fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - 16 juni 2021

LÄS HELA NUMRET!

Asylnytt kommer ut 2-3 gånger per månad med nyheter i asylfrågor från nyhetsbyråer och tidningar, politiska organ, myndigheter och frivilligorganisationer. Nyhetsbrevet nedan och arkivet i högermenyn innehåller citat och referat, inga egna kommentarer. Källor, se nedan. (För praxisnotiser och redaktörens egna texter; se den grå rutan.)

NYA REGLER OCH LAGFÖRSLAG

Riksdagen 21-06-09:

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier till sidans topp

Nej till förändringar i det så kallade gymnasieregelverket (SfU27)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om förändringar i det så kallade gymnasieregelverket.

Ändringarna som föreslagits är att

+ tiden för att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd gymnasieutbildning - och därmed kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd - ska förlängas från sex till tolv månader

+ kravet på försörjning för att kunna få permanent uppehållstillstånd delvis ska kunna uppfyllas med studiemedel, under förutsättning att det även finns inkomster från anställning eller näringsverksamhet

+ en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Regeringen menar att regeländringarna är nödvändiga med anledning av det skärpta arbetsmarknadsläget till följd av coronapandemin och att de skulle underlätta vid kvalificeringen för permanent uppehållstillstånd.

Riksdagen sa nej till förslaget, bland annat med argumentet att problemen på arbetsmarknaden i första hand bör hanteras med en ekonomisk politik som minskar arbetslösheten i samhället i stort, inte genom ytterligare särregleringar för en grupp som inte har skyddsskäl.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen punkterna 1-3 Bifall till motionerna 2020/21:3982, 2020/21:4006, 2020/21:4027 och 2020/21:4030. Avslag på motion 2020/21:4014

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Samlingssida med länkar till socialförskringsutskottets betänkande, regeringens förslag, motioner, riksdagsdebatten samt omröstningar och beslut (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-09:

Nej till lättnader för ensamkommande till sidans topp

Riksdagen röstade som väntat nej till regeringens förslag om att lätta på kraven för ensamkommandes möjligheter att få uppehållstillstånd.

Endast Vänsterpartiet gav stöd till regeringens proposition om förändringar i gymnasielagen.

Centerpartiet säger nej trots att partiet står bakom det paket av migrationslagar som regeringen lagt och som kommer att beslutas längre fram. Det innebär vissa möjligheter för ensamkommande utan skyddsskäl att få stanna i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-03:

Danmark/ Det vet vi om Danmarks nya asylsystem till sidans topp

Folketinget har röstat ja till den danska socialdemokratiska regeringens lagförslag som gör det möjligt att flytta hela asylprocessen till ett land utanför Europa.

Detta är vad vi vet om det kontroversiella förslaget:

Hur ska det nya asylsystemet fungera?

Tanken är att ett mottagandecenter för asylsökande ska upprättas i ett land utanför Europa. Där ska hela handläggningen av asylansökningar från tredjelandsmedborgare och statslösa ske. Det ska dock inte gå att söka asyl direkt vid mottagandecentret, utan det måste ske vid exempelvis den danska gränsen.

I ett första skede kommer varje asylansökan behandlas individuellt i Danmark. Danska myndigheter ska bedöma om det finns särskilda skäl - exempelvis allvarlig sjukdom - för flyktingen att trots allt genomgå asylprocessen i Danmark eller om en överflyttning till mottagandecentret ska ske.

Om asyl sedan beviljas ska flyktingen dessutom inte integreras i det danska samhället - utan i det aktuella värdlandet personen befinner sig i, alternativt flyttas över till FN:s flyktingläger. Om det blir avslag är det värdlandet som ska ansvara för deportationen.

Hur allt detta ska fungera i praktiken är dock fortfarande till stora delar oklart.

Ska Danmark inte ta emot några asylsökande?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-06-03: EU-kommissionen kritisk mot danska asylplaner (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-06-12: Fler kan följa danska asylsystemet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-06-03:

Danmark/ Filippo Grandi on the transfer of asylum-seekers to third countries till sidans topp

Today, the Danish Parliament approved amendments to the Danish Aliens Act.

The amendments will enter into effect if Denmark secures a formal agreement with a third country. This could see the forcible transfer of asylum-seekers and the abdication of Denmark's responsibility for the asylum process and for protecting vulnerable refugees.

UNHCR strongly opposes efforts that seek to externalize or outsource asylum and international protection obligations to other countries. Such efforts to evade responsibility run counter to the letter and spirit of the 1951 Refugee Convention, as well as the Global Compact on Refugees where countries agreed to share more equitably the responsibility for refugee protection.

Already today nearly 90% percent of the world's refugees live in developing or the least developed countries that - despite their limited resources - step up and meet their international legal obligations and responsibilities.

UNHCR has raised repeatedly its concerns and objections to the Danish government's proposal and has offered advice and pragmatic alternatives.

UNHCR will continue to engage in discussions with Denmark, which remains a valuable and long-standing partner to UNHCR, in order to find practical ways forward that ensure the confidence of the Danish people and uphold Denmark's international commitments.

Läs mer (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-06-12: Ylva Johansson sågar Danmarks nya asylpolitik (Extern länk)

Danish Refugee Council: 21-06-03: Statement on the proposal on potentially externalize the asylum procedure (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-06-09:

Danmark/ FARR fördömer Danmarks migrationsutspel till sidans topp

Förra veckan röstade danska Folketinget ja till ett förslag som gör det juridiskt möjligt att förflytta personers asylprocess till ett tredjeland. Personer som tvingats på flykt och lyckats ta sig till Danmark kommer inte att släppas in där utan ska förflyttas till exempelvis Tunisien, Etiopien eller Rwanda för att genomgå asylprövning där. Detta är en i raden av humanitärt förkastliga förslag som har genomförts i Danmark de senaste åren.

Danmarks invandrings- och migrationsminister, Mattias Tesfaye, fick möjlighet att försvara förslaget i SVT:s program Aktuellt. FARR frågar sig vad det är som gör att förslag utanför all moral och internationell rätt kan diskuteras som rimliga och oförargliga, just när de handlar om flyktingar? Det är svårt att föreställa sig att en minister från ett auktoritärt styre skulle få sitta i svensk TV och förklara hur man enkelt kan tysta obekväma journalister, avskeda domarkåren eller förbjuda homosexualitet. Det kanske skulle kunna hända, men inte utan rejäla fördömanden och förklaringar varför sådant ses som uteslutet i övriga civiliserade länder. Men när det handlar om asylsökande kan en dansk minister framträda och förklara hur Danmark planerar att bli av med oönskade människor genom att dumpa dem i ett avlägset land som de inte har någon anknytning till, utan att först ta reda på vilka skäl de hade att fly. Saken har kommenterats som om metoden skulle vara den naturligaste sak i världen.

FN har dock skarpt fördömt att länder frånsäger sig sitt ansvar att ta emot asylsökande och se till att de får en rättssäker prövning. "Flyktingar är inte föremål som rika länder kan handla med", som Gillian Triggs från FN:s flyktingorgan kommenterat. Andra människorättsorganisationer och jurister har reagerat mot omänskligheten och cynismen i förslaget, bortsett från att det helt bryter mot internationell rätt på området.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs fler kommentarer, nedan under rubriken "debatt och partipolitik"

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA 21-03-18:

Overview of the main changes since the previous report update till sidans topp

Asylum procedure

Consequences of COVID-19 on the asylum procedure: Following the outbreak of COVID-19, registration and asylum related activities have been temporarily suspended from 23 March to 11 May 2020. Subsequently, access to the asylum procedure and to reception conditions was suspended with no alternative solutions. This measure had no legal basis and mainly resulted from the lack of available civil servants within State agencies. On 30 April 2020, the Council of State urged the authorities to reopen access to registration in Paris.

Access to the territory: Reports of people being refused entry without their protection needs being taken into account at the Italian border persisted in 2020, as confirmed by the Council of State in a decision of 8 July 2020 in which it concluded that by refusing the entry to the territory the authorities had manifestly infringed the right to asylum. Intensified border controls and mass arrests have resulted in shifting migratory routes, forcing individuals to resort to more dangerous routes through the mountains. Cases of refusals of entry of unaccompanied children have also been reported in 2020, both at the Italian and Spanish borders, thereby violating the rights of the children. Thus, despite strong condemnation by monitoring bodies, civil society organisations, as well as court rulings condemning Prefectures for failing to register the asylum applications of people entering through Italy, access to the territory remains a serious matter of concern in 2020.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Årsrapporten om Frankrike (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-07:

Grekland/ Greece designates Turkey as a "safe third country" till sidans topp

Greece designates Turkey as a "safe third country" for asylum seekers from Syria, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and Somalia

The Ministry of Migration and the Ministry of Foreign Affairs announced on Monday in a joint ministerial decision that Greece now considers Turkey as a "safe country" for asylum seekers from Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Somalia. They conclude that asylum seekers from these countries will not be in any danger in Turkey "due to their race, religion, citizenship, political beliefs."

Migration Minister Notis Mitarakis said the decision is an "important step in tackling illegal migration flows and criminal activities of smuggling rings... The joint ministerial decision fully complies with the International Law and shields the legal tools of Greece towards requests by asylum seekers from Syria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and Somalia who objectively do not have a reason to not regard Turkey as a safe country...(this is) another step towards the full and unwavering implementation of the EU-Turkey Joint Declaration, which obliges the neighboring country not to allow the operation of smuggling networks and transit in Greece."

Of course human rights activists are outraged by this decision. As tweeted above, Samos Volunteers points out how this decision goes directly against the Geneva convention.

Reporter Giorgos Christides gives a detailed overview of some the evaluations and remaining questions this decision leaves:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-05-15:

Australien/ Indefinite detention is unlawful, but Australia has quietly made it legal till sidans topp

Ben Doherty

To counter the court's ruling against unlawful detention, the government simply wrote a new law allowing it to do whatever it wants

In 2012, a person placed in immigration detention in Australia was held, on average, for less than 100 days.

In 2021, that figure is 627 days - 20 months - the highest it has ever been.

In 2012, fewer than 3% of people held in immigration detention had been there longer than two years.

In January this year, that figure was 30%.

One hundred and six people - 6.9% of the total detention population - have been held in immigration detention for more than five years.

Long-term, often indefinite, mandatory detention has become Australia's first resort, rather than its last.

Indefinite detention is considered arbitrary - and therefore unlawful - under international human rights law.

Decades of medical research across the world - including studies commissioned by the Australian government - have consistently warned the wearing uncertainty of indefinite detention is deeply damaging for those so held.

But this week the Australian parliament, with almost no debate, codified the indefinite detention of refugees and asylum seekers, including without charge or trial, into domestic law.

Parliament was told about a "small cohort" - some put the figure at 21 - of "serious criminals" who can be neither deported nor released into the Australian community.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Conversation 21-06-08: Federal Court awards $350,000 to unlawfully detained asylum seeker, opening door to further claims (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FLYKTINGGRUPPER FRÅN OLIKA LÄNDER, PRAXIS

SvT Värmland 21-06-08:

Från Irak/ Elias lärde sig baka pizza i Filipstad - Nu är han tillbaka i Irak till sidans topp

Elias Hanos resa gick från från Irak, till Filipstad och tillbaka igen. Nu berättar han om livet på flykt från IS och om att vända hem igen, i SVT-korrespondenternas "Pizzabagaren i Irak - Filipstad tur & retur".

- Alla som lämnat Irak drömmer nog om att återvända, tror Elias Hano.

Sommaren 2014 intog IS-soldater Mosul, där Elias Hano vuxit upp. Ett halvår senare korsade han gränsen till Sverige, efter 45 dagar på flykt, och blev placerad på ett flyktingboende i Filipstad. Så småningom fick han jobb på en pizzeria och stannade kvar i fyra år. Många har frågat varför han inte flyttade till Stockholm eller Göteborg istället.

- Där skulle jag inte ha lärt mig någonting. Jag skulle bara ha umgåtts med folk jag känner, på mitt modersmål, säger han.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT korrespondenterna 21-06-08 (program 30 minuter): Pizzabagaren i Irak - Filipstad tur-o-retur (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylnytt 21-06-16:

Från Jemen/ Fortfarande risk för alla och envar enligt nytt rättsligt ställningstagande till sidans topp

Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande om säkerhetsläget i Jemen. I ställningstagandet påpekas att flyktingskap ska prövas. Ställningstagandet innehåller dock inte några särskilda riskprofiler, utan hänvisar till aktuell landinformation och allmän rättslig styrning. En bedömning av individuellt skyddsbehov på grund av risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ska också göras. Enligt ställningstagandet löper var och en som kan komma att frihetsberövas i Jemen en sådan risk och är därmed alternativ skyddsbehövande. Vidare pågår fortfarande en internationaliserad inre väpnad konflikt. De nordvästra delarna kontrolleras av Houthimilisen. Men även i de formellt regeringskontrollerade delarna gör närvaron av flera extremistiska grupper och väpnade aktörer att regeringen inte har kontroll och inte har vålsmonopol. Lokala miliser står för rättsskipningen. Den stora påverkan på civilbefolkningen gör att det föreligger en personlig risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld bara genom att vistas i landet. Därmed är kriterierna för alternativt skyddsbehövande uppfyllda. Ställningstagandet RS/076/2021 ersätter SR 56/2016.

Hämta ställningstagandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-06-04:

Från Nigeria/ EASO publishes a COI report: Nigeria - security situation till sidans topp

Today, the European Asylum Support Office (EASO) published a Country of Origin Information (COI) report titled Nigeria: security situation.

After the peak of some 47 000 applications for international protection in 2016, Nigerians have sought asylum in the EU+ less frequently: around 23 000 in 2018-2019 and just above 13 000 in 2020. So far in 2021 (January-March), Nigerians lodged almost 3 700 applications in the EU+. Since 2018, there has been a gradual increase in the share of repeated applications in the same reporting country. In the first three months of 2021, more than each third Nigerian application in the EU+ was lodged repeatedly. In the last six months (October 2020 - March 2021), the number of first instance decisions increased by about a quarter compared to the preceding six months. In the same period, the EU+ recognition rate for Nigerians was 12 %, stable compared to the preceding half a year. At the end of March 2021, some 14 400 Nigerian applications were pending at first instance. More than two thirds of them were awaiting a decision for longer than six months.

This report is part of a series of two COI reports on Nigeria produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Nigerian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Nigeria.

The first report in EASO's 2021 production on Nigeria is EASO COI Report: Nigeria: Trafficking in Human Beings, was published in April 2021.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EASO 21-06-10:

Från Syrien/ EASO publishes a COI report: Situation of returnees from abroad till sidans topp

This report is part of a series of Syria COI reports produced in 2021. The reports provide information relevant for international protection status determination for Syrian applicants, and in particular for use in updating EASO's country guidance development on Syria.

