fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Asylmottagande - boende och bidrag

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220125:

SvT Nyheter 22-01-11:

Regeringen vill avveckla ebo-lagen: "Försvårat integrationen" till sidans topp

Regeringen vill avveckla ebo-lagen. En befintlig utredning får ett tilläggsdirektiv för att utreda hur det ska gå till.

- Ebo har försämrat integrationen, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) på en pressträff.

Den så kallade ebo-lagen, lagen om eget boende, innebär att en asylsökande som kommer till Sverige kan välja att ordna sitt boende på egen hand. Lagen infördes 1994 och gjorde det möjligt för asylsökande att ordna eget boende i stället för att bo på Migrationsverkets anläggningsboenden, till exempel hos vänner eller släkt, utan att förlora sitt bidrag.

- Syftet med reformen var bland annat att mottagandet skulle präglas av egen valfrihet och ökat eget ansvarstagande. Men det har lett till ökad segregation och ojämlikhet, säger Ygeman.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Södertälje 22-01-18:

Östlin (S) välkomnar avskaffandet av EBO-lagen: Fungerar inte till sidans topp

Regeringen kommer med beskedet att man nu vill avskaffa EBO-lagen som säger att asylsökande kan välja att ordna boende på egen hand.

Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, är positiv då hon menar att lagen inte fungerar.

"Vi vet att det bästa sättet att komma in i samhället är att ha ett ordnat boende och få ett jobb", säger hon.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Uppland 22-01-12: EBO-lagen kan avvecklas - "En kvinnofälla" (Extern länk)

Sveriges Radio Malmöhus 22-01-21: Stjernfeldt Jammeh: "Staten måste ta större ansvar för integrationen" (Extern länk)

Sveriges Radio Västerbotten 22-01-21: Kommun kan stoppa flyktingmottagande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.