemsländer i ett gemensamt brev till EU-kommissionen.

Sedan 2015 har runt 570 000 afghaner sökt asyl i EU, varav 44 000 under fjolåret, enligt brevet. De undertecknande medlemsländerna - Belgien, Danmark, Grekland, Nederländerna, Tyskland och Österrike - befarar att antalet ska öka när säkerhetsläget i Afghanistan nu förvärras.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-11: Tyskland tvärvänder - stoppar avvisningar av afghaner (Extern länk)

Euronews 21-08-12: Germany, Netherlands and France suspend deportations of migrants (Extern länk)

TT / AB 21-08-13: UNHCR uppmanar grannarna att ta emot afghaner (Extern länk)

AYS 21-08-16: Från Afghanistan/ Reactions to Afghanistan in Europe, Country by Country (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-26: Österrike sticker ut - vill fortsätta utvisa afghaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / ttela 21-08-21:

Från Afghanistan/ Kaos på Kabuls flygplats - USA: "Åk inte dit" till sidans topp

Flygplatsen i Kabul kontrolleras fortfarande av USA. Det ska vara en av få säkerhetszoner som finns kvar i Afghanistan där talibanerna tagit makten.

Men på lördagen kom den amerikanska ambassaden med besked om att säkerheten på väg till flygplatsen inte kan garanteras. Enligt en talesperson för Pentagon finns en hel uppsjö av säkerhetsproblem.

"På grund av eventuella säkerhetshot utanför flygplatsen i Kabul avråder vi amerikanska medborgare från att åka till flygplatsen och råder alla att undvika flygplatsens ingångar för tillfället, såvida man inte fått särskilda instruktioner från en representant från amerikanska myndigheter" står det i ambassadens utskick.

Talibanerna: "Dåligt förberett"

Kaoset vid flygplatsen är inte talibanernas fel, säger en av extremiströrelsens företrädare till Reuters.

- Väst kunde ha haft en bättre evakueringsplan, säger han.

När USA:s president Joe Biden höll tal till sina landsmän på fredagen bekräftade han vad bilder från flygplatsen redan övertygat omvärlden om: evakueringen är farlig.

- Den utsätter våra soldater för risker och den utförs under svåra omständigheter. Jag kan inte ge några löften om det slutliga resultatet, sade Biden.

2 500 amerikanska medborgare har kunnat lämna Kabul den senaste veckan, enligt uppgifter från USA:s militär. Enligt den amerikanska beräkningen har 17 000 personer kunnat fått hjälp ur landet.

- Vi kämpar både mot tiden och platsen. Vi försöker genomföra evakueringar så snabbt och säkert som möjligt, säger försvarshögkvarteret Pentagons talesperson John Kirby.

Exakt hur många amerikaner som finns kvar i Afghanistan kunde Kirby inte meddela på lördagens pressträff.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-08-24: Svårt att hjälpa afghaner i Kabul: "Blivit slagna och fått tårgas" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-08-19:

Från Afghanistan/ Trots kris - Migrationsverket tror inte på flyktingvåg till Sverige till sidans topp

Hundratusentals människor i Afghanistan befinner sig på flykt inom landet, men det syns inga tecken på flyktingströmmar mot Europa.

- Det finns ingen påverkan på Sverige just nu och vi bedömer inte att det kommer att förändras i närtid, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i Morgonstudion.

Afghanistan befinner sig i en akut humanitär kris och efter talibanernas maktövertagande är hundratusentals människor på flykt inom landets gränser.

- 80 procent av de som flytt är kvinnor och barn. De saknar allt, mat, vatten, mediciner och tak över huvudet, säger Åsa Widell, generalsekreterare på UNHCR Sverige i Morgonstudion.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik menar att situationen i Afghanistan ser mörk ut och dömer ut talibanernas försök till en "charmoffensiv" där de bland annat lovat amnesti och att kvinnors rättigheter ska respekteras.

Svårt att ta sig till Europa

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-08-18:

Från Afghanistan/ Ylva Johansson uppmanar EU-länderna att ta emot fler kvotflyktingar till sidans topp

Maktskiftet i Afghanistan skakar om EU. Länderna får inte göra om misstaget från 2015 och vänta med åtgärder tills flyktingar når Europas gränser, säger EU-kommissionär Ylva Johansson till DN.

Hon uppmanar medlemsländerna att ta emot fler kvotflyktingar för att stoppa smugglingsvägarna.

Flera europeiska ledare befarar att utvecklingen i Afghanistan kan leda till att människor flyr och söker sig till Europa, likt flyktingvågen 2015-2016 under kriget i Syrien. Från EU-håll försöker man nu få ett grepp om utvecklingen för att den krisen inte ska upprepa sig.

Vad kan EU-kommissionen göra när det gäller Afghanistan och vad faller på EU-länderna?

- Vi måste jobba tillsammans och vi har precis haft ett möte med inrikesministrarna. Mitt budskap till dem är att vi inte får göra samma misstag som 2015 och vänta tills människor står vid våra yttre gränser, säger Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikes frågor.

Hon vill se att EU som helhet agerar mycket tidigare och hjälper afghaner i Afghanistan.

- Vi har många som sedan länge varit internflyktingar i Afghanstan. Nu har vi ytterligare en halv miljon. Det handlar om att ge dem stöd så de kan flytta tillbaka till sina hemorter, säger Ylva Johansson.

Hur ska det gå till konkret, med tanke på det osäkra läget i landet?

- FN uppmanar oss att styra om biståndet så det kan gå direkt till afghanerna, till exempel genom UNHCR (FN:s flyktingorgan) och andra FN-organisationer.

Det andra som är viktigt, enligt henne, är att stödja afghaner som finns i närliggande länder som Iran, Turkiet och Tadzjikistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Squid 21-08-16: FN: Alla bör ta emot afghanska flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-16: UNHCR: 80 procent av dem som flytt är kvinnor och barn (Extern länk)

EU-kommissionen 21-08-18: Statement by Commissioner Johansson on the situation in Afghanistan at the extraordinary meeting of Interior Ministers (Extern länk)

TT / AB 21-08-18: Löfven: Vi ska aldrig tillbaka till 2015 (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-18: Storbritannien tar emot 20 000 afghanska kvotflyktingar (Extern länk)

TT / AB 21-08-18: Nu landar de evakuerade från Kabul (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-19: Finland öppnar för att ta emot fler kvotflyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-31:

Från Afghanistan/ Tusentals kvar efter evakueringarna: Folk är desperata till sidans topp

Det sista evakueringsflyget har lämnat Kabul.

Nu måste tusentals utländska och afghanska medborgare försöka hitta egna vägar för att ta sig ut ur landet.

- Det är ett väldigt oklart läge, säger Helene Lackenbauer, Afghanistanexpert på FOI.

Efter terrordådet på Kabuls flygplats har land efter land nu avslutat sina evakueringar vid Kabuls flygplats. Under söndagen flög USA ut med de sista civila.

Totalt har omkring 113 500 evakuerats från flygplatsen i Kabul, enligt amerikanska myndigheter. När flygplatsen stänger ner lämnar länderna tusentals - både egna och afghanska medborgare som planerats att tas ut - kvar i Afghanistan.

- Det var ju otroligt många som aldrig lyckades ta sig in under tumultet på flygplatsen. Nu försöker de ta sig ut på andra sätt, men det är ett väldigt oklart läge, säger Helene Lackenbauer, Afghanistanexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Storbritannien fick ut 14 500 personer men uppskattar att 3 500 afghanska medborgare som skulle evakueras är kvar, enligt Reuters. USA som evakuerat 5 400 säger att 300 amerikaner fortfarande är i landet.

Sverige hade fått ut 1 100 personer när evakueringen avslutades i fredags, ungefär lika många som Norge och Danmark. Hur många som tros vara kvar har UD ingen information om.

"Måste öppna flygplatsen"

Vad som väntar dem som är kvar är svårt att sia om, men för många kommer det nu bli svårt att ta sig ut ur landet. För svenskar och andra utländska medborgare handlar det framför allt om att hitta en möjligt resväg hem.

Talibanerna säger att de är redo och har förmåga att ta över flygplatsen från amerikanerna från den 1 september, men om de öppnar upp för flygtrafik direkt är osäkert. Turkish airlines har planerade flighter från 3 september.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-09-01: Riskfyllda resor när Kabuls flygplats stängts (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-08-31:

Från Afghanistan/ En halv miljon människor kan fly Afghanistan till sidans topp

Tiotusentals människor tar sig dagligen landvägen från Afghanistan till Pakistan och före årets slut kan upp till en halv miljon människor ha lämnat landet. Dessutom är miljoner människor på flykt inom Afghanistan.

Efter evakueringarna från flygplatsen i Kabul väntar en stor humanitär kris, varnar FN.

Miljoner människor var redan på flykt i Afghanistan, och under talibanernas offensiv och övertagande av makten har situationen förvärrats snabbt.

Antalet människor som dagligen tar sig över gränsen från Spin Boldak i Afghanistan till Chaman i Pakistan har ökat från runt 6 000 till 20 000 den senaste tiden, enligt vittnesuppgifter till The Guardian. Pakistan är det land som de senaste decennierna, tillsammans med Iran, har tagit emot allra flest flyktingar från grannlandet. I de två länderna bor över två miljoner afghaner.

Fler alternativ

Den 23 augusti hade över 550 000 afghaner tvingats lämna sina hem dittills i år, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Före årets slut kan ytterligare upp till en halv miljon människor ha flytt från landet, enligt rapporten. Därför behövs fler alternativ till bosättning, säger FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi, som i ett uttalande uppmanar fler länder att vara med och dela det "humanitära ansvaret".

"Flygevakueringarna från Kabul kommer att avslutas inom några dagar, och tragedin som har utspelat sig kommer inte längre att vara lika synlig. Men det kommer fortfarande att vara verklighet varje dag för miljoner afghaner. Vi får inte vända ryggen till", säger han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 21-08-09: Afghan refugees reach Iran as violence escalates (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-08-27:

Från Afghanistan/ Studio DN 27 augusti: Så vill EU-ledarna slippa afghaner på flykt till sidans topp

Inom EU markerar medlemsländerna att de har förstått vidden av talibanernas maktövertagande, och gör allt för att evakuera sina egna från Afghanistan. Samtidigt finns inom EU en stark och uttalad ovilja mot att tvingas hantera ett stort antal afghanska flyktingar.

I Studio DN berättar EU-korrespondent Pia Gripenberg om hur EU har reagerat på utvecklingen, och hur man ska förhindra ett nytt 2015.

Sverige utvisade till Afghanistan så sent som i början av sommaren, ett stopp infördes i mitten av juli. Hur har det sett ut i övriga länder?

(...)

Lyssna till podden (Extern länk)

EU-kommissionen 21-08-24: Statement by President von der Leyen at the joint press conference with President Michel following the G7 leaders' meeting on Afghanistan via videoconference (Extern länk)

Europeiska unionens råd 21-08-31: Uttalande: "fast beslutna att effektivt skydda EU:s yttre gränser" (Extern länk)

AYS 21-09-01: Shameful statement from extraordinary council meeting on Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-08-17:

Från Afghanistan/ UNHCR issues a non-return advisory for Afghanistan till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, has released yesterday a non-return advisory for Afghanistan, calling for a bar on forced returns of Afghan nationals, including asylum seekers who have had their claims rejected.

In the wake of the rapid deterioration in the security and human rights situation in large parts of the country and the unfolding humanitarian emergency, UNHCR calls on States to halt forcible returns of Afghan nationals who have previously been determined not to be in need of international protection.

UNHCR remains concerned about the risk of human rights violations against civilians in this evolving context, including women and girls, those perceived to have a current or past association with the Afghan government, international organizations or with the international military forces.

Since the beginning of the year, more than 550,000 Afghans have been internally displaced as a result of conflict and insecurity. While civilians have so far only fled sporadically in fewer numbers to countries neighbouring Afghanistan, the situation continues to evolve rapidly.

As the situation remains fluid and uncertain, UNHCR continues to call for access to territory to allow civilians fleeing Afghanistan and to ensure respect for the principle of non-refoulement at all times - the prohibition on returning people to situations of danger.

States have a legal and moral responsibility to allow those fleeing Afghanistan to seek safety, and to not forcibly return refugees.

UNHCR has welcomed the recent actions taken by several states to temporarily halt deportations of failed asylum-seekers.

UNHCR's advisory against forced returns to Afghanistan remains in effect until security, rule of law and the human rights conditions improve enough in the country to allow for safe and dignified returns.

Läs mer och hämta "UNHCR's Position on Returns to Afghanistan" (Extern länk)

UNHCR 21-08-13: UNHCR warns Afghanistan's conflict taking the heaviest toll on displaced women and children (Extern länk)

UNHCR 21-08-20: UNHCR warns that humanitarian needs in Afghanistan cannot be forgotten (Extern länk)

UNHCR 21-08-26: UNHCR receives largest private sector contribution for Afghanistan crisis in 2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-08-20:

Från Afghanistan/ FARR kräver att alla utvisningsbeslut till Afghanistan omprövas till sidans topp

Med anledning av den skrämmande och hastiga utvecklingen i Afghanistan vill Flyktinggruppernas Riksråd framföra följande:

FARR har under flera års tid protesterat mot tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi har inte bara pekat på det våld som kan drabba vem som helst i den väpnade konflikten. Många av de asylsökande har personligen riskerat förföljelse på grund av markkonflikter, sin grupptillhörighet eller sina kontakter med utlänningar eller regeringsmakten. En del har utsatts för övergrepp och bestraffningar enligt sharialag. Även att ha bott flera år i Europa och tagit till sig "västerländska vanor och värderingar" har blivit en risk oavsett vilken bakgrund i Afghanistan personen har.

Landet har samtidigt utvecklats, talibanerna har inte haft makten överallt, kvinnor har fått större frihet och de svenska myndigheterna har envist hävdat att det går att klara sig i en av storstäderna även om man inte har några kontakter där. Men konflikten har förvärrats. Delegationen för migrationsstudier (Delmi) som följt upp utvisningar har visat att ungdomar som saknar nätverk har hamnat i misär och försökt lämna landet igen. UNHCR har avrått från att skicka personer till Kabul som inte kommer därifrån. Rädda Barnen har visat att familjer åter har hamnat i en situation de försökt undvika och inte vågar släppa sina flickor till skolan. Amnesty International och Röda Korset har för länge sedan ställt sig bakom kraven på att stoppa tvångsutvisningarna.

Nu har verkligheten kommit ikapp dem som hävdat att det går bra att återvända. En fundamentalistisk regim utlovar rättvisa - men det enligt sharialag. Bland dem som nu fruktar för sina liv finns ungdomar som nyligen utvisats från Sverige, ibland trots påbörjade studier eller jobb, många med familjeband här. Många som fått uppehållstillstånd i Sverige har släktingar kvar i Afghanistan som fruktar för framtiden.

Det är allvar nu. FARR kräver med många andra att alla utvisningsbeslut till Afghanistan nu upphävs och att de som berörs beviljas ny prövning av sina asylskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 21-08-25:

Från Afghanistan/ Rädda Barnen: Afghanska asylsökande måste få uppehållstillstånd till sidans topp

Situationen i Afghanistan är just nu extremt svår och osäker, de humanitära behoven är enorma. Barn och kvinnor drabbas särskilt hårt. Över 500 barn har fått sätta livet till i den senaste våldsvågen och tusentals har skadats. Över 330 000 barn har sedan juni tvingats fly från sina hem. Grundläggande rättigheter och behov för barn såsom akuta skyddsbehov, tillgång till mat och vatten, möjlighet till skolgång och lek, kan inte tillgodoses.

Rädda Barnen har arbetat i Afghanistan sedan 1976 och gett livsavgörande stöd till barn och deras familjer runt om i landet. Just nu avvaktar vi säkerhetsläget, men hoppas kunna återuppta vårt arbete så snart situationen tillåter.

Sverige har sedan i somras stoppat utvisningarna till Afghanistan och tar i dagsläget inga nya beslut i asylärenden som rör afghanska medborgare. Dock lever dessa människor, varav många barn och unga, i stor ovisshet och osäkerhet om framtiden. Att situationen i landet skulle förbättras inom en överskådlig framtid är osannolik. Det är därför nu hög tid att Migrationsverket ger afghanska asylsökande möjlighet till ny prövning i enlighet med Utlänningslagen och beviljar uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov.