In both January and February 2021, Syrians lodged more than 10 000 applications for international protection in the EU+.[1] While these were the highest numbers since 2016, they included close to 5 000 repeated applications (in the same reporting country) in both months, which was considerably higher than earlier. Over the last six months (September 2020 – February 2021), total applications by Syrians almost doubled compared to the previous six-month period. Syrian applications pending at first instance have increased by 38 % over the last six months, to over 50 400 at the end of February 2021. Over this period, the EU+ recognition rate for Syrians was 86 % (relatively stable compared to the preceding six months).

The report, EASO COI Report: Syria – Situation of returnees from abroad, focuses on a number of topics relating to the issue of return of Syrians from Europe and Syria's neighbouring countries (Turkey, Lebanon and Jordan) to government-held Syria, including the consequences of having exited Syria illegally and having applied for asylum abroad, the return procedures for Syrian citizens who live outside Syria, potential obstacles to return, and possible treatment upon return in government-held Syria. The report provides information primarily on recent trends, with updated information on 2020 and 2021 where available.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-06-10: Syria - Situation of returnees from abroad (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-06-01:

Från Syrien/ Landinformation: Syrisk militärtjänst (version 1.0) till sidans topp

Denna rapport sammanställer en del fortsatt relevant material ur Lifos tidigare publikationer med rapportering från EASO och en rad andra initierade sekundär- och primärkällor. Den avhandlar i första hand den syriska försvarsmaktens reguljära militära styrkor, men berör i korthet även några av de övriga "hybridförband" och miliser som opererar i landet. Rapporten gör inte anspråk på att vara uttömmande i någon del, utan bör vägas mot annan information om Syrienkonfliktens aktuella militära kontext och dynamik.

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Flamman 21-06-07:

Från Syrien/ Danmark först i världen att skicka tillbaka flyktingar till Syrien till sidans topp

"Många kommer att hamna i Limbo"

Som första land i världen försöker Danmark nu systematiskt skicka tillbaka syriska flyktingar. Flamman talade med migrationsjuristen Nikolas Feith Tan vid Danska institutet för mänskliga rättigheter om den nya lagen.

- Den grupp som har fått sina uppehållstillstånd indragna är en specifik grupp som kom 2015 och 2016. De har en särskild status kallad 7.3, efter lagparagrafen som ger temporär flyktingstatus åt människor som flydde den allmänna konflikten i Syrien men som inte individuellt hotas av förföljelse. Den säger att en människa som flyr konflikten kan få ett års uppehållstillstånd, men att de måste återvända så fort situationen i Syrien förbättrats. De senaste åren har den danska regeringen börjat betrakta Damaskus som en säker region. Så nu vill den skicka tillbaka dem som inte riskerar individuell förföljelse dit.

Är detta argument förenligt med folkrätten?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-06-05:

Från Turkiet/ Turkiet har flygbombat ett flyktingläger i norra Irak till sidans topp

Turkiet flygattackerade ett flyktingläger i Makhmour i norra Irak, där många kurder som flytt Turkiet sedan 1990-talet lever i lägret.

Turkiets president Erdogan hotade häromdagen att "rensa upp lägret" som Turkiet anklagar för att vara en fristad för terrorstämplade PKK.

Samtidigt fortsätter en turkisk offensiv mot PKK i norra Irak vilket lett till att civila tvingats fly och att stora mark- och skogsområden skövlats eller bränts.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

GRÄNSER: PASSAGE OCH HINDER

IRR 21-05- 27:

Evacuation from Libya: some questions answered by UNHCR till sidans topp

Refugees living in Libya are at risk of many human rights violations, including detention, abduction, physical abuse and forced labour. It is also very difficult for them to meet basic needs such as food, shelter and healthcare. As a result, many have tried to escape from the country by boat, a journey which often ends in death by drowning or being intercepted and returned to Libya by the EU-supported Coast Guard, after which they are usually incarcerated in abusive detention centres, some of them run by militia groups.

In order to spare refugees from this ordeal, UNHCR has established two evacuation programmes, one to Niger and the other to Rwanda, where reception centres known as Emergency Transit Mechanisms (ETMs) have been established. On behalf of IRRI, Jeff Crisp of the Refugee Studies Centre, University of Oxford, put some questions to UNHCR about the way in which these programmes function. The answers are reproduced below.

Is it accurate to say that evacuees from Libya are regarded as asylum seekers and that their eligibility for refugee status is examined after arrival in Rwanda and Niger?

Yes, this is correct for the large majority of evacuees. On a few occasions UNHCR in Libya has registered individuals who were previously recognized as refugees by UNHCR or governments in countries of first asylum.

What process is used to assess their claim, and what proportion have been recognized as refugees so far?

Stringent pre-screening is conducted prior to evacuation from Libya in order to ensure that evacuees meet the refugee criteria. All evacuees go through thorough screening and verification upon arrival in one of the ETMs before being referred for UNHCR Mandate refugee status determination at first instance level.

(...)

Läs mer (Extern länk)

InfoMigrants 21-06-04: One teen migrant's story: Torture and tuberculosis in Libya, then saved by humanitarian corridor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FTDES 21-06-12:

Decrypting ICMPD - "The Tunisian border is also an Austrian border" till sidans topp

'The Tunisian border is also an Austrian border when it comes to preventing irregular, illegal migration', Austria's Minister of Interior Karl Nehammer proclaimed in June 2020 during a press conference in Vienna, jointly held with the General Director of the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) Michael Spindelegger. On this occasion, Nehammer and the ICMPD director announced the launch of the Integrated Border Management Program's third edition (IBM Tunisia III), yet another border control and surveillance project in Tunisia featuring a budget of EUR 8,3 Million and co-funded by the governments of Austria, Germany and Denmark. Contracted to coordinate and implement the project is the Vienna-based ICMPD, an international organization providing research and consultancy services as well as on-the-ground operations in the field of 'migration management' and border control across dozens of countries in Europe, Asia and Africa.

Although ICMPD has been already established in 1993 and had turned ever since into an important player regarding the externalization of the European border regime to Tunisia and other countries in the region, the organization is still largely unknown in Tunisia and Europe. After the opening of its Tunis office in 2015, ICMPD significantly expanded its Tunisia operations and is today involved in a wide array of Europe-funded projects, aimed at fortifying Tunisia's land and sea borders and at externalizing the European border control regime to North African shores. In Tunisia, ICMPD is contracted to coordinate 'migration governance' projects, capacity building for Tunisian authorities, a data collection program and informal dialogues between government officials and civil society.

(...)

Hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Refugee Law Initiative 21-05-14:

The dangers of penalising irregular arrivals: - Lessons from the Australian model till sidans topp

Maria O'Sullivan, Monash University

The UK government's New Plan for Immigration sets out proposals which have distinct parallels to the Australian asylum system. Australian migration law is focused on penalising irregular arrivals through the use offshore processing, temporary visas and fast-tracked procedures. The New Plan also incorporates these features (albeit with slightly different requirements). Due to these similarities, it is essential that UK policy makers are fully aware of the difficulties and complexities which have been caused by the deterrent model utilised by Australia.

UK policy makers may be attracted to the 'Australian Model' because the Australian government has portrayed the 'Stopping the Boats' policy (via the penalisation of unauthorised arrivals) as a success story. However, this is far too simplistic a picture. In this blog post I strongly argue against the use of the proposed measures in light of the experiences in Australia - not only due to the human rights concerns they raise, but also because of their high cost, the legal and bureaucratic confusion they have caused, and the diplomatic relations controversies they have occasioned.

Features of the Australian asylum system - Complexities and Concerns

The central feature of the Australian model is that it is designed to inhibit the operations of people smugglers by stopping people arriving by boat. As part of this, Australia has transferred responsibility for processing and protection to Nauru and Papua New Guinea and has outsourced detention, security and medical services to multinational companies contracted to operate in those offshore places. This is done via bilateral arrangements between Australian and those countries and by contracts between Australia and the relevant corporations. These arrangements have caused much legal confusion and complexity (and attendant litigation).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Open Democracy 21-06-03: Australia's abandoned refugees: nine years of exile in offshore purgatory (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-parlamentet 21-06-10:

Spanien/ Human rights breaches at the Spanish/Moroccan border till sidans topp

+ Morocco must end the use of unaccompanied minors to pressure Spain

+ Russia must release Andrei Pivovarov and halt reprisals against political opponents

+ Sri Lanka must repeal controversial Prevention of Terrorism Act (PTA)

On Thursday, Parliament adopted three resolutions on the human rights situation at the Spanish/Moroccan border, in Russia, and in Sri Lanka.

The breach of the UN Convention on the Rights of the Child and the use of minors by the Moroccan authorities in the migratory crisis in Ceuta

Parliament rejects Morocco's use of border control and migration, and unaccompanied minors in particular, as political pressure against Spain. MEPs particularly deplore the participation of children, unaccompanied minors and families in the recent mass crossings of the border from Morocco to the Spanish city of Ceuta, putting their lives and safety in clear danger.

From 17 May 2021, an unprecedented surge in crossings to Spanish territory have occurred. Around 9 000 people have entered, swimming or walking into the autonomous city of Ceuta after Moroccan police temporarily eased border controls, opened the gates of their border fence and took no action to stop illegal entry.

The resolution states this crisis was triggered by Morocco because of diplomatic tensions between the North African country and Spain, and is not actually related to migration, but rather to Spain having welcomed and admitted to hospital Brahim Ghali, the leader of the Polisario Front (Sahrawi national liberation movement).

The text calls on Spain and Morocco to work closely to allow for the repatriation of the Moroccan children to their families, which must be guided by the best interests of the child and carried out in compliance with national and international law, in particular the UN Convention on the Rights of the Child.

The text was adopted by 397 votes in favour, 85 against and 196 abstentions.

Hela referatet (Extern länk)

Resolutionen i helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-02:

Spanien/ Investigations into "Hot Returns, Concerns Over Treatment of Children till sidans topp

The Public Prosecutor's Office has opened investigations into the so-called "hot return" of children from Ceuta to Morocco as Spanish Ombudsman Francisco Fernández Marugán visits Ceuta and Melilla. Meanwhile, the situation of children in the Canary Islands continues to be a matter of concern. New arrivals via the Atlantic Route continue while hundreds of people are currently missing en route to the Canary Islands and a Mauritanian boat with fourteen deceased bodies on board was found floating in Caribbean waters.

The Public Prosecutor's Office has opened investigations into the so-called "hot return" of children from Ceuta to Morocco following the arrival of 8,000-10,000 people in Ceuta between 17-19 May amid a diplomatic stand-off between Morocco and Spain. The investigations follow a complaint filed by the NGO Coordinadora de Barrios regarding the case of Aschraf, a 16-year-old boy who swam to the enclave on 19 May using empty plastic bottles to stay afloat and who was illegally returned to Morocco the same day by the military and civil guards deployed on Tarajal beach. According to Aschraf, he was returned twice that day as he had initially made it to the enclave on 18 May already and stayed one night in a shelter, El Diario reports. Referring to Aschraf's return that was captured on video, Coordinadora de Barrios emphasised in its complaint that the child's crying and asking soldiers for protection should have stopped his return under the principle of non-refoulement. "There is no more evidence of mistreatment than a child crying, terrified, asking for understanding ("You have to understand us") and asking for protection ("They are going to beat me"), reads the complaint.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The New Humanitarian 21-06-02:

Italien/ A Sicilian fishing town, and the perils of Italy's migration deal with Libya till sidans topp

We follow the law of the sea. For us, these are not migrants; they are simply people stranded at sea that we must help.'

Over the past decade, the Sicilian fishing town of Mazara del Vallo has had a front-row seat to witness escalating EU efforts to curb migration across the Mediterranean, but its fishermen have paid their own high price for Europe's strategy and its dealings with Libya.

Mazara's fishermen have rescued thousands of asylum seekers and migrants in distress. They have also been targeted by the Libyan Coast Guard for fishing in waters that Libya considers its own.

Pietro Russo, a 66-year-old fisherman from the town, has been sailing the central Mediterranean since he was 17. "Even we, as EU citizens, have experienced the brutality of the Libyan Coast Guard on our own skin, so we know what migrants desperate to leave Libyan prisons feel," Russo told The New Humanitarian.

2021 is shaping up to be the deadliest year in the central Mediterranean since 2017. At least 640 people have drowned or gone missing following shipwrecks, and more than 14,000 asylum seekers and migrants have reached Italy - a ratio of one death for about every 22 people who survive the crossing.

In comparison, around 1,430 people had died or disappeared in the central Mediterranean by the end of May 2017, and more than 60,000 had arrived in Italy - a ratio of 1 death for every 42 arrivals.

This year, more than 8,500 asylum seekers have also been intercepted by the EU-backed Libyan Coast Guard and returned to detention centres in Libya, European navies have largely withdrawn from search and rescue activities, and NGOs trying to help migrants - facing numerous bureaucratic hurdles - are struggling to maintain a consistent presence at sea.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-06-03:

Medelhavet/ 'A question of dignity': the pathologist identifying migrants drowned till sidans topp

Dr Cristina Catteneo made it her mission to put a name to each man, woman and child found in the overcrowded hulls of sunken boats bound for Europe

At a glance, Dr Cristina Cattaneo assessed the lifeless body on the floor of an abandoned Sicilian hospital - a thin, young Eritrean refugee about 180cm tall. While most of the corpse was intact, his face and hands were skeletonised, probably the work of sea animals.

It was the morning of 3 July 2015, and this was the first body to be recovered by a navy robot after a shipwreck on 18 April that year, which left more than 1,000 people dead.

They came from Eritrea, Senegal, Mauritania, Nigeria, Ivory Coast, Sierra Leone, Mali, the Gambia and Somalia. They had been trying to reach Europe from north Africa onboard a fishing boat with a capacity of about 30 passengers, which sank in the night after colliding with a Portuguese freighter that had approached to offer assistance. Only 28 people survived.

The vast majority of corpses were in the hull, wedged 400m deep on the sea floor. The boy's cadaver was one of 13 the Italian authorities had found in the water and managed to recover using a mechanical claw. He was wearing a black jacket and sweatshirt, jeans and trainers. His remains were placed in a body bag and labelled with an identification number in white ink: PM3900013.

His identity is still unknown, like most of the hundreds of other victims. There is no official death toll but about half of the thousands of asylum seekers who have died while attempting to cross the Mediterranean lie in unmarked graves in Italy's cemeteries.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-13:

Medelhavet/ 2610 people rescued, 1000 people returned, 200 still at sea till sidans topp

Between Friday and Saturday, MSF's rescue vessel GeoBarents carried out 7 rescues. Since then 410 people have been on board.

