fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Asylgrupper, personligt stöd och rådgivning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

FARR 22-05-28:

Nu finns Goda Råd i pdf-version på svenska! till sidans topp

Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige är en handbok för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd eller avslag. Handboken innehåller information om vad som krävs för att få uppehållstillstånd i Sverige och hur proceduren går till. Där finns också ett kapitel om situationen som asylsökande och hur det blir efter beslut, med uppehållstillstånd eller med avslag. Särskilda avsnitt tar upp hur asylskäl bedöms för kvinnor, hbtqi-personer, konvertiter, personer som utsatts för tortyr och för barn.

Goda Råd ges sedan 2007 ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, som är en ideell organisation utan koppling till myndigheterna. FARR vet från medlemmarnas erfarenheter att det är komplicerat att söka uppehållstillstånd i Sverige och många får avslag. Handboken har kommit till för att asylsökande och anhöriga ska känna till sina rättigheter och skyldigheter och veta vad det står i lagen. Lagen har ändrats många gånger och därför har också Goda Råd skrivits om. Goda Råd version 6 kom ut i maj 2022.

Läs mer och hämta Goda Råd i pdf-version (Extern länk)

Beställ ett eller flera exemplar av Goda Råd i tryckt version (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Asylrättscentrum 21-09-14:

Torsdagar, jämna veckor, Stockholm: Asylrättscentrum öppnar drop-in-rådgivning till sidans topp

Asylrättscentrum ökar tillgängligheten i den juridiska rådgivningen och startar drop-in-rådgivning i ABF-huset i Stockholm. Verksamheten kommer att prövas under två torsdagar i september och sedan utvärderas. Förhoppning är att personer som tidigare haft svårt att få hjälp nu ska få bättre stöd i sina migrationsprocesser.

Asylrättscentrum har sedan 1991 arbetat för att människor som söker asyl i Sverige ska få en rättssäker asylprocess. Genom åren har organisationen gett gratis juridisk rådgivning till hundratusentals människor som vill förstå sina rättigheter och vilka möjligheter de har i asylprocessen. För att öka tillgängligheten till juridisk rådgivning testar nu Asylrättscentrum drop-in-rådgivning.

- Vi får ofta höra att det först är efter direktkontakt med våra jurister som asylsökande verkligen förstått ett beslut eller hur de kan gå vidare, och vi vet samtidigt att vår digitala- och telefonrådgivning haft sina begränsningar. Vår förhoppning är att en drop-in-rådgivning på plats ska göra att fler kan få hjälp i sina ärenden och nå nya grupper, säger Mårten Löfberg, generalsekreterare på Asylrättscentrum.

Rådgivningen är gratis och man får möjligheten att träffa och prata direkt med en jurist om sitt ärende och ställa sina frågor. I dagsläget ger Asylrättscentrum juridisk rådgivning över telefon och via mail, men kommer nu att pröva drop-in-rådgivning på ABF-huset i Stockholm.

- Vi är väldigt glada över detta samarbete med ABF Stockholm. Genom sådana här samarbeten kan vi hjälpa så många fler. Vårt mål är att Asylrättscentrum ska vara mer närvarande ute i samhället där behovet finns, menar Mårten Löfberg.

Mer information om rådgivningen

Nästa gång: torsdag den 21 oktober

Tid: 16.00-18.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, rum Spånga på plan 4.

Uppdatering (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

FARR 21-08-18:

Etik för stödpersoner och ombud till sidans topp

Många människor som söker asyl eller har fått beslut om utvisning befinner sig i en svår situation och behöver rådgivning, socialt stöd och juridisk hjälp. Vi är tacksamma för alla som ställer upp med sin kunskap och andra resurser. Samtidigt vet vi att det förekommer att utsatta människor får okunniga eller rent farliga råd, luras att betala orimliga summor eller utnyttjas på annat sätt av jurister eller andra. Denna risk är särskilt stor nu när en ny migrationslag skapar stor oro bland personer som är asylsökande eller har tidsbegränsade uppehållstillstånd.