Den svenska regeringen måste också ta sitt ansvar för att asylrätten upprätthålls och att barns grundläggande rättigheter och behov tillgodoses, både i Sverige, vid EU:s yttre gränser och på plats i Afghanistan. Rättigheter för människor på flykt måste alltid respekteras. Sverige bör samtidigt se över möjligheterna att öka flyktingkvoten som möjliggör för särskilt utsatta grupper att vidarebosättas till Sverige i samarbete med UNHCR. Detta skulle ge ett begränsat antal afghanska flyktingar en möjlighet till säkerhet i Sverige och innebära en viktig chans för Sverige att i den akuta situationen bistå med att skydda fler.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-08-25:

Från Afghanistan/ ECRE: Current priorities for an EU response to the situation till sidans topp

As European NGOs working on asylum and migration and Afghan Diaspora organisations in Europe, we are alarmed about the situation in Afghanistan and concerned above all about the security of the people of Afghanistan, both those within the country and those displaced and seeking protection in the region and beyond.

The vast majority of displaced Afghans will likely be hosted in the neighbouring countries, as has been the case over decades of displacement from Afghanistan. For reference, since 2015, over six years, 570,000 Afghans sought protection in the EU and associated countries. The majority received a protection status. In contrast, by July 2021, Iran hosted 800,000 registered refugees and up to 3 million other displaced Afghans. In Pakistan, there were 1.4 million registered refugees and up to 2 million other displaced Afghans. These figures have been increasing by the day. In addition, there are close to 5.5 million IDPs in the country.

In this context, it is crucial that the small proportion of displaced people who do arrive in Europe are given rapid access to a fair asylum procedure in line with European states' obligations under EU and international law.

We recommend the following five urgent responses for the EU and European countries.

1 Evacuation, resettlement and other safe routes to protection for Afghans

Evacuate as many as possible of the people facing immediate security risks, as quickly as possible.

This is the immediate priority, to then be followed by expansion of resettlement and complementary pathways for those most at risk and most vulnerable. A particular focus should be on women and girls and their (immediate) family members. Attention should also be paid to the situation of minorities where they are at additional and immediate risk of persecution.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europarådet 21-08-30:

Från Afghanistan/ Council of Europe states should not undermine human rights till sidans topp

"Member states should unequivocally commit to handling the arrival of persons fleeing the horrendous situation in Afghanistan in accordance with their human rights obligations", said the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatovic.

"Various governments and local authorities in Council of Europe member states have set a positive example by pledging to host people fleeing Afghanistan following the Taliban's takeover of that country. Regrettably, however, many member states have also hinted at, announced or taken steps towards border closures, the building of walls and fences, restrictions on asylum applications or pushbacks. These and other measures ostensibly aimed at 'preventing irregular migration' may result in people being prevented from seeking asylum on the territories of our member states, unlawfully turned back at borders or left without access to protection anywhere along their routes while seeking safety.

Some states have invoked fears of a new 'migration crisis' or 'the lessons of 2015' to justify such measures. This overlooks that the real crisis is being faced by the people of Afghanistan, notably women and girls, and by some neighbouring countries to which people mainly flee and which have already been hosting large numbers of Afghan refugees for many years".

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

Aftonbladet 21-08-17:

Svenska ambassadpersonalen hemma: Är välbehållna till sidans topp

Den svenska personalen från ambassaden i Kabul är hemma.

Det meddelar utrikesminister Ann Linde (S) på Twitter.

- Stort tack för era insatser och välkomna hem, skriver hon.

Mindre än två dygn efter talibanernas intåg i den afghanska huvudstaden Kabul har den svenska personalen vid ambassaden i Kabul landat på svensk mark. Under tisdagsmorgonen kom beskedet att de befinner sig i Stockholm.

"Under natten har personalen på Sveriges ambassad i Kabul från Utrikesdepartementet, Sida, Migrationsverket, Polismyndigheten och FBA evakuerats till Stockholm", skriver Ann Linde (S) i en tweet.

Hon fortsätter:

"De har landat och är välbehållna. Stort tack för era insatser och välkomna hem!"

Togs ut med militärflyg

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-23:

Robinas familj kommer inte in på flygplatsen: "För mycket skottlossning" till sidans topp

UD har skickat militärplan till Afghanistan och lovar att få hem alla svenskar från det numera talibanstyrda landet.

Samtidigt kämpar svenska Robina Ansary och hennes familj med att ens ta sig till flygplatsen.

- Det var för mycket skottlossning så vi var tvungna att åka tillbaka, säger Robina Ansary.

Utrikesdepartementets presstjänst gick under lördagen ut och lovade att alla svenskar som är i Kabul kommer att få plats på planen därifrån. Samtidigt gick ett sms ut till alla de drygt 400 personer som skrivit upp sig på UD:s svensklista:

"Det är mycket oroligt på vägen till och kring flygplatsen. Att ta sig dit kan därmed vara förenligt med fara. Man måste därför själv noga överväga om det är möjligt och säkert att ta sig till flygplatsen."

En av mottagarna av sms:et var Robina Ansary, som är i Kabul med sin man och tre barn.

- De går ut och ger löften men håller sen inte vad de lovar. Får vi inte hjälp utifrån med att komma in på flygplatsen, då tror jag det är omöjligt för de flesta barnfamiljer att komma in, säger hon.

"För mycket skottlossning"

Familjen har försökt ta sig in på flygplatsen fler gånger, men tvingats vända om på grund av säkerhetsläget.

- Det var för mycket skottlossning. Man hör skottlossning hela tiden och ser tårgas. Det är så mycket människor att det bara inte går att komma fram. Man blir livrädd. Det var bara att åka därifrån. Man tänker bara, bort med barnen härifrån, säger Robina Ansary.

Hon tror att barnfamiljerna kommer att behöva extra hjälp för att ta sig till flygplatsen, eftersom man inte kan stå där i flera dagar med barn.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-20: Sayed har alla papper för att få komma hem - UD svarar inte (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-21: Wadud är fast i Afghanistan - vågar inte åka till flygplatsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Justitiedepartementet 21-08-15:

Regeringsbeslut med anledning av läget i Afghanistan till sidans topp

Regeringen har idag, på begäran av Migrationsverket, vid ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat att bland annat tillfälligt ta bort kravet på att man måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Med anledning av det snabbt försämrade säkerhetsläget i Afghanistan har Migrationsverket, Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Afghanistan under en tid arbetat intensivt med frågan om att snarast kunna föra ut både svensk personal och lokal anställd afghansk personal och deras familjer ut ur Afghanistan. Det regelverk Sverige har för vidarebosättning av flyktingar kan användas, det så kallade kvotflyktingssystemet.

Genom de ändringar som regeringen idag har fattat beslut om bereds möjlighet att detta regelverk nu kan användas för att ge skydd åt nuvarande och tidigare lokalanställda samt deras familjer.

Bland annat så tas kravet på att personer måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas tillfälligt bort. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Genom ett regeringskanslibeslut så har också 500-gränsen för akutplatser inom ramen för kvotflyktingsystemet tillfälligt tagits bort, för att ge utrymme åt Migrationsverket att besluta om de platser som behövs. Enligt gällande regler så kan svenska utlandsmyndigheter föreslå vilka enskilda individer som kan komma ifråga för vidarebosättning.

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-10: Justitieministern: Tittar på om Sverige ska ta hem afghanska tolkar (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-11: Migrationsverket och Försvarsmakten i samtal om att hjälpa afghaner (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-08-11: Frågetecken kvarstår kring afghanska tolkar (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-11: Migrationsverkets chef om afghanska tolkarna: Enda jag jobbar med nu (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-15: Tolken Amir fruktar för sitt liv - bränner dokument (Extern länk)

SvT 21-08-15: Sveriges ambassad i Kabul evakueras med omedelbar verkan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-16: Oklart om Sveriges hjälp till afghanska tolkar (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-18: Han gömmer sig för talibanerna: "Kapabla till vad som helst" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-19: Hultqvist: Evakuering från Afghanistan ska ske så snart som möjligt (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: Migrationsverket startar process för lokalanställda afghaner (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-19: Tolkar och lokalanställda kan landa i Sverige redan till helgen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: Sverige ska ta emot afghanska aktivister för mänskliga rättigheter (Extern länk)

TT / AB 21-08-20: Tolken: Inte hört ett ljud från Sverige (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-20: Linde: Försvarsmaktens andra transportflygplan på väg till Kabul (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-23: Sverige har evakuerat över 170 personer från Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-23: "Vi gör allt i vår makt för att evakuera alla på vår lista" (Extern länk)

TT / Squid 21-08-23: Linde: Ingen garanti att alla evakueras (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-25: Linde: Samtliga lokalanställda är evakuerade (Extern länk)

TT / AB 21-08-26: Utvisades för brott - kom tillbaka till Sverige med evakueringsflyg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-08-26:

Migrationsverket arbetar intensivt med att ta emot evakuerade afghaner till sidans topp

Migrationsverkets personal arbetar nu intensivt med att ta emot dem som anländer till Sverige från Afghanistan inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Under resten av veckan är förhoppningen att ytterligare ett antal personer ska landa i Sverige.

- Migrationsverket arbetar med att överföra kvotflyktingar till Sverige varje dag, året om. Men den här situationen går bortom det normala, och vi arbetar nu dygnet runt med den akuta evakueringen av hundratals flyktingar per dygn från Kabul, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över landet. Sedan helgen har ett stort antal lokalanställda på ambassaden och deras familjer, svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd som befunnit sig i Afghanistan flugits till Sverige. Migrationsverkets roll är att evakuera dem som ska överföras som kvotflyktingar, däribland de lokalanställda med familj.

Kan evakueras direkt från Afghanistan

När det gäller arbetet med att föreslå individer för vidarebosättning i Sverige, det vill säga kvotflyktingar, har Migrationsverket ingen initiativrätt. I stället är det en svensk ambassad eller UNHCR som presenterar ärenden för Migrationsverket. Så fungerar det även i detta fall. En annan förutsättning i normalfallet är att de som ska vidarebosättas ska befinna sig i tredje land.

- Vi insåg dock snabbt att vi behövde få till en regeländring för att möjliggöra och påskynda processen. Migrationsverket lämnade därför in en begäran till regeringen om att tillfälligt ändra reglerna för kvotuttagning, så att man inte behöver befinna sig i tredje land utan kan evakueras direkt från Afghanistan, säger Mikael Ribbenvik.

Dessutom togs gränsen på 500 akutplatser bort för att kunna evakuera fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 21-08-31: Drygt 650 kvotflyktingar från Afghanistan har tagits emot i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-08-12:

Danmark, Tyskland och Finland erbjuder skydd åt anställda från Afghanistan till sidans topp

Danmark erbjuder afghaner som arbetat för danskarna i det krigsdrabbade landet uppehållstillstånd i två år.

Under torsdagen fattade Tyskland ett liknande beslut. Även Finland bekräftar nu att man kommer erbjuda skydd åt afghaner som arbetat för landet.

Talibanerna rycker nu fram allt snabbare.

Tidigare har de lokalanställda afghaner som vill söka skydd i Tyskland varit tvungna att ansöka om visum i Afghanistan. Men nu ska de i stället kunna genomgå visumprocessen på plats.

Hittills har 1 500 av de 2 500 afghaner som beviljas inresa till Tyskand anlänt till landet, uppger utrikesminister Heiko Maas, enligt tyska medier.

"En helt ny situation"

Under torsdagen bekräftar även Finlands utrikesminister Pekka Haavisto för Svenska Yle att landet kommer att erbjuda skydd åt afghaner som arbetat för finska fredsbevarare och diplomater under de senaste 20 åren.

- Exakt hur det ska gå till klarnar inom de närmaste veckorna, säger han.

Enligt Haavisto finns det en enighet inom regeringen och ett beredningsarbete pågår för att kunna hjälpa de tiotals personer som det handlar om.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-08-26:

Fler än 900 evakuerade från Afghanistan till sidans topp

Fler än 900 personer med koppling till Sverige har evakuerats från Afghanistan.

Tidsfönstret för att få ut fler krymper, men även när flygplatsen i Kabul är stängd fortsätter evakueringen, säger utrikesminister Ann Linde (S).

Samtliga lokalanställda, vakter och deras familjer och personer som är uppskrivna på den så kallade svensklistan ingår i gruppen av över 900 personer som evakuerats från Afghanistan, säger utrikesminister Ann Linde (S).

Sedan i söndags har socialtjänsten i Stockholms stad tagit emot omkring 200 lokalanställda med familjer från Sveriges olika verksamheter i Afghanistan inom ramen för kvotflyktingsystemet, detta efter begäran från Migrationsverket. Dessa personer utgör huvuddelen av de lokalanställda som evakuerats från Kabul.

Sverige har hjälpt både Danmark och Finland och fått hjälp tillbaka. Linde antyder också att ett par tidigare anställda inom den internationella säkerhetsinsatsen ISAF flugits från Kabul till Sverige.

"Inte helt lätt"

Personer ur denna grupp, däribland tidigare tolkar som bistått den svenska Försvarsmakten, har varit svårast att få tag i. Det kan vara personer som arbetat i Afghanistan under 2006-2014 och som fått uppehållstillstånd i Sverige.

- Vissa av de här kan vara utsatta för ökad risk. Vi har ett ganska stort team som går igenom den här listan på omkring 300-400 personer, det har inte varit helt lätt. Vi har hjälp av Försvarsmakten och veteraner, men det finns inte personnummersystem och bristfälliga mobiltelefonmöjligheter, säger Ann Linde.

Utrikesministern säger att ambitionen är att hjälpa alla ur denna grupp som har skyddsbehov.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-27: Sveriges evakueringsarbete i Kabul är avslutat - 1100 evakuerade (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 21-08-27: Planet lämnade kvar Vilhelminabon Mahmoods familj i Kabul (Extern länk)

SvT Utrikes 21-08-27: Migrationsverkets GD: Blandning av lättnad och förtvivlan (Extern länk)

Sveriges Radio Jönköping 21-08-27: Kommuner förbereder sig för att ta emot familjer från Afghanistan (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-28: Majid, 30, hade biljett till Sverige - nu är familjen på flykt (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-28: "Ahmad" jobbade för biståndsorganisation - jagas av talibanerna (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-28: Evakueringen avslutad - Rahmat var en av de sista att lämna landet (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 21-09-03: Han tog emot afghanska flyktingarna: Tagna människor med många frågor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-26:

Bröderna evakuerades från Kabul - nu har de landat på säker mark till sidans topp

Fler svenskar som evakuerats från Kabul i Afghanistan landade under onsdagen på Arlanda.

Bröderna Mahdi och Abolfazl Khavari är två av dem som nu är hemma i säkerhet efter flera terrorfyllda dygn.

- Det var kaos. Alla skrek, alla hade sina småbarn med sig och alla sköt, säger Mahdi Khavari om flygplatskaoset.

Det är gryning på Arlandas terminal 3 när planet från Kabul landar. Terminalen är egentligen stängd men används av myndigheterna för att ta emot de svenskar som evakueras från Afghanistan.

Vid ankomsthallen väntar Fredrik Persson och Emma Rydén nervöst. De har rest ner från Falun för att möta sina vänner Mahdi och Abolfazl Khavari som ska vara på planet.

- Jag är jätteorolig, Mahdi och Abolfazl har varit på flygplatsen i fyra dagar och försökt ta sig hem. De tillhör folkgruppen hazarer, vilket innebär att de sannolikt kommer dödas på plats om talibanerna får reda på det, säger Fredrik Persson.

Ett hundratal personer lämnar flygplanet. I tunna afghankläder och utan bagage vandrar barn över landningsbanan tillsammans med sina familjer.

Myndigheterna tar emot personerna på terminal 3 och det drar ut på tiden. Fredrik och Emma börjar bli oroliga att någonting gått fel. De försöker att ringa men får inga svar. Efter flera timmar svarar Mahdi till slut - de är på väg ut.

Mahdi och Abolfazl återförenas äntligen med Fredrik och Emma som står redo med varma kläder, mat och brödernas favorit - Fanta.

Nekades att komma in på flygplatsen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Squid 21-08-28: Hemma i Halmstad efter mardrömsdygnen i Kabul (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-08-22:

UK plans offshore asylum centres in other countries for Afghans till sidans topp

Britain plans to establish offshore asylum centres for Afghan refugees in countries such as Pakistan and Turkey, as ministers admit that the UK will not be able to rescue those eligible for resettlement before troops leave Kabul.

The defence secretary, Ben Wallace, said in a newspaper article on Sunday that the UK planned to establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan, for Afghans it had "an obligation to".