Four of the rescue operations were carried out in Maltese waters, but the island's authorities refused to give MSF any support or a place of safety. Alarm Phone reported they were in contact with three more boats in the area on Saturday. At least one other boat carrying 100 people has contacted Alarm Phone on Sunday and are still missing.

1200 people also arrived to Lampedusa over 24 hours between Saturday and Sunday. They were brought to the small Italian island in 16 different operations, media report.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

ECRE 21-06-04: As European Migration Control Efforts in North-Africa Continue and EU Rejects Responsibility for Death at Sea - People Keep Dying (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-15:

Medelhavet/ 'Saved' to be sent to certain detention and torture till sidans topp

Several organisations engaging in search and rescue missions at sea have reported that the people rescued by the merchant ship Vos Triton were then transferred against their will to a Libyan vessel and sent back to Libya, thus returned to conditions of detention, torture, and rape.

This occurs at the same time as Italy and Malta refused to provide a port to the rescue vessel Geo Barents', with 410 rescued people on board. These ongoing situations at sea are just a few of those that Sea Watch has been reporting on, and is a burning issue across the Mediterranean, despite being actively ignored by the EU:

In addition to the #VosTriton case, #Seabird sighted 9 other boats: 1 was pulled back - probably involving a #Frontex drone. 2 were rescued by the Italian Coast Guard. 1 with smoking engine will probably be intercepted soon too.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-06-08:

Storbritannien/ Ettåring hittad död vid Norges kust - har identifierats till sidans topp

Norsk polis uppger att en kropp de hittat vid kusten tidigare i år tillhör en 15 månader gammal pojke som dött i Engelska kanalen.

Ettåriga Artin har varit anmäld försvunnen i flera månader. Men på måndagen uppgav norsk polis att de identifierat ett barn som hittats död på en strand i Norge i början på januari.

Artin och fyra av hans familjemedlemmar miste livet när de försökte korsa kanalen för att ta sig till Storbritannien, skriver BBC.

Två poliser hittade Artins kropp på Norges västkust, vid staden Karmøy, på nyårsdagen. Men först nu har de med hjälp av dna-analys fått klarhet i vem pojken var.

- Vi hade inte någon saknad bebis rapporterad i Norge, och ingen familj hade kontaktat polisen, sa Camilla Tjelle Waage, chef över polisutredningar, till BBC.

"Vi har inget val"

I sms som BBC har tagit del av, som ska ha skickats från mamman i familjen, skriver hon om faran med att korsa kanalen men konstaterar att "vi har inget val".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-06-14:

Storbritannien/ UK continuing operations against "illegal immigration" in Libya till sidans topp

A report by The Libya Observer looks at a meeting between UK and Libyan officials at which issues concerning immigration, terrorism and human trafficking were discussed. The UK's defence secretary reportedly said that the UK is working with Libya on "anti-terrorism and illegal immigration training programs".

"The Libyan Interior Minister, Khalid Mazen, said there are about 700.000 illegal immigrants in Libya, adding in a meeting with the British Defense Secretary, Ben Wallace, and Secretary for Middle East and North African Affairs, James Cleverly, in Tripoli that what Libya is going through due to the phenomenon of illegal immigration is challenging.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

The Libya Observer 21-06-10: 700.000 illegal immigrants residing in Libya, Interior Minister says (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-14

Jemen/ Förlisning utanför Jemen - minst 25 döda till sidans topp

Minst 25 döda människor har hittats i vattnet utanför Jemens kust efter en förlisning, enligt lokala myndigheter. Kropparna plockades upp av fiskare.

Sammanlagt ska omkring 200 personer ha befunnit sig ombord på båten, som enligt smugglarna kapsejsade för två dagar sedan, uppger myndigheterna. De övriga passagerarnas öde är okänt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Guardian 21-05-20:

Kanada/ More than 140 refugees in Australian detention set to be resettled in Canada till sidans topp

Almost 150 refugees held within Australia's offshore processing system in Papua New Guinea and Nauru, or in onshore detention, are in the last stages of approval for resettlement in Canada.

The non-profit migrant and refugee settlement service Mosaic, based in Vancouver, said it had successfully submitted applications on behalf of 66 people in PNG and Nauru, a further 78 in onshore detention, and 98 family members in third countries.

All 242 applications have passed initial approval in Ottawa, with the files now forwarded to the Canadian visa office in Australia.

"It's just a matter of bureaucracy in how they will finalise the applications there," Mosaic's Saleem Spindari said. "And we are confident that they will be approved."

The applications have been made possible by Canada's program in which private citizens can sponsor a refugee's resettlement, as long as they commit to providing "emotional and financial support to the refugee for the full sponsorship period" and raise the equivalent of one year of social security.

Spindari said the organisation felt the need to intervene in the plight of refugees in indefinite detention.

"There is no end in sight for the refugees who have been in detention for up to seven years, some even more, and who are really facing horrible circumstances. Their mental health is deteriorating, and there have been cases of people attempting suicide," he said.

Mosaic, as a sponsorship agreement holder, is allocated a limited number of private sponsorship spots, and decided to use all of them for refugees stuck in indefinite detention.

"Our organisation decided to use all of our allocation for two to three years for this program, because we really don't want refugees to feel like they are forgotten," Spindari said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-04:

Malaysia/ Rohingyer i land efter 113 dagar till sjöss till sidans topp

En båt bärande 81 rohingyer på flykt har efter 113 dagar till sjöss till slut nått land.

Det tänkta målet för båtresan, som avgick från flyktinglägren i Cox's Bazar i Bangladesh den 11 februari, var Malaysia. Men efter bara fyra dagar gick motorn sönder och därefter var båten på drift i Andamansjön.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Amnesty International 21-06-11:

USA/ USA and Mexico deporting thousands of unaccompanied migrant children till sidans topp

The US and Mexican governments are forcibly returning tens of thousands of unaccompanied children to the countries they just fled in search of safety, without adequate screenings or protection from the harm they may face upon return, Amnesty International said in the new report published today, Pushed into Harm's Way.

As Mexican President López Obrador and US Vice President Harris met this week in Mexico City, they pledged to increase coordination on immigration enforcement across the region. In reality, that translates into expanding the interception and forced returns of thousands of unaccompanied children to potential harm in their countries of origin. Children account for one in three migrants and asylum-seekers in the region - including many who have been forced to cross separately from their asylum-seeking families, after being turned away by US border authorities.

"The Biden administration is summarily returning almost all unaccompanied Mexican children just hours after they seek safe haven, often without considering the risks they could face upon return. Likewise, Mexican authorities are deporting the vast majority of unaccompanied children from Central America to their home countries - often where they just fled threats or violence - even though most have family in the United States with whom they are trying to unite," said Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International. "These are dangerous and unconscionable policies. The United States and Mexico must stop denying unaccompanied children their universal human rights to seek asylum and to family unity, no matter where they're from."

United States forcibly returning almost all unaccompanied Mexican children

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

Amnesty International 21-06-11: Facts and figures: Deportations of unaccompanied migrant children by the USA and Mexico (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Utrikes 21-06-08:

USA/ Hit kommer migranterna efter farliga resan från Mexiko: "Fler än på 15 år" till sidans topp

Läget längs USA:s södra gräns mot Mexiko är fortsatt dramatiskt. Antalet migranter som tar sig över gränsen är fler än de varit på 15 år och den humanitära situationen i området är svår. Hittills har den amerikanska regeringen stått handfallen inför den växande krisen i de båda länderna. Och ansvaret för framtiden vilar nu tungt på vice president Kamala Harris.

Det är en fuktig kväll längs floden Rio Grande utanför staden Roma i Texas. Framför våra ögon utspelar sig en grym människohandel. Gummibåt efter gummibåt skjuts över flodens ljumma vatten - från den mexikanska sidan.

Den korta resan tycks odramatisk och den amerikanska gränspatrullen försöker inte ens hindra de illegala immigranterna. Men varenda en av de trötta migranterna, som blöta kravlar i land på den amerikanska sidan, har gjort en lång och farlig resa genom Mexiko och ofta utsatts för våld och övergrepp. Dessutom är det de råa mexikanska kartellerna som styr längs flodbädden och en resa över gränsfloden kostar tusentals dollar.

Sheriffernas nödrop

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Utrikes 21-06-08: Här träffar SVT:s reporter människosmugglare i Centralamerika (Extern länk)

SvT Utrikes 21-06-08: Harris både vädjar och hotar migranterna (Extern länk)

SvT Utrikes 21-06-13: "Räknar med att bli utsatta för övergrepp" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

MOTTAGANDE OCH BEMÖTANDE AV ASYLSÖKANDE

Sveriges Radio Västmanland 21-06-05:

Systematiska brister vid flyktingboende - nu lovar kommunen bättring till sidans topp

Efter återkommande kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, lovar nu Kungsörs kommun bättring.

Kommunen har de senaste åren fått upprepad kritik för brister i dokumentation och journalföring vid Tallåsgården, ett boende för ensamkommande flyktingungdomar.

"I årets internkontrollplan har vi tagit upp att vi ska ha en punkt om just dokumentation, för det är så pass viktigt i alla våra verksamheter", säger socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S).

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio 21-06-12:

Vaccination erbjuds nu på asylboenden till sidans topp

Flera regioner har nu börjat erbjuda alla på asylboenden, som är över 18 år, vaccination mot covid-19.

Pia Näsvall som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten säger att det är motiverat att yngre personer i den här gruppen får vaccinet nu då de bor tätare och kan vara svåra att nå på grund av språkbarriärer.

Det pågår även riktade insatser för att nå ut med vaccin till asylsökande som bor i eget boende.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 21-06-12: Vaccination erbjuds nu på Restad gård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-06-06:

Oro när asylboenden stänger i Finspång till sidans topp

Just nu pågår flytten av asylsökande som bor i Finspång när Migrationsverket stänger sina tillfälliga boendena och i sommar ska de 90 barn och 66 vuxna som fortfarande bor kvar flytta ut.

Kichikkhanim Khalilova och hennes man Famil Khalilov kom till Sverige 2015 från Azerbajdzjan. Sen dess har de bott på sex olika orter i Sverige och flyttat ett tiotal gånger och måste nu flytta med sina tre barn från Finspång.

"Det är inte bra att hela tiden flytta. Det är mycket stress", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 21-06-03: Samira ett av barnen i kritiserad flytt - "Vill säga att de gjort fel" (Extern länk)

Sveriges Radio 21-06-07: Skolkuratorer om flytt av asylsökande barn: Bryter mot lagen (Extern länk)

Sveriges Radio 21-06-08: "Walk and talk"- turer stöttar asylsökande som ska flytta från Finspång (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-06-07:

Migrationsverket svarar efter hårda kritiken om tillfälliga boenden till sidans topp

Migrationsverkets beslut att stänga ner sina tillfälliga boenden bryter mot barnkonventionen. Det menar flera i Finspång, som är missnöjda med hur situationen hanteras.

Liselotte Ingesson Politis, sektionschef vid Migrationsverket region syd, svarar nu på kritiken.

"Grunden är att boendeplatser är tillfälliga oavsett. Man kommer flytta från våra tillfälliga bostäder", säger Liselotte Ingesson Politis.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AIDA / ECRE 21-06-11:

Grekland/ AIDA 2020 Update: Greece till sidans topp

The updated AIDA Country Report on Italy tracks recent developments in the area of asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and content of international protection in 2020.

In 2020, 26,963 persons applied for asylum in Italy. This is a sharp decrease compared to 2019, when 43,783 persons applied. Due to the outbreak of Covid-19, the Italian Government adopted temporary measures, affecting asylum procedures.

Access to the territory was severely hindered in 2020. A decree issued on 7 April 2020 declared Italian ports unsafe aiming at safeguarding the functionality of national health structures and containing the spread of the coronavirus. Indirect refoulement to Libya and privatised expulsions were still reported in 2020. In February 2020, the Memorandum of Understanding between Italy and Libya was renewed. According to the agreement, Italy undertakes continued financial support for training courses and equipment, the Libyan coast guard of the Ministry of Defence, for search and rescue activities at sea and in the desert, and for the prevention and fight against irregular immigration. According to data collected by IOM present at the landing sites a total of 12,000 people were intercepted and returned by the Libyan coastguard in 2020.

Following legislative changes, the reception system for asylum seekers has significantly changed, at least in theory. The changes partially restore the reception model that had been outlined by the Reception decree of 2015, which intended a single system for asylum seekers and beneficiaries of international protection, albeit divided into different phases. The accommodation system (former SPRAR, then Siproimi) is now called S.A.I.: System of accommodation and integration, and allows asylum seekers to be accommodated in the SAI, although with a different level of services provided. The law, as amended by Decree Law 130/2020, also ensures access to these centers only "within the limits of the available places".

De facto detention of asylum seekers continued to be reported in hotspots, as prefectures did not establish dedicated detention facilities for identification purpose.

Läs eller hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies Blog 21-06-03:

Grekland/ Examining the status of detained migrant unaccompanied minors till sidans topp

Crossing the threshold of a new era?

Guest post by Dr Ioannis Papadopoulos

The issue of promoting the rights of children in the context of migration and more specifically throughout the asylum procedure, has been explored in depth by a growing body of jurisprudence and research. With regard to the status of UAMs in the European context, the applicable EU Directive under Art. 31 (3c; 3d) dictates that upon arrival in a host country, UAMs are to be placed in specially designed accommodation centres or any other form of child-friendly hosting structures, where their needs would be properly taken care of and ample support would be provided to them.

This provision was originally incorporated in the Greek context in 2013. Since then, the national legal context has been subjected to multiple amendments, the most recent being introduced in 2020, which stipulates the need for UAMs to be provided with quality care, support and services upon arrival in the country, pending referral to appropriate accommodation. At the same time however, the law does not prohibit the detention of AMs, albeit only in exceptional circumstances; as a measure of last resort and only if less restrictive measures cannot be implemented.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Evgenia Iliadou in Border Criminologies blog 21-05-24: Places in Nowhere: Detention Centres, Police Departments and Pre-Removal Centres in Greece (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-13:

Grekland/ Serious doubts on rule of law after verdict against Moria6 till sidans topp

The teenagers accused of setting fire to Moria in September 2020 were convicted and sentenced to long prison sentences. The trial raises serious questions about the rule of law on the Greek islands, especially when it comes to people on the move. The judgment is yet another mosaic in Europe's message: Moria was not a camp, Moria 2.0 remains a persistent system of systematically shattering the rights and dignity of people who dare to hope for asylum.

On Saturday 12th of June 2021, four of the six teenagers accused of having caused the fire that destroyed the notorious Moria camp on Lesvos on 8th of September 2020 were sentenced to 10 years in prison. Two other young people, also accused of being involved were sentenced in March to 5 years in prison. The four young Afghans now convicted were charged with arson with endangerment of human life, destruction of private property and membership in a criminal organization. They were arrested and now convicted following the statement of a single eyewitness who claims to have seen them setting fire to Moria - and who is no longer traceable. The trial started on Friday morning and was closed Saturday midday.

