fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Arbetskraftsinvandring

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

TT / Squid 21-12-01:

Regeringen vill strama åt arbetskraftsinvandring till sidans topp

Statsminister Magdalena Andersson (S) vill strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring med ett krav på bindande anställningsavtal.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke höjer varningsflagg för initiativet.

- Låt oss inte ta till någon storslägga och förstöra ett system som i huvudsak fungerar och som dessutom är väldigt avgörande för vår tillväxt, säger Jan-Olof Jacke.

De fall där någon lurats hit på falska premisser och tvingas jobba med undermåliga arbetsvillkor vill han dock sätta stopp för.

- Det måste beivras - självklart. Men låt oss inte ta den lilla, lilla andel av arbetskraftsinvandringen som ursäkt för att slå sönder ett system som i huvudsak fungerar väl, säger han.

"Slavliknande villkor"

Den nytillträdda statsministern presenterade förslaget om skärpta regler under ett tal på den pågående LO-kongressen. Siktet är inställt på ett lagförslag innan årsskiftet.

- Det får vara slut på arbetsgivare som lockar hit utländska löntagare och sedan låter dem arbeta under slavliknande villkor, säger hon i talet.

Hon vill nu skärpa reglerna för att komma åt oseriösa arbetsgivare som lockar folk till Sverige och sedan inte ger dem det arbete de utlovat.

- Det är skamligt och det ska självklart inte vara lagligt, säger Andersson.

TT: Räcker det här?

- Nej, men det är ett steg på vägen. Det är ingen hemlighet att vi vill ha en arbetsmarknadsprövning, det har vi kongressbeslut på, säger Andersson på en efterföljande pressträff.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Sveriges Radio Ekot 21-06-01:

Arbetsgivare vill skärpa regler för arbetskraftsinvandring till sidans topp

Svenskt Näringsliv föreslår flera åtgärder mot kriminalitet kopplad till arbetskraftsinvandring.

Till exempel ska det inte längre vara tillåtet för asylsökande som har fått avslag att göra ett spårbyte och söka arbetstillstånd i stället.

Arbetsgivarorganisationen vill också att regeringen ger Migrationsverket ett särskilt uppdrag att kraftigt öka efterkontrollerna av att rätt lön betalas ut.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.