fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Införande av lista över "säkra länder"

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210314:

TT / Folkbladet 21-03-02:

Lista klar - asylsökande kan få vända tvärt till sidans topp

Migrationsverket har tagit fram en lista över länder som ska vara så säkra att asylsökande kan skickas tillbaka dit nästan på direkten. Det är bland annat länder på Balkan - samt USA.

Regeringen har bett myndigheten ta fram listan, som bygger på att ländernas medborgare uppenbart inte har någon grund för att söka asyl i Sverige.

Då har man pekat ut åtta länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien, Serbien och USA.

- Det finns fler länder än de åtta som vi har valt ut som är säkra länder, men för att inte ha en för stor lista har vi utgått från antalet asylsökande och landat i de här åtta, säger Daniel Grynfarb, som är enhetschef vid Migrationsverkets rättsavdelning.

Har sållat lång lista

Tio amerikaner sökte asyl i Sverige förra året. Under de senaste åren har det handlat om ett eller några tiotal ansökningar från landet.

- Det är samma kriterier för alla länder. Det ska finnas ett myndighetsskydd som är tillräckligt bra, det ska finnas en allmän rättsstat som fungerar, det ska vara ett land som har kontroll över sitt territorium och det ska inte förekomma någon inre väpnad konflikt, säger Grynfarb.

- Och det ska vara ett land som inte kan komma att skicka någon vidare till dödsstraff eller tortyr i ett annat land.

Myndigheten utgick från ett 60-tal länder, berättar han. Sedan har det sållats, till exempel för att det finns mindre osäkra områden i ett land, eller av andra juridiska skäl.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-03-09:

Vill skärpa asylförslag för snabbavvisningar till sidans topp

Regeringen uppmanas att skärpa förslaget på en lista över säkra länder för att kunna snabbavvisa asylsökande.

M, KD, SD och L anser att listan får en högst marginell effekt, så som den ser ut nu.

Tanken med de nya reglerna är att Migrationsverket ska få rätt att klassa en asylansökan som uppenbart ogrundad om personen kommer från ett land på listan. Det handlar om länder där bara några få procent av dem som söker asyl får stanna i Sverige.

Migrationsverket har fått i uppdrag att besluta vilka länder som ska stå på listan och föreslog nyligen åtta länder: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Chile, Kosovo, Mongoliet, Nordmakedonien, Serbien och USA.

- Det blir helt tandlöst och listan kommer att få högst marginell effekt, säger Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson för M.

Färre än väntat

När migrationsminister Morgan Johansson (S) presenterade förslaget nämnde han bland annat Georgien, Ukraina och Uzbekistan som exempel på möjliga listländer.

Han bedömde att uppemot en tredjedel av asylansökningarna som kom in förra året skulle kunna omfattas av de nya reglerna.

Men Migrationsverket tror att deras förslag på lista snarare omfattar runt en tiondel av asylansökningarna.

- Morgan Johansson har utmålat det här förslaget som något helt annat än vad det blev, säger Maria Malmer Stenergard.

Snabbare hantering

I förra veckan svarade migrationsministern på frågor i riksdagen om listan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

TT / AB 20-11-25:

Säkra länder-lista ska ge snabbare avvisningar till sidans topp

Regeringen vill införa en lista med säkra länder för att kunna snabbavvisa asylsökande som uppenbart saknar asylskäl.

Målet är att de nya reglerna ska vara på plats i maj nästa år.

- Det är en stor grupp som kan komma att omfattas av de nya reglerna, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

På torsdagen beslutar regeringen om en lagrådsremiss med regler om säkra ursprungsländer. Migrationsverket får då rätt att klassa en asylansökan som uppenbart ogrundad om den kommer från ett land på listan.

Få får stanna

Exakt vilka länder det handlar om står inte i lagrådsremissen. Det är Migrationsverket som senare ska sammanställa en lista.

Men statistik från Migrationsverket över avgjorda ärenden kan ge en fingervisning. Från vissa länder får mindre än fem procent bifall. Morgan Johansson nämner Uzbekistan, Ukraina, Albanien, Mongoliet och Georgien som exempel.

Hittills i år har exempelvis 1 038 ärenden från asylsökande från Uzbekistan avgjorts. Endast 21 av dem fick uppehållstillstånd.

Tidigare har Sverige haft ett snabbspår som främst användes för asylsökande från västra Balkan. Men en EU-dom 2018 satte stopp för det.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.