Defence lawyer Effie Doussi said after the trial:

"This unfair decision is even worse than the punishment because it kills the law and denies its very existence."

The Trial

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

AYS 21-06-14: Trial against 'Moria Six' not up to legal standards (Extern länk)

TT / AB 21-06-11: Fyra män åtalas för mordbrand i Moria-lägret (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Financial Times 21-06-09:

Storbritannien/ The Cause: The bike project is helping refugees get back on track till sidans topp

In summer 2009, Jem Stein, a political-science student at LSE, struck up an unexpected friendship with Adam, a Darfuri refugee he was mentoring who had fled to the UK aged 16 after the outbreak of war in western Sudan. "One of the big challenges Adam faced, alongside the trauma he'd been through, was getting around," says Stein. Placed in accommodation on the outskirts of the capital and unable by law to work, Adam had limited access to vital services. Stein's solution? Finding him a bike.

"That was really the first step towards normal living for Adam," says Stein, who quickly began collecting old bikes to donate to refugees. In 2013, The Bike Project was officially launched as an independent charity, albeit in a "very small corner of a small room". The operation was simple: "Take donated bikes, refurbish them and give them to refugees."

Last year, the UK received just over 30,000 asylum applications, roughly the same as the number of bikes that are abandoned each year in London alone. Stein's job is to organise those groups into pairs. But this is easier said than done. The average repair job takes two to three hours of a mechanic's time, while the cost - inclusive of parts, new tyres, lights, lock, helmet, reflective jacket and a short cycling course - adds up to around £95 per recipient. "We need more mechanics and more space for them," says Stein. "That's the big cost - just having enough staff to work on the bikes." Today The Bike Project has two sites in south London, one in Birmingham and another on the way in Wimbledon, and has provided more than 6,500 bikes in the past eight years. But demand has still been impossible to meet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-15:

Australien/ Asylsökande familj släpps från avlägsen ö till sidans topp

Australien har gått med på att låta en asylsökande familj som tvångshållits på Julön flytta till fastlandet efter att den yngsta dottern flugits till Perth för att få vård för blodförgiftning, rapporterar BBC.

Familjen kommer nu att få bo tillsammans i Perth, på Australiens västkust, under den fortsatta asylprocessen. De kommer dock att hållas under bevakning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Aljazeera 21-06-09: Australia under pressure after refugee girl airlifted to hospital (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNHCR 21-06-08:

Mexiko/ Relocations for refugee integration top 10,000 mark till sidans topp

An innovative integration program led by UNHCR, the UN Refugee Agency, has helped more than 10,000 refugees relocate within Mexico and restart their lives in their new communities.

The 10,000 mark was reached in late May, as UNHCR steps up its effort to assist the increasing number of refugees who find protection in the country.

More than 70 percent of all asylum claims in Mexico are made in the south of the country, where integration opportunities and services are limited for recognized refugees. Since its inception in 2016, the program helps them relocate to one of eight cities in the country's center and north. There, the labour and housing markets, as well as the education and health systems have the capacity to integrate refugees, as a result of demographic transition and economic growth.

UNHCR supports program participants with temporary housing, cultural orientation, vocational training, school enrolment and job placement. After two years of permanent residence, refugees can apply for naturalization.

A recent UN review showed the program's effectiveness: while they were in southern Mexico, only 10 per cent of the refugees were employed and 17 per cent counted on sporadic informal jobs. After their relocation, 92 per cent were formally employed, with incomes that were on average 60 per cent higher than in the south. Currently, more than 170 national and multinational companies employ refugees as part of the program.

Local communities also benefit from the increased tax revenues and social security contributions. Indicatively, in the next 12 months, the 10,000 refugees relocated so far are projected to generate taxes that exceed the 2021 budget of COMAR, the Mexican Commission for Assistance to Refugees.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ASYLUTREDNING OCH RÄTTSPROCEDUR

Asylnytt 21-06-16:

Migrationsverket uppdaterar ställningstagande om sannolik identitet till sidans topp

Migrationsverket har uppdaterat det rättsliga ställningstagandet om sannolik identitet i asylärenden. Ställningstagandet, RS/031/2021 ersätter SR 18/2019. Båda innehåller först en generell genomgång av regler för bevisprövning och därefter avsnitt om identiteten, bland annat möjligheten till muntlig bevisning. Ett påpekande som fanns i det äldre ställningstagandet om att Migrationsverket inte kan kräva av ett barn att lämna in handlingar är nu utbytt mot: "Ett barn ska upplysas om att det kan styrka eller göra sin identitet sannolik genom att lämna in identitetshandlingar eller andra handlingar". I det äldre ställningstagandet stod att barn inte får pressas till att lämna uppgifter och att syftet inte får vara att få fram information som strider mot föräldrarnas uppgifter. Dessa meningar har bytts ut mot: "En del av att utreda barnets identitet är att utreda vilka barnets vårdnadshavare eller föräldrar är, i synnerhet då bedömningen av barnets identitet baseras på uppgifter föräldrarna lämnar". I övrigt finns knappast några betydelsebärande ändringar. (Observera att utredning med barn även berörs i ett specifikt ställningstagande om att höra barn och i ett om motsättningar mellan barn och andra inblandade).

Hämta RS/031/2021 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Scotus Blog 21-06-12:

USA/ Justices united against judge-made rules on asylum seekers' credibility till sidans topp

Eunice Lee

Last week in Garland v. Dai and Garland v. Alcaraz-Enriquez, the Supreme Court held that reviewing courts cannot treat an asylum seeker's testimony as credible unless the agency first finds the applicant credible. The unanimous opinion, penned by Justice Neil Gorsuch, rejected the contrary approach of the U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit.

In argument and briefing, the government contended that the 9th Circuit rule - which took asylum seekers' testimony as credible when faced with agency silence on credibility - violated standards of federal court review. The asylum seekers, meanwhile, argued that the rule properly flowed from the Chenery doctrine, which requires federal courts to review an agency's reasons as given rather than substituting their own rationales.

In asylum cases, the immigration judge is responsible for making credibility determinations as trier-of-fact. The statute that covers asylum applications - Section 1158 of Title 8 - specifies that "if no adverse credibility determination is explicitly made" by the immigration judge, "the applicant or witness shall have a rebuttable presumption of credibility on appeal" before the Board of Immigration Appeals. But the statute doesn't say what the federal courts should do if the BIA fails to expressly find the presumption rebutted.

In the cases of both Ming Dai and Cesar Alcaraz-Enriquez, the immigration judge didn't (explicitly) make a credibility finding, and the BIA didn't (explicitly) apply the presumption or deem it rebutted. Accordingly, the 9th Circuit treated the asylum seekers' testimony as credible when conducting its own review.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SKÄL FÖR OCH EMOT UPPEHÅLLSTILLSTÅND, ENSKILDA FALL

Asylrättscentrum 21-06-03:

Hur lång tid krävs för att ett barn ska ha anknytning till Sverige? till sidans topp

När kan ett barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till landet? Det är frågan som utreddes i Migrationsöverdomstolen den 22 december 2020. Sedan avgörandet kom har media rapporterat om barn som befinner sig i liknande situationer, bland annat i Konflikt i P1.

Vår jurist Anna-Pia Beier har läst domen (MIG 2020:24) och Migrationsverkets rättsliga kommentar med anledning av domen, vilka sammanfattas nedan tillsammans med en kort kommentar hur vi ser på domen och dess betydelse.

Familjens bakgrund

Föräldrarna är medborgare i Libanon och har sökt asyl i Sverige vid flera tillfällen. I mars 2006 föddes barnet i målet. Migrationsverket beslutade att familjen skulle utvisas tillbaka till Libanon. Familjen överklagade beslutet till migrationsdomstolen men liksom Migrationsverket bedömde migrationsdomstolen att familjen inte hade skyddsbehov och att en utvisning inte skulle bryta mot internationella konventioner. Familjen överklagade beslutet till Migrationsöverdomstolen och yrkade återigen på att de har skyddsbehov, samt att det skulle bryta mot svenska konventionsåtaganden att utvisa familjen.

Vad säger domen från Migrationsöverdomstolen?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Kammarrätten i Stockholm 21-06-10:

Migrationsöverdomstolen om permanent uppehållsrätt för barn till EES-medborgare till sidans topp

Mål: UM 6337--6338-20, MIG 2021:8

När en tredjelandsmedborgare härleder uppehållsrätt från en förälder som är EES-medborgare, krävs inte att tredjelandsmedborgaren ska ha bott tillsammans med föräldern för att han eller hon ska uppfylla kraven för permanent uppehållsrätt.

Hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-06-08:

De hyllas i kampen mot IS men nekas medborgarskap till sidans topp

De kurdiska organisationer, som spelat en central roll i kampen mot IS i Syrien, ses av den svenska regeringen som allierade i kampen mot terrorn.

Men samtidigt nekas personer, som varit verksamma i dem, regelmässigt svenskt medborgarskap. Eftersom organisationerna, enligt Migrationsverket, begått systematiska övergrepp.

Det visar Ekots granskning.

- Om jag hade begått några brott skulle jag ha förståelse för beslutet. Men så är det inte och Migrationsverket hänvisar bara till mina politiska sympatier, säger en person som nyligen nekats medborgarskap och som vi här kallar för Merdan.

Det handlar om personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Orsaken till att de nekas medborgarskap är att de på ett- eller annat sätt varit verksamma i någon av tre kurddominerade organisationer i Syrien, som tillsammans med USA besegrade terrorgruppen IS i inbördeskriget.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen motiverar besluten med att de kurdiska organisationerna har en nära koppling till terroriststämplade PKK och att de ska ha gjort sig skyldiga till systematiska, omfattande och grova övergrepp.

Migrationsverkets beslut omfattar det politiska partiet PYD, dess väpnade gren, YPG, och samarbetsorganisationen, SDF, som domineras av kurdiska styrkorna.

Samtidigt beskrivs de kurdiska organisationerna, av regeringen, som Sveriges allierade i kampen mot IS.

" SDF är en viktig partner till den Globala koalitionen för att bekämpa Daesh, där Sverige ingår. De har varit centrala i vår gemensamma kamp mot Daesh, som ännu inte är över. Vi hyser stor respekt för deras uppoffringar. Över 11 000 miste livet i kampen mot terroristorganisationen", skriver utrikesminister Ann Linde (S) till Ekot.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Uppföljning i Sveriges Radio Studio Ett (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-06-08: Migrationsverket vill se granskning av kurdfall (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TVÅNGSMEDEL, HOT OCH DEPORTATIONER

Sveriges Radio Gävleborg 21-06-09:

Präst kan fängslas för väskrymningen till sidans topp

Under onsdagen hölls rättegång i Gävle tingsrätt mot de två kvinnor, varav en är präst, som åtalats misstänkta för att ha smugglat ut en förvarstagen man i en resväska i samband med ett besök på Migrationsverket i Gävle i februari förra året.

Kvinnorna är åtalade för främjande av flykt, ett brott som kan ge fängelsestraff.

"Att mannen är försvunnen är alla eniga om men jag anser inte att åklagaren har bevisat min klients inblandning och hon nekar helt till brott", säger Anna Wahlström som försvarar en av de åtalade kvinnorna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

ELENA legal update 21-06-11:

The CJEU gives interpretation of Return Directive in relation to bans on entry till sidans topp

On 3 June 2021, the Court of Justice of the European Union published a judgment in case C-546/19, BZ v Westerwaldkreis concerning a reference made by the Federal Administrative Court of Germany relating to the 'entry ban' provided for by the Return Directive (Directive 2008/115).

BZ, of undetermined nationality, was born in Syria and has lived in Germany since 1990. His deportation was ordered in 2014 following a criminal conviction. The order included a ban on entry and residence in Germany for six years. His subsequent appeals against this order were unsuccessful. BZ therefore brought an appeal before the Federal Administrative Court of Germany which decided to stay the proceedings and referred several questions to the CJEU.

In relation to the first question asked, the CJEU held that Article 2(1) of Return Directive must be interpreted as applying to a ban on entry and residence imposed by a Member State which has not made use of the option provided for in Article 2(2)(b) of that directive, against a third country national who is in its territory and is the subject to an expulsion order, on grounds of public security and public order, on the basis of a previous criminal conviction.

Answering the second question, the CJEU held that the Return Directive must be interpreted as precluding the maintenance in force of a ban on entry and residence imposed by a Member State on a third-country national who is in its territory and is the subject of an expulsion order which has become final, adopted on grounds of public security and public order on the basis of a previous criminal conviction, where the decision adopted in respect of that national by that Member State has been withdrawn.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-domstolen / Migrationsverket 21-06-15:

EU-domstolen: Återreseförbud ska hävas när återvändandebeslut har återkallats till sidans topp

Sammanfattning av EU-domstolens dom den 3 juni 2021 i mål C-546/19 (B Z)

Återvändandedirektivet (2008/115/EG) är tillämpligt på ett återreseförbud som en MS har beslutat vid utvisning på grund av brott när MS inte har utnyttjat möjligheten till undantag från direktivet på sådana utvisningsbeslut.

Direktivet hindrar att ett återreseförbud upprätthålls, då MS har beslutat om återreseförbud vid ett beslut om utvisning på grund av brott, men sedermera har återkallat återvändandebeslutet.

Tyskland har inte utnyttjat möjlighet i artikel 2.2 b i återvändandedirektivet, nämligen att besluta att direktivet inte ska tillämpas på beslut om återvändande av personer som utvisats på grund av brott eller som utlämnas. Frågan var om direktivet då är tillämpligt på ett återreseförbud som fattats på utvisningsbeslut på grund av brott.

EU-domstolen konstaterar att direktivet ska tillämpas på tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på en medlemsstats (MS) territorium (art. 2.1). Olaglig vistelse definieras i artikel 3.2. Tillämpningsområdet för direktivet definieras enbart med hänvisning till den olagliga vistelsen, oberoende av skälen till den (p. 43 - 45 i domen). Direktivet är alltså tillämpligt på ett återreseförbud som en MS har beslutat vid utvisning på grund av brott när MS inte har utnyttjat möjligheten till undantag från direktivet på sådana utvisningsbeslut (p. 48).

När en person inte längre har ett uppehållstillstånd ska MS avgöra om det finns anledning att utfärda ett nytt uppehållstillstånd. Om så inte är fallet ska MS fatta beslut om återvändande (art. 6.1) vilket kan förenas med ett återreseförbud (art. 11.1). Detta gäller även en person som inte kan avlägsnas på grund av principen om non-refoulement. Denna omständighet motiverar inte att något återvändandebeslut inte ska fattas utan endast att avlägsnandet skjuts upp enligt art. 9.1 (p. 55-59).

