fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Etnisk förföljelse, rasdiskriminering

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220619:

Asylnytt 22-06-19:

Tigreaner beviljas uppehållstillstånd med flyktingstatus av domstol till sidans topp

En familj från Etiopien har bott några år i Sverige på grund av mannens arbetstillstånd. I slutet av 2020 ansökte de om asyl. Föräldrarna härstammar från Tigray och mannen har även arbetat för TPLF. De menar att de nu riskerar förföljelse. Migrationsverket bedömde dock i sitt beslut i juni 2021 att det som kommit fram om mannens uppdrag inte skulle göra dem särskilt utsatta. I november 2021 beslutade Migrationsverket om verkställighetsstopp för utvisningar av personer med tigreansk etnicitet till Etiopien. Migrationsverket skriver i sitt yrkande till domstolen att situationen är så föränderlig att de inte kan uttala sig om familjen bör ha uppehållstillstånd eller inte. Domstolen refererar Migrationsverkets landrapport där det framgår att civilbefolkningen i Trigray utsätts för omfattande rättsövergrepp. Personer av tigreansk etnicitet blir föremål för gripanden, avskedanden, misshandel etc. Tigreaner ska ha gripits i huvudstaden och förts till interneringsläger där de utsatts för tortyr och trakasserier. Migrationsdomstolen bedömer övergreppen som förföljelse. Eftersom inget tyder på att konflikten är övergående beviljas familjemedlemmarna uppehållstillstånd som flyktingar. Domen är inte vägledande. Källa kammarrätten i Stockholm

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.