At least 1,429 Afghans have been evacuated from Kabul since last Friday, as part of the Arap relocation scheme designed to help interpreters and others who have helped the British during their 20 years in Afghanistan.

But it is estimated that a similar number - or more - remain in the country. The emergency airlift was continuing on Sunday, with RAF flights operating despite a crush at the airport gates as desperate Afghans try to flee.

Nato believes 20 people have died around the airport in the last week, but Britain's armed forces minister, James Heappey, said the flow outside the airport had improved because the Taliban were "marshalling people into separate queues for the US evacuation and the UK evacuation".

A total of 1,721 people - Britons, Afghans and people from allied countries - had been evacuated from Kabul on eight flights in the past 24 hours, Heappey said, with the RAF receiving help from its Australian counterpart in getting people to safety.

But British officials already acknowledge that it is virtually impossible to evacuate people coming from outside Kabul, although Afghans with a claim have told charity workers they would risk crossing the country if they knew they had a flight.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Svenska Magasinet 21-08-24: 4.000 afghanska flyktingar planeras till Andalusien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Georgetown Immigration Law Journal March 2021

Buying your way out of the convention: Safe third country agreements in practice till sidans topp

Jacqueline Lewis

In the last decade, the world has seen an historic increase in the number of displaced persons. By the end of 2010, there were 43.7 million forcibly displaced people worldwide-what was then the highest number in 15 years.

By 2019, the number of displaced persons had nearly doubled to 79.5 million. With many asylum systems overwhelmed, States have increasingly sought to construct alternatives to the traditional asylum regime by externalizing the processing of asylum applications through bilateral and multilateral agreements, wherein a designated safe third country processes asylum applications.

Although initially conceived as burden-sharing systems, after three decades of implementation in different States, these "safe third country agreements" ("STCAs") have generally failed to provide sustainable solutions to mass flows of refugees. Instead, STCAs with significant power and wealth disparities between parties have allowed wealthy States to clandestinely buy their way out of their obligations under the 1951 Refugee Convention4 and have resulted in the direct and indirect refoulement, or return of millions of asylum seekers, despite these agreements purportedly protecting against it.

This Note examines the expansion of STCAs in the last three decades, focusing on the American and European systems, analyzing their efficacy at providing sustainable solutions to unprecedented displacement.

Läs eller hämta studien (Extern länk)

Se även:

National Immigrant Justice Center 21-08-03: New report: How offshoring and externalization policies imperil the right to asylum (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-08-17:

Spanien/ 47 migranter döda utanför Mauretanien till sidans topp

47 migranter har omkommit utanför Mauretaniens kust, rapporterar FN:s migrationsorganisation IOM på tisdagen.

Migranternas båt hade enligt IOM "med stor sannolikhet" lagt ut från västsahariska al-Ayun den 3 augusti med siktet inställt mot spanska Kanarieöarna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

UNHCR 21-08-18: Boat tragedy off North Africa's coast reminder of perilous sea journeys (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / VK 21-08-21:

Grekland/ Grekisk gränsbarriär mot Turkiet klar till sidans topp

Grekland har i veckan färdigställt en fyra mil lång gränsbarriär mot Turkiet. Man har även installerat ett nytt automatiserat övervakningssystem, för att upptäcka och stoppa flyktingar och migranter som försöker ta sig in i EU-landet.

Den massiva och taggtrådsförsedda barriären - som i tidigare tappning var betydligt kortare - byggdes färdigt kort efter att talibanerna tagit kontroll över Afghanistan.

Extremiströrelsens maktövertagande har gett upphov till farhågor om en ny flyktingvåg och en upprepning av 2015 års flyktingkris i EU, då över en miljon migranter och flyktingar tog sig in i unionen.

"Vi kan inte vänta"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-08-07:

Kroatien/ Migranter misshandlas och torteras av poliser i EU-landet Kroatien till sidans topp

Sedan Ungern täppt till sin gräns från Serbien försöker många migranter ta sig in i EU genom bergen mellan Bosnien och EU-landet Kroatien. Under 2020 gjordes närmre 16 500 så kallade pushbacks av kroatisk polis. Vissa flyktingar har gjort närmre trettio försök att ta sig in i EU. SVT:s team har på plats i Bosnien träffat flyktingar som vittnar om hur den kroatiska polisen misshandlat dem och stulit deras ägodelar.

"The game", eller "leken" kallar migranterna försöken att ta sig över gränsen, men det är långt ifrån en lek som de beskriver. Såväl flyktingar som internationella människorättsorganisationer rapporterar om hur kroatisk polis systematiskt använder tortyr, misshandel och till och med våldtäkt som en metod för att få flyktingarna att sluta försöka ta sig in i EU.

I utkanten av staden Bihac, i ruinerna av två övergivna hus bor ett trettiotal unga pakistanska män. De har alla försökt ta sig in i EU men alltid gripits och förts tillbaka till Bosnien.

- Jag har försökt sju eller åtta gånger men polisen har tagit mig varje gång, säger Mohammed Omar som är i tjugoårsåldern. Han drar lite i sin t-shirt och förklarar på knackig engelska hur det går till när den kroatiska polisen gör en så kallad pushback.

- De tar alla ens ägodelar - pengar, kläder, till och med skorna. Mina kläder eldade de upp, jag hade ingenting kvar säger Mohammed Omar.

Många vittnar om misshandel

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

IOM 21-08-10: Migrants warned of dangers of land mines on the Balkan Route (Extern länk)

Aljazeera 21-08-17: 'We eat tobacco, drink shampoo': Overdosing for asylum in Europe (Extern länk)

Border Violence Monitoring Network 21-08-25: (Extern länk)

Östeuropa/ Balkan Region Report - July 2021 (Extern länk)

BVMN 21-08-31: Europa/ Mapping legal struggles: Toolkit for legal action across the Balkan routes (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-08-10:

Litauen/ Rakbladstråd och staket ska hejda migrationsvåg till sidans topp

Litauens parlament röstade på tisdagen för att skärpa gränsbevakningen mot Belarus. Taggtråd och höga staket ska stoppa en ström av irreguljära migranter. Samtidigt förklarade Lettland undantagstillstånd utmed gränsen.

De nya gränsanläggningarna ska säkra 508 kilometer av den totalt 670 kilometer långa gränsen till Belarus, delvis med hjälp av dubbla rader av så kallad rakbladstråd. På andra ställen planeras ett fyra meter högt staket som avslutas med vassa metallbitar.

Parlamentet i Vilnius godkände planerna med röstsiffrorna 80 för, 3 emot och 39 som lade ner sin röst. Projektet kommer enligt ett pressmeddelande från parlamentet att betraktas som mycket angeläget.

Parlamentet överväger också att ändra lagen om försvar och militärtjänst för att kunna sätta in soldater vid gränsen. Dessa ska kunna avvisa eller kvarhålla migranter, förbjuda trafik i vissa områden och visitera personer som misstänks för att ha passerat gränsen irreguljärt.

Tisdagens beslut motiverades med den "aktuella nödsituationen" och behovet av att säkra landets gränser mot det som parlamentet beskriver som "hybrid aggression" från fientligt sinnade länder.

- Det som vi möter är inte traditionell irreguljär migration utan migrationsströmmar som organiseras av ett auktoritärt styrt land, sa häromdagen Laurynas Kasciunas, ordförande i parlamentets kommitté för nationell säkerhet och försvarsfrågor.

Sedan början av året har över 4 000 migranter passerat gränsen till Litauen via Belarus. De flesta kommer från Irak, Republiken Kongo och Kamerun, enligt den litauiska gränspolisen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-08-12: Migrantströmmen från Belarus "en hämndaktion" mot EU (Extern länk)

TT / AB 21-08-12: Litauen får tonvis med taggtråd från Ukraina (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-17: Belarusiska soldater trängde in i Litauen - knuffade flyktingar framför sig (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: EU:s kritik mot Belarus: Använder flyktingar som vapen (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-20: Snabb och billig flyktingväg genom Belarus lockar irakier till EU (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-29:

Polen/ Här stoppas afghanska flyktingar vid EU:s gräns till sidans topp

Polen bygger 2,5 meter högt stängsel - flyktingar fast i ingenmansland

I två veckor har 32 afghanska flyktingar suttit fast i skogarna på gränsen mellan Polen och Belarus. Utan mat, vatten eller mediciner, omringade av polska och belarusiska gränsvakter.

"Vi dör, snälla hjälp oss" har flyktingarna skrivit på en skylt.

De befinner sig i ett ingenmansland vid EU:s östra utpost. På ena sidan övervakar polsk militär att de inte tar sig in över gränsen. På andra sidan står belarusiska gränsvakter i kravallutrustning och hävdar att flyktingarna är på polsk mark.

- De är som torterade gisslan, som hålls fångna vid EU:s gräns. Det är en tragedi som pågår här, säger polska aktivisten Agata Ferenc till sajten Politico.

Enligt flyktingorganisationen Ocalenie som är på plats i skogarna nära staden Usnarzu Górnym består flyktinggruppen av 32 personer, varav den yngsta en 15-årig flicka. De ska enligt Ocelanie ha flytt från talibanernas maktövertagande i Afghanistan med hjälp av människosmugglare, och tagit sig norrut och sedan via Belarus i en lastbil.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-31: Polen vill införa nödtillstånd vid gränsen till Belarus (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-09-01: Belarus Sverigeambassadör om flyktingar (Extern länk)

AYS 21-08-22: The crisis of solidarity at the Polish-Belarusian border (Extern länk)

AYS 21-08-25: Still no support for people stuck at the Polish border (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-25: Europadomstolen ger flyktingar fast på gränsen rätt till mat, vatten och skydd (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-28: Låst läge för migranter vid polska-belarusiska gränsen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio P1-morgon 21-09-01:

Polen/ Polsk gränsby i centrum av migrationsdebatten till sidans topp

Talibanernas maktövertagande har satt fokus på människor på flykt, men migrerande människors behov ställs mot en alltmer invandringskritiskt Europa.

Denna gång är det 32 afghanska migranter som fastnat på gränsen, och mitt i, en konflikt mellan Polen och Belarus.

I över tre veckor har de bott på en gräsplätt utan tillgång till mat eller rent vatten, berättar polska hjälporganisationer som vädjar att få komma fram.

Megafonen ljuder över fältet.

En tolk från hjälporganisationen fundacja ocalenie säger god natt till de 32 afghanska migranterna på andra sidan.

De syns knappt, polsk militär och polis har satt upp avspärrningar, ungefär en halv kilometer från gränsområdet, migranternas lägerplats, sedan nu tre veckor tillbaka.

- Du ser de där till höger om det sista militärfordonet, där i buskarna, säger Kalina Czwarnog, från hjälporganisationen.

Skräddaren Mohammed har den starkaste rösten, han brukar tala för gruppen eller ropa, rättare sagt. Där finns också 52-åriga Gul som inte reser sig upp sedan ett par dagar tillbaka.

Ibland, när det är vindstilla kan vi höra vad de säger, ibland skriver de meddelanden på kartonger, fortsätter hon.

- De säger att de är hungriga, alla är sjuka, vissa av dem allvarligt.

Hjälporganisationen hon jobbar på har också slagit läger här på åkern. Ett dussintal aktivister har satt upp tält, tagit hit mat, vatten och medicin, det finns läkare och jurister på plats, men hittills har ingen fått komma migranterna nära.

- Det är en order från högre ort, du kan ringa till högkvarteret, säger en gränsvakt när jag frågar om jag får gå förbi.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hallandsposten 21-08-24:

Storbritannien/ Nytt rekord: Över 1 000 försökte korsa kanalen till sidans topp

Över 1 000 personer på ett dygn - det är det dystra nya dagsrekordet på den farliga människosmugglingsrutten över Engelska kanalen.

Det var i lördags som brittiska myndigheter räddade eller fångade in sammanlagt 828 personer, i ett 30-tal mindre båtar, som olovligen försökte ta sig från Frankrike till Storbritannien, rapporterar BBC och andra brittiska medier. Franska kolleger stoppade samma dag 10 båtar med totalt 193 människor i.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-20: Inga undantag för afghaner som tar sig till Storbritannien illegalt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Balkan Insight 21-08-20:

Europa/ Courts chip away at migrant 'pushback' practices in EU till sidans topp

Local courts in several EU countries, including Austria, Italy, and Slovenia, have ruled in favour of refugees and migrants who were pushed back over the bloc's external borders, but can they stop the practice altogether?

It was raining. Ayoub and his six companions were soaked through and shivering in the late September cold on the border between Slovenia and Austria. "Asylum, Asylum," they said repeatedly to the Austrian police who had stopped them.

The men did not receive asylum. They got blankets and water, but no food. And they were ordered to strip and bend over so police could make sure there was nothing hidden in their anal region.

Ayoub, from Morocco, kept repeating "asylum" in English and French. But none of them had ID papers and the police officers decided to send them back to Slovenia, which sent them back to Croatia, which escorted them back to the border with Bosnia and Herzegovina, the external border of the European Union.

It's a familiar story from NGO and media reports covering the plight of refugees and migrants trying to reach Western Europe from Asia, the Middle East and Africa. But this particular one comes not from an article in a newspaper but a court verdict, issued on July 1 in Styria, southeast Austria, and upholding a complaint filed by Ayoub.

"The refoulement of the applicant... was unlawful. The complete undressing in the course of the search of the applicant... was unlawful," the Styria Regional Administrative Court ruled.

Such verdicts, of which the Styria court's is only the latest, are fuelling hope among human rights organisations and activists that something can be done to stop the practice of unlawful "pushbacks", not just by Croatia on the EU's rim, but between EU neighbours like Austria and Slovenia too.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-08-13:

Pakistan/ Oro, stenkastning och tårgas vid gränsen mellan Pakistan och Afghanistan till sidans topp

Stenkastning och oroligheter ska ha utbrutit i gränsstaden Chaman, Pakistan, sedan en afghansk man dött av hjärtattack i den tryckande, dammiga hettan.

Samtidigt växer rädslan hos befolkningen i Afghanistan, som flyr undan talibanernas brutala och snabba framfart.

Hundratals människor har den senaste tiden varit strandsatta vid gränsen mellan Afghanistan och Pakistan sedan en av de stora, viktiga gränsövergångarna erövrats och stängts av talibanerna.

Men enligt Juma Khan, biträdande kommissionär i gränsstaden Chaman, har övergången öppnats igen efter samtal. Det rapporterar AP på fredagen.

Det är dock oklart hur möjligheterna att ta sig mellan länderna ser ut i praktiken. Parallellt kommer rapporter om oroligheter och sammandrabbningar mellan pakistanska säkerhetsstyrkor och civila afghaner vid gränsen.

"Soldaterna sköt tårgas"

Enligt mediebolaget Al-Jazeera ska den tändande gnistan ha varit ett dödfall: en 56-årig afghansk medborgare som fick en hjärtattack i värmen i väntan på att få komma in i Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-28: Tiotusentals afghaner uppges fly till Pakistan varje dag (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-24:

Turkiet/ Bygger jättemur - för att stoppa flyktingarna till sidans topp

Tusentals människor försöker fly talibanernas skräckvälde.

Nu snabbreser Turkiet en tre meter hög betongmur - för att stoppa dem.

- Våra gränser är omöjliga att passera, säger provinsguvernören Mehmet Emin Bilmez till Reuters.

Skräcken för talibanväldet är stor i Afghanistan. Den senaste veckan har tusentals människor förtvivlat försökt komma med något av evakueringsflygen från huvudstaden Kabul.

De flesta av landets invånare saknar dock såväl pass som visum till andra länder.

För dem återstår oftast bara en flyktväg - att smugglas ut över en landgräns.

De senaste åren har tiotusentals afghaner lyckats ta sig genom Iran till Turkiet som fungerat som språngbräda för den vidare flykten mot Grekland och Europa.

Men nu tycks den glipan hastigt vara på väg att täppas till.

Diken och taggtråd

Människor på flykt möts nu allt oftare av en tre meter hög vit betongmur längs den turkiska gränsen.

I dag täcker muren ungefär en tredjedel av den 54 mil långa gränsen, enligt AP. Men bygget har intensifierats med talibanernas framryckning och maktövertagande. Redan till årsskiftet ska ytterligare 64 kilometer vara klara.