Direktivet hindrar att ett återreseförbud upprätthålls som MS har beslutat om vid ett beslut om utvisning på grund av brott, när MS sedermera har återkallat återvändandebeslutet.

Läs mer och hämta domen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UNSW Sydney Newsroom Opinion 21-06-09:

Australien/ Federal Court awards $350,000 to unlawfully detained asylum seeker till sidans topp

Sangeetha Pillai, Andrew & Renata Kaldor Centre for International Refugee Law

This case is important because it represents a rare litigation win for an asylum seeker. He doesn't automatically get the right to stay in Australia, but he's won damages - and that's unusual.

In a significant judgment, Federal Court judge Geoffrey Flick on Monday ordered the Australian government to pay $350,000 in damages to a Iraqi asylum seeker who was found to have been unlawfully held in immigration detention for over two years.

It's an important case because it represents a rare litigation win for an asylum seeker. While the asylum seeker doesn't automatically get the right to stay in Australia, he has won damages - and that is unusual.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Human Rights Watch 21-06-15:

Bangladesh/ UN Shared Rohingya Data Without Informed Consent till sidans topp

Bangladesh Provided Myanmar Information that Refugee Agency Collected

The United Nations refugee agency improperly collected and shared personal information from ethnic Rohingya refugees with Bangladesh, which shared it with Myanmar to verify people for possible repatriation, Human Rights Watch said today. The agency did not conduct a full data impact assessment, as its policies require, and in some cases failed to obtain refugees' informed consent to share their data with Myanmar, the country they had fled.

Since 2018 the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has registered hundreds of thousands of Rohingya refugees in Bangladeshi camps and the Bangladesh government has issued them identity cards, which are needed for essential aid and services. Bangladesh then used the information, including analog photographs, thumbprint images, and other biographic data to submit refugee details to the Myanmar government for possible repatriation.

"The UN refugee agency's data collection practices with Rohingya in Bangladesh were contrary to the agency's own policies and exposed refugees to further risk," said Lama Fakih, crisis and conflict director at Human Rights Watch. "UNHCR should only allow data that it collects to be shared with countries of origin when it has properly obtained free and informed consent from participants."

Since 2016, over 800,000 Rohingya from Myanmar were expelled or fled crimes against humanity and acts of genocide across the border to Bangladesh. The Myanmar government continues to carry out the crimes against humanity of apartheid and persecution against the remaining Rohingya population.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-06-09:

Syrien/ Svenska IS-kvinnor utvisas från Syrien till sidans topp

Det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien har nu meddelat svenska UD om att de ska utvisa flera svenska kvinnor som sitter i lägren för IS-fångar.

Det säger självstyrets representant i Sverige Shiyar Ali till Ekot.

"Vi har meddelat både Sverige och andra länder om en process som har pågått länge. Vi har några vi inte har tillräckligt med bevis mot, och då har vi sagt att vi ska utvisa dem".

Det var under ett möte i slutet av förra veckan som det kurdiska självstyret meddelade svenska UD att de ska utvisa ett antal svenska kvinnor som sitter i läger för IS-fångar i nordöstra Syrien. Kurderna har en pågående process med att utreda och lagföra kvinnorna för brottsmisstankar som handlar om samröre med IS. Men nu säger Shiyar Ali att det är ett antal svenska kvinnor de inte har tillräckliga bevis för att döma, och de kommer man nu utvisa de kommande månaderna, säger han:

- Det är så snart som möjligt. De som vi är klara med att utreda ska utvisas. Och det hoppas vi ska börja ske under tidig höst.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Uppföljning i Studio Ett (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-06-09: UD:s svar: Skyldighet att ta emot svenska medborgare (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-06-10: SD kritiska mot att ta emot svenska kvinnor från IS-läger (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-06-10: Ska Sverige ta emot de utvisade IS-kvinnorna eller inte? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

PAPPERSLÖSA, GÖMDA OCH UTVISADE

Sveriges Radio Sjuhärad 21-06-10:

Mehran kan inte tvångsutvisas - och får inte jobba i Sverige till sidans topp

När Mehran och Mozhgan i Borås förra året fick avslag på sina asylansökningar, innebar det samtidigt att de förlorade sina arbetstillstånd och därmed möjligheten att försörja sig själva.

Eftersom de fruktar för sina liv i Iran medverkar de inte frivilligt till att återvända, och svenska myndigheter kan inte tvångsutvisa dem eftersom Iran inte tar emot dem.

Mehran och Mozhgan har valt att stanna i Sverige trots svårigheterna det innebär att leva som papperslös.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Sjuhärad 21-06-10: SD-politikern: "Måste finnas konsekvenser om man väljer att inte åka hem" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-06-14:

Återvändare i Afghanistan vill tillbaka till Sverige" till sidans topp

Migrationsforskare: De flesta som inte fått asyl i Sverige och därför återvänt till Afghanistan och Irak lever under miserabla förhållanden.

En majoritet av dem planerar att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land. Det redovisar vi i vår nya rapport, baserad på intervjuer med hundra återvändare, skriver André Asplund, Constanza Vera Larrucea och Henrik Malm Lindberg, Delmi.

En av de viktigaste frågorna inom migrationspolitiken gäller de som inte får stanna i Sverige. Få inom denna grupp återvänder till hemlandet och ännu färre gör så frivilligt.

En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi), som baseras på intervjuer med hundra personer som inte fått asyl och därför återvänt till Afghanistan och Irak, visar att det kanske inte är så konstigt att så pass få väljer att återvända. De flesta lever nämligen i dag under miserabla förhållanden - ekonomiskt, socialt och psykosocialt. Utan hopp om en dräglig framtid planerar dessutom en majoritet av dem att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Forbes 21-06-14: What happens when rejected asylum seekers are sent back (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Delmi 21-06-15:

De som skickades tillbaka till sidans topp

Återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak

Kombinationen av att inte vara tillräckligt informerad om den svenska asyl- och återvändandeprocessen och traumatiska upplevelser innan och under migrationsresan har en inverkan på förmågan att förstå ett återvändandebeslut. Det är en av slutsatserna i denna rapport som redogör för det AMIF-finansierade projektet Återvändande och återintegration.

I Delmis nya rapport undersöks vad som påverkar viljan att återvända till ursprungslandet samt hur man lyckas med återintegrationen. Studien baseras på 100 intervjuer med personer som har återvänt självmant och ofrivilligt till Afghanistan respektive Irak. Under 2020 besvarade informanterna frågor om hur deras liv såg ut innan och under resan till Sverige, perioden under asylprövningen och efter själva återvändandet. Det fyller en kunskapslucka om asylsökandes upplevelser och hur förutsättningarna ser ut för att kunna återintegreras.

Ett frivilligt och hållbart återvändande och återintegration är ett eftersträvat mål som problematiseras av rapportförfattarna då definitionerna återspeglar den politiska viljan i Sverige och i EU snarare än återvändarnas verklighet. En kontext med politisk, social och ekonomisk instabilitet kan inte anses vara hållbar om push-faktorerna kvarstår efter återvändande. Det bekräftas av att över hälften av respondenter planerar att återmigrera.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

Utforma en bättre kommunikationsstrategi mellan myndigheter och migranter. En professionalisering av tolktjänster och i de offentliga ombudens arbete behövs vilket i sin tur också skulle stärka rättssäkerheten i asylprocessen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

FARR 21-06-15:

Vilket återvändande? Och till vad? till sidans topp

FARR har tagit del av Delmis rapport "De som skickades tillbaka".

Det är angeläget att förstå vilka problem som uppstår vid tvångsutvisningar och andra typer av återvändande. Delmis rapport är ett viktigt och välkommet bidrag till detta. Men till åtminstone Afghanistan borde det inte ske några utvisningar alls på grund av säkerhetsläget i landet. Personer med utvisningsbeslut väljer idag att fly till ett annat EU land med en mindre stram praxis mot Afghanistan eller i de flesta fall stanna i Sverige, ibland utan vare sig boende eller medel till livets nödtorft.. Med förfäran ser FARR, delvis med rapporten som underlag, att en svår tillvaro utan papper i Sverige trots allt är mer uthärdlig än att utvisas till Afghanistan.

Oklarheter kring återvändadestöd

FARR känner igen mycket av den bild Delmi presenterar i rapporten. Återvändandestödet som det är utformat idag är både svårt att förstå och innebär en osäkerhet om en person faktiskt kommer få del av det efter att ha lämnat Sverige. FARR efterfrågar rimlig uppföljning, både av återvändandestödets funktion och effekt, men också av hur livet utvecklat sig för personer som faktiskt hörsammat myndigheternas uppmaning att lämna Sverige.

Vilket återvändande?

FARR vill betona att många personer som räknas som medborgare i Afghanistan till stora delar levt sitt liv utanför landet, och har ingen eller liten erfarenhet av landet. Rapporten lyfter detta och föreslår mer information i "återvändande"-processen. FARR vill framhålla att "återvändandet" också är särskilt riskfyllt för utsatta personer och för dem som saknar nätverk, något som inte går att lösa med mer information. Detta gäller också en del av dem som utvisas till Irak.

FARR anser att det är djupt oetiskt att mot en engångssumma och utan ordentlig uppföljning utvisa personer till mycket oroliga länder där säkerhetsläget snabbt kan ändras.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-11:

Study: Experiences of deported Afghans in current developments in Afghanistan till sidans topp

Drawing on several years of research, Afghanistan expert Friederike Stahlmann has documented the experiences of 113 of the 908 Afghans deported from Germany between December 2016 and March 2020. This article provides the key findings of her study "Experiences and Perspectives of Deported Afghans in the Context of Current Political and Economic Developments in Afghanistan" that was published by Diakonie Deutschland, Bread for the World and Diakonie Hessen in June 2021.

The majority of the deportees included in the evaluation experienced violence against themselves or their relatives because they had fled to Europe, lived there or were deported. This for example included being persecuted as enemies by the Taliban because of having fled to Europe and the alleged "defection to the enemy." The accusation of Westernization, of "immoral" behaviour in Europe, as well as apostasy, i.e. lapse from the Muslim faith due to association with non-believers, is a threat to them not only from the public, the Taliban and state actors, but also from their own families.

A further, significant risk of violence emerges from the often unpaid debts to creditors which were accrued for financing the flight to Europe. The assumption that returnees from Europe are wealthy further increases the risk of criminal attacks. All of these dangers also threaten the families of returnees. The social exclusion they face due to these dangers, as well as the stigmatization as "Westernized," unsuccessful returnees, and perceived criminals, increases the risk of becoming victim of generalized violence such as acts of war, crime, or persecution for other reasons. Afghanistan was the most insecure country in the world in 2019 and 2020.

This general violence affected over sixty percent of the deportees in this study. Although most of the deportees documented by the study were able to receive special protection in hiding places paid for by private supporters in Germany, overall about 90 percent of deportees experienced violence.

(...)

Artikeln med länkar till studien och annat material (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

InfoMigrants 21-06-04:

Europa/ COVID-19: The long road to vaccination for undocumented migrants till sidans topp

Vaccinating migrants is, in the opinion of most authorities in Europe, an imperative. However, in many countries, the rhetoric clashes with the reality of undocumented migrants' lives on the ground. They find they sometimes have to run an obstacle course to get vaccinated.

There is a consensus throughout Europe: The COVID-19 vaccination must be made available to as many people as possible. This includes undocumented migrants, one of the groups most exposed to the virus. According to a report published by the International Committee of the Red Cross (ICRC) in February, 32% of COVID-19 cases detected in Sweden between March and May 2020 involved migrants, who represent only 19% of the population. Vaccinating exiles is therefore essential, both for their own health and to contain the pandemic and prevent the virus from mutating.

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), by the beginning of April, 153 states had adopted COVID-19 vaccination strategies that included refugees. This is "extremely encouraging", the authors of the Red Cross report wrote, although they cautioned that "it is important that vaccination plans be extended to other groups of migrants, including undocumented migrants and people in illegal situations. To be truly effective, a vaccination campaign must extend to everyone."

Administrative hiccups that create 'inequalities'

And that's where the problem lies. In Italy, where authorities plan to launch a "mass vaccination" effort at the end of the month by injecting one million doses per day, nearly 700,000 undocumented immigrants or foreigners applying for legal status will be excluded from the vaccination campaigns, according to figures compiled by the Catholic organization Caritas of Rome. These people are "invisible" to the administration, whose databases do not include foreigners living temporarily on their soil.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

STÖD OCH SOLIDARITET

Sveriges Radio Örebro 21-06-11:

40 000 underskrifter lämnas över för utvisningshotad klasskamrat till sidans topp

När de fick reda på att Shamiran Hardo skulle utvisas agerade klasskamraterna Alice Lindgren och Jolin Blommé direkt.

Eleverna på estetprogrammet på Karolinska skolan stod under veckan utanför skolan och fortsatte med namninsamlingen de påbörjat för att hjälpa Shamiran.

Namninsamlingen är uppe i 40 000 underskrifter, vilken de presenterade för riksdagsledamoten Rasmus Ling.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-06-10:

Europa/ Campaign mounts to abolish Frontex till sidans topp

Four activists covered the walls of the Center of Regional Coordination of the Canary Islands, which is Frontex's office on the islands, with the list of the names of everyone who has died trying to reach Europe since 1993. Over 40,000 people have died since then (according to UNITED Against Refugee Deaths, the official tally is 44,764 deaths, of which 98% have never been identified). The people wore clothing with the slogan "More Salvamento Maritimo, less Frontex." The protest was organized by several groups, including Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, Alternativa Antimilitarista-Movimiento de Objeción de Conciencia, Acción Directa no Violenta y Caravana Abriendo Fronteras.

They were joined by activists in several other countries who carried out separate actions, all part of a wider coalition under the slogan "Abolish Frontex."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU:S FLYKTING- OCH GRÄNSPOLITIK

Statewatch 21-06-04:

Council documents on coordination of externalisation, "partnerships" and Afghanistan till sidans topp

Three Council documents on the EU Pact on Migration and Asylum's externalisation aspects, covering: how to establish better EU-national coordination on externalisation of migration control; how to implement comprehensive "partnerships" on migration with priority countries; and a more detailed overview on relations on migration with Afghanistan.

The documents will inform discussions at the Justice and Home Affairs Council taking place next week, on 7 and 8 June.

The agenda features a number of discussions on migration and border control issues.

1. Coordination mechanism for externalisation

"With the aim of increasing coordination, regular information sharing amongst EU actors should focus on:

+ Key achievements and overall assessment of the migration partnerships;

+ Way forward, with tangible next steps including concrete objectives;

+ measures/initiatives to guarantee full coherence of EU and Member States actions, and a better understanding of the measures necessary to improve the management of migratory flows.

