fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Stöd och solidaritet

Större kampanjer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200831:

Nu är det nog 2020:

Onsdagar 14-18: Skomanifestationer för en mänsklig svensk migrationspolitik till sidans topp

"SVERIGES RÖST FÖR FRED, RÄTTVISA OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ska åter höras i världen."

Så lyder en mening ur Socialdemokraternas valmanifest 2014.

Så tycker vi också. Fred, rättvisa, mänskliga rättigheter. Självklara värden som Sverige tidigare varit känt för. Men den svenska migrationspolitiken är numera både orättvis och omänsklig.

VAD SKA VI GÖRA?

Varje onsdag fortsätter skomanifestationerna på olika platser i landet.

* Samla ihop skor. Ställ ut på allmän plats.

* Informera allmänheten och lokalmedia om situationen för Sveriges ensamkommande ungdomar, de utvisninghotade barnfamiljerna, de förvarstagna som sittter inlåsta i Migrationsverkets förvar utan att ha begått något brott, och andra utsatta grupper som drabbas av den nuvarande, omänskliga svenska migrationspolitiken.

VAR RÄDDA OM VARANDRA!

Stanna hemma om du känner dig sjuk. Tänk på att inte samlas för många, håll avstånd till varandra och tvätta händerna.

(...)

Läs mer på Facebook om detta nätverk, vilka krav som ställs och se kontaktuppgifter (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Stoppa Utvisningarna till Afghanistan 20-07-16:

Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället! till sidans topp

Civilsamhället mobiliserar. Civilsamhället vill ha ett land att vara stolt över. Ett land som hjälper människor som har det svårt. Vi ska inte glömma att majoriteten av det svenska folket vill att de ensamkommande och de sjuka ska få stanna, och att familjer får återförenas (Röda korset). Sverige har idag en betydligt strängare asyllagstiftning än de flesta länder i Europa, och vi kan inte förstå varför det måste vara så.

Många i civilsamhället är glada över att förhandlingarna i Migrationskommittén bröt samman. Men vi vet att slaget inte är vunnet. De förslag som lagts ligger kvar på bordet.

Två frågor ligger på civilsamhällets bord:

- Asyllagstiftningen 2021. Det allra bästa vore en återgång till utlänningslagen - bland annat för att den är mycket tydligare än de lagar som stiftats sedan 2015 och som skapat stor oreda. I vilket fall som helst måste humanitära grunder för asyl återinföras, vi behöver gå tillbaka till att permanenta uppehållstillstånd är regel och familjeåterförening ska underlättas.

- Behovet av att nollställa situationen inför den nya lagen. I Sverige finns cirka 10 000 ensamkommande papperslösa afghaner, och det kan bli fler när de studerande gått ut gymnasiet. Det finns 2000 barn med föräldrar som lever i limbo. Det finns ett okänt antal övriga papperslösa och limbolevande. Trots att utvisningstakten ökats så kommer det ta mycket lång tid innan dessa har lämnat landet - om någonsin. Bara de ensamkommande afghanerna kan ta 20 år eller mer att utvisa, till en kostnad av en miljard kronor.

Aktiviteten har varit stor sista tiden, med bland annat många reportage och insändare i media - alltför många för att kunna rapporteras här. Sammanställningen nedan är alltså inte heltäckande.

Aktioner

(...)

Hela pressmeddelandet med länkar till kampanjer och organisationer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

#vistårinteut 19-12-31:

Hoppet tände en folkrörelse till sidans topp

24:e november 2016 tänds ett hopp och en folkrörelse tar form. På 50 orter samlas professionella, volontärer och föreningsaktiva för att lysa upp Sverige. Det handlar om tusentals lärare, socionomer, gode män, handläggare, rektorer, psykologer, kuratorer, diakoner, präster, läkare, familjehemsföräldrar och andra som möter ensamkommande barn i sina uppdrag och som vill uppmärksamma deras allvarliga situation. #vistårinteut synliggör engagemanget med en karta innehållandes cirka 200 nätverk på lokal nivå vilka vuxit fram utifrån ett genuint behov av att göra verklig skillnad för ensamkommande barn och unga.

Den tillfälliga begränsningslagens konsekvenser i kombination med det återtagandeavtal Sverige slöt med Afghanistan hösten 2016 blev situationen ännu allvarligare för de barn och unga som hade flytt ensamma till Sverige. Manifestationen den 24 november var ett sätt att kanalisera frustration och sorg.

- Den födde en folkrörelse, berättar Kinna Skoglund, presskontakt #vistårinteut. Genom det starka behovet av att göra skillnad för barn på flykt gick människor på 50 orter ut för att sprida ljus och värme. Det var fantastiskt att uppleva och det tände ett hopp.

Proaktiv mobilisering

#vistårinteut har proaktivt mobiliserat stöd på sociala medier och arbetat hårt för att försöka synliggöra de rättsliga skador barn och unga utsatts och fortfarande utsätts för. Den samlade rörelsen har, med fokus på humanitet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, på lokal nivå utvecklat livsavgörande stöd till de hårt drabbade barn och unga som finns överallt i hela Sverige. #vistårinteut uppskattar att det handlar om hundratusentals människor som på olika sätt berörs av situationen.

Kartan synliggör en del av detta engagemang. Den innehåller cirka tvåhundra grupper och nätverk som vuxit fram under den här tiden och fylls på allteftersom nya grupper skapas eller upptäcks.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Se även: #vistårinteut Adventskalender med solidaritetsorganisationer i luckorna och de nya böckerna om ensamkommande - hitta alla luckor i kommentarerna! (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.