Resten av den bergiga gränsen täcks tills vidare av taggtråd, djupa diken och dygnet runt-patrullerande säkerhetsvakter - allt för att förhindra det av många fruktade inflödet av flyktingar från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The New Humanitarian 21-08-03: The Afghan refugee crisis brewing on Turkey's eastern border (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-08-19:

Sydostasien/ UNHCR: Rohingya refugees facing deadlier journeys in the Bay of Bengal till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, revealed today that 2020 was the deadliest year on record for refugee journeys in the Bay of Bengal and Andaman Sea.

Over the last year, the COVID-19 pandemic prompted many States in Southeast Asia to tighten their borders, leading to the highest numbers of refugees stranded at sea since the region's "boat crisis" in 2015.

UNHCR's new report, titled "Left Adrift at Sea: Dangerous Journeys of Refugees Across the Bay of Bengal and Andaman Sea", also highlights that some two-thirds of those attempting these perilous voyages are women and children.

These deadly journeys are not a new phenomenon. Over the past decade, thousands of Rohingya refugees have left by sea from Rakhine State in Myanmar and from the refugee camps in Cox's Bazar, Bangladesh. The roots of these dangerous journeys are found in Myanmar, where the Rohingya were stripped of their citizenship and denied basic rights.

For the Rohingya who found refuge in neighbouring countries, restrictions on movement, livelihoods and education are compelling factors to seek a future elsewhere in the region. Motivations are various, often overlapping, and also include aspirations of reuniting with family members.

The risks have increased markedly for those attempting the journey. Of the 2,413 who are known to have travelled in 2020, 218 died or went missing at sea. This means that journeys were 8 times deadlier in 2020 than those in 2019.

In contrast to earlier periods where most of those travelling were men, the majority of passengers are now women and children. They are at even greater risk of abuse by smugglers when making such journeys. Their ordeal was made worse because safe harbours to end their dangerous journey were nowhere to be found.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Värmland 21-08-28:

Asylsökande står för en promille av besöken till Folktandvården till sidans topp

Av totala antalet patientbesök hos Folktandvården i Värmland förra året utgjorde andelen asylsökande en promille.

Andelen har minskat betydligt sen 2016 då de utgjorde knappt 5 procent av besöken.

Ann-May Broden, kommunikationschef på Folktandvården Värmland, säger att en felaktig bild lever kvar från den stora flyktingströmmen 2015-2016, att asylsökanden skulle gå före i kön.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Radio Sweden 21-08-11:

Fler asylsökande behöver hjälp för att klara sig ekonomiskt till sidans topp

Asylsökande får pengar, som kallas dagsersättning. Dagsersättningen har varit samma i 27 år. Den har inte blivit högre, trots att det har blivit dyrare att leva i samhället. Organisationen Röda Korset säger att fler asylsökande nu behöver hjälp för att klara sig.

Jama Akrami är asylsökande och har fru och två barn. Deras pengar tar ofta slut i mitten av månaden, berättar han för Ekot.

- Det kommer inte att räcka ibland. Tio dagar, femton dagar innan pengarna tar slut. Det är jättesvårt att klara sig på 4 500 kronor, säger Jama Akrami.

Dagsersättningen till asylsökande är 71 kronor per dag till en ensamstående vuxen, 61 kronor per dag till en vuxen som har familj, och mellan 37 och 50 kronor per dag till barn.

Det här bestämdes 1994, alltså för 27 år sedan. Summorna har inte ändrats sedan dess. Men priser på mat, kläder och medicin har blivit högre.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-11: Inte aktuellt att höja dagersättningen för asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Inews 21-08-27:

Storbritannien/ Palestinian restaurant cooks 600 meals for refugees fleeing Taliban till sidans topp

'We have a shared experience and a connection,' Ali Yousef told i. 'Because it's so close to home I feel I have a duty to help those suffering now'

For 600 Afghan refugees arriving in the UK on Thursday, comfort food was waiting in the form of seven-spice roast chicken, saffron rice and buttered green beans.

Ali Yousef, the co-owner of the Palestinian restaurant Baity in Didsbury, is donating the meals, and has been working with the charity Islamic Relief to make sure arrivals from Afghanistan are properly fed.

Mr Yousef, 31, said he received a call to help provide 300 meals on Wednesday night, but logistical challenges and delays meant that instead, double the number was required 24 hours later.

The restaurateur, who runs Baity with his wife Aisha, also 31, said he felt a sense of duty to help, with his own family having been displaced by war years ago.

"We're paying for the food, although when my butcher heard about what we're doing, also supplied some of the meat himself," Mr Yousef told i.

"Our work has no political or institutional involvement - we partner with Islamic Relief to help.

"I'm Palestinian and my family left Kuwait when Saddam Hussain invaded in the 1990s. We went through an asylum process in the UK. It runs in my identity.

"We have a shared experience and a connection. Because it's so close to home I feel I have a duty to help those suffering now."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-08-21:

Tadzjikistan/ Afghanistans grannland förbereder för 100 000 flyktingar till sidans topp

I Afghanistans grannland Tadzjikistan förbereder man sig nu för att ta emot upp emot tusentals flyktingar från Afghanistan.

Tillsammans med bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR och andra FN-organ jobbar Tadzjikistans regering på en beredskapsplan för att ta emot 100 000 flyktingar.

"Det finns ett stort antal människor som är på flykt, fortfarande inne i Afghanistan men vi räknar med att de kommer ta sig över till grannländerna ganska snart", säger EU:s ambassadör i Tadzjikistan, Marilyn Josefsson.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylnytt 21-09-04:

Sent framlagda hbtqi-skäl och konversion hindrar inte utvisning enligt FN-kommitté till sidans topp

En afghansk medborgare ansökte om asyl i Sverige bland annat på grund av sin utsatthet som hazara, en personlig konflikt och sin konversion till kristendomen. Efter slutligt avslag påtalade hen verkställighetshinder på grund av risken för förföljelse som homosexuell. Hen förklarade att hen inte hade vågat ta upp det tidigare. Migrationsverket avslog. I överklagan togs även upp att personen kommit till insikt och varken identifierar sig som man eller kvinna, vilket i sig kan leda till förföljelse. Hen gavs inte tillfälle att redogöra muntligt för omständigheterna och vände sig till FN:s mr-kommitté som bad Sverige att ställa in utvisningen tills vidare. Sveriges ståndpunkt är att eftersom konversionen och könsidentiteten tagits upp så sent - det senare inte förrän dagen före en planerad verkställighet - att de inte är trovärdiga. Personen påpekar att hen kommit in med en detaljerad berättelse och bilder och anser att den allvarliga risken för förföljelse borde ha gjort att skälen ändå skulle ha prövats ordentligt. Enligt Sverige borde en person som bott här i tre år och har gått i skola ha förstått tidigare att läggning och könsidentitet inte betraktas på samma sätt i Sverige som i Afghanistan. Mr-kommittén anser att de svenska myndigheterna har haft fog för den bedömningen och lägger ner fallet.

Se även ytterligare ett nyligen nedlagt ärende där en person framfört homosexualitet som skäl först då han tagits i förvar i Sverige och därefter även konversion. Han ansågs inte ha kunnat redogöra ingående för sina överväganden eller varför han tog upp skälen så sent.

Läs eller hämta beslutet om den binära personen, Communication No. 3246/2018 (Extern länk)

Läs eller hämta det andra ärendet, Communication No. 3266/2018 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-09-04:

Migrationsdomstol ger flyktingstatus till person som lämnat Venezuelas militär till sidans topp

En person som varit anställd inom militären i Venezuela vägrade återrapportera till överordnade hur han röstat och att skriva under en lojalitetsförklaring till presidenten. Istället begärde han sig entledigad, vilket inte besvarades. Han lämnade landet med sin familj strax innan utreseförbud för militär personal infördes. Eftersom han också deltagit i demonstrationer och nu hållit sig borta i flera år och saknar det nya medborgarkortet så hävdar han att familjen kommer att uppmärksammas vid ett återvändande. Migrationsverket påpekade att de lämnat landet med tillstånd och med egna passhandlingar. Han nekades aldrig att sluta sitt arbete och det finns enligt Migrationsverket ingen anledning att han skulle straffas. Familjen fick avslag i december 2018 och saken har först nu behandlats i domstol. Domstolen håller med om att familjen inte var av särskilt intresse för myndigheterna vid utresan. Men situationen har polariserats och det finns uppgifter om att personer som betraktas som desertörer utsätts för skyddsgrundande behandling. Det är sannolikt att mannen kommer att uppmärksammas och därför beviljas flyktingstatusförklaring för honom och familjen. Källa förvaltningsrätten i Göteborg.

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Sjuhärad 21-08-11:

Demokratiaktivist riskerar utvisning - i Hongkong väntar fängelse och tortyr till sidans topp

Demokratiaktivisten Narayan Liu från Borås, kom till Sverige från Hongkong 2013 med sin familj. Nu har de fått beskedet att de ska utvisas.

Narayan har sökt asyl. Att återvända är otänkbart, då det arbete han utfört i Sverige numera är olagligt i Hongkong.

"Jag riskerar allt från fem år till livstid i fängelse, i värsta fall tortyr", säger han.

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 21-08-11: Migrationsverket om risken att utvisas till Hong Kong (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 21-08-11: Riksdagspolitiker ifrågasätter utvisning av Hong Kong-aktivist (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Helsingborg 21-08-17:

Talibaner tvingade hennes familj på flykt - nu ser hon historien upprepas till sidans topp

Helsingborgaren Frishta Rajy minns när hon var sex år och talibanerna trängde sig i familjens hem. Nu följer hon händelseutvecklingarna i sitt hemland.

- Under 20 år har mina vänner fått det bättre. De har studerat och börjat jobba, nu har allt försvunnit för dem, säger hon.

Helsingborgaren Frishta Rajy studerar till lärare och hjälper även till i familjens matbutik i Helsingborg. Hon berättar om den huvudvärk som plågat henne det sista dygnet.

- Jag ser bilderna från Afghanistan och huvudet gör så ont. Jag är oroad för mina släktingar och vänner i Afghanistan, de sitter instängda och fruktar för sina liv. Det gör ont i hjärtat.

Pappa hotades till livet

Frishta Rajys pappa arbetade för president Mohammad Najibullah, som avrättades när talibanerna tog makten 1996.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Gävleborg 21-08-16: Här ringer Mortaza från Gävle till sin pappa i Kabul: "Ingen väg ut" (Extern länk)

SvT Uppsala 21-08-16: Ali från Afghanistan är orolig för sin syster (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 21-08-16:

Rahman når inte familjen i Afghanistan: "Vet inte om de lever" till sidans topp

Senast 20-årige Rahman Heydari fick kontakt med sin familj i Afghanistan var för fem dagar sedan. Men nu får han inga livstecken. Hemma i Malmö fruktar han det värsta, samtidigt som han fått sin asylansökan avslagen och väntar på att en dag skickas tillbaka.

Rahman Heydari sitter med telefonen i handen. Han försöker nå någon av sina åtta familjemedlemmar som bor i staden Malistan i Afghanistan. Men sedan talibanerna tog över större delar av landet har de varit svåra att nå.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Läs mer om situationen för afghaner med utvisningsbeslut och de redan utvisade, nedan under rubriken "Papperslösa, gömda och utvisade"

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Skåne 21-08-19:

Lång resa för Yves Vallin för att kunna bli accepterad till sidans topp

Pridedeltagaren Yves Vallin från Indonesien kom till Sverige som student och har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av sin sexuella läggning.

- När jag bodde i Indonesien hade jag inte kommit ut, säger Yves.

Yves Vallin kom till Sverige 2016 som student. Två år senare sökte han asyl på grund av sin sexuella läggning eftersom han är homosexuell. 2019 fick han ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på tre år.

Numera är Yves Vallin engagerad i RFSL:s arbete för nyanlända.

- Situationen i mitt hemland försämras, inte minst på grund av att den islamistiska konservatismen tilltar och att HBTQ-personer då åtalas, säger han.

Pryglas offentligt

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Väst 21-09-03:

Xeme, 12 år, utvisas – "Migrationsverket tar ifrån mig mina drömmar" till sidans topp

Hasan Khudoyan och hans familj, tre barn och en gravid hustru, har fått besked om att familjen ska utvisas till Armenien efter drygt 11 år i Sverige.

Just nu pågår det en namninsamling bland Billingsforsborna, för att få familjen att stanna.

"Migrationsverket tar ifrån mig mina drömmar om jag skickas till Armenien" säger äldsta dottern Xeme som är 12 år.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-09-03: Migrationsverket: Familjen Khadoyan kommer inte skadas i hemlandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

BBC News 21-08-09:

Malta/ The teenagers pulled from the sea and accused of terrorism till sidans topp

Lamin squints at the sun as he points across the harbour. "This place reminds me of the worst day of my life," he says.

It is where he was handcuffed by Maltese soldiers and led away to a maximum-security prison. He was only 15 at the time and, unknown to him, a suspected terrorist.

It was just a misunderstanding, he thought. Once everyone realised what had happened, he would be freed. But that was two years ago. Today Lamin, from Guinea in West Africa, stands accused of hijacking the ship that rescued him at sea and brought him to Europe.

This alleged act of terrorism could put him in jail for the rest of his life.

So how did a child refugee end up in Malta facing accusations of such a crime? For six months I have been investigating this curious case. It is a story of fear, desperation and of being in the wrong place at the wrong time - as a small country decided to take an almighty stand.

Perilous journey

Lamin had never envisaged making the treacherous journey across the Mediterranean. He ran away from home aged 13 because of a family feud. After making it through the baking Algerian desert - passing the bodies of others who hadn't survived - he was convinced by a friend he'd find work in Libya. There, he cleaned houses for three months for no pay, until his boss offered to help him travel to Europe.

As they set off from the Libyan coast, Lamin remembers the dinghy in which he was travelling deflating. But it was too late to back out, and smugglers were shooting from the shore at him and the other 100-plus people on board. Soon, there was no air left inside the dinghy.

Lamin sat with the women and other children. One woman was wailing and asking Lamin if she was going to die. "I couldn't bear to tell her the answer, I was crying so hard. There wasn't a single person who wasn't crying."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Amnesty International 21-08-05: Italy: A slippery slope for human rights: The Iuventa case (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Asylrättscentrum 21-08-18:

Vanliga frågor om verkställighetsstoppet till Afghanistan till sidans topp

Vi får många frågor om vad verkställighetsstoppet till Afghanistan betyder. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och besvarat dem.

+ Vad betyder verkställighetsstoppet till Afghanistan?

Det betyder att Migrationsverket inte genomför några utvisningar till Afghanistan just nu. Om du har fått ett utvisningsbeslut till Afghanistan så kommer Migrationsverket inte att genomföra den för tillfället.

+ Hur länge gäller verkställighetsstoppet?

Det vet inte vi. Migrationsverket har sagt att stoppet gäller tills att de har tillräckligt mycket information om läget i Afghanistan för att göra ett nytt rättsligt ställningstagande. Så fort vi på Asylrättscentrum vet mer kommer vi att informera om det.

+ Finns det en chans att jag får en ny asylprövning i Sverige nu?

Vi vet inte. Migrationsverket har gått ut med att de har verkställighetsstopp och beslutsstopp när gäller Afghanistan. Det betyder att de varken utvisar någon dit eller tar några beslut om ansökningar från afghanska medborgare. När Migrationsverket börjar ta beslut igenom kommer vi att berätta vad det betyder.

+ Kan ni hjälpa min familj att lämna Afghanistan?

Asylrättscentrum kan inte ge praktiskt stöd till personer att lämna Afghanistan. Den som är medborgare i Afghanistan behöver ett tillstånd för att resa till Sverige. Det finns information på Migrationsverkets hemsida om hur ansökan går till. Du kan också höra av dig till oss om du har frågor om uppehållstillstånd.

+ Jag är från Afghanistan och har fått ett utvisningsbeslut. Kan verkställighetsstoppet påverka min situation i Sverige?

Bara för att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan just nu betyder inte det att de personerna får uppehållstillstånd. Det betyder inte heller att de automatiskt får dagersättning igen.

(...)

Läs fler frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-08-20:

Lena Mellin: Tigga, stjäla, råna eller jobba svart? till sidans topp

Redan för en månad sedan stoppades planerade utvisningar av flera tusen afghaner.

De får inte längre jobba i Sverige. Men vad är alternativet?

Svartarbete?

Kriminalitet?

Tiggeri?

I mitten av juli bestämde Migrationsverket att utvisningen av upp till 7 000 afghanska medborgare som saknar asylskäl skulle stoppas tills vidare.

Orsaken var det osäkra läget i Afghanistan som inte har blivit mindre osäkert sedan talibanerna tog över makten i söndags.