2. Way forward

Improving the cooperation with partner countries must continue to be a priority through the establishment of new partnerships and the reinforcement of the existing ones. The majority of Member States consider SCIFA and the HLWG as the main fora to enhance coordination of migration with the Commission and EEAS, whilst staying fully informed of the implementation of these priorities, including the state of play of operational cooperation.

In this regard, the Presidency invites Member States to discuss enhanced coordination to advance the EU's external migration policy."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

De läckta dokkumenten från ordförandeskapet:

Coordination mechanism - External dimension of the Pact on Migration and Asylum - Discussion paper, Council document 8539/21, LIMITE, 20 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

Follow-up to the Jumbo Meeting: Way ahead for the strengthening of comprehensive partnerships with key partner countries, Council document 8952/21, LIMITE, 25 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

Implementing the Pact - strengthening comprehensive migration partnerships with priority countries: - Afghanistan, Council document 8953/21, LIMITE, 25 May 2021 (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch analyse 21-06-01:

Blackmail in the Balkans: how the EU is externalising its asylum policies till sidans topp

The development of a system for collecting data on people on the move in the Balkans highlights the overall orientation of the EU's migration policies: outsourcing migration management at all costs, to the detriment of provisions for reception. In order to keep those considered as "undesirable" at a distance, would the European Union go so far as to extend beyond its borders the 'Dublin' mechanism for allocating state responsibility for asylum claims, at the risk of further aggravating the rights violations along the Balkan route?

Dublin: the failure of European solidarity

"I can announce that we will abolish the Dublin Regulation and we will replace it with a new European migration governance system (...). It will have a new strong solidarity mechanism". So said European Commission President Ursula von der Leyen in September 2020, a week before the Commission presented its new pact on migration and asylum.

Abolishing Dublin and increasing solidarity: two promises that seem to be welcome in a Europe in the midst of a reception crisis. In fact, the so-called "Dublin" system has been criticised for several years. Except for some other criteria, the system requires that the country one enters first on EU territory, and in which a person's fingerprints were collected, is responsible for examining their asylum application. Among others imposed by the mechanism, Dublin places a disproportionate burden on the Member States located at the external borders of the EU to receive people in need of protection.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-06-07:

Whip Greece so we can resume migrant removals, northern Schengen states demand till sidans topp

A letter from six northern EU member states, obtained by Statewatch, calls on the European Commission to take steps to make it possible to resume removals of asylum-seekers and refugees to Greece and put a halt to "secondary movements".

The letter (pdf), sent on 1 June, complains of "a rapid increase" in the number of people "travelling with their Greek travel documents for refugees and using the pretext of travelling for family or tourism purposes to enter the above-mentioned states," and then lodging an application for asylum.

It is addressed to Ylva Johansson (European Commissioner for Home Affairs), Margaritis Schinas (European Commission Vice-President and Commissioner for 'Promoting our European Way of Life') and copied to Notis Mitarachi, Greek Minister for Migration and Asylum Policy. It is signed by interior, justice and migration ministers from Germany, France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Switzerland.

The letter refers to longstanding court judgments preventing the return of asylum-seekers and refugees to Greece, due to what the ministers euphemistically refer to as "substandard circumstances" in the country.

However, it is entirely concerned with preventing people from escaping those "substandard circumstances" by trying to ensure that they can be improved to the most minimal level possible, or encouraging Greece to provide "individual assurances" (rather than systematic improvements) so that returns to Greece can resume.

The ministers refer to "an illegal infrastructure" that has been "established and used specifically to enable these secondary movements."

"We must work together to combat this," they say, and make three proposals for doing so.

Firstly, cash:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Brevet från sex medlemsstater pdf

Statewatch 21-06-09: Greece rebuffs refugee travel abuse claims from northern Schengen states (Extern länk)

ECRE 21-06-11: While the Designation of Turkey as Safe Country and Pushbacks Undermine Protection in Greece, the Country is Criticised for not Preventing Secondary Movement (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Statewatch 21-06-10:

Short-sighted Commission consultation on plan against migrant smuggling till sidans topp

The European Commission recently launched a consultation on the EU action plan against migrant smuggling (2021-2025). However, its strategy for the new plan did not involve a thorough evaluation of actions to date, and its questions for contributors "are clearly geared towards legitimising a pre-determined set of actions". Statewatch's submission called for public debate about the root causes of migrant smuggling and the impact, legitimacy and effectiveness of EU action taken to prevent and punish it.

Submission to the European Commission's consultation on a new migrant smuggling action plan (also available as a pdf)

Key points

+ The impact, legitimacy and effectiveness of the current action plan should be the subject of an in-depth public evaluation prior to the adoption of a new action plan

+ An over-reliance on repressive measures is putting people at risk of increasing physical and mental harm and requires urgent reconsideration, along with an increased number of channels for legal migration and safe passage for those seeking refuge

+ Any cooperation with third countries must be strictly conditional on respect for international human rights standards and meaningful judicial and democratic safeguards

+ The numerous bodies that have been set up as part of the fight against migrant smuggling require meaningful forms of public, democratic accountability and oversight

+ CSDP actors and operations must be subject to judicial accountability

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

European Court of Auditors 21-06-07:

Frontex's support to external border management: not sufficiently effective to date till sidans topp

In this audit, we assessed whether Frontex carried out four out of its six primary activities effectively to contribute to implementing European integrated border management, and thus supporting Member States to prevent, detect and respond to illegal immigration and cross-border crime. We also examined the preparedness of Frontex to fulfil its new and expanded 2019 mandate.

We concluded that Frontex's support for Member States/Schengen associated countries in fighting against illegal immigration and cross-border crime is not sufficiently effective. We found that Frontex has not fully implemented its 2016 mandate and we highlighted several risks related to Frontex's 2019 mandate.

ECA special report pursuant to Article 287(4), second subparagraph, TFEU.

Special Report 08/2021: Frontex's support to external border management: not sufficiently effective to date

Hämta revisionsrapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-06-08:

EU:s revisorer starkt kritiska: Frontex gör inte sitt jobb till sidans topp

EU:s revisorer mer eller mindre sågar gränsbevakningsbyrån Frontex för att de inte ger medlemsländerna det stöd som behövs mot olaglig invandring och brottslighet och för bristande ekonomisk redovisning av sin verksamhet. - Det är en monstruös myndighet, säger Europaparlamentariker Malin Björk.

EU:s revisorer, som granskar EU:s inkomster och utgifter, är mycket kritiska till vad de anser vara stora brister hos EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex. I en rapport på måndagen har revisorerna granskat hur byrån sköter sitt bevakningsuppdrag och konstaterar att Frontex inte ger medlemsstaterna det stöd som behövs för att bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet.

"Frontex uppdrag vid EU:s yttre gränser är avgörande för kampen mot gränsöverskridande brottslighet och olaglig invandring", säger EU-revisorn Leo Brincat, i ett uttalande. "Men Frontex fullgör i nuläget inte sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Det här är särskilt oroande i en tid då Frontex tilldelas ytterligare ansvar."

Sedan Frontex bildades har de fått allt fler uppdrag och en betydligt större budget samtidigt som redovisningen varit bristfällig.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Routed 21-05-08:

Border policing at sea: Frontex and the crafting of (il)legality till sidans topp

Covadonga Bachiller López at Oxford Migration Conference 2021

The growing incorporation of human rights into the legal basis of Frontex, the EU border agency, and its internal architecture contrast starkly with the increasingly visible violence at Europe's borders. Illegality creeps into everyday bordering practices in the form of boats left adrift, pushbacks, beatings or gunshot threats. Violent methods are enacted across multiple sites: from the Aegean and Mediterranean seas to the Evros river region at the Greek-Turkish border and the Balkan route. These spaces also stage Frontex's operational theatre in which officers are being deployed to conduct border enforcement. Their involvement has led many to pose urgent questions about Frontex's complicity in human rights violations.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Routed 21-05-08: Chloe Powers (Border Violence Monitoring Network): Pushbacks, detention and torture: Contemporary border control in Greece (Extern länk)

Routed May 2021: All articles from the Oxford Migration Conference (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Border Criminologies Blog 21-06-03:

Weaponizing refugees: Constructing the other through fear and danger till sidans topp

Evgenia Kouniaki

The moments of 2015, when we witnessed European and Greek solidarity with refugees turned gradually into a dystopia forming the crisis of February-March 2020, with images of hatred and racist violence on the Aegean islands and the Evros borders flooding the media. While Turkey was invading Syria's northern borders, the media and the official - European and national - political leadership spoke of Erdogan's invasion to Europe using refugees as a weapon. Similar to how the "crisis" of 2015-2016 was used to "legitimize" the need of even greater border "protection", through surveillance, detention, and increased returns, the February-March crisis was used for the reinforcement of border militarization. This post attempts to capture how these two 'crises' continue to shape migration and asylum policy in Greece and in the European Union.

The new Pact on Asylum and Immigration, reinforces not only questionable border procedures but also the externalization of refugee management through readmission agreements, equivalent to the EU- Turkey Joint Declaration, which the Greek government requested to be replicated at the land borders of Evros. In this context, reception and detention centers at the land borders will become key migration management tools, resembling the situation on the Aegean islands.

The concentration of 13,000 people in Kastanies, Evros in February/March 2020 was confronted violently (by both sides) with widespread use of chemicals, two killings and illegal pushbacks in which "self-appointed" groups related to far-right organizations in Greece, Germany and Austria participated.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-kommissionen 21-06-02:

Towards a stronger and more resilient Schengen area till sidans topp

The new Strategy on the Schengen area will make the EU's free travel space stronger and more resilient. While the foundations of the Schengen area have proven solid, improvements are necessary to make sure Europeans can continue reaping the benefits of unfettered movement in the future.

The Strategy aims to:

+ Ensure effective management of the EU's external borders

+ Strengthen internal measures on police cooperation, security and migration management

+ Improve Schengen preparedness and governance

+ Complete the enlargement of the Schengen area

+ A revised evaluation mechanism for enhanced trust

The Schengen Evaluation and Monitoring Mechanism is a peer-to-peer review mechanism aimed at verifying that Member States correctly implement the Schengen rules, based on evaluations by teams of trained experts from the Commission and the Member States. If the experts identify deficiencies, the evaluated Member State will receive recommendations and will have to report back on the actions taken to remedy these deficiencies.

While the mechanism has led to substantial improvements, the evaluation process remains too slow, with limited pressure put on the follow up given to recommendations. To address these shortcomings and foster common trust in the implementation of the Schengen rules, the mechanism will be revised.

+ Significantly accelerate the evaluation process, helping to identify and address shortcomings quickly

+ Foster political dialogue on the results of evaluations and adequate follow up in case of deficiencies

+ Strengthen the evaluation of the respect for fundamental rights

Läs artikeln i dess helhet med diagram, samt länkar till annex, "impact assessment" mm (Extern länk)

Läs längre pressmeddelande (Extern länk)

Hämta Strategidokumentet, COM(2021) 277 final på svenska (Extern länk)

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättande och användning av en utvärderings- och övervakningsmekanism för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket (Extern länk)

Justitiedepartementet 21-07-09: Faktapromemoria med sammanfattning och regeringens ståndpunkt om strategin (Extern länk)

Justitiedepartementet 21-07-12: Faktapromemoria med sammanfattning och regeringens ståndpunkt om förslaget till förordning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU-nämndens uppteckningar 21-06-04:

Lägesrapport till EU-nämnden om ny migrations- och asylpakt till sidans topp

/Utdrag:/

Nu går vi in på dagordningspunkt 18, Ny migrations- och asylpakt: lägesrapport och det fortsatta arbetet. Det är en informationspunkt. Önskar justitieministern kommentera något där?

Anf. 66 Justitie- och migrationsminister MORGAN JOHANSSON (S):

Ja, det finns ganska mycket som jag behöver säga här för att hålla EU- nämnden uppdaterad.

Punkten om den nya migrations- och asylpakten står uppsatt där som en rapport om framstegen. Vi förväntar oss därför en redogörelse från ordförandeskapet om vad som har åstadkommits när det gäller förslagen i pakten och hur man ser på vägen framåt när ordförandeskapet inom kort ska lämnas över till Slovenien.

Som jag informerade er om i början av mars och som vi informerade om i socialförsäkringsutskottet i går går det minst sagt trögt när det gäller att försöka få till stånd en övergripande politisk samsyn om de centrala frågorna i pakten om hur ansvarsfördelning och solidaritet ska lösas. Medlemsstaternas positioner är tyvärr i stort sett desamma som tidigare.

När det gäller själva förhandlingsläget har ordförandeskapet fokuserat på att i små steg försöka föra diskussionerna framåt på teknisk nivå i de här delarna.

Det har genomförts en första läsning av förslaget till asyl- och migra- tionshanteringsförordning. Det har ni informerats om tidigare. Flera medlemsstater anser att solidaritetsmekanismen i förslaget är för svagt utformad. Särskilt medlemsstaterna i de södra delarna av unionen vill se mer förutsägbarhet och starkare garantier för att medlemsstater under migrationstryck ska få det stöd de behöver. De vill till exempel att omfördelning av asylsökande ska vara tvingande.

(...)

Läs mer eller hämta uppteckningarna (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-08:

Migrationsarbete i stå i EU till sidans topp

Danmarks drömmar om att utlokalisera sin asylhantering både gillas och ogillas i övriga EU. Migrationsdiskussionerna står fortsatt still, i väntan på att coronapandemin ska ta slut.

Ända sedan i höstas har covid-19-krisen effektivt satt stopp för konkreta ministersamtal om EU:s migrationspolitik. Inrikeskommissionär Ylva Johansson presenterade sitt förslag på en ny "asyl- och migrationspakt" i september. Först nu finns möjlighet att låta medlemsländernas ministrar bita tag i frågorna på allvar.

- Det har gått lite i stå. Det har inte hänt tillräckligt mycket. Vår förhoppning nu är att det ska finnas ett nytt momentum, att man måste ta tag i de här stora och viktiga frågorna, att man får ett mer fördelat ansvarstagande när det gäller asylmottagningen i Europa, konstaterar inrikesminister Mikael Damberg (S).

Vill fördela

En gemensam lunch för EU-ländernas migrationsministrar under tisdagen var ett första steg i den nystart som nu görs.

Mycket återstår att göra.

- Man kan inte äta en elefant i en enda tugga, konstaterar Ylva Johansson på presskonferensen efteråt, men beskriver samtidigt stämningen i rummet som "väldigt positiv".

Medelhavsländerna trycker fortsatt på för att övriga EU ska hjälpa till med hanteringen av asylsökande och migranter som anländer över havet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-06-04:

ECRE Policy Note: Playing the visa card? till sidans topp

ECRE has published a Policy Note which assesses the likely impact of using visa leverage to increase the number of people returned and deported from the EU and the risks attached to pursuing this strategy.

