fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Uppehållstillstånd för studier

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210603:

SvT Småland 21-05-20:

Shers rektor kritisk mot Migrationsverkets beslut till sidans topp

Alla elever i en klass på Ölands folkhögskola ansökte om förlängt uppehållstillstånd enligt gymnaiselagen, men hänvisning till sina studier på skolan. Endast en elev, Sher Kamiri fick avslag.

- Det känns inte okej att vi behandlar människor så olika, säger rektorn Åke Holm.

Migrationsverket menar att de kurser Sher Kamiri läser inte är på gymnasienivå, utan istället ska räknas som förberedande introduktionskurser inför kommande gymnasiestudier.

"Känns mycket rättsosäker"

Detta avvisas direkt av Åke Holm, som är rektor på Ölands folkhögskola.

- Vi har inte den sortens kurser. Så det är väldigt konstigt och det känns mycket rättsosäkert att det bedöms så för en av våra deltagare, medan klasskamraterna - ungefär 25 stycken, bedöms på ett helt annat sätt, säger Åke Holm.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

SvT Småland 21-05-19:

Sher nekas uppehållstillstånd - alla klasskompisar får stanna till sidans topp

Sher Karimi studerar allmän kurs på Ölands folkhögskola. Han är den ende eleven i klassen som fick avslag när han och de andra klasskamraterna ansökte om förlängning av sina uppehållstillstånd via gymnasielagen. Migrationsverket vill idag inte kommentera varför eleverna bedömts så olika.

Sher Karimi kom från Afghanistan till Sverige 2015, Sher läser allmän kurs - svenska som andraspråk på Ölands folkhögskola. Där läser han behörighetsgivande kurser på gymnasienivå, kurserna som han läser är bland annat samhällskunskap, naturkunskap, matematik, engelska.

"Väldigt osäkert

När han och hans klasskamrater ansökte om förlängning av uppehållstillståndet via gymnasielagen var han den ende i hela klassen som fick avslag.

- Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har överklagat många gånger men fått nej. Jag vet inte vad jag ska göra och vilken väg jag ska ta, säger Sher Kamiri.

Sher Kamiri kommer från provinsen Ghazni som är delvis under talibanernas kontroll. Han menar att han riskerar livet om han återvänder till Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Dagens Juridik 20-12-07:

Grundkurs i svenska kan ligga till grund för uppehållstillstånd till sidans topp

Även kurser på grundläggande nivå, exempelvis svenska som andraspråk, kan beaktas vid bedömningen av om det handlar om heltidsstudier när någon söker uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga gymnasielagen.

Det slår Migrationsöverdomstolen fast i en färsk dom.

En yngre man sökte asyl i Sverige i november 2015, men fick avslag och utvisades - ett beslut som fick laga kraft den 14 augusti 2018. Den 14 november

samma år beviljades han dock ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i tretton månader för studier på gymnasial nivå enligt tillfälliga lagen.

Innan tiden för detta tillstånd hade löpt ut ansökte han om förlängning av detta

och angav att han studerade heltid på komvux. Migrationsverket avslog dock denna ansökan och hänvisade till att han studerade svenska för invandrare på nivå D och därmed inte hade visat att utbildningen var sådan att ett uppehållstillstånd kunde beviljas med stöd av den tillfälliga lagen.

Han överklagade beslutet till migrationsdomstolen och hänvisade till en studieplan som visade att han läste en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux,

samt att han parallellt med yrkeskurser på gymnasial nivå studerade svenska. Migrationsdomstolen slog dock fast att det endast är studier på gymnasial nivå som kan räknas in vid bedömningen av om kravet på heltidsstudier är uppfyllt och att mannens kurser på gymnasial nivå inte motsvarade heltidsstudier. Överklagandet avslogs därför

Pekade på förarbetena till tillfälliga lagen

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

TT / SvT 20-11- 06:

Provanställning kan räcka för uppehållstillstånd till sidans topp

Provanställning kan räcka för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverkets nya bedömning.

De som vill få permanent uppehållstillstånd måste enligt en tillfällig lag kunna visa på en säker försörjning, exempelvis ha en fast anställning eller vara egenföretagare. Personer med provanställning, en relativt osäker anställningsform, har alltså tidigare inte beviljats permanent uppehållstillstånd.

Men nu kan det bli andra bud. Migrationsverket bedömer att det i "vissa fall kan vara möjligt att få ett permanent uppehållstillstånd trots att man har en provanställning", skriver myndigheten på sin sajt. Förutsättningen är att det är tydligt att provanställningen kommer att övergå i en tillsvidareanställning.

Individuell bedömning

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.