Personer som fått ett definitivt utvisningsbeslut har ingen laglig rätt att arbeta i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: Oklar situation för afghaner med utvisningsbeslut (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-21: Najeeb från Afghanistan hoppas få stanna i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-10:

Habib, 23, utvisades från Sverige - nu är han fast i Kabul till sidans topp

Sköts med tre skott: Om talibanerna tar över är jag död

Habib, 23, utvisades från Sverige till Afghanistan förra året.

Från sitt rum i Kabul ser han hur talibanerna för var dag som går stärker sitt grepp om landet.

Nu är han en av alla de afghaner som försöker fly landet.

- Jag är livrädd. Varje morgon när jag vaknar är jag bara glad att jag fortfarande lever, säger han.

Efter att USA och Nato dragit tillbaka sina trupper har talibanerna inlett en våldsam offensiv. Den islamistiska rörelsen kontrollerar stora områden på landsbygden och de senaste dagarna har de tagit över sex provinshuvudstäder.

Habib, 23, följer de våldsamma striderna i landet från sitt rum i huvudstaden Kabul. På nyhetssändningar och via Whatsapp uppdateras han om vad som pågår där talibanerna har tagit över.

- Massa människor har dödats. Vänner skickar bilder till mig på hur de dödar barn och äldre eller personer som jobbat för staten, berättar han när Aftonbladet når honom på telefon.

Hör explosioner

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio P3 Nyheter 21-08-11: Utvisade Wakeel befinner sig i Afghanistan (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-11: Ali utvisades till Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-13: Ali i Afghanistan: "Känns som sista dagen jag lever" (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-15: Paniken i Kabul: "Finns ingenstans att fly" (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 21-08-17: Said, 19 år, i Afghanistan: "Rädd för att talibanerna ska skjuta" (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-17: Evas skräck: Att talibanerna tar 11-åriga "Guldkråkan" (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-18: Ali, 22, är fast i Afghanistan: "Alla vill försöka fly" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-08-27:

"Vilken gud lämnar oss i talibanernas händer?" till sidans topp

22-årige Reza skriver själv om infernot i Kabul. SvD publicerar några av de sms som skickats mellan honom och familjen han bodde hos i Sverige. "Ingenstans är säkert, ingenstans. Jag befinner mig i ett helvete."

Sms:en kommer allt oftare den här sommaren:

I två och ett halvt år bodde Reza i vår familj. Jag lärde känna honom genom jobbet och blev imponerad av hans driv och integritet. Han kom till Sverige som 16-åring, några veckor för sent för att omfattas av gymnasielagen, och bodde här i fyra år. Han blev snabbt bra på svenska, kvalificerade sig för gymnasiet på mindre än två år, började på naturvetenskapliga programmet eftersom han ville bli läkare och "för att det är det svåraste programmet". Han jobbade extra inom vården, försökte fixa magrutor till sommaren och drömde om att ta studenten. Han gjorde allt rätt men fick inget uppehållstillstånd.

Han blev en "ung man utan asylskäl". För oss var han en son och en bror och för många andra en kär vän och en ambitiös elev.

Hösten 2019 utvisades Reza efter att ha suttit i förvar i nära fyra månader. In i det sista hoppades vi att han inte skulle bli insläppt i Afghanistan eftersom de enligt överenskommelsen med Sverige enbart tog emot dem som gick med på att utvisas. Men Reza deporterades ändå och allt rämnade, inte bara för honom. Runt Reza finns vi andra, vi som blivit hans vänner, sett hans potential och hans driv. Låtit honom komma under huden. Förlusten av Reza blir också förlusten av samhällelig tillit. Orkar vi hjälpa igen när nästa person knackar på?

Vi tilläts inte träffa Reza sedan han flyttades till avdelningen för dem som ska utvisas. Dagen innan det chartrade planet lyfte pratade vi i telefon, men vi fick aldrig chans att säga farväl ordentligt. Efter det har vi bara haft kontakt via messenger och sms. Talibanerna fanns redan då överallt och det är farligt att prata utländska i telefonen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

FARR 21-08-18:

Etik för stödpersoner och ombud till sidans topp

Många människor som söker asyl eller har fått beslut om utvisning befinner sig i en svår situation och behöver rådgivning, socialt stöd och juridisk hjälp. Vi är tacksamma för alla som ställer upp med sin kunskap och andra resurser. Samtidigt vet vi att det förekommer att utsatta människor får okunniga eller rent farliga råd, luras att betala orimliga summor eller utnyttjas på annat sätt av jurister eller andra. Denna risk är särskilt stor nu när en ny migrationslag skapar stor oro bland personer som är asylsökande eller har tidsbegränsade uppehållstillstånd.

FARR:s verksamhet är ideell. Rådgivningsgrupper, förvarsbesöksgrupper och andra stödpersoner förväntas ge den information de kan och stötta alla asylsökande eller papperslösa de möter på samma sätt, utan att ta betalt. Medlemmarna kan ofta tipsa om kunniga jurister - och många jurister är även medlemmar i FARR - men det är inte lämpligt att verksamma jurister eller konsulter deltar i frivillig rådgivning i syfte att "värva kunder".

Det är alltid den asylsökande själv som måste välja väg. Stödpersoner kan förklara reglerna, reda ut alternativ och stötta på olika sätt. Men varken jurister, konsulter eller stödpersoner ska säga åt en person att den måste gömma sig, på egen hand gå ut med känsliga uppgifter eller uppfinna nya asylskäl åt någon.

Det har förekommit att ombud har försatt den utvisningshotade personen i ännu större fara genom sitt agerande, och samtidigt har gjort personen beroende av ombudet som har makt att sprida informationen. FARR tar starkt avstånd från sådant agerande.

FARR uppmanar alla medlemmar att ta del av FARR:s råd till stödpersoner om förhållningssätt till asylsökande mfl och förväntningar på ombud som finns här på hemsidan.

Riktlinjer för advokater

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

För stödpersoner: Förhållningssätt till asylsökande med flera (Extern länk)

Förväntningar på offentliga biträden och ombud (Extern länk)

Riktlinjer för advokater, se kapitel fem (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverkets styrdokument för förordnande av offentligt biträde (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Gävleborg 21-08-18:

Flera hundra Vallstabor samlades i protest mot utvisning till sidans topp

Familjen Simsek har bott i Vallsta utanför Bollnäs i sex och ett halvt år. Nu förväntas de lämna landet på fredag efter ett utvisningsbesked. Enligt familjens juridiska ombud har familjen hamnat i kläm på grund av ett stelbent regelverk.

Vallsta har 265 invånare. På bara två timmar samlades runt 240 personer till en ljusmanifestation, enligt arrangörens egen beräkning. Vissa är tårögda, många uttrycker en stark kärlek till familjen. Särskilt till pappan Faruk Simsek, som jobbar på den lokala matvarubutiken.

- Vallsta är så bra. De har hjälpt oss och står bakom oss - vi är jättetacksamma, säger dottern Kubra Simsek. Hon översätter för sin pappa som står sammanbiten bredvid.

Turerna med Migrationsverket

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Gävleborg 21-08-18: Starka känslor i Vallsta: "De tillför så mycket till vår lilla by" (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 21-09-01: Utvisningshotade Simseks fall tas upp i Europadomstolen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Uppland 21-08-28:

Manifestation i Uppsala för solidaritet med afghaner - "Jag är så ledsen" till sidans topp

Under lördagen var det en manifestation i Uppsala för att visa solidaritet för det afghanska folket med anledning av situationen i Afghanistan.

Elisabeth Rundqvist var en av initiativtagarna till manifestationen och höll den för att visa stöd.

"Jag gör allt jag kan för att världen ska se oss, för att världen ska se Afghanistan och afghanska folket", säger Zahra Hosseiny.

Hela inslaget (Extern länk)

Se även: (Demonstrationerna har hållits)

Sveriges Radio Halland 21-08-21: Landsomfattande manifestation på söndagen (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 21-08-18: Manifestation i Växjö efter oroligheterna i Afghanistan (Extern länk)

Ung i Sverige 2021: Demonstration för kvinnor i Afghanistan (Extern länk)

AYS 21-08-18: Europa/ Protests in Europe in favor of resettling Afghan people (Extern länk)

Läs debattinlägg om Sveriges ansvar och uppehållstillstånd för afghaner, nedan under rubriken "Partipolitik och debatt"

 till innehållsförteckningen innehåll

Vice 21-08-27:

Internationellt/ People around the world help Afghan refugees in their own ways till sidans topp

From free phone calls to chartering rescue planes, these are ways that companies, NGOs, and individuals are supporting Afghan refugees.

Since the Taliban entered Kabul in a swift nationwide takeover, the city's international airport has become a dangerous cacophony of anxiety and violence: people falling from flying planes, babies hauled over razor-lined airport walls, and shots fired by both United States troops and Taliban militants. On Thursday, more than 100 people were killed in attacks by ISIS-affiliated suicide bombers at the airport. The desperation to leave is palpable, as waves of Afghan refugees pour out of the country in cramped planes.

Over the past weeks, as governments of coalition forces in Afghanistan hurried to evacuate their citizens and affiliated Afghan nationals, the people in their countries-companies, grassroots organizations, and individuals-are stepping up to support incoming Afghan refugees in their own ways.

In a statement released on Tuesday, Airbnb announced that Airbnb.org, a charity linked to the company, would provide temporary accommodation for 20,000 Afghan refugees worldwide. Launched last year, Airbnb.org runs a program where Airbnb hosts can provide free or discounted stays to people impacted by emergencies, including refugees and COVID-19 frontline workers. The lodging platform is just one of several companies that have rolled out plans to help Afghan refugees.

Inspired by Airbnb, Hims & Hers CEO Andrew Dudum announced on Thursday that the telehealth platform will be providing 10,000 free primary-care and mental health visits to Afghan refugees.

To facilitate people's communication with their loved ones in Afghanistan, U.S. wireless network operator Verizon announced that they will be waiving charges for texts and calls to Afghanistan until Sept. 6. Retail giant Walmart pledged to donate $1 million to three nonprofit organizations supporting Afghan refugees arriving in the U.S.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

IOM 21-08-17:

More funding to boost migrant return and reintegration in the Horn of Africa till sidans topp

New funding from the European Union (EU) will help the International Organization for Migration (IOM) and partners accelerate assisted voluntary return and reintegration of vulnerable and stranded migrants in the Horn of Africa, a region with some of the world's busiest and most perilous migration routes.

"The top-up funding will enable the programme to further solidify the last four years of collaborative efforts and learning by partners and IOM towards setting new standards for migrant protection and reintegration," said Mitsue Pembroke, the deputy regional coordinator of the EU-IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration in the Horn of Africa (EU-IOM Joint Initiative).

The latest funding of EUR 5.95 million raises the total allocation to the EU-IOM Joint Initiative to EUR 64.7 million.

So far this year, 99 migrants have died in the Horn of Africa, while at least another 30 Ethiopian migrants perished in a shipwreck off the coast of Yemen in July, according to IOM's Missing Migrants Project which tracks migrant deaths,?including refugees and asylum-seekers who cannot be accounted for along migration routes worldwide.

The new funding also will enable capacity building for government and other partners and boost migration data collection and analysis to support evidence-based programming. Information and awareness raising will also be supported.

The Horn of Africa has three major international migratory routes - 'the Eastern Route' to the Arabian Peninsula, and in particular Saudi Arabia, through either?Obock in Djibouti or Bosaso in Somalia; 'the Northern Route' through Sudan towards northern Africa and Europe; and 'the Southern Route' towards the southern part of the continent, in particular South Africa.

The Eastern Route accounts for the largest number of irregular movements and fatalities in the region.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fluchtforschungsblog 21-08-20:

The EU-Afghanistan Cooperation and a New Afghan Exodus till sidans topp

by Mojib Rahman Atal

The swift collapse of the Afghan government and the Taliban's military takeover came as a surprise for many in the West. The emerging images of people at Kabul airport who desperately try to flee the country show the gravity of the problem that was terribly mishandled by the international community including the EU. This piece discusses the previous EU-Afghanistan asymmetrical relations on migration and Afghan exodus that is likely to occur soon.

The 'Afghan problem and Afghan solution' as the U.S. president, Joe Biden, has repeatedly stated it did not lead to a peace deal but rather to a complete military takeover of Afghanistan by the Taliban. The drastic annihilation of the Afghan security forces after President Ghani left Kabul on Sunday, August 15, came as a surprise not only for the U.S. but also for its allies. The fall of districts and provinces made the Afghan leaders early in June to call on people and local warlords to mobilize and fight against the Taliban in districts and provinces. However, in absence of a national mobilization plan against the Taliban, the militarization of local warlords was perceived by the former President Ashraf Ghani equally risky for the future stability and peace in the country as Taliban's return. The subsequent developments led to a disastrous situation for the Afghans and the international community. Now, an expected exodus threatens, neighboring countries and the EU if the Taliban fail to establish an inclusive government and return to their strict Sharia-based rule exercised in the 90s.

The Asymmetrical EU-Afghanistan Cooperation

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-08-30:

Turkiet vägrar hjälpa EU hantera flyktingar till sidans topp

Turkiet vägrar hjälpa EU hantera flyktingar som kommer från Afghanistan, säger landets utrikesminister i Ankara. Flera europeiska länder menar i stället att avtalet mellan EU och Turkiet från 2016 om syriska flyktingar borde gälla även afghanska.

-Det är fullkomligt uteslutet för oss att ta på oss ytterligare en flyktingbörda, sa utrikesministern Mevlüt Çavusoglu på en presskonferens i Ankara på söndagen.

Talibanernas övertagande av makten i Afghanistan har väckt farhågan i EU att en upprepning av flyktingkrisen år 2015 kan ske. Då anlände över en miljon asylsökande till EU, främst från det krigshärjade Syrien men också från länder i exempelvis Afrika och Centralasien.

De flesta asylsökande anlände till EU från Turkiet till den grekiska övärlden.

För att stoppa flyktingflödet nådde EU år 2016 en överenskommelse med Turkiet om att landet mot betalning skulle stoppa migranter från att avsegla från turkiska kusten mot Grekland, eller vandra över landgränsen mellan Turkiet och Bulgarien.

Så fort avtalet hade slutits började turkiska gränsvakter stoppa gummibåtar på väg mot Grekland. Den så kallade Balkanrutten - vägen till EU:s mitt, från Turkiet via Grekland och Balkanländerna - stängdes så gott som helt och hållet i och med avtalet.

Men Turkiet är alltså inte berett att återigen tjäna som flyktinguppsamlingsplats för EU.

På söndagen besöktes utrikesministern Mevlüt Çavusoglu i Ankara av Tysklands utrikesminister Heiko Maas, som kommit för att diskutera bland annat den annalkande flyktingsituationen i spåren av maktskiftet i Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-26: Turkiet: Inga fler afghanska flyktingar hos oss (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-08-31:

EU-möte om Afghanistan - sprickorna från migrationskrisen 2015 blottas till sidans topp

Migrationskrisen 2015 kastade sin skugga över måndagens EU-möte om utvecklingen i Afghanistan.

Sverige med flera ser detta främst som en humanitär kris. Andra länder varnar för att EU:s åtgärder kan uppfattas som att man lockar till sig flyktingar.

EU lovar mer pengar till FN-organisationer som ger humanitär hjälp till flyktingar i Afghanistan och i närområdet.

- Den viktigaste punkten för vår del är skrivningarna om ett ökat stöd till FN-organisationerna, framför allt (flyktingorganen) UNHCR och IOM. De behöver ökade resurser för att hantera den svåra situationen i Afghanistan, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det gemensamma uttalandet efter måndagens möte mellan justitie- och migrationsministrarna från de 27 EU-länderna samt Schengenländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, nämner inga siffror.

- Det viktigaste nu är att försöka förebygga en humanitär kris i Afghanistan och närområdet, så att inte hundratusentals, kanske miljontals, lämnar Afghanistan och i stället blir fast i flyktingläger utanför Afghanistan, sade migrationsministern.

EU-länderna är också eniga om ökat samarbetet med länderna i regionen för att motverka smuggling och trafficking.

Exakt hur det ska gå till är fortfarande oklart, men en arbetsgrupp inom EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst håller på att ta fram en handlingsplan för Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-31: EU utlovar mer stöd till afghaner - vill undvika flyktingkris (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-31: Sverige om att ta emot fler afghaner: "Vi gör redan mest" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-08-24:

EU: Migration plans for Afghanistan before the fall of the government till sidans topp

Two internal EU documents on Afghanistan - a European Commission "draft action plan" for a "comprehensive migration partnership" from July, and a Council discussion paper from May - make clear the level of EU and member state engagement with Afghanistan on migration prior to the fall of the government to the Taliban.