FARR:s verksamhet är ideell. Rådgivningsgrupper, förvarsbesöksgrupper och andra stödpersoner förväntas ge den information de kan och stötta alla asylsökande eller papperslösa de möter på samma sätt, utan att ta betalt. Medlemmarna kan ofta tipsa om kunniga jurister - och många jurister är även medlemmar i FARR - men det är inte lämpligt att verksamma jurister eller konsulter deltar i frivillig rådgivning i syfte att "värva kunder".

Det är alltid den asylsökande själv som måste välja väg. Stödpersoner kan förklara reglerna, reda ut alternativ och stötta på olika sätt. Men varken jurister, konsulter eller stödpersoner ska säga åt en person att den måste gömma sig, på egen hand gå ut med känsliga uppgifter eller uppfinna nya asylskäl åt någon.

Det har förekommit att ombud har försatt den utvisningshotade personen i ännu större fara genom sitt agerande, och samtidigt har gjort personen beroende av ombudet som har makt att sprida informationen. FARR tar starkt avstånd från sådant agerande.

FARR uppmanar alla medlemmar att ta del av FARR:s råd till stödpersoner om förhållningssätt till asylsökande mfl och förväntningar på ombud som finns här på hemsidan.

Riktlinjer för advokater

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

För stödpersoner: Förhållningssätt till asylsökande med flera (Extern länk)

Förväntningar på offentliga biträden och ombud (Extern länk)

Riktlinjer för advokater, se kapitel fem (Extern länk till pdf-fil)

Migrationsverkets styrdokument för förordnande av offentligt biträde (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

FARR 21-07-09:

Svara på enkät om Goda råd! till sidans topp

Goda råd till dig som söker asyl i Sverige är en skrift framtagen av Flyktinggruppernas riksråd, FARR. Goda Råd ger information om den svenska asyllagstiftningen och asylsökandes rättigheter. Goda Råd finns just nu på sex olika språk: Svenska, engelska, arabiska, persiska, ryska och spanska. Du kan läsa mer om Goda råd här.

Denna enkät vänder sig till dig som har använt Goda Råd. Det kan vara till exempel när du har befunnit dig i asylproceduren eller har sökt uppehållstillstånd av andra skäl, när du har fått avslag, tagits i förvar - eller fått stanna och försökt återförenas med din familj. Det kan också vara när du sökt information som rådgivare eller ombud.

I enkäten ställs frågor om hur du som läsare uppfattar Goda Råd och hur den kan förbättras för att vi ska kunna ge så bra, relevant och tydlig information som möjligt. Goda Råd kommer att uppdateras under sommaren/hösten 2021 i och med att en ny migrationslag träder i kraft i Sverige.

Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska och persiska. Du väljer språk när du har öppnat enkäten!

Svaren är anonyma och dina svar kommer inte att delas vidare. Tack för att du deltar!

Läs mer (Extern länk)

Se även:

FARR samlar pengar för att framställa en ny upplaga med anledning av den nya lagen - så kan du bidra! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Asylrättscentrum 20-12-14:

Handbok om permanenta uppehållstillstånd till sidans topp

Har du fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier och ska söka permanent uppehållstillstånd efter att du är klar med studierna? För att du ska få permanent uppehållstillstånd finns det en del krav som du ska uppfylla. Den här handboken förklarar kraven och hur du ansöker om uppehållstillstånd.

I handboken finns checklistor som visar vad du måste ha koll på för att få uppehållstillstånd. Vi förklarar även vad de olika kraven betyder och hur processen går till.

Det kan komma ny information om kraven för permanent uppehållstillstånd. Den här handboken kommer att uppdateras när vi får veta något nytt om reglerna. Kontrollera alltid att du har den senaste versionen av handboken. Den senaste versionen uppdaterades den 14 december 2020.

Handboken har tagits fram av Asylrättscentrum på uppdrag av och tillsammans med Right To Play med stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Right To Play driver ett projekt tillsammans med aktörer från samtliga samhällsområden för att möjliggöra för fler hållbara anställningar för nyanlända ungdomar. Projektets syfte är att genom Right To Plays metod möjliggöra för samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle så att projektet nationellt kan bidra till ökad integration och minskad ungdomsarbetslöshet.

