fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Tvångsåtgärder före och efter utvisningsbeslut

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211231:

Syre 21-12-29:

Regeringen: Polisen ska jaga papperslösa mer aktivt till sidans topp

Polisen ska intensifiera sitt arbete med att söka upp papperslösa och utvisa dem. Det har regeringen nu bestämt. På Flyktinggruppernas riksråd, FARR, är man kritisk till förändringen. "Jag skulle gärna se att polisen jagar skurkarna i stället", säger Sanna Vestin, vice ordförande.

Polisen ska bli mer aktiva när det gäller att söka upp personer utan giltigt uppehållstillstånd i Sverige.

­ Vi ger ett uppdrag till polismyndigheten att intensifiera sitt arbete med att verkställa av- och utvisningar, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges radio.

Bland annat ska polisen bli mer aktiv i att söka upp papperslösa på arbetsplatser. Ett argument handlar om att de papperslösa som jobbar svart på arbetsplatser i Sverige ofta utnyttjas och exploateras.

På Flyktinggruppernas riksråd, FARR, är man kritisk till förändringen.

­ Jag skulle vilja att regeringen istället intensifierade sina kunskaper om hur det kommer sig att så många fler befinner sig utan papper i Sverige i dag. Regeringen får det att låta som att alla papperslösa är kriminella, men så är sällan fallet, säger Sanna Vestin, vice ordförande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-29: V: Sätt dit oseriösa arbetsgivare - inte papperslösa (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-12-30: Polisfacket: Finns inte resurser för att leta efter fler papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden 21-12-30:

Biståndspengar ska användas för att öka återvändande till sidans topp

Regeringen vill att det svenska biståndet ska användas för att fler ska återvända till sina hemländer. Men utspelet möts av kraftig kritik. Flera ifrågasätter dessutom om regeringen kan använda biståndet på det viset.

- Det är en tom flirt med Sverigedemokraterna, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect efter justitieminister Morgan Johanssons utspel.

Magnus Walan på Diakonia reagerade också starkt.

- Det är allvarligt om Socialdemokraterna tror att bistånd ska användas som ett utpressningsinstrument. Det blir ett kolonialt bistånd. Dels får humanitärt bistånd inte användas alls på detta sätt, dels går mycket lite av bistånd till stater och då blir utpressningen inte "effektiv". De som drabbas av ett indraget bistånd blir människor som lever i extrem utsatthet och grupper som kanske utmanar makten kring jämställdhet och demokrati, säger han till OmVärlden.

Vill ställa större krav på mottagare

Den socialdemokratiska regeringen vill att myndigheterna ska jobba hårdare för att se till att personer som inte får stanna i Sverige ska återvända. Polisen ska intensifiera sitt arbete med att spåra personer, bland annat på arbetsplatser, som inte har rätt att vara i Sverige.

Dessutom vill regeringen att biståndspengar ska användas för att påverka utvecklingsländer, som till exempel Irak, för att ta emot fler av sina medborgare.

- Vi tycker att det är rimligt att kräva att alla länder lever upp till grundläggande folkrättsliga principer. Det vill säga att man tar emot sina medborgare när de inte längre får vistas i ett annat land, säger Morgan Johansson till Ekot.

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman var också med på pressträffen.

- Vi vill öka återvandrandet, inte minska biståndet. Men lever man inte upp till sina förpliktelser kommer Sveriges intresse att svalna, kommenterade han.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Nyheter 21-12-29: S vill använda bistånd som påtryckning för utvisningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Omvärlden 21-12-31:

"Matilda Ernkrans, är detta utspel regeringens nya biståndspolitik?" till sidans topp

Sju biståndschefer rasar i en gemensam debattartikel i OmVärlden mot den socialdemokratiska regeringens utspel om att biståndspengar ska användas till att få länder att ta emot personer som inte har rätt att vistas i Sverige.

I onsdags gjorde Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Justitieminister Morgan Johansson ett utspel om att det svenska biståndet ska användas för att fler ska återvända till sina hemländer.

Biståndet ska enligt ministrarna villkoras även för tvångsmässiga återvändanden vilket inte är tillåtet enligt OECD-DACs-biståndsregler. Liknande krav har tidigare framförts av Moderaterna, men avvisades då av S- och MP- regeringen.

Den nya biståndsministern Matilda Ernkrans var inte närvarande på presskonferensen.

Det finns många skäl att vara kritisk mot detta utspel:

+ De globala behoven ökar. Biståndet behövs mer än någonsin. Coronakrisen har lett till ökad fattigdom och hunger. 168 miljoner människor beräknades vara i behov av humanitärt stöd och skydd under 2020, vilket är det högsta antalet sedan andra världskriget. Fler människor än någonsin befinner sig på flykt. Det beror på att antalet väpnade konflikter har ökat, men också på effekter av klimatförändringar, såsom extrem torka och översvämningar som leder till missväxt och ökad hunger.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.