Neither document contains any indication that the fall of the Afghan government to the Taliban was foreseen.

It might be expected that recent developments would lead to changes in migration policy, although six member states (Belgium, Germany, Greece, Austria, the Netherlands and Denmark) recently wrote to the Commission to demand that efforts be made to ensure that deportations to Afghanistan - currently effectively on hold - can continue.

That letter refers to an 8 July note from the Afghan government to the European Commission requesting a halt to deportations. The same date is stamped on the Council document containing the Commission's draft action plan for a "comprehensive migration partnership".

Included in the draft action plan is a section on "returns, readmission, reintegration," containing the following:

"Returns, readmission, reintegration

+ Reinforced dialogue sought on readmission addressing beyond the technical aspects also conditions of return (e.g. priority areas of return and reintegration, land allocation, the provision of basis services).

+ Effective implementation of the Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) signed on 26 April 2021 (successor of the Joint Way Forward - JWF).

+ Work with Member States and the European Return and Reintegration Network (ERRIN) on reintegration assistance to returnees.

(...)

Läs mer, inklusive notes to delegations om "member state cooperation activities" och om "strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Immigration and Asylum Law Blog 21-08-13:

The first steps of Frontex accountability till sidans topp

Implications for its legal responsibility for fundamental rights violations

Mariana Gkliati, Assistant Professor, Radboud University

On 15 July, the Frontex Scrutiny Working Group (Scrutiny Group) of the European Parliament's LIBE Committee published its report on the alleged involvement of Frontex in fundamental rights violations at the external borders.

Frontex welcomed the report and its conclusions which, according to the agency, 'reaffirmed that there is no evidence of the Agency's involvement in any violation of human rights.

However, a closer look at the report would indicate that this is only part - if at all - of the story. The comments in this contribution aim to discuss the Scrutiny Group's findings within the legal framework and their implications as to the agency's legal responsibility for fundamental rights violations.

A background of enhanced powers and serious allegations

The Scrutiny Group was established in March 2021. Its first four months were dedicated to a fact-finding investigation to establish the truthfulness of the allegations of violations and gaps in the agency's internal mechanisms.

This investigation was the crown jewel of a series of accountability initiatives that have been launched in the last months, including own-initiative investigations by the EU Ombudsman, the EU Court of Auditors, and OLAF, the EU Anti-fraud Authority. This unprecedented activation of judicial and non-judicial initiatives was sparked by the latest extensive expansion of the agency's mandate in 2019 and a series of media reports towards the end of 2020 regarding the involvement of the agency in well-documented pushback operations by the Greek Coast Guard.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Frontex 21-08-27: First Frontex fundamental rights office report (Extern länk)

AYS 21-08-29: The First Frontex Fundamental Rights Report, only 10 years late (Extern länk)

Se även:

Frontex 21-08-31: Technology Foresight on Biometrics: Progress update (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-09-02:

Member states seek to increase detention periods in the Management Regulation till sidans topp

In July, the Slovenian Presidency of the Council circulated a number of compromise amendments to the Asylum and Migration Management Regulation following "detailed examination of proposals and concerns expressed by Member States," including a proposal to increase the time limit for detaining people subject to transfer proceedings from four to five weeks.

The proposed amendments also introduce the possibility of detaining asylum-seekers "when protection of national security or public order so requires".

"1. Delegations will find in Annex the Presidency compromise suggestions on the Asylum and Migration Management Regulation, covering Articles 28 to 44.

2. The suggestions for modifications of Part III of AMMR are based on detailed examination of proposals and concerns expressed by Member States. As the Presidency noted when the first group of Articles were presented, the compromise suggestions aim at making progress at the technical level, which could contribute to progress on the political issues at a later stage."

Hämta kompromissförslaget (Extern länk till pdf-fil)

Mer från Statewatch (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

TT / AB 21-08-28:

Afghaner emottagna: "Haft hemsk upplevelse" till sidans topp

De sista av afghanerna som evakuerats med flyg har landat på Arlanda. Merparten av dem som anlänt i veckan, omkring 300 personer, har tagits emot av Stockholms stad.

- De har genomgått en väldigt hemsk upplevelse, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Afghanerna har anlänt till Stockholm pö om pö sedan i söndags. Under torsdagen kom den största gruppen på ett 100-tal personer, och på fredagskvällen anlände ytterligare ett 50-tal, uppger Jan Jönsson för TT på lördagen.

Stockholms stad har arbetat dygnet runt på Arlanda under den senaste veckan med att ta emot afghanerna som anländer som kvotflyktingar. Det rör sig om människor som varit anställda hos svenska UD och Försvarsmakten. En stor andel är medföljande kvinnor och barn.

- Det är ganska små barn bland dem som kommit. En av våra anställda har sagt att det handlat mycket om välling och lek, medan föräldrarna går igenom byråkratin, berättar Jan Jönsson som berömmer personalen för "fantastiska insatser".

Skadade barn

Afghanerna kommer från en kaotisk situation. Efter att under svåra omständigheter ha tagit sig till flygplatsen i Kabul har många väntat där i dagar medan de fruktat för sina liv. På Arlanda har man gjort en första screening av vilka som kan behöva psykisk eller fysisk vård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-08-31: Fem dalakommuner tar emot afghanska flyktingar (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 21-08-31: Flyktingar från Kabul har anlänt till Göteborg (Extern länk)

Sveriges Radio Göteborg 21-08-31: Kamran tog emot afghanska flyktingarna: "Fick inte med sig någonting" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Dalarna 21-08-11:

Träffarna igång igen - "Vi använder skateboard som en nyckel in i samhället" till sidans topp

Skateboardträffar som riktar sig till nyanlända barn och unga är Skate Dalarnas projekt som under onsdagskvällen återupptogs efter en pandemipaus.

Olle Forsberg var med och startade, och driver vidare, projektet efter att ha haft uppehåll ett halvår på grund av pandemin.

"Det blir en väldigt prestigelös aktivitet: Man åker tillsammans, det spelar ingen roll om du är duktig eller ny."

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kalmar 21-08-20:

Fest för integrering: "Vill hålla barnen borta från kriminalitet" till sidans topp

På lördag klockan 15 har Ahmad Alaaddin och två vänner till honom bjudit in till en fest för nyanlända barn och deras familjer i Norrliden i Kalmar.

Tanken är att gemenskapen på sikt ska hålla barnen borta från kriminalitet och droger.

"Syftet är att få in barnen i föreningslivet", säger Ahmad Alaaddin.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Sörmland 21-08-29:

Föreningen hjälpte 94 ungdomar till sommarjobb - som en väg till integration till sidans topp

Föreningen Starka händer i Strängnäs firar i dagarna ett år. Det hela började som en Facebookgrupp för att hjälpa grannar som inte kunde gå ut att handla på grund av pandemin, och utvecklades till en omfattande integrationsverksamhet. I somras hjälpte föreningen 94 ungdomar att få sommarjobb.

Föreningen arbetar med att hjälpa nyanlända att komma in i det svenska samhället.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-08-26:

Vidarebosättning till Sverige blev räddning för syrisk familj till sidans topp

Hanan och Ali anlände till Stockholm tillsammans med sina tre döttrar den 4 maj 2017. Två dagar senare snöade det.

Hanan, 34, och Ali, 40, skrattar åt minnet:

- Vi har snö i Syrien, men vi trodde aldrig att vi skulle se snö i maj! Det var en chock.

Familjen, ursprungligen från trakten kring Damaskus i Syrien, kom som kvotflyktingar till Sverige från Libanon för nästan exakt fyra år sedan genom UNHCR, FN:s flyktingorgan.

- Vi visste inte att vi skulle till Sverige förrän 15 dagar före avresan, förklarar Ali. Vi hade en intervju på svenska ambassaden och de visade oss en video om landet - om olika typer av boende, skolsystemet, frihet, hur statliga myndigheter fungerar och så vidare. Det lät bra, men det vi fann när vi kom hit var ännu bättre.

Barnen - tvillingarna Sara och Amina, 9, och deras lillasyster Youmna, 7 - har banat väg in i det svenska samhället. Familjen har träffat många av sina nya vänner genom barnens klasskamrater.

Sara och Amina förklarar på stockholmska att de går i klass 2a på den lokala grundskolan och att Youmna går på en närliggande förskola.

Familjen hoppas kunna bli svenska medborgare nästa år. Ali tränar regelbundet med en tyngdlyftarklubb och har ett tydligt mål:

- Som svensk medborgare kommer jag att kunna tävla i svenska mästerskapen i tyngdlyftning. För närvarande har han blicken riktad mot de Paralympiska spelen.

Ali förlorade ett ben i Syrien när en bomb träffade skolan där han arbetade som lärare i arabiska.

Familjen flydde till Libanon, men där var det svårt att få vård.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-08-16:

Svensksyrier: "Man måste fortsätta kämpa" till sidans topp

Hanan Chahrestan flydde kriget i Syrien som 20-åring. Resan in i det svenska samhället har varit krokig och arbetsam. Strategin har varit att tacka ja till alla möjligheter.

Men hon har också sett hur landsmän tackat nej till jobb och och utbildningar och hamnat utanför samhället.

I rapporten "Fakta för förändring" som släpps i dag målas en mörk bild av svenskar med rötter i Syrien. Ökande arbetslöshet, låga inkomster och låg utbildningsnivå. Men det finns också en stor grupp svensksyrier som trots att de inte levt länge i Sverige har lyckats i arbetslivet.

Hanan Chahrestan flydde kriget i Syrien 2013 tillsammans med sin lillebror och mamma. De bodde då i Homs där Hanan pluggade på universitetet och hennes mamma hade en egen tandläkarmottagning.

- Till slut var det inte säkert för mig att gå till universitetet längre utan risk för att jag skulle bli kidnappad eller skjuten. Det blev omöjligt att leva där.

I september 2013 bestämde sig familjen för att fly. Både deras bostad och Hanans mammas tandläkarmottagning hade blivit förstörda av kriget. I oktober kom de till Sverige via Ryssland.

- Jag minns att jag ringde till en kompis som också har flytt från Syrien. Han sade att jag skulle söka upp Migrationsverket och Syriska föreningen, så att jag skulle kunna lära mig svenska.

Syrier tackar nej

Två timmar om dagen läste hon svenska på Syriska föreningen där det fanns en syrisk lärare som var till stor hjälp. När hon efter två månader fick uppehållstillstånd började hon läsa på komvux för att komplettera sina betyg så att hon skulle kunna plugga vidare i Sverige. Hon tog också olika jobb som barista, på restaurang och i kassan på Ica.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / Squid 21-08-16: Rapport: Syrierna i Sverige: Så har det gått (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-08-25:

Countries that are more compassionate towards refugees have lower levels of violence till sidans topp

As the world braces itself for an influx of people fleeing Afghanistan in the wake of the Taliban coup, it is a timely opportunity to look at the real effect of immigrants and refugees on a country. So often these people are demonised and scapegoated by the media and politicians as a distraction from underlying domestic problems or to make political capital out of voter fears.

According to a recent survey, almost one in three Europeans feels that "refugees are more to blame for crime than other groups", while those who believe that "refugees will increase the likelihood of terrorism" is almost double that.

The study of immigrants and violence often focuses on the likely opportunities and motives of migrants to commit violence, and the effect on a country's crime level. But the latest research from my colleague and I took a different approach, looking at the number of refugees welcomed by a country as a measure of national compassion.

Our analysis showed that countries in Europe and North America that treat refugees with compassion and accept them in greater numbers are likely to have lower murder rates. Put simply, compassion towards refugees is not linked to greater risk of violent crime.

What the evidence shows

The study concentrated on the period from 2014 to 2017 when almost 2 million migrants - many from the Middle East - tried to find asylum in EU countries, marking the worst crisis of its kind since the second world war.

We looked at countries that were able to prevent refugees from simply marching in. In these countries, refugee flows reflect political choices and asylum policies rather than the inability to prevent massive influxes at the border. This means our focus was not on countries like Lebanon, Kenya or Turkey, but rather on Europe and North America.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Göteborgs-Posten debatt 21-08-10:

Sverige behöver en asylpaus - omedelbart till sidans topp

Tills Sverige fått sina migrationsrelaterade problem under kontroll kan vi inte ödsla tid och pengar på att ta hit individer som hotar vår frihet, jämlikhet och trygghet, skriver Filip Haugland (KD).

Så ser vi det igen. Horder av människor, mestadels unga män, som rör sig mot Europa. Säkerhetsläget i Afghanistan ligger bakom. 2015 fladdrar förbi. 2015, året då Sverige tog emot flest migranter per capita i Europa. Men Sverige kan inte fortsätta vara hela världens samvete. Gängkriminalitetens, hedersvåldets och islamismens lavinartade utbredning borde ha lärt oss vår läxa. Den läxan lär oss att det inte går längre, att vi inte klarar mer. Den läxan lär oss att vi behöver en asylpaus. Och det på studs.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagen 21-08-11: KD-kandidat tar timeout efter artikel om asylpaus (Extern länk)

Se även:

Anna Dahlberg i Expressen ledare 21-08-21: Nej, Sverige och EU kan inte öppna famnen igen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Västerbottens-Kuriren debatt 21-08-17:

Nordebo: Vi får inte begå ännu ett svek mot dem som flyr och dem som har flytt till sidans topp

Sverige och EU måste öka sitt flyktingmottagande, erbjuda fler vägar hit för asylsökande och sluta göra sig beroende av brutala regimers gränsskydd. Sverige måste ge omedelbar amnesti till tusentals afghanska flyktingar som redan finns här. Det är bara en skärva av det som borde ha gjorts och hade behövts för länge sedan. Men det är vad som kan göras nu, skriver Ola Nordebo.

Få saker har präglat den svenska samhällsdebatten de senaste åren som det systematiska misstänkliggörandet av flyktingar.

Varför är de här? Går det att bli av med dem snabbare? Hur kan vi hindra att andra försöker ta sig hit? Vad har de haft att fly ifrån, egentligen? Varför kom just de hit och inte de som blev kvar i hemlandet?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Göteborgs-Posten 21-08-14: Björn Werner: Rätten till liv får inte bli en kontroversiell åsikt (Extern länk)

Lisa Pelling i Dagens Arena 21-08-17: Det är flyktingarnas kris, inte vår (Extern länk)

Mattias Beijmo i Aftonbladet 21-08-18: De hoppas vinna valet på att svartmåla afghaner (Extern länk)

Gustav Fridolin i Syre 21-08-25: Stefan Löfven - det går inte att stänga världen ute (Extern länk)

Politico 21-08-17: Mainstreaming the far right: The wrong lesson from Afghanistan (Extern länk)

Daniel Trilling i the Guardian 21-08-18: Fear of refugees must not shape the response to Afghanistan's crisis (Extern länk)

Wolfgang Hansson i Aftonbladet 21-08-20: Rädslan för en flyktingvåg som kanske aldrig kommer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-08-19:

"Sverige bör införa humanitära visum" till sidans topp

Situationen för tolkarna visar tydligt att vi bör skapa en enkel och laglig väg direkt in i Sverige. Det skriver Robin Vikström, före detta asylhandläggare och landinformationsexpert vid Migrationsverket.

Det finns en bred uppslutning i opinionen kring att lokalanställd personal på ambassaden i Kabul samt de afghanska tolkar som arbetat för Försvarsmakten bör få uppehållstillstånd i Sverige. Om Sverige inför möjligheten att utfärda humanitära visum erbjuder man ett legalt och säkert alternativ för de afghanska tolkarna, för lokalanställd personal och för alla de som idag och i framtiden kommer att arbeta för Sveriges intressen, som idag helt saknar en laglig väg in.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Dagens Nyheter 21-08-17: Erik de la Reguera: Det krävs mer än ord för att skydda flyktingarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-08-26:

Ett EU som hycklar kan inte uppfostra diktatorer till sidans topp

Det handlar om åtminstone ett hundratal migranter men kanske ännu fler. De sitter fast i ett ingenmansland i gränsområdena mellan Belarus och Lettland, Litauen och Polen. De tre EU-ländernas gränsvakter släpper inte igenom dem och deras belarusiska motsvarigheter låter dem inte gå tillbaka in i Belarus.