Ladda ner handboken (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

IMäI Uppsala 2020:

25 oktober, Uppsala: Waffle Brunch with IMÄI! till sidans topp

Från kl 11:00, Ungdomens Hus

Welcome to our first waffle brunch this semester at Ungdomens hus! Still the same good vegan waffles and toppings in an all you can eat buffet! Both sweet and savory waffles!

We will take precautions because of COVID-19 but we also want everyone to take own responsibility, keep the distance and stay home if you feel sick.

All the money from this event goes directly to support undocumented refugees in Uppsala with housing, food, medicine and more. So feel free to put in some extra tip! Pay with cash or Swish.

We always need more money so if you cannot come or if you don't want to come due to the current situation and still want to support us:

Donate a waffle brunch (80kr) by swish 0738160527 (Amanda Landell) or by transferring to our bank account 5282-6179. Mark the payment with IMÄI.

Open for everyone of all ages.

We want all our events to be a safe space; free from racism, sexism and a place where everyone feels welcome. Please help us with creating this!

Welcome!

Välkommen till den här terminens första veganska våffel-brunch på Ungdomens hus! Fortfarande med samma goda buffé av veganska våfflor och toppings! Både söta och salta våfflor!

Vi kommer ta en del försiktighetsåtgärder på grund av COVID-19 men vi vill också att alla tar eget ansvar, hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Alla pengar vi får för eventet kommer gå direkt till att stötta papperslösa personer med hyra, mat, mediciner och mer.

Så ge gärna lite extra! Betala med kontanter eller swish.

(...)

Facebook-event (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

FARR 2019:

Goda Råd 2019 - Good Advice 2019 till sidans topp

FARR:s "Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige" finns nu uppdaterad på sex språk. Version 5.03 innehåller information om gymnasielagen samt lagändringarna som gjordes i samband med att den tillfälliga lagen förlängdes.

Oumbärlig handbok för hela asylprocessen, om asylproceduren, asylskäl, skäl för avslag, förvar och verkställighetshinder. Särskilda kapitel om kvinnors skäl, hbtq-skäl och personer som utsatts för tortyr. Denna utgåva har tagits fram av FARR i samarbete med Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse.

Hämta Goda Råd här (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190801:

Asylrättscentrum 19-07-29:

HBTQ-personer i asylprocessen till sidans topp

Asylrättscentrum möter ofta personer som behövt fly på grund av hemlandets syn på deras sexuella läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck. I vårt arbete ser vi många utmaningar med att säkerställa en rättssäker asylprocess för personer som är i behov av skydd på grund av HBTQ-relaterade skäl.

Vi arbetar kontinuerligt med frågorna i enskilda ärenden och i vårt arbete med policydialog. Undrar ni hur Migrationsverket tänker när de bedömer om någon är i behov av skydd på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck? Här kan ni läsa deras rättsliga ställningstagande om hur sådan utredning ska gå till: Rättsligt ställningstagande angående utredning och prövning av den framåtsyftande risken för personer som åberopar skyddsskäl på grund av sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck

Ett problem i ärenden som gäller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller könsuttryck är att personer i vissa fall inte vågar berätta om dessa asylskäl förrän efter att deras asylprocess är avklarad. I vissa fall kan personen då efter ansökan om verkställighetshinder få en ny prövning hos migrationsverket. Är du eller känner du någon som är i en sådan situation eller på annat sätt är i behov av juridisk hjälp så hör av er till oss på info@sweref.org eller till vår telefonrådgivning.

Under Stockholm Pride som äger rum mellan 29 juli och 3 augusti deltar Asylrättscentrum i panelsamtal Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen 31 juli kl.13.00.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Asylrättscentrum 19-07-15:

Nu börjar sommartider på vår telefonrådgivning till sidans topp

Mellan 15 juli och 2 augusti (vecka 29, 30 och 31) har vi endast telefonrådgivning tisdagar och onsdagar mellan kl.9.00-11.00. Telefonnumret är som vanligt 0200-88 00 66.

Ni kan som alltid fortfarande maila in era frågor och ärenden på info@sweref.org. Med anledning av sommartider kan det dröja något längre att få besked men vi jobbar så skyndsamt som möjligt.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.