As part of the revised Visa Code, the European Commission has completed its first report assessing how third country governments respond to return and readmission requests issued by EU Member States. The report was welcomed by EU Member States and Commissioner Johansson has vowed to push ahead in line with the measures set out in the related Communication which include extending processing times for visas, increasing costs, and shortening the validity of visas for countries which are not cooperating sufficiently on readmission according to the EC's assessment.

The Policy Note assesses past evidence of linking the applicable visa regime to readmission which does not provide a clear picture. While it may have led to the conclusion of readmission agreements, this in turn has not resulted in a higher return rate. There are cases where visa leverage has proved harmful to the overall relations with the country concerned, such as for France and countries in Northern Africa. The extent to which findings from the Western Balkans can be applied to other context where the prospect of visa-free travel and/or eventual accession to the EU does not exist is limited. Research suggests that restrictive visa regimes tend to decrease return rates as closure of regular travel opportunities increases the desirability of remaining in Europe. Given all these uncertainties, it is difficult to assess the likely impact of visa restrictions or liberalisation on return numbers.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ALLMÄNT OM MIGRATION, STATISTIK

European Migration Network 21-06-11:

Annual Report explores trends on migration and asylum in the EU and Norway till sidans topp

The year 2020 brought about unforeseen developments in the areas of migration and asylum. The COVID-19 pandemic impacted the number of migrants, asylum applicants and returns, and also acted as a catalyst for development of new digital solutions in asylum and migration management. These new challenges came in addition to persisting ones such as the need to continuously improve migration management systems and ensure the protection of refugees. The Annual Report on Migration and Asylum, published by the European Migration Network (EMN), provides an overview of the key developments in the EU Member States and Norway in 2020.

In 2020, COVID-19 related travel restrictions resulted in a significant decrease in the numbers of third-country nationals entering the EU, either as legal migrants or as asylum seekers, and those leaving the EU in the framework of return procedures. Preliminary data indicates that the number of visa and residence permits issued in 2020 decreased by nearly 50% in some Member States, and the number of asylum applications decreased by 32.6% compared to the previous year.

Electronic systems and digital tools played a key role in maintaining the functioning of migration and asylum systems amidst restricted access to offices and physical distancing measures. Member States which did not have such services in place initially, rapidly introduced mail, online, or other electronic services for application and renewal of visas and residence permits. Measures were also put in place to protect the health of migrants and asylum seekers, and to prevent them from falling into irregular situations. A key priority among some Member States was to facilitate the admission of essential workers.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta eller läs rapporten (Extern länk till pdf-fil)

Se även:

EU-kommissionen 21-06-25: New EMN study on data management in the asylum procedure (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

INTEGRATION OCH UPPFÖLJNING

Sveriges Radio P3 21-06-04:

Tufft för ensamkommande efter studenten till sidans topp

Ensamkommande unga som tar studenten känner stress och oro när de måste hitta ett fast jobb inom 6 månader för att få uppehållstillstånd.

Zarif Rahimi tar studenten nästa vecka och är orolig över att det finns få anställningar att söka.

Riksdagen ska rösta om eventuella lättnader i gymnasielagen den 9 juni.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Östergötland 21-06-11:

Friluftsfrämjandet ska ta ut nyanlända i naturen till sidans topp

Friluftsfrämjandet i Finspång ska nu i höst ta invandrare som går SFI, svenska för invandrare, ut i skogen för att ge bättre förståelse för naturen och svenska språket.

Ett liknande projekt med nyanlända gymnasieungdomar har redan prövats för några år sen med gott resultat berättar Christina Björnelf, elevcoach på Bergska gymnasiet i Finspång, som var med på det första projektet.

Ett populärt inslag då var långfärdsskridskoåkning och hur man packar lämplig matsäck. Jens Rinman, ordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång, säger att det kan bli repris på det.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

The Conversation 21-05-19:

Storbritannien/ community groups are helping refugees - government making it harder till sidans topp

For the last 12 years, a farm in Yorkshire has had refugees from Iran and Sudan volunteer during lambing season. These sessions, set up by the Darwen Asylum Seeker and Refugee Enterprise and the Yorkshire Dales Millennium Trust, help counter the negative mental-health effect of being isolated and in limbo as they wait for their residency status to be confirmed.

Elsewhere in the Dales, the enterprise has arranged for volunteers to pitch in with building dry-stone walls and haymaking. And throughout the UK, as our recent report shows, there are countless other examples of local people, and groups, doing their bit to support refugees in the challenges they face, including poverty, unemployment and difficulties in accessing local services.

However, while the government, as well as the public, appear to support the idea of integration, our research shows there is little policy guidance - and state support - about exactly how to do this in practice.

Inadequate policy

The so-called migrant crisis, which peaked in 2015, has been overshadowed by COVID-19. The situation facing refugees and migrants in Europe, however, has not improved. In some ways the pandemic has made it worse.

In this context, examining what support - public and private - there is to help refugees is both timely and important. Our research set out to do just that.

Over two years, we interviewed nearly 100 organisations from across the UK's public sector, the voluntary and community sector and the private sector (from local businesses to transport companies). We focused on the Yorkshire and Humber region, but the findings are likely to be transferable to other areas of the country.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

DEBATT OCH PARTIPOLITIK

Dagens Arena debatt 21-06-03:

Rösta nej till destruktiv signalpolitik till sidans topp

Sedan 2016 har Sverige haft en tillfällig lag som begränsat möjligheterna att få uppehållstillstånd. 22 juni ska Riksdagen ta ställning till förändringar som ska ersätta den tillfälliga lagen. Riksdagen bör rösta nej till ett bristfälligt och inhumant lagförslag, skriver ledningen för Feministiskt initiativ.

Dagens flyktingpolitik siktar på att de på flykt inte ska vilja eller kunna ta sig hit. En del vill gå alltmer mot att separera människor, utöva påtryckningar för att till slut tvinga ut dem. Alternativet är att främja rättigheter, att välkomna och inkludera i samhället. Den tillfälliga lagen från 2016 var tydlig, den infördes för att de på flykt inte skulle känna sig välkomna. De aktuella ändringarna i Utlänningslagen har samma ambition.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten 21-06-10:

102 forskare: "Stoppa den nya utlänningslagen" till sidans topp

Den nya utlänningslagen kommer leda till permanent osäkerhet, påtvingade familjesplittringar och försämrad hälsa för barn och vuxna på flykt. De riksdagsledamöter som röstar för den nya lagen och väljer att bortse från den forskning och kunskap som finns, bär ett stort ansvar för framtiden, skriver 102 forskare inom migration, integration och hälsa.

Förslaget till ny utlänningslag ligger nu på riksdagens bord. Målet sägs vara en långsiktig migrationspolitik med regler samstämmiga med övriga EU, minskad invandring och förbättrad integration. Vi 102 undertecknare forskar om migration, hälsa, integration och närliggande områden i olika vetenskapliga discipliner.

Vi är kritiska till att ansvariga politiker bortser från forskning som pekar mot att lagförslaget kommer att misslyckas med dessa mål, och att lagen kommer att få allvarliga effekter både för de drabbade människorna och det svenska samhället.

1. Forskning visar att majoriteten av de som söker asyl i Sverige kommer från länder i krig och konflikt. En stor andel har upplevt trauman och livshotande händelser och den psykiska ohälsan är mycket hög. Detta påverkar möjligheterna att lära sig ett nytt språk och påbörja ett nytt liv.

2. Stora forskningssammanställningar visar att möjligheterna till rehabilitering i det nya landet ändå är goda, särskilt för barn och unga. En förutsättning är att man ges möjlighet att avsluta sin flykt och lägga sina trauman bakom sig. Grunden är att livssituationen upplevs säker och trygg, att framtiden ter sig förutsägbar.

Permanent osäkerhet

Det aktuella lagförslaget innebär tvärt emot att uppehållstillstånd i Sverige som regel blir tillfälliga. Under många år kommer barn, kvinnor och män som drabbats av krig och våld därmed att leva i permanent osäkerhet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-06-09:

Utlandssvenskar är inte välkomna hem till sidans topp

Hundratusentals utlandssvenskar med en utomeuropeisk partner sitter fast i en mardröm sedan 2016, då vi inkluderades i en lag ämnad att hämma asylinvandringen.

Vet regeringen ens om detta, eller bryr de sig inte? skriver Lena Wickman som tvingades flytta till Sverige utan sin kanadensiske make när hennes mamma blev sjuk.

En human, rättssäker, effektiv migrationspolitik är visst på ingång i sommar. I motsats till den nuvarande, där de som ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket möts av en helt obegriplig lagstiftning, en långdragen process och av beslut som är lika oförutsägbara som godtyckliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-06-13:

EU:s migrationspakt förvärrar kris till sidans topp

Situationen på de grekiska öarna leder till allvarliga former av psykisk ohälsa, visar en ny rapport från Läkare Utan Gränser.

EU förhandlar nu om en ny migrations- och asylpakt, som kommissionär Ylva Johansson ansvarar för att driva igenom. Den humanitära krisen som växt fram på de grekiska öarna sedan flyktingavtalet mellan Turkiet och EU slöts 2016 speglar unionens oenighet kring mänskliga rättigheter, asylrätt och hur flyktingar och migranter ska bistås.

Bakom de politiska striderna finns kvinnor, män och barn med upplevelser av krig och andra trauman i bagaget, som fastnat i en tillvaro präglad av ovisshet, uppgivenhet och våld.

Läkare Utan Gränsers nya rapport visar att nivåerna av psykisk ohälsa är mycket oroande bland de 10 000 personer som är fast i Grekland.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Östersunds-Posten insändare 21-06-09:

De skickas till ett land på randen av inbördeskrig till sidans topp

Sigbritt Herbert

Sverige har nu tagit hem sina trupper från Afghanistan. De har nu fullföljt sin mission. Alla länder som fortsatt har trupper i landet planerar ett hemsändande eller har, likt Sverige, redan gjort det. Detta efter fredsavtalet mellan USA och talibanerna. Men, våldet i landet fortsätter och förvärras.

Australien stänger sin ambassad i Afghanistan och tar hem personalen för deras säkerhets skull. USA och Storbritannien planerar att evakuera tusentals afghanska tolkar och andra som hjälpt dem tillsammans med deras familjer. Detta för att de fruktar hämnd från talibanerna när de tar makten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-06-10:

Politiskt bråk om tvångstestning till sidans topp

Gränspolisen har stora problem med att man inte kan avvisa personer för att de vägrar testa sig. Det handlar om 80-90 procent som vägrar.

Men att ändra lagstiftningen är inte aktuellt, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Det finns grundlagsaspekter på det här men det går att lösa på snabbare och enklare sätt, säger han till TT.

Grundlagen förbjuder påtvingade kroppsliga ingrepp. Ska man göra undantag, så måste särskild lag stiftas.

- Det handlar om ganska avancerad tvångsanvändning där man ska spänna fast en person, bända upp käken och sedan testa, säger Morgan Johansson.

Kräver risk

Smittskyddslagen är just ett undantag från grundlagens skydd. Vid risk för smitta kan man tvångstesta en person.

- Men det kräver risk för att man sprider smitta vidare, att det finns en diagnos eller symtom men det kan man inte göra i de här fallen, säger Johansson.

Enligt gruppchef Natalya Carlsson vid gränspolisen är det ett mycket omfattande problem med personer som vägrar testa sig.

- Ja, vi har ganska många öppna ärenden med personer som ska avvisas och de flesta länder och flygbolag kräver test, säger hon.

Hålla i förvar

Exakt hur många det rör sig om finns ingen statistik över, men det handlar om 80-90 procent av alla fall, enligt Carlsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Industri debatt 21-06-13:

Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb till sidans topp

Den låga självförsörjningsgraden hos utrikes födda beräknas påverka statsutgifterna väsentligt. Den viktigaste debatten om pensionerna bör vara hur man ska få dessa personer i arbete, skriver Janerik Larsson.

När den svenska migrationspolitiken diskuteras nämns nästan aldrig det långsiktiga, statsfinansiella perspektivet.

Hur ser migrationspolitiken ut om man sätter fokus där?

I Entreprenörskapsforums rapport "Vägar till självförsörjning" som offentliggjordes 2020 finns en kort passage som borde väcka mångas intresse:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen 21-06-06:

SSU: Sätt asylsökande i mottagandecenter till sidans topp

Skrota ebo-lagen och inför statliga mottagandecenter där asylsökande bor under hela handläggningstiden.

Det föreslår Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU.

- Vi tror att det är ett mer humant och effektivt sätt att möta människor som söker asyl, säger ordföranden Philip Botström.

I dag har asylsökande rätt att bosätta sig var de vill i Sverige enligt lagen om eget boende, även kallad ebo-lagen. Lagen har länge väckt kritik eftersom vissa kommuner och områden får dra ett särskilt tungt lass för att integrera nyanlända.

Förra året justerades lagen för att försöka öka den geografiska spridningen, vilket innebar att asylsökande inte längre hade rätt till dagersättning om man flyttade till ett av kommunens utsatta områden. Men den önskade effekten uteblev.

Tunga S-kommunalråd pressar Stefan Löfven (S) att helt avskaffa ebo - och de får nu uppbackning av SSU. Ungdomsförbundet föreslår ett radikalt alternativ: inrättandet av statliga mottagandecenter för asylsökande, förslagsvis i gränskommuner och större städer, där människor ska bo tills de får godkänt eller avslag på sin ansökan.

- Det handlar om att garantera ett mer tryggt, likvärdigt och effektivt mottagande. Genom att ha statliga mottagandecenter, i stället för att människor är utspridda över hela landet, kan samhället kraftsamla resurserna på en och samma plats, säger SSU-ordföranden Philip Botström.

Fanns med i S-förslag

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-06-08:

"Inga nyanlända ska placeras i Göteborgs utsatta områden" till sidans topp

Socialdemokraterna i Göteborg fortsätter att ompröva sig själva inom migrations- och integrationspolitiken.

Partiet föreslår att inga nyanlända ska erbjudas lägenheter i Göteborgs utsatta och särskilt utsatta stadsdelar.

- Det är fullständigt ohållbart som det är nu, säger S-ledaren Jonas Attenius.

Socialdemokraterna i Göteborg har det senaste året tagit ny position i ett antal frågor kopplade till integration och invandring. Omskrivna är kravet på att hela Göteborgs stad ska undantas från Ebo-lagen och särskilda test i svenska för anställning i välfärdstjänster.

Nu föreslår partiet i en motion till Fastighetsnämnden att den tillsammans med allmännyttan, AB Framtiden, ska "ta fram en modell för bosättning av anvisade nyanlända som innebär att ingen anvisas till utsatta eller särskilt utsatta områden", och att "samverkan ska sökas med privata hyresvärdar".