Det handlar om människosmuggling orkestrerad av Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko. Den inleddes under sommaren som svar på EU:s sanktioner efter att Belarus hade tvingat ner ett passagerarflygplan för att gripa en oppositionell ombord.

Några tusen personer hade under juni och juli hunnit ta sig över gränsen, i huvudsak till Litauen, varefter det blev stopp. Lettland, Litauen och Polen använder nu systematiskt olagliga "pushbacks" där migranter hindras att ta sig in i länderna och söka asyl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-08-08:

Afghanska tolkar är offer för svensk flyktingpanik till sidans topp

Afghanska tolkar som har arbetat åt de svenska ISAF-förbanden bör få skydd i Sverige. De står på talibanernas dödslista. Ett antal tolkar som jobbat för andra utländska styrkor i Afghanistan har redan mördats. Någonstans har Sverige även ett moraliskt ansvar att skydda dem som har stått i svensk tjänst.

Men trots att detta problem har diskuterats åtminstone sedan 2013 har det inte lösts.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Fortsatt debatt - dessa nyhets- och debatt artiklar publicerades veckorna innan evakueringen kom till stånd:

Oisín Cantwell i Aftonbladet 21-08-09: Skamligt att inte ta ansvar för tolkarna i Afghanistan (Extern länk)

Expressen ledare 21-08-09: Hämta hit tolkarna - innan talibanerna dödar dem (Extern länk)

TT / AB 21-08-09: M-krav: Agera för att hjälpa tolkarna (Extern länk)

TT / AB 21-08-09: Danmark: Minister: Vi lämnar inte tolkarna i sticket (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-09: MP backar M:s krav att agera för tolkarna (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-10: Lämnar tillbaka medaljer i protest: "Fegt och osolidariskt" (Extern länk)

Peter Kadhammar i Aftonbladet 21-08-13: Zekrullah jobbade för svenska armén - väntar på att bli mördad (Extern länk)

Expressen 21-08-15: Tolken skriver till svenska officeren - vädjar om hjälp (Extern länk)

Katrineholmskuriren ledare 21-08-17: Ge skydd till afghaner som omvärlden har svikit (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-19: (M): Ni har gjort allt för att slippa hjälpa tolkarna (Extern länk)

TT / AB 21-08-24: Tolken i Kabul: Skicka buss eller helikopter (Extern länk)

Efter evakueringen:

TT / AB 21-08-31: Tolken: Talibanerna söker igenom hus för hus (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-08-17:

Svenska journalistförbundet: ta hit våra afghanska kollegor till sidans topp

Svenska Journalistförbundet lämnade under måndagen in ett brev till regeringen, skriver tidningen Journalisten. Förbundet vill att Sverige ger flyktingstatus till afghanska journalister, tolkar, och andra som arbetat för svenska medier. Snarlika uppmaningar hörs i flera andra länder.

"Det här är personer som på olika sätt varit avgörande för att svenska medier har kunnat rapportera från det krigshärjade landet", skriver förbundet i brevet till utrikesminister Ann Linde (S) som undertecknas av ordförande Ulrika Hyllert.

Journalistförbundets uppmaning kommer efter att flera tyska mediejättar som Der Spiegel och Süddeutsche Zeitung tagit ett snarlikt initiativ och uppmanat tyska regeringen att erbjuda visum till de afghanska journalister som hjälpt dem att rapportera. Även organisationen Reportrar utan gränser har lämnat in en vädjan till svenska regeringen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-08-21:

Nu prövas den feministiska utrikespolitiken på riktigt till sidans topp

Sverige måste evakuera de kvinnorättsaktivister som vill lämna Afghanistan och möjliggöra för dem att söka asyl här.

Det vore på riktigt en feministisk utrikespolitik, skriver Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

20 år efter invasionen av Afghanistan står vi här. Talibanerna har tagit makten och skräcken vilar återigen tung över Kabuls gator. Omvärlden evakuerar staden och de som har möjligheten lämnar landet. De som inte fått plats inuti klamrar sig fast på utsidan av flygplanen och kroppar faller likt de kroppar som föll ner från tornen den 11 september 2001. Kvar står det afghanska folket med fruktan och desperationen.

Insatserna har varit viktiga

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-30: Evakuerades från Kabul: Alimi vill fortsätta kämpa för kvinnors rättigheter (Extern länk)

Leila Qaraee, Ordförande Kvinnors nätverk i Dagens ETC 21-08-31: Afghanska kvinnoaktivister måste få fristad i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-08-18:

MP och M i debatt om afghanska flyktingar till sidans topp

Miljöpartiet tycker att Sverige bör ta ett större ansvar och har möjlighet att göra mer för flyktingar. Moderaterna menar att det är läge för andra länder att kliva fram.

De båda partierna möttes i en debatt i kvällens Aktuellt.

Miljöpartiet tycker att Sverige bör ta ett större ansvar- tillsammans med andra EU-länder - för att ta emot fler flyktingar i Sverige.

- Sverige har gjort mycket på flyktingområdet men vi har möjlighet att göra mer, säger Rasmus Ling, Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden ledare 21-08-16:

Öppna gränserna för Afghanistan till sidans topp

När militären rest hem och biståndet skärs ner räcker det inte med att här hemma bara bistå afghaner som jobbat åt svenska myndigheter. Sverige måste visa solidaritet med det afghanska folket och öppna gränserna, skriver OmVärldens chefredaktör, Erik Halkjaer.

Hjälp tolkarna. Ta hit de lokalanställda vid ambassaden. I takt med att talibanerna närmat sig Afghanistans huvudstad Kabul har den svenska allmänhetens rop på att Sverige måste ta hand om dem som bistått våra militärer och diplomater de senaste 20 åren ökat.

Liksom många andra har jag följt utvecklingen i Afghanistan under sommaren med stigande förfäran och vad som nog närmast kan liknas ilska. Jag har rest i Afghanistan vid två tillfällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 21-08-19:

Sveriges anseende vittrar sönder till sidans topp

Humanitär stormakt? Inte om du frågar franska myndigheter som tvingas visa den medmänsklighet som deras svenska kollegor inte är förmögna till i hanteringen av människorna som flytt från Afghanistan. De är snarare illa berörda, vittnar De svensktalande migranternas vänner i Frankrike (LAMSF).

Alla har vi hört om Raoul Wallenberg som räddade judar genom att förse dem med svenska pass och Folke Bernadotte som med sina vita bussar körde koncentrationslägrens fångar till Sverige. Vad hände med denna humanism, när Sverige i december 2016 började chartra flygplan för att deportera människor till världens farligaste land?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-08-07:

Nu måste de afghanska flyktingarna få stanna till sidans topp

Pierre Shori, Maud Edgren Schori, Nanna Zelano, Madeleine Ströje Wilkens mfl

Bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för utvisningar till Afghanistan. Det är den enda humanitära och praktiskt genomförbara lösningen för afghanska flyktingar i Sverige.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om ett tillfälligt verkställighetsstopp för alla utvisningar till Afghanistan med hänvisning till säkerhetsläget där. Den afghanska regeringen tar inte längre emot medborgare som tvångsutvisas dit.

Svenska myndigheter betonar att utvisningsstoppet är tillfälligt då man hoppas att läget i Afghanistan ska förbättras - en verklighetsfrämmande bedömning inom överskådlig tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Alex Voronov i Eskilstuna-Kuriren 21-08-11: Det går inte att utvisa människor till Afghanistan (Extern länk)

Kyrkofullmäktigekandidater i Länstidningen Östersund 21-08-13: Kräv amnesti och försvara asylrätten (Extern länk)

Vestmanlands Läns Tidning ledare 21-08-16: Talibanernas återtåg visar grymheten i Sveriges utvisningar (Extern länk)

Jesper Bengtsson i Dagens Arena 21-08-16: Afghanistans sak är vår (Extern länk)

Pierre Schori i Expressen 21-08-16: Fortsätt så, Morgan - hög tid för amnesti (Extern länk)

Pontus Almquist ledarkrönika i Upsala Nya Tidning 21-08-17: Vad händer med de ensamkommande nu? (Extern länk)

Liberalerna Kronoberg i Smålandsposten 21-08-17: Lös frågan om uppehållstillstånd (Extern länk)

Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Dagens Arena 21-08-18: Ge de afghanska ungdomarna tillfälligt uppehållstillstånd (Extern länk)

Mikael Thörnqvist i Göteborgs-Posten 21-08-19: Ge de afghanska ungdomarna uppehållstillstånd (Extern länk)

Katrineholms-Kuriren ledare 21-08-23: Behandlingen av unga afghaner är en politisk fråga (Extern länk)

Jessica Rydell, Barbro Karlsson, Tommie Karlsson, Lotta Lindh i Barometern debatt 21-08-26: "Stå upp för Afghanistans folk" (Extern länk)

Anders Göransson i Göteborgs-Posten 21-09-03: Sluta med ryggdunkar – ge afghaner asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-09-02:

Dra in flyktingstatusen om man reser till hemlandet till sidans topp

Ett minimum av rimlighet är att flyktingar inte köper flygbiljetter hem igen, så fort de fått de attraktiva svenska uppehållstillstånden.

Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det, skriver riksdagskandidaten Rebecca Weidmo Uvell (M).

Kriget i Afghanistan har väckt många nya frågor till liv i den svenska debatten, inte minst om bistånd och hur stort ansvar Sverige egentligen ska avkrävas nu i den här nya situationen. Vi har till exempel redan gett landet 14 miljarder i bistånd sedan 2005 och har sammanlagt tagit emot över 60 000 av deras medborgare, en del har fått stanna utan asylskäl som de nästan 10 000 vuxna afganska männen enligt gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-09-03: Debatt: Semester i det land man flytt ifrån (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-08-26:

Ta hem konvertiterna som Sverige utvisade till sidans topp

Åtta pastorer: Hårresande att förse talibanerna med kristna att plåga och döda

Representanter för nätverket #rättilltro

Just nu går Afghanistans talibaner från dörr till dörr och begär att få titta på människors mobiltelefoner. Om de där finner en bibel-app eller annat kristet material så för de bort telefonens ägare för avrättning.

Detta rapporterar flera medier, inklusive Washington Post och Daily Express.

Flera av dem som dödas på det här sättet kan ha befunnit sig i Sverige. Konvertitutredningen från 2019 visade att åtminstone 400 afghanska medborgare som har konverterat till kristen tro och blivit döpta i svenska församlingar fick avslag på sin asylansökan från Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-08-18:

"Häv stoppet för prövningar av asyl" till sidans topp

Migrationsverket bör häva sitt beslutsstopp så att asylsökande från Afghanistan får en prövning av sina asylskäl. Det skriver tre jurister.

Den 23 juli beslutade Migrationsverket att tills vidare inte pröva asylansökningar för medborgare i Afghanistan om det inte står klart att personen kommer att få stanna. Migrationsverket har alltså bestämt att de inte behöver följa svensk lag som säger att de måste fatta beslut.

Skälet till det så kallade beslutsstoppet är att det är svårt för Migrationsverket att bedöma konfliktutvecklingen i Afghanistan, men att situationen i landet är så oroväckande att myndigheten inte anser sig kunna fatta beslut att utvisa dit. Vi som är praktiskt verksamma jurister på asylrättens område anser att Migrationsverket därmed bortser från det asylrättsliga regelverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 21-08-23:

Minna Blom, Sala: "Shame on you!" till sidans topp

Senaste veckan, efter att talibanerna intog Kabul, har demonstrationer ägt rum över hela Sverige. Minna Blom var en av talarna i Sala. Hon är en stor kämpe som slagits för att de ensamkommande, som inte ansett sig kunna resa till Afghanistan, ska få boende och mat. Här är hennes tal.

Heather Barr har lagt ut en intervju med Seraj Mahboub, en afghansk kvinnorättskämpe, på twitter där Seraj säger: "I'm going to say to the whole world-shame on you." ..."Jag vill säga till hela världen - skäms på er!"

I sex års tid har jag varje dag önskat att Sveriges ledande politiker och beslutsfattare inom Migrationsverket skulle ta sitt förnuft till fånga, att de äntligen skulle erkänna att alla asylsökande från Afghanistan har ett skyddsbehov och därigenom ska beviljas uppehållstillstånd, vilket jag fortfarande väntar på.

I nuläget har Migrationsverket infört ett tillfälligt verkställighetsstopp vilket endast innebär att ingen får tvångsdeporteras ... men det innebär också att Migrationsverket inte tar beslut om att ge uppehållstillstånd. Många nekas dagsbidrag, de får inte rätt till LMA, dvs mat och boende.

Men det var aldrig, aldrig utifrån den mardröm som sker nu som jag ville att min önskan skulle kunna uppfyllas. De fruktansvärda scener som utspelar sig i Afghanistan i nuläget, den situation som befolkningen utsätts för är långt värre än vad en människa ska behöva riskera får att få uppehållstillstånd. Människor försöker fly landet, de försöker ta sig till flygplatsen i Kabul, men jag fick idag besked om att flygplan lyfter halvtomma för människor kan inte ta sig in på flygplatsen, det pratas om att USA har ett avtal med talibanerna om att endast deras medborgare ska få ha tillgång till flygplatsen, men jag vet inte om det är sant. Mammor kastar deras barn i famnen på de soldater som finns kvar från andra länder: "Rädda mitt barn!"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-08-17:

Bolund utesluter inte amnesti för unga afghaner till sidans topp

Per Bolund ser ingen möjlighet att verkställa utvisningar till Afghanistan under de närmaste åren.

Språkröret och vice statsministern utesluter inte att Miljöpartiet kommer driva frågan om amnesti för afghanska medborgare i Sverige.

- Jag hoppas att vi kan vara stora nog som land att faktiskt ta ett ansvar för de människor som i värsta fall skulle få betala med sina liv.

De ensamkommande afghanerna har varit en het politisk fråga under flera år. Med anledning av pandemin föreslog regeringen lättnader i den så kallade gymnasielagen, men på Centerpartiets begäran infördes i stället en ny humanitär grund i migrationslagen som klubbades i början av sommaren.

Samtidigt har omkring 7 000 afghanska medborgare i Sverige redan fått ett utvisningsbeslut. Förra månaden valde Migrationsverket att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Afghanistan och nya beslut i afghanska ärenden, med hänvisning till säkerhetsläget i samband med talibanernas maktövertagande.

Många har släppts ur förvar, men situationen innebär också ett juridiskt limbo där man varken kan utvisas eller arbeta. Frivilligorganisationer pressar nu regeringen att bevilja amnesti för afghanska flyktingar i Sverige.

"Oansvarigt att utvisa till Afghanistan"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-18: V och MP öppnar för amnesti till afghaner (Extern länk)

TT / VK 21-08-18: Svagt stöd i riksdagen för amnesti för afghaner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rikdagen 21-08-13:

Svar på skriftlig fråga: Utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar till sidans topp

Fråga 2020/21:3388 Utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En del afghanska medborgare som suttit i Migrationsverkets förvar har nu släppts i samband med att alla utvisningar till Afghanistan är stoppade. Utvisningsbesluten står dock fast.

Genom att släppa dem från förvaren riskerar nu många av dem att gå under jord och gömma sig i Sverige för att slippa lämna landet.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka generella åtgärder kommer ministern vidta för att förhindra att personer som enligt beslut ska utvisas men som inte hålls i förvar går under jorden och gömmer sig för att på så sätt undgå utvisning??

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En allmän förutsättning för att hålla en person i verkställighetsförvar är att det finns rimliga utsikter att kunna verkställa beslutet om avvisning eller utvisning. Om det finns förutsättningar för förvar finns det inte några absoluta tidsgränser för hur länge en person som av allmän domstol utvisats på grund av brott kan kvarhållas i förvar om det finns synnerliga skäl.

(...)

Hela svaret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sydsvenskan debatt 21-08-19:

"EU-kommissionens linje saknar respekt för hbtqi-personers förutsättningar." till sidans topp

EU:s migrationspolitik för hbtqi-personer måste förändras, skriver Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Samkönade relationer är kriminaliserade i 69 länder runt om i världen. I sex av dem är de förenade med dödsstraff.

Bland de över 82 miljoner människor som är på flykt finns personer som söker skydd från diskriminering, övergrepp och förföljelse på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en grund för skydd enligt såväl FN:s flyktingkonvention som svensk lag och EU:s regler. Likväl finns det många hinder som gör att hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Replik av Tomas Tobé 21-08-28: "Just denna situation bidrar till skuggsamhällen och att integrationsproblem växer." (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-08-25:

"Nya migrationsregler kan orsaka forskarflykt" till sidans topp

Det nya försörjningskravet för uppehållstillstånd är mycket illa anpassat till doktoranders och forskares situation. Vi riskerar en flykt av högkvalificerade personer, skriver flera debattörer.

