fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Vårdbehov och funktionsvariation

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220619:

SvT Uppsala 22-06-08:

Oleksander behöver en ukrainsk teckenspråkstolk - finns ett fåtal i Sverige till sidans topp

Efter att ha flytt kriget i Ukraina har sju döva flyktingar anlänt till Uppsala. Precis som alla andra behöver de hjälp med mat, kläder och hygienartiklar, men de har också problem med kommunikationen.

- Vi försöker hjälpa dem så mycket som möjligt, annars kan de inte navigera i samhället, säger Jannice Rådahl, kontaktperson för döva flyktingar på Uppsala Läns Dövas Förening.

Oleksander Karbashevsky är en av de ukrainska döva flyktingarna som kommit till Uppsala