fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Medborgarskap

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210504:

TT / AB 21-04-17:

Bred kritik mot medborgarskapsprov till sidans topp

Förslaget att införa medborgarskapsprov sågas.

Skolverket vill inte utforma proven, universiteten inte arrangera dem och lärarna ser risk för att utsättas för ökad press.

Regeringen och flera andra partier vill införa språk- och samhällskunskapsprov för att få svenskt medborgarskap. Men det utredningsförslag som tagits fram får kritik från flera håll på en rad punkter.

Skolverket vill inte ha ansvar för att utforma proven. "Det skulle innebära att det blir Skolverket som indirekt sätter normen för vad som krävs för svenskt medborgarskap" står det i remissyttrandet. I det understryks att detta inte ligger inom myndighetens expertområde.

- Vi kan inte se att det här är ett uppdrag som ska ligga på Skolverket, det är väldigt svårt att relatera till det vi förväntas ta ansvar för, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Medborgarskapsprovet är tänkt att vara digitalt och innehålla muntliga delar. Fredriksson understryker att det inte är så lätt som man kanske tror att ta fram prov och digitala lösningar.

Universitet avstyrker

Tanken är att Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med universitet och högskolor ska arrangera provens genomförande. UHR påpekar att medborgarskapsprov är något helt annat än högskoleprov. Bland annat eftersom mycket står på spel för den som ska göra provet.

Det handlar om "en annan säkerhetsnivå och därmed kompetensprofil än den UHR har i dag", till exempel vad gäller kontroll mot fusk, står det i remissyttranden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Dagens Arena 21-04-12:

Sverige sviker de statslösa till sidans topp

Regeringen presenterade nyligen ett nytt förslag till lag om medborgarskap. Det kommer drabba alla de statslösa som redan finns här allra hårdast, skriver Jehna Al-Moushahidi.

Enligt UNHCR finns det cirka 30 000 personer som är statslösa i Sverige. Att vara statslös innebär att man inte har någon nationalitet eller medborgarskap och det finns därmed inget land som har juridiskt ansvar för en. Statslös blir man om man tillhör en folkgrupp som diskriminerats eller om man bott i ett land där gränserna ändrats, exempelvis Palestina. I Sverige innebär det att man inte kan öppna ett bankkonto, resa, använda Bank-ID eller ens hämta ut ett paket på Coop - saker som svenska medborgare tar för givet dagligen.

Samtidigt presenterar Sveriges regering ett nytt förslag om hur medborgarskapslagen ska utformas. Det nya förslaget innehåller bland annat krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap. Syftet är att "integrera" fler människor, samtidigt som man stramar åt antalet personer som får svenskt medborgarskap. Rätt motsägande, tycker en del. Kanske inte ett problem, tycker andra, då fler EU-länder redan har liknande system. Men genom mitt engagemang inom statslöshetsfrågor så träffar jag de som det nya förslaget drabbar allra mest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.