Debatten om hur reglerna för uppehållstillstånd ska se ut i framtiden har nog inte undgått någon. Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, och Sveriges förenade studentkårer, SFS, förundras över att fokus för politikerna helt och hållet tycks ha legat på asylinvandringen. Regeringen verkar helt ha förbisett hur det nya regelverket kommer att slå mot andra grupper såsom doktorander och forskare från länder utanför EU/EES-området.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-09-02:

Riksrätten mot Støjberg: "Vet vad jag gjort" till sidans topp

För sjätte gången i historien väntar riksrätt i Danmark. Nu har rättegången mot den tidigare migrationsministern Inger Støjberg inletts.

- Jag vet vad jag har gjort och jag vet vad jag har sagt, säger hon på väg in i rättssalen.

Fallet handlar om instruktionen att skilja asylsökande par åt, där den ena parten var minderårig.

En drygt 750 sidor lång rapport från en stor granskningskommission har slagit fast att instruktionen saknade stöd i lagen och att den bröt mot andra principer samt även Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

"En del av den politiska historien"

Ansvaret har fallit på den dåvarande migrationsministern Inger Støjberg (då Venstre) och i början av februari i år reste folketinget riksrättsåtal mot henne. Påföljden vid en fällande dom kan bli böter eller fängelse.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

TT / AB 21-09-02: Experten: "Kan ha räddat henne från fängelse" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-08-06:

178 groups denounce Biden administration's continued violation of refugee protections till sidans topp

Dear President Biden:

As the world marks the 70th anniversary of the Refugee Convention, our 178 faith-based, humanitarian, legal services, immigration, and human rights organizations write to express profound disappointment that your administration's actions are undermining refugee protections globally and violating refugee law at home. We are gravely concerned that the administration issued a new order this week to continue to block and expel asylum-seeking families and adults to life-threatening dangers, is escalating the use of fundamentally flawed expedited removal, has massively increased detention of adults seeking protection, and continues to make statements that undermine the right to asylum.

We are horrified that your administration has embraced and doubled down on the Trump-era Title 42 policy by announcing it will use a new Centers for Disease Control and Prevention (CDC) order, which the Department of Homeland Security (DHS) is wielding to continue to block and expel families and adults seeking refugee protection in violation of U.S. refugee law. This order, like its predecessors, uses public health as a pretext to circumvent U.S. refugee laws and treaties. We urge that you immediately end this travesty.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Politico 21-08-30:

As Biden ends mission in Afghanistan, a refugee backlash looms at home till sidans topp

President Joe Biden has faced a torrent of criticism for abandoning Afghan partners as their country fell to the Taliban. Now, there is also a looming political controversy over the thousands of Afghans Biden will end up resettling over here.

An increasingly vocal group of Republicans - led by Donald Trump, who made immigration restrictions a hallmark of his presidency - oppose the resettlement of Afghan refugees in the U.S., claiming that they could be dangerous, or will change the make-up of the country. And they plan to make it an issue in next year's midterm elections, along with broader attacks about Biden's messy withdrawal from Afghanistan.

One of those Republicans, Rep. Matt Rosendale of Montana, said the chaos in Afghanistan should not be "an excuse to flood" the U.S. with refugees.

"We have to make sure that the people that enter into our country want to support our country, not want to attack our country," Rosendale said in an interview. He said he plans to urge fellow Republican Montana Gov. Greg Gianforte to reject refugees housed in his state without proof of vetting.

The White House is moving swiftly to try and tamp down any backlash, and avoid the sort of politicization and outrage that plagued efforts to resettle Syrian refugees in 2015 and created havoc in the federal refugee program.

Administration officials say they have been working behind the scenes to brief local and state leaders on how extensively refugees are vetted before they step foot on American soil. Refugee organizations, which are working with the administration, are doing the same in communities. And both are conducting media outreach to try and dispel myths on the resettlement process.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expo 21-08-21:

Vad har talibanerna och Sveriges högerradikala medier gemensamt? till sidans topp

Anna Fröjd

Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan och talibanerna har återtagit makten med våld. Men Sveriges högerradikala medier skäms inte för sin öppna rasism och brist på humanism.

Den 5 augusti uppmanade utrikesdepartementet alla svenskar som befinner sig i Afghanistan att lämna landet. Avrådan från att resa till landet har legat fast sedan februari 2006.

Sverige har stoppat alla utvisningar till Afghanistan. Talibanernas framfart har gjort att säkerhetsläget i landet är minst sagt allvarligt. Omkring 7 000 afghanska medborgare får därmed tills vidare stanna i Sverige. Det är ett beslut som inte alla är nöjda med.

I flera av de svenska högerextrema och högerpopulistiska medierna beskrivs afghanska pojkar och män i Sverige som "ynkliga", "fega" och bör om något, enligt dessa medier, betraktas som "desertörer".

Den högerextrema nättidningen Samnytts politiska chefredaktör Mats Dagerlind frågar sig i en krönika den 12 augusti varför man inte, i stället för gymnasieutbildning, satsar på att ge afghaner "en grundläggande militär utbildning och sedan luftlandsätta dem i Afghanistan med Herkulesplan?". Vidare skriver han att "vi kan matcha talibanernas numerär med en militär 'ensamkommande'-styrka".

Liknande åsikt luftar högerpopulistiska Nyheter Idags krönikör Robert Mathiasson när han den 15 augusti skriver att talibanernas framfart underlättas "om många av de killar och män som inte vill ha något medeltida islamistiskt styre sticker från sitt land istället för att vara kvar och kämpa".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

UN Treaty Body Database 21-08-11:

Women in Sweden 2021 till sidans topp

- A review of Sweden's compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Joint submission by the Swedish CEDAW-network, consisting of 25 NGOs

/Denna skuggrapport innehåller ett avsnitt om asylsökande kvinnor och kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd. Utdrag ur kravlistan:/

The CEDAW network demand:

+ Make it possible for women and girls to come to Sweden by safe routes. Give women and accompanying children special priority among quota refugees.

+ Safeguard women's rights to asylum. Conduct regular quality follow-up of inquiries and decisions concerning women's grounds for asylum and produce an action plan to quality assure the process of examining women's grounds for asylum.

+ Increase awareness of women's grounds for asylum at the Swedish Migration Agency and the migration courts. Conduct compulsory and regular training on women's grounds for asylum.

+ Give women their own permanent residence permits. Women must obtain their own permanent residence permits that are not linked to a man's.

+ Safeguard the right to family reunification. Women must have the opportunity to come to Sweden on equal terms as men and be reunited with their families.

+ Offer separate asylum accommodation for women. If this is not possible, separate women-only zones should be offered in mixed accommodation.

Hämta rapporten (Extern länk)

Hämta appendix med CEDAW-nätverkets krav (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Fridh Advokatbyrå 2021

20 september, online: Frågestund om Afghanistan till sidans topp

Vid Fridh Advokatbyrås senaste uppdatering avseende rättsläget efter händelseutvecklingen i Afghanistan fick vi motta en mängd frågor inom många områden av både direkt berörda och kontaktpersoner. Vi beslutade oss därför för att följa upp inlägget med en öppen frågestund angående samma frågor via vår Facebooksida.

Den 20 september kl 17-18 kommer flera jurister på Fridh Advokatbyrå finnas tillgängliga för att besvara era frågor avseende följderna för afghanska medborgare som befinner sig i Sverige just nu och vars rättsliga status är oklar. Frågorna kan handla om allt från flyktingstatus och prövning av rätten till skydd, anhöriginvandring och arbetstillstånd för afghanska medborgare till rätten att erhålla stöd enligt LMA eller annan lagstiftning och möjligheten att återfå sin rätt att arbeta som asylsökande, AT-UND.

I själva facebook-evenemanget kan de som anmäler sig skriva frågor i diskussionsfältet som vi besvarar löpande. Om ni vill ställa frågorna mer anonymt kan ni i stället skicka direktmeddelanden till vår facebook-sida, som vi besvarar så många vi hinner. Frågorna måste inom detta forum hålla sig på ett generellt plan - vi kan inte gå in i detaljer i något enskilt ärende eller titta på handlingar. Vi lovar också bara att svara på så många frågor vi hinner.

Vi ser fram emot att träffas, höra era frågor och försöka att reda ut så många olika frågor som möjligt inom detta nu mycket aktuella område.

Läs mer i facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 2021:

4-5 november, Bryssel, Belgien: Training Seminar on EU advocacy till sidans topp

Are you actively engaged in advocating for refugee rights? Are you a refugee advocate or working in a refugee-led organisation? Are you interested in deepening and broadening your knowledge about advocacy on EU asylum policy and law?

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) are organizing a two-day (in person) training seminar on EU advocacy. Preference for participation will be given to people with a refugee background, representatives of refugee-led organizations, and refugee advocates (self defined) based in the EU member states.

Objectives and content:

+ Provide an introduction to EU advocacy on asylum and related migration issues

+ Introduce participants to EU policy-making and the role of the main EU institutions and actors working on EU asylum law and policy (with some reference to wider migration issues where relevant)

+ Provide an overview of the role of the EU in asylum policy and politics both inside Europe and in its external relations

+ Illustrate how EU policy can be influenced with reference to advocacy tactics and tools and through use of a case study

The seminar will include sessions that cover the following issues:

+ Developing advocacy skills and strategies

+ Introduction to EU policy making

+ Role and responsibilities of EU institutions and agencies working on asylum and migration

+ Basic introduction into the Common European Asylum System with reference to the Pact on Migration and Asylum

+ Exchange with policy-makers

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-08-20:

Recension: Animerade dokumentären "Flykt" till sidans topp

I den animerade dokumentären "Flykt" berättar den danska flyktingen Amin för första gången sin historia och om sin fem år långa flykt från krigets Afghanistan under 1990-talet.

Jonas Poher Rasmussens prisbelönta och bioaktuella film har fått förnyad aktualitet i och med senaste tidens händelser i Afghanistan.

Kulturnytts Bella Stenberg har sett en film som lyckas vara både fin och fruktansvärd.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-08-22:

Lisa Irenius: Därför är bilderna från Kabul så laddade till sidans topp

Fotografierna av kaoset på Kabuls flygplats blottar västvärldens moraliska dilemman - och ger en obehaglig insikt.

"Det må vara orättvist, men ett helt liv kan förändras på grund av vad som händer på några få dagar, ibland på en enda dag." Så står det i "Flyga drake", Khaled Hosseinis bästsäljande roman om pojkarna Amir och Hassan som växer upp i Kabul på 1970- och 80-talet. I dag gäller det, återigen, hela Afghanistans befolkning: under kort tid har livsvillkoren i landet ändrats drastiskt.

Ahmad Khan Mahmoodzada spelade en av huvudrollerna i den amerikanska filmatiseringen av "Flyga drake". Numera bor han i Sverige, efter att som 15-åring ha flytt från Afghanistan då han fick dödshot till följd av sin medverkan i filmen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sverige Radio 21-08-25:

Skapade orkester för flyktingar - nu blir rörelsen global till sidans topp

Dirigenten Ron Davís Alvarez från Venezuela kom till Sverige för fem år sedan för att arbeta med musikutbildningen El Sistema.

Samtidigt var det en stor flyktingström och han bestämde sig för att ge unga ensamkommande möjlighet att spela musik.

Nu har idén att skapa liknande orkestrar spridit sig till exempelvis Alingsås och Gävle - men också ut i världen.

Hela inslaget (Extern länk)

Hynek Pallas i Göteborgs-Posten 21-08-18: Det här fotografiet kommer att bli historiskt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Journal of Refugee Studies / FMCA 21-08-27:

New Issue of Journal of Refugee Studies till sidans topp

The latest issue of the Journal of Refugee Studies (JRS) has been published - and it is another mammoth one! The contents of vol. 34, no. 3, June 2021 begin with a special section on "Displaced Syrians," with the following articles:

+ Introduction to Special Issue: Displaced Syrians [open access]

+ Syrians in Sweden: Constructing Difference Regarding Gender and Family [abstract]

+ On the Making of the German 'Refugee Crisis': Securitizing Muslim Immigrants in 2015 and Beyond [abstract]

+ Palestinians and Europe's 'Refugee Crisis' Seeking Asylum in France in the Wake of the Syrian War [abstract]

+ Refugee Solidarity Along the Balkan Route [abstract]

+ 'Do Like You Did in Aleppo': Negotiating Space and Place Among Syrian Musicians in Istanbul [open access]

+ Brothers, Workers or Syrians? The Politics of Naming in Lebanese Municipalities [abstract]

+ Refugees' Transnational Livelihoods and Remittances: Syrian Mobilities in the Middle East Before and After 2011 [abstract]

+ Refugees but not Refugees: The UAE's Response to the Syrian Refugee Crisis Viewed through the Lived Experience of Syrians in Abu Dhabi [open access]

+ The Syrian Emergency: A Catalyst for Change in the International Refugee Regime [open access]

The General Articles section has too many entries to list! Included are another 45 articles (seven of which are open access), a "refugees voices" contribution, and nine field notes.

View open access articles via FMCA page (Extern länk)

Journal of Refugee Studies site (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-08-08:

Tusse Chizas kritik mot TV4 - porträtterades som en snyfthistoria till sidans topp

Tusse Chiza är trött på att bli porträtterad som en sorglig historia.

I sitt sommarprat riktar han kritik mot bland annat TV4 och "Idol".

- Om man vill ha en talesperson för människor som har haft det svårt, så är jag fel person, säger artisten.

Artisten Tusse Chiza, 19, kom till Sverige när han var 8 år gammal. Under flykten från Kongo-Kingshasa kom han bort från sina föräldrar, och det blev hans moster som istället fick ta hand om honom i Sverige.

I sitt sommarprat berättar han hur han efter en del bråk hemma blev placerad i olika fosterhem. Det skulle dröja några år innan han till sist hittade ett hem och en familj där han trivdes.

"Talang" och "Idol"

När han under högstadiet sökte till "Talang" lade TV4 mycket fokus på hans bakgrund som flykting.

- Men jag ville vara mer än så. Så när jag sökte till "Idol" ville jag porträtteras som mig själv, inte vara någon ledsam historia. För jag har nästan bara haft kul i Sverige, jag har haft det så sjukt bra, säger Tusse.

För honom blev det då väldigt konstigt att han än en gång skulle porträtteras som någon tittarna skulle gråta över. Just då mådde han väldigt bra och var lycklig med sin familj.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet 21-08-26:

Föddes utan armar - får revansch på mobbarna till sidans topp

Från en uppväxt som mobbad i ett krigshärjat Afghanistan har Abbas Karimi tagit sig till Paralympics som representant för flyktinglaget. På invigningen var han fanbärare.

- Min dröm går nu i uppfyllelse, skriver han på Instagram.

Ingen idrottare från Afghanistan lyckades ta sig ut ur landet i tid för att tävla i Paralympics. Men det finns en simmare på plats som har Kabul nära sitt hjärta. Abbas Karimi flydde från Afghanistan när han var 16 år, men har hela sin släkt kvar i landet.

Han försöker nu tränga undan oron för familjens situation i Kabul och fokusera fullt ut på sin stora idrottsdröm. Sex idrottare som har flytt sina hemländer representerar det så kallade flyktinglaget. Abbas Karimi vill skriva historia genom att bli den första som tar medalj.

I en artikel på internationella paralympiska kommitténs hemsida beskriver Abbas Karimi sin tuffa uppväxt.

- När man föds utan armar i Afghanistan betraktas man som ett hopplöst fall. Mina föräldrar försökte skydda mig, men jag blev mobbad i skolan där de kallade mig "Armlös". Därför lärde jag mig självförsvar, säger han.

Abbas Karimis första sport blev kickboxning. Som 12-åring lärde han sig att utöva sporten med enbart benen. Han medger att det ibland slutade med att mobbarna i skolan fick gå hem med blödande näsor.

En avgörande händelse inträffade året efter när det byggdes en pool i närheten av familjens hus i Kabul. Abbas kastade nyfikna blickar mot vattnet, men visste inte om han skulle våga hoppa i.

- Jag var så rädd. Jag frågade en badvakt om han trodde att det skulle kunna gå att simma utan armar. Han svarade så uppmuntrande att jag tog mod till mig och provade att bada med en flytväst.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.