fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Skäl för och emot uppehållstillstånd, enskilda fall

Dublinförordningen och annan överföring inom Europa

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210208:

Alingsås Tidning 21-01-27:

Alingsåsfamiljen fast i Aten - Manal vill få sitt fall omprövat till sidans topp

Manal Al Mohamad utvisades ur Sverige förra året. Från Aten försöker hon och partnern Bjärlanda-bördige Henning Johansson få sitt fall prövat igen. Hittills har dock Migrationsverket sagt nej, trots att Henning och Manal har ett gemensamt barn, som fötts i Sverige.

- De bryr sig inte om barnkonventionen, säger Henning.

År 2014, strax före den stora flyktingvågen, kom Manal Al Mohamad från Syrien, via Turkiet, till Grekland. Sju år senare är hon tillbaka i Aten. Och framtiden är lika oviss som den var när hon först kom till Europa.

Manals fall har i omgångar prövats av svenska myndigheter. Hon anses inte uppfylla kraven för varken asyl eller uppehållstillstånd. Utvisningsbeslutet har inneburit att Manal fått åka tillbaka till det första EU-land hon kom till för att försöka förnya sitt grekiska uppehållstillstånd. Den här gången har hon dock med sig Henning och deras gemensamma son Adam.

- Vi har varit här nere sedan den femte oktober, säger Henning över telefon, till AT. Vi har inte lyckats att få någon kontakt med grekiska migrationsmyndigheter, eftersom de på grund av coronan inte svarar i telefon eller på mejl och de har naturligtvis inga besök. De ska tydligen börja i mars igen.

Och på frågan om vad som händer i deras liv just nu svarar Henning kort: "inte mycket, vi väntar".

- Det kan nog bli att det dröjer ett år innan vi kommer hem. Visst, jag och Adam kan åka hem. Men han har just fyllt ett år så det blir svårt för honom att separeras från sin mamma.

Då, 2014, demonstrerade syriska flyktingar i Grekland för att få komma vidare in i Europa. Och de gavs också rätt att åka vidare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Alingsås Tidning 21-01-27: Migrationsverket: "Hon har redan skydd i ett annat land" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.