fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Papperslösa, gömda och utvisade

Kvar i Sverige i väntan på verkställighet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211006:

FARR 21-09-27:

Verkställighetsstopp till Afghanistan och möjlighet att återfå LMA-bistånd till sidans topp

Just nu är alla utvisningar till Afghanistan stoppade. Migrationsverket har meddelat att de som har ett utvisningsbeslut kan ansöka om att få tillbaka sitt LMA-bistånd (LMA-bistånd = boende och dagersättning enligt LMA-lagen, Lagen om mottagande av asylsökande). Dock finns det tyvärr vissa skäl som kan göra att man får avslag på sin ansökan om bistånd. Dessa skäl listas längre ned i artikeln .

Vad innebär ett verkställighetsstopp?

Du som har ett utvisningsbeslut och samtidigt ett tillfälligt uppehållstillstånd berörs inte av detta. Ditt utvisningsbeslut kan ändå inte verkställas, så beslutet om verkställighetsstopp gör ingen skillnad för dig, i varje fall inte förrän ditt tillstånd löper ut och inte kan förlängas. Den stora skillnaden är för dem som är "papperslösa" och särskilt de som förlorat boende och bidrag.

Verkställighetsstoppet har utlysts av Migrationsverkets rättschef men vad det betyder är oklart. I lagen står det om "verkställighetshinder", men det uttrycket använde inte rättschefen. Migrationsverket har inte lovat att någon ska få uppehållstillstånd eller att alla beslut kommer att omprövas. Det finns inte ens beslut om inhibition för alla (alltså att utvisningen stoppas för var och en), bara just detta: Utvisningarna verkställs inte just nu och det kan gå att få LMA-bistånd. Viktigast är att du just nu inte kan gripas och sättas på ett plan.

Du behöver inte ansöka om LMA-bistånd om du absolut inte vill. Verkställighetsstoppet gäller dig ändå!

Var och en som vill få tillbaka sitt LMA-bistånd behöver ansöka om inhibition och sedan ansöka om ersättning enligt LMA-lagen. Inhibition betyder att verkställigheten ställs in tills vidare. Det ger alltså inte en ny prövning, det är bara ett bevis på att personens utvisning inte får verkställas. Inhibition krävs enligt LMA-lagen för att få tillbaka bistånd som stoppats.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Asylrättscentrum 21-08-18:

Vanliga frågor om verkställighetsstoppet till Afghanistan till sidans topp

Vi får många frågor om vad verkställighetsstoppet till Afghanistan betyder. På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna och besvarat dem.

+ Vad betyder verkställighetsstoppet till Afghanistan?

Det betyder att Migrationsverket inte genomför några utvisningar till Afghanistan just nu. Om du har fått ett utvisningsbeslut till Afghanistan så kommer Migrationsverket inte att genomföra den för tillfället.

+ Hur länge gäller verkställighetsstoppet?

Det vet inte vi. Migrationsverket har sagt att stoppet gäller tills att de har tillräckligt mycket information om läget i Afghanistan för att göra ett nytt rättsligt ställningstagande. Så fort vi på Asylrättscentrum vet mer kommer vi att informera om det.

+ Finns det en chans att jag får en ny asylprövning i Sverige nu?

Vi vet inte. Migrationsverket har gått ut med att de har verkställighetsstopp och beslutsstopp när gäller Afghanistan. Det betyder att de varken utvisar någon dit eller tar några beslut om ansökningar från afghanska medborgare. När Migrationsverket börjar ta beslut igenom kommer vi att berätta vad det betyder.

+ Kan ni hjälpa min familj att lämna Afghanistan?

Asylrättscentrum kan inte ge praktiskt stöd till personer att lämna Afghanistan. Den som är medborgare i Afghanistan behöver ett tillstånd för att resa till Sverige. Det finns information på Migrationsverkets hemsida om hur ansökan går till. Du kan också höra av dig till oss om du har frågor om uppehållstillstånd.

+ Jag är från Afghanistan och har fått ett utvisningsbeslut. Kan verkställighetsstoppet påverka min situation i Sverige?

Bara för att Migrationsverket inte utvisar någon till Afghanistan just nu betyder inte det att de personerna får uppehållstillstånd. Det betyder inte heller att de automatiskt får dagersättning igen.

