fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Etnisk förföljelse, rasdiskriminering

Klipp från media

Information från myndigheter eller organisationer saknas


Arkiveringsdatum 211122:

SvT Utrikes 21-11-20:

Gebremeskel söker skydd från krigets Etiopien till sidans topp

Migrationsverket stoppade nyligen alla utvisningar av tigreaner till Etiopien.

Gebremeskel Gebremariam har sökt asyl i Sverige men kvar i Tigray har han hela sin familj.

- Jag vet inte om de lever eller är döda, säger han.

Gebremeskel Gebremariam kom till Stockholm 2018 för att studera på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

För drygt ett år sedan tog den etiopiska armén kontroll över delstaten Tigray med hjälp av eritreanska styrkor.

Alla kommunikationslinjer släcktes, rapporter om våldsamma övergrepp mot civila tigreaner, massavrättningar och massvåldtäkter spreds till omvärlden. Varken journalister eller biståndsorganisationer fick tillträde till delstaten.

- Det är ogreppbart. Mitt liv har vänts upp och ner, säger Gebremeskel Gebremariam.

Familjen i Tigray

Han är själv tigrean, och kvar i delstaten har han sin familj, sin fru och en tvåårig son.

- Det gör väldigt ont. Jag har inte hört av min son, min fru... ingen från Tigray, säger Gebremeskel Gebremariam.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.