fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Utvisning på grund av brott

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

TT / AB 21-12-09:

Andersson: Fler som begår brott ska utvisas till sidans topp

Fler utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas, säger statsminister Magdalena Andersson (S) i en intervju i Dagens Nyheter.

- Jag ser framför mig att fler personer som begår brott i Sverige bör utvisas. Vi ska utvisa fler brottslingar. Det handlar i grunden om tilltron till det svenska rättssystemet, säger Andersson till tidningen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

TT / AB 21-06-30:

Förslag om att fler brottslingar ska utvisas till sidans topp

Det ska bli lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott i Sverige. Det är innebörden i ett lagförslag som på onsdagen lämnades över till regeringen. Men moderaterna vill skärpa lagen ytterligare.

"I dag utvisas 600-700 personer per år från Sverige på grund av brott. Utredningens bedömning är att detta kan öka med cirka 30 procent om förslagen genomförs", säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en skriftlig kommentar till TT.

Sänkt straffvärdesgräns

Ett av förslagen i utredningen är att straffvärdesgränsen för att kunna utvisa dömda brottslingar sänks från tolv till sex månaders fängelse. Men moderaterna anser att huvudregeln ska vara att om man kommer till Sverige och begår brott då ska man utvisas. Därför anser de också att den föreslagna straffvärdesgränsen på sex månader är för hög.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.