fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Gränskontroller och gränsförvaltning

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211231:

TT / AB 21-12-16:

Ny inresekontroll ska avslöja illegal invandring till sidans topp

Ett nytt kontrollsystem för inresa i EU för icke EU-medborgare införs hösten 2022.

- Det kan bli ett mycket effektivt verktyg för att säkra gränserna och motverka brottslighet, säger migrationsminister Anders Ygeman (S).

Regeringen beslutar i dag om en proposition till riksdagen om att införa EU:s nya system för in- och utresa vid EU:s yttre gräns till september 2022.

Stora sådana gränsövergångsställen är för svensk del till exempel Arlanda flygplats, Landvetter flygplats och frihamnen i Stockholm.

- Den som reser in till EU kommer att vara tvungen att lämna fingeravtryck och låta sig fotograferas, säger Ygeman.

Kravet gäller för personer över tolv år som inte är medborgare eller har uppehållstillstånd i ett EU- eller EES-land och som ska vistas här en kortare tid.

Första gången personen reser in i EU ska en elektronisk personakt skapas för honom eller henne i det nya EU-datasystemet. Den exakta tekniska utformningen är inte klar, men fingeravtryck och ansiktsbild ska antingen ha lämnats innan, till exempel när visum utfärdas, eller vid inresan.

Uppgifterna sparas i systemet i tre år för resenärer som respekterat tillåten vistelsetid och i fem år för de som har överskridit den.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.