(...)

Läs fler frågor och svar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Asylnytt 20-11-24:

Inget bistånd då utvisningsbeslutet preskriberats enligt Högsta förvaltningsdomstolen till sidans topp

Ett par från Libanon fick ett utvisningsbeslut som inte har kunnat verkställas. Paret har ett barn som de bor tillsammans med vilket innebär att de trots utvisningsbeslutet har kunnat få visst bistånd enligt Lagen om mottagande av asylsökande, LMA-lagen. Men när utvisningsbeslutet preskriberades beslutade Migrationsverket att de inte var berättigade till bistånd, eftersom de inte längre tillhörde personkretsen som LMA-lagen omfattar. Förvaltningsrätten och så småningom även kammarrätten i Jönköping tyckte annorlunda och ansåg att LMA-lagen ska tillämpas. Vid det laget hade paret sökt asyl på nytt och därmed åter fått bistånd. Frågan har ändå tagits upp av Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att Migrationsverkets tolkning är den rätta. Domstolen gör en slags rimlighetsbedömning och skriver att "enbart den omständigheten att en person tidigare har ansökt om uppehållstillstånd som asylsökande inte innebära att personen för all framtid ska anses vara asylsökande". Paret var enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte asylsökande under perioden från preskriptionen fram till den nya asylansökan och hade då inte rätt till bistånd enligt LMA-lagen.

Hämta beslutet i mål 1262-20 (Extern länk)

Läs Migrationsverets referat av målet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Asylrättscentrum 20-04-23:

Påverkar corona rätten till ersättning vid utvisning? till sidans topp

Jag har fått ett avvisnings-/utvisningsbeslut och min tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut. Påverkar corona/covid-19 mina möjligheter att få behålla min bostad och/eller min ersättning enlig lagen om mottagande av flyktingar (LMA)?

Om du är vuxen och inte bor tillsammans med barn har du som fått ett negativt beslut vanligtvis inte rätt att få bostad och ersättning enligt LMA efter att tidsfristen för frivillig avresa har löpt ut. Du kan i undantagsfall få behålla rättigheter enligt LMA om Migrationsverket tycker att det är "uppenbart oskäligt" om du inte får få behålla bostad och/eller ersättning.

Ett exempel på situation där det enligt lagstiftaren skulle kunna vara "uppenbart oskäligt" är om avvisnings-eller utvisningsbeslutet inte kan genomföras trots att utlänningen medverkar fullt ut för att försöka lämna landet. I en situation där du medverkar för att lämna landet men, på grund av att landet du ska åka till har stängt sin gräns för att undvika spridning av corona/covid-19 skulle du eventuellt kunna få behålla din ersättning.

Ett annat exempel är om du inte kan lämna landet eftersom du har drabbats av en allvarlig sjukdom av tillfällig karaktär. Om du själv skulle bli allvarligt sjuk i corona/covid-19 i samband med att din tidsfrist för frivillig avresa håller på att löpa ut skulle du eventuellt kunna ha rätt att behålla din ersättning.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några vägledande beslut från Migrationsverket eller domstolarna om vilken påverkan corona/covid-19 har på din rätt till LMA. Vi kan därför inte säkert säga hur Migrationsverket skulle bedöma din just din rätt till ersättning. Om du har några frågor om din situation eller om du har fått ett negativt beslut om ersättning enligt LMA är du välkommen att kontakta Asylrättscentrum för att få råd.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

JO 19-12-11:

Beslut om indraget LMA-bistånd skickades till adressen personen avvikit från till sidans topp

Kritik mot Migrationsverket för att ha skickat ett beslut med förenklad delgivning till en adress som mottagaren misstänktes ha avvikit från

Sammanfattning

Migrationsverket beslutade att AA inte längre hade rätt till dagersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande, då det fanns misstankar om att han hade avvikit. Beslutet skickades med förenklad delgivning till den adress som AA misstänktes ha avvikit från. I beslutet uttalar JO bl.a. att Migrationsverket inte rimligen kan ha trott att AA skulle nås av beslutet på den adress som man misstänkte att han hade avvikit från. Enligt JO var det olämpligt att skicka beslutet till den adressen och att använda förenklad delgivning i den aktuella situationen.

Hämta beslutet 5014-2018 i sin helhet (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.