S vill också ha kortare tillfälliga kontrakt till nyanlända. I dag erbjuder Göteborgs stad fyra år för vuxna utan barn och fem år för barnfamiljer. De förstnämndas föreslås sänkas till den nationella kravnivån på max två år, med, som S skriver, "utan möjlighet till förlängning".

Hushåll med barn ska få kontrakt på tre år - men med möjlig förlängning "efter av socialtjänsten konstaterad motprestation genom arbete och/eller studier".

Samtidigt använder Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg Jonas Attenius tillsammans med partidistriktets ordförande och riksdagsledamoten Mattias Jonsson kraftuttryck i en debattartikel i GP kopplad till att fullmäktige på torsdag ska fatta beslut om fler åtgärder mot kriminella klaner och släktnätverk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-06-02:

Varför stoppar inte de rödgröna asylmissbruket? till sidans topp

Asylsystemet har alltmer kommit att utnyttjas av personer som saknar skyddsskäl. När till och med näringslivet efterlyser skärpningar av reglerna för arbetskraftsinvandringen borde väl den rödgröna regeringen lyssna?

Förra året beviljades i genomsnitt 23 procent av alla asylärenden som prövades. Det är en siffra som signalerar att något inte står rätt till. Asylsystemet missbrukas i hög grad av personer som har kommit till Sverige av andra skäl än att söka skydd.

Genom asylansökan har man inte bara rätt till dagersättning och boende, utan också rätten att arbeta under asylprövningen (AT-UND). Sverige erbjuder dessutom ytterligare en möjlighet; när en asylsökande får avslag på sin asylansökan kan hen byta spår och i stället söka uppehållstillstånd som arbetstagare i stället.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-06-08:

Danska asylläger i Afrika hyllas av svenska politiker till sidans topp

Danmark ska kunna flytta asylsökande till läger i Afrika.

Moderaterna är positiva till Danmarks ingång i asylfrågan och Sverigedemokraterna vill införa en liknande modell i Sverige.

- Det är ett mycket välkommet förslag, säger Jimmie Åkesson (SD).

Danska folketinget klubbade i förra veckan igenom ett kontroversiellt förslag om att "outsourca" asylprocessen till länder i Afrika. Planen har väckt vrede hos FN, EU och människorättsorganisationer. Men i Sverige gör delar av de politiska partierna tummen upp.

Sverigedemokraterna har länge förespråkat en nollvision för asylinvandring och partiet ser danskarnas beslut som ett sätt för landet att möjliggöra just detta.

- Förhoppningsvis kan Stefan Löfven lära sig något av de danska Socialdemokraterna när det kommer till en ansvarsfull invandringspolitik, även om det nog är att hoppas på för mycket, säger Jimmie Åkesson och syftar på att förslaget ursprungligen kommer från danska Socialdemokraterna.

Hoppas på liknande i Sverige

SD-ledaren hoppas nu att Sverige ska slå in på liknande kurs. Men Danmark har ett undantag i EU-fördragen som ger dem större möjlighet att forma sin egen migrationspolitik.

Hur ser du på kritiken mot beslutet, att modellen gör det mycket svårt att söka asyl?

- Människor som behöver skydd bör få det i närområdet och i första säkra land. Inte i länder som ligger hundratals mil ifrån konfliktzonerna. Det danska förslaget skulle även motverka den farliga migrationen över Medelhavet som skördar många liv varje år.

Moderaterna har samma syn på problemen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena ledare 21-06-08:

Lisa Pelling: Den danska asylkatastrofen till sidans topp

Danmark var det första landet som ratificerade FN:s flyktingkonvention. Det gör det särskilt sorgligt att just Danmark nu i ord och handling ifrågasätter konventionens principer.

I slutet av april kom en skrämmande nyhet från danska utlänningsmyndigheten. Minst 380 flyktingar, några av dem barn, har fått beskedet att de måste lämna Danmark och återvända till Syrien.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-06-11:

Dansk migrationspolitik är en skam för hela EU till sidans topp

Asylcenter i Afrika kommer inte att stoppa krig, förtryck och fattigdom. Människor kommer fortsätta att fly.

Vi måste protestera högljutt när grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasätts, inte haka på som SD och Moderaterna, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).

Det hann gå knappt en vecka innan Sverigedemokraterna, med Moderaterna i hasorna, gick ut och välkomnade det danska förslaget om att flytta landets asylprocess till Afrika.

Detta lagförslag strider enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, EU och människorättsorganisationer mot den grundläggande mänskliga rättigheten till en rättssäker asylprövning.

Kontentan av beslutet är klar och tydlig: Danmark är inte ett land för dig som är offer för förtryck, våld, konflikter och tvingas på flykt. Dörren hit är stängd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tomas Tobé (M) i Expressen 21-06-14: MP:s fina ideal leder till döden på Medelhavet (Extern länk)

Alice Bah Kunke (MP) i Expressen 21-06-18: M har frånsagt sig medmänskligheten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten ledare 21-06-09:

Bawar Ismail: Har danskarna blivit vansinniga? till sidans topp

Danmark lägger om sitt asylsystem och vill skicka flyktingar till mottagarländer i Afrika. Det är inte mindre humanitärt än dagens system.

"En vansinnig dansk idé", stod det att läsa i Aftonbladet efter att det danska Folketinget röstat fram ett nytt asylsystem (1/6).

Förslaget som röstades igenom lades fram av den danska S-regeringen och innebär i praktiken att Danmarks asylprocess flyttas till länder utanför EU. Asylsökanden ska skickas till särskilda mottagningsländer i väntan på besked. Vid beviljad asyl ska flyktingen flyttas vidare till FN:s flyktingläger eller stanna kvar i mottagarlandet. Vid avslag ansvarar det aktuella värdlandet för avvisning av den enskilde.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Open Democracy debatt 21-05-28:

The UK's immigration plans are a gift to criminal gangs, traffickers and exploiters till sidans topp

Zoe Gardner

Home secretary Priti Patel seems set on returning public opinion on migration to pre-2016 levels

On Monday 24 May, home secretary Priti Patel laid out the next steps in her department's plan to 'overhaul' the UK immigration system. It followed proposals earlier this year to rip up the UK's refugee protection principles. The next phase of her plans focuses on work, study and family migration routes to the UK and, significantly, seeks to digitalise a huge number of Home Office processes, including 'hostile environment' status checks when accessing both public and private services.

Public attitudes towards immigration have in fact significantly softened in the last few years, and overall the immigration has dropped down the public's list of top priority issues. In this context, Patel had an opportunity to make the sensible, humane changes that are needed, especially when focusing on the relatively popular groups of skilled migrant workers and students.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet 21-06-07:

Harris vädjan till migranterna: "Kom inte hit" till sidans topp

Migration står högst på dagordningen när USA:s vicepresident Kamala Harris besöker Guatemala på sin första utlandsresa i tjänsten.

Tillsammans med landets president Alejandro Giammattei har hon diskuterat hur de båda länderna ska få migranter att sluta försöka ta sig till USA.

Kamala Harris budskap till de de migranter som planerar att korsa gränsen in i USA var endast tre ord långt:

- Kom inte hit.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-06-08: Harris vill stoppa migranter med vaccin och stöd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

KULTUR, PERSONER, DIVERSE

Huck 21-05-28:

The photographer capturing five years of the refugee crisis - A dream of Europe till sidans topp

Since Spring 2015, Jacob Ehrbahn has been documenting the worst refugee crisis in recent history. He is determined to make sure the issue, which is still devastating lives, does not fade from public attention.

In 2015, more than a million migrants and refugees crossed into Europe, with over 75 per cent fleeing conflict and persecution in Syria, Afghanistan or Iraq. Thousands died attempting to reach its shores and, while some countries opened their arms, others closed their borders and erected fences. Almost six years on, while the number of asylum seekers is now down, the devastating impact of this crisis is still very much ongoing.

Photographer Jacob Ehrbahn, who was shooting for the Danish daily national newspaper Politiken at the time, was sent over to report on the unfolding crisis. "In late June and the start of July [2015], I went to Lesbos, because all these small boats were coming in," he recalls. "From there, I was in the middle of the story." He then went on to travel to Serbia, and then to Hungary, where he photographed the daunting fence capable of delivering electric shocks erected by the Hungarian government to deter migrants.

After 2015, Ehrbahn noticed that the mainstream news' interest in the story was "fading out". Working with another reporter, Ehrbhan was determined to carry on documenting what was happening, undertaking numerous trips to Europe between Spring 2015 right up until December 2020 to document the lives of the refugees and migrants who dream of a better life in Europe. These photos are now collected in a new book, titled Dream of Europe (Dewi Lewis).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Financial Times 21-05- 29:

The Cause: the refugee crisis, expressed in a shoebox till sidans topp

The Giant Dolls' House Project invites displaced children to share their experiences, hopes and aspirations through a room of their own

The self-designed West Sussex home of Dutch architect Catja de Haas is a window onto her principled aesthetics. Underlining the building's modernist-inspired, wood-clad form is a strict adherence to sustainability and a desire to blend in with the landscape. The coolly considered house gives few clues, however, to de Haas's other passion - a community arts initiative funded by profits from her architecture practice that aims to raise awareness of homelessness and the refugee crisis, and for which she has collaborated with Oxfam on projects since 2019.

The Giant Dolls' House Project asks its participants to create a miniature roomscape in a box. The dioramas are then displayed en masse as an installation, linked by ropes, ladders and ramps in a colourful cardboard maze that muses on the meaning of home. The idea was born out of de Haas's PhD studies on how dolls' houses - from elaborate 17th-century Dutch examples to the feminist Dollhouse created by artists Miriam Schapiro and Sherry Brody in the 1970s - reflect changing ideas about the home.

"Because dolls' houses are so friendly, they are a really good way to get serious messages across," says de Haas, who started the project in 2014 and has run workshops with London schoolchildren and community groups in Goa and Za'atari, the Jordanian camp that is home to around 80,000 Syrian refugees. "You see all the little personal stories and it becomes clear that we are all human and idiosyncratically different. It really is an equaliser. Once you start making, you think with your fingers and you develop a narrative."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-06-04:

Abbe Hassan långfilmsdebuterar med "Exodus" som skildrar flyktingkrisen till sidans topp

Abbe Hassan långfilmsdebuterar med ett drama som utspelar sig under flyktingkrisen 2015. Georg Cederskog ringde upp "Måste Gitt"-regissören som just nu leder inspelningen av "Exodus" i Grekland.

Abbe Hassan svarar i sin mobil från Atens förfallna flygplats Hellenikon. Filmteamet är mitt uppe i andra veckans stekheta inspelning av flyktingsdramat "Exodus".

Regissören har egna starka minnen av det otrygga livet på flykt. Han levde under ett halvår med sin familj i ett flyktingläger på gränsen mellan Libanon och Syrien.

- Vi var en av många familjer som var tvungna att fly från Beirut. Jag och min mamma separerades under en period, och mina två syskon var åtskilda från min far, berättar han.

- Jag var bara sex år då, men har många minnesfragment från den tiden och incidenter som jag var med om, berättar Hassan som är född i Beirut 1981.

Familjen lyckades ta sig till Sverige och hamnade i lilla Älvsbyn i Norrbotten via Kiruna. Efter gymnasiet flyttade han till Stockholm för att studera film.

Hassan upptäckte där att många unga som kommit till Sverige från Mellanöstern betedde sig lika förvirrat som han gjort.

- Man såg det på deras rörelsemönster, hur dom tittade sig omkring och vad de frågade sina föräldrar. Det där satte i gång saker i mig också, minnen av den separation som jag hade gått igenom, säger Abbe Hassan som tidigare har regisserat SVT-serien "Måste gitt".

Syrienkonflikten 2015 påskyndade hans tankar på en långfilm som "Exodus".

- Jag började fråga mina föräldrar var det var som hände oss och satte i gång att skriva ner det, jag kände att jag ville dokumentera det på något sätt. Det var så arbetet med den här filmen började.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Blekinge 21-06-15:

Sommarjobb: Asmaa ska skildra flykten från Syrien i egen film till sidans topp

"Jag vill berätta om hur det är att fly från ett annat land", det säger 17-åriga Asmaa Wahba från Ronneby som är en av 13 ungdomar i Blekinge som får möjlighet att vara feriefilmare under tre veckor och göra sina egna filmer.

Det är Filmregion Sydost som ligger bakom projektet och de färdiga filmerna får sedan tävla i den regionala filmfestivalen TellUs som hålls i september.

"Jag tycker det är ett intressant ämne som kanske många inte vet så mycket om och det känns viktigt att förstå hur vägen var för de här flyktingarna", säger Asmaa Wahba.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

IJRL / FMCA 21-06-10:

New Issue of International Journal of Refuee Law till sidans topp

The latest issue of the International Journal of Refugee Law (IJRL) has been published. Contents of vol. 32, no. 4, Dec. 2020 include:

The end of human rights dynamism? Judgments of the ECtHR on 'Hot Returns' and humanitarian visas as a focal point of contemporary European asylum law and policy [abstract]

Short shrift to international non-refoulement obligations? Australia's approach to criminal deportation [abstract]

Asylum decisions as performances: Intertextuality in internal credibility assessment [abstract]

Who is a Refugee? Uncertainty and discretion in asylum decisions [open access]

Analyses from the "COVID-19: Watching Brief"

Läs mer och hämta publikationen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Asylrättscentrum 21-06-09:

Ny generalsekreterare ska göra Asylrättscentrum till nav för asylsökandes rättigheter till sidans topp

Asylrättscentrums styrelse har utsett Mårten Löfberg till ny generalsekreterare. Han har lång erfarenhet som expert och opinionsbildare i migrationsfrågor och kommer nu senast från en tjänst som Sidas ämnesföreträdare för mänskliga rättigheter och samordnare för Agenda 2030.

Asylrättscentrum grundades 1991 och har sedan dess arbetat för att människor som söker asyl i Sverige ska få en rättssäker asylprocess. De senaste årens förändringar i migrationslagstiftningen har fått stora konsekvenser för organisationens arbete. Tidigare drev Asylrättscentrum främst ärenden där fel hade begåtts i själva processen, men utvecklingen av lagstiftningen har lett till att organisationen nu också driver ärenden där lagstiftningen i sig kan hamna i konflikt med mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsprinciper.

- De snabba lagändringarna och avsaknaden av långsiktiga lösningar ökar behovet av en aktör som värnar rättigheterna för dem som söker asyl i Sverige. Målsättningen är att Asylrättscentrum ska vara ett nav som samlar svenskt civilsamhälle kring rättssäkerhet och skyddet av mänskliga rättigheter i asylprocessen. Vi är övertygade om att Mårten Löfberg med sin gedigna erfarenhet av arbete för asylsökandes och migranters rättigheter både praktiskt och opinionsmässigt kan ta organisationen dit, säger Ylva Sperling ordförande för Asylrättscentrum och sektionschef på Rädda Barnen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.