fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Prövning av internationella organ

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211122:

Europaportalen 21-11-16:

EU-dom: Ungern har brutit mot asylrätten till sidans topp

En ungersk lag som kriminaliserar dem som hjälper migranter och inskränker den internationella asylrätten underkänns av EU-domstolen.

I juli 2019 stämde EU-kommissionen Ungern inför EU-domstolen för för en lag som gör det olagligt att hjälpa asylsökande och begränsar vilka som kan söka asyl i landet. I dag tisdag kom EU-domstolens dom som går på kommissionens linje.

"Ungern har åsidosatt unionsrätten genom att göra det straffbart att organisera verksamhet som syftar till att möjliggöra för personer som inte uppfyller nationella kriterierna för att beviljas internationellt skydd att inleda ett asylförfarande", heter det i ett uttalande från domstolen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS yyy 21-11-17:

ECHR serves justice for little Madina, Croatia found guilty till sidans topp

On the morning of publishing this News Digest, just a couple of days before the anniversary of the tragic death of a little girl, Madina Hussiny, the European Court for Human Rights did the job Croatian courts didn't dare to do: they condemned the perpetrators and served some justice for the family of a girl who died during a pushback from Croatia to Serbia.

From the text of the verdict:

The case concerned the death of a six-year-old Afghan child, MAD.H., who was hit by a train after allegedly having been denied the opportunity to seek asylum by the Croatian authorities and ordered to return to Serbia via the tracks. It also concerned, in particular, the applicants' detention while seeking international protection. The Court found in particular that the investigation into the death had been ineffective, that the applicant children's detention had amounted to ill-treatment, and that the decisions around the applicants' detention had not been dealt with diligently.

It also held that some of the applicants had suffered a collective expulsion from Croatia, and that the State had hindered the effective exercise of the applicants' right of individual application by restricting access to their lawyer among other things.

In today's judgment in the case of M.H. and Others v. Croatia (applications nos. 15670/18 and 43115/18) the European Court of Human Rights held that there had been:

(1) unanimously, a violation of Article 2 (right to life) of the European Convention on Human Rights as concerned the investigation into the death of the Afghan family's daughter

(2) by six votes to one, a violation of Article 3 (prohibition on inhuman and degrading treatment) in respect of the applicant children

(3) unanimously, no violation of Article 3 in respect of the adult applicants

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Sveriges Radio P3 Nyheter 21-10-12:

Utpekad islamist anklagar Sverige för brott mot mänskliga rättigheter till sidans topp

En av de sex misstänkta islamister, som av Säpo klassats som ett hot mot rikets säkerhet och som regeringen beslutade att utvisa 2019, har skickat in en klagan mot Sverige till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, kan P3 Nyheter avslöja.

Mannens utvisningsärende fick stor uppmärksamhet efter en granskning av Ekot - en granskning som senare kritiserats efter att det framkommit att den granskande reportern och mannen haft en relation.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

EU Migration Law Blog 21-09-27:

How long is too long? The limits of restrictions on family reunification till sidans topp

By Nikolas Feith Tan, Senior Researcher and Jens Vedsted-Hansen, Professor

On 9 July 2021, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights handed down its judgment on Denmark's legislative tightening of family reunification rules for temporary protection holders in the case of M.A. v Denmark. In a careful but resounding sixteen-to-one decision, the Court declared that the statutory requirement of three years waiting time for family reunification for a Syrian doctor with 'temporary subsidiary protection' status in Denmark breached his right to respect for family life under Article 8 of the Convention. The judgment has already been the subject of academic comment, with analysis tending to focus on the role of the ECtHR in adjudicating migration and asylum policy and legal implications for Denmark (in Danish). This post discusses the background, main findings and implications of the judgment from both a human rights and EU law perspective, including the impact of EU law on the ECtHR's assessment of the Danish suspension rule.

Legislative background: The 'three-year rule'

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-09-28:

Poland ignores interim measures decision by ECtHR till sidans topp

Access for lawyers denied by Poland despite interim measures ordered by ECtHR - the situation along the border deteriorates

The situation along the Polish border remains fluid and static at the same time. 32 people are still trapped at the border with Belarus in a standoff between Polish and Belarusian Border Guards. An unknown, yet significant number of people is being pushed back and forth in various locations along the border.

A group of 32 people has been stuck in between Polish and Belarusian border guards since the beginning of August. They are more or less at nature's mercy, held in "problematic sanitary and humanitarian conditions", as the European Court for Human Rights (ECtHR) puts it.

On Monday 27th of September, the ECtHR decided to prolong the interim measures that were first issued on the 25th of August and included the provision of food, water, clothing, adequate medical care and, if possible, temporary shelter for this specific group of people. The interim measures do not currently include the duty to grant access to the Polish territory and asylum system.

In this latest decision, the ECtHR further ordered the Polish government to grant the people trapped at the border access to lawyers. The Court also decided to indicate to the Polish Government that the people should not be sent back to Belarus. With yesterday's decision, the Government of Poland was given notice of the application and was asked to submit written observations on the admissibility and merits of the application.

Journalists however reported that Polish authorities defied the ECtHR's decision and blocked the lawyers that were trying to get access to the trapped people:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Dagens Nyheter 21-08-25:

Europadomstolen ger flyktingar fast på gränsen rätt till mat, vatten och skydd till sidans topp

Europadomstolen för mänskliga rättigheter beslutade på onsdagen att Polen och Lettland är skyldiga att hjälpa de flyktingarna som sitter fast på gränsen till Belarus med mat, vatten och tillfälligt skydd.

I snart två veckor har en grupp om 32 flyktingar suttit fast på gränsen mellan Belarus och Polen.

Som DN tidigare rapporterat blir situationen på gränsen vid byn Usnarz Gorny allt mer desperat när flyktingarna omgivna av soldater på var sida gränsen varken kommer fram eller tillbaka.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg gav under onsdagen ett interimistiskt beslut om att Polen är skyldiga att hjälpa flyktingarna med mat, vatten, kläder och adekvat medicinsk hjälp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Hufvudstadsbladet 21-07-13:

Europadomstolen friar Finland i fallet där en asylsökandes död iscensatts till sidans topp

Den fällande domen mot Finland har reviderats efter att nya fakta kommit fram om irakiern som utvisades och därefter ska ha dödats på en gata i Bagdad.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har nått ett beslut i det exceptionella fallet där två irakier iscensatt en tredjes död för att få uppehållstillstånd. I den nya domen frias Finland i fallet.

Finland fick en fällande dom i ett fall där en asylsökande fått avslag och frivilligt återvänt till Irak. Därefter ska han ha blivit skjuten i Bagdad i december 2017.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

EU Migration Law Blog 21-07-12:

After the 'Refugee Crisis': ECtHR Deference to State Sovereignty in Detention Cases till sidans topp

Juan Ruiz Ramos, PhD Candidate at Universidad de Granada

The 'Strasbourg reversal' is an intriguing concept in European human rights law. According to this theory, developed by Marie Dembour in When Humans Become Migrants, the European Court of Human Rights (ECtHR) always begins its analysis of a migration-related case with the statement that States have a 'right to control the entry of non-nationals into its territory'. By doing this, the Court grants States greater leeway to enact potentially rights-violating policies than in cases in which the applicant is a national of the defendant state. Having been taught that human rights are universal, the idea that some individuals are more entitled to human rights than others (paraphrasing George Orwell) fractures one's idealistic conception of human rights law.

The most plausible explanation for the existence of the Strasbourg reversal is the fact that the Court reacts to political pressures coming from States who do not wish to see a supranational institution intervene in sensitive political issues such as migration (see here and here). In this vein, I analysed in an article last year whether the political tensions deriving from the 2015 'refugee crisis' led the Court to become even more deferential to States' practices in an area which is particularly troublesome in terms of human rights protection: the detention of asylum-seekers. To this end, the article carries out a systematic review of the judgments on the matter rendered between 2015 and the first months of 2020. The focus of the analysis is on the Court's case law under Article 5(1)(f) (the exception to the right to liberty for purposes of migration control) and Article 3 ECHR (prohibition of degrading treatment in relation to detention conditions).

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

EU Migration Law Blog 21-04-13:

Spotlight on the best Interests of the Child in Returns & Reflections for the New Pact till sidans topp

By Rebecca O'Donnell, Director of Child Circle asbl.

On January 14, 2021, the Court of Justice of the European Union handed down a landmark judgment concerning the interpretation of the provisions of the EU Return Directive in cases involving unaccompanied children whose claim for international protection has been rejected (Case C-441/19 TQ v Staatssecretariis van Justitie en Veiligheid).

The interpretation of the relevant provisions of the Return Directive, in particular Articles 5 and 10, has been explored extensively in policy discussions since its adoption over 10 years ago. The centrality of the principle of the best interests of the child has been increasingly emphasised in asylum and migration policy; however authorities still struggle with its operationalisation. The Court's ruling is valuable in its concrete demonstration of how EU law, including the Charter of Fundamental Rights, requires the principle to be applied in this context.

Much ink will likely be spilled on this judgement. Many policymakers and lawyers across the EU will be analysing carefully the findings of the Court in this sensitive and much contested area. From a timing perspective, the judgment is also significant. The New Pact on Migration and Asylum, as well as discussions on international cooperation arising out of the Global Compact for Migration, means that the judgement may carry significant implications not only for the application of current law and practice in Europe, but potentially also for the future architecture of EU law and policy in this field and for cooperation with third countries on durable solutions for children.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Hufvudstadsbladet 21-02-09:

Finland beviljade inte asyl till regnbågsfamilj - bröt mot barnets rättigheter till sidans topp

FN:s kommitté för barnets rättigheter har för första gången fällt Finland för brott mot barnets rättigheter.

En rysk regnbågsfamilj sökte asyl i Finland efter att barnets hälsa äventyrats i hemlandet. Finland beviljade dock inte familjen asyl och avvisade familjen till Ryssland 2017.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hufvudstadsbladet yyy 21-02-11:

Fängelsedomar i fallet med den avvisade irakiske asylsökanden som påståtts död till sidans topp

Kvinnan som förfalskade sin fars död döms till ovillkorligt fängelse i 1 år och 10 månader. Hennes ex-mans straff blev ytterligare en månad längre.

Helsingfors tingsrätt har dömt dottern till den påstått döda irakiska mannen och hennes ex-man till ovillkorligt fängelse.

Domen för två grova förfalskningar och grovt bedrägeri föll i tingsrätten på torsdagen.

Kvinnans dom blev 1 år och 10 månader fängelse och hennes ex-man dömdes till ett en månad längre straff, 1 år och 11 månader fängelse.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

AYS 21-02-23:

EU takes Hungary to court over anti- solidarity law till sidans topp

Since the beginning of the Covid-19 pandemic, individuals and NGOs across Europe have come under more scrutiny and experienced more crackdowns for providing aid and assistance to people-on-the-move. On Lesvos, for example, NGOs working on the north shore were told they would no longer be allowed to attend boat landings, and were also prohibited from even approaching a new quarantine facility with clothes, food and toys. A Bavarian nun is being threatened with a prison sentence for sheltering asylum seekers in her church.

Many of these recent restrictions or simple intimidations are couched, of course, in the name of public health, but we who work in the field know how to read the writing on the wall. Our governments-and the EU, for that matter-are sending us a clear message: we no longer want you helping, because we want these asylum-seekers to just go away.

But now, one country famous for its anti-migrant stance is heading to court over a law in its books that effectively criminalizes solidarity on the non-profit level.

The European Commission has launched an infringement procedure against Hungary for its 'Stop Soros' law, which bans foreign-funded organizations from providing aid to people-on-the-move, Info Migrants reported.

The law was passed in Hungarian parliament back in June 2018, and made NGO workers eligible for prison time if they tried to help people-on-the-move seek asylum when they were not entitled to it.

Prime Minister Viktor Orban and his right-wing party Fidesz have long opposed EU quotas that aim to distribute asylum-seekers evenly across the bloc. In 2016, Hungary held a public referendum on the EU relocation scheme, but the turnout was not high enough to see through Orban's agenda.

Orban did not admit defeat, though. "We will make Brussels understand that it cannot ignore the will of Hungarian voters," he said.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Advocate General's Opinion in Case C-821/19, Criminalisation of assistance for asylum seekers (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

The Guardian 20-12-29:

UN finds Netherlands violated human rights of stateless child till sidans topp

Dutch authorities left 10-year-old without legal protection by registering him as 'nationality unknown'

The Netherlands violated a child's rights by failing to acknowledge that he was stateless and eligible for international protection, a UN committee has found, urging the country to change its legislation.

In its first ever decision on the right of children to acquire nationality, the UN Human Rights Committee determined on Tuesday that by registering the child as "nationality unknown", the Dutch authorities had violated his right to international protection and also to seek a nationality.

The case involves a boy named Denny, born in the Dutch city of Utrecht in 2010 to a Chinese mother who was trafficked to the Netherlands in 2004 at the age of 15 and forced into prostitution.

She escaped four years later, but since she herself had been abandoned at birth, she was not recorded in the civil registry in China and has been unable to obtain Chinese citizenship for herself and unable to provide proof of Denny's nationality.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

UK Human Rights Blog 21-01-07:

Ruby Peacock: Article 3 psychiatric cases: history and latest developments (Part 1) till sidans topp

In this two-part article, Ruby Peacock, an aspiring barrister and currently a legal and policy intern at the Legal Resources Centre in Cape Town, examines the history of medical claims brought under Article 3 of the European Convention on Human Rights.

The first part analyses the history of how such cases have been decided, with particular focus on claims based on psychiatric illness. The second part will examine the recent developments in the law and what these may mean for the future.

The author is very grateful to Greg Ó Ceallaigh and Sapan Maini-Thompson for their insights and comments when preparing this article.

Paposhvili v Belgium [2017] Imm AR 867 and AM (Zimbabwe) v Secretary of State for the Home Department [2020] UKSC 17 have transformed the area of Article 3 medical claims - claims whereby an applicant seeks to avail themselves of the protection offered by Article 3 of the European Convention on Human Rights ('the Convention') and resist removal to a third country on the basis of a medical condition.

The previous threshold required the applicant to be at risk of imminent death at the point of the proposed removal to a third country in order to successfully resist removal. However, Paposhvili, brought into domestic law by AM (Zimbabwe), found that imminence of death is no longer required; this landmark development was covered on the UK Human Rights Blog in an extended look by Jonathan Metzer.

In the case of Article 3 medical claims based on physical illness, the lofty threshold set by D v United Kingdom (1997) 24 EHRR 423 and N v United Kingdom [2008] ECHR 453 was, until Paposhvili, stringently applied - despite a number of judges, both at the domestic and Strasbourg levels, voicing discomfort.[1]

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Ruby Peacock in UK Human Rights Blog 21-01-08: Article 3 psychiatric cases: history and latest developments (Part 2) (Extern länk)

Se även de tidigare kommentarerna till en kommande Grand Chamber-dom:

EDAL 19-10-01: Savran v Denmark: Expulsion without assurances of appropriate psychiatric treatment amounts to violation of Article 3 ECHR (Extern länk)

Strasbourg Observers 19-10-17: A new chapter on the deportation of ill persons and Article 3 ECHR: the European Court of Human Rights judgment in Savran v. Denmark (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Sveriges Radio Ekot 20-12-17:

EU-domstolen: Ungerns asylregler olagliga till sidans topp

Ungerns hårda asylregler bryter mot EU:s lagstiftning, slår EU-domstolen fast.

Bland annat har Ungern olagligen hindrat människor från att söka asyl.

I år har det kommit flera domar som slagit fast att Ungern bryter mot EU:s lagstiftning.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

YLE 20-10-23:

Statsåklagaren: Utvisad irakiers dotter åtalas för grovt bedrägeri och grov förfalskning till sidans topp

Statsåklagaren har väckt åtal i fallet där den asylsökande irakiern Ali utvisades år 2017 och senare påstods vara död. Europadomstolen hann fälla Finland i ärendet, men senare visade det sig att domstolen hade försetts med felaktiga uppgifter och förfalskade dokument.

De som nu åklagas för grovt bedrägeri och grov förfalskning är en kvinna född 1996 och en man född 1994. Det handlar om den utvisade irakierns dotter och hennes före detta man.

Falska bevis

Dottern hade enligt åtalet på felaktiga grunder överklagat utvisningen till Europeiska somstolen för de mänskliga rättigheterna.

Domstolen hade fått felaktiga uppgifter om den asylsökandes död och de skriftliga bevisen i ärendet hade varit förfalskade.

Dottern och hennes ex-man har också åtalats för att ha uppvisat förfalskade dokument som bevis i Helsingfors förvaltningsdomstol åren 2017-2019.

Åtal har dessutom väckts mot dottern för osann utsaga vid myndighetsförfarande. Hon ska ha ljugit i ett förhör med den asylsökande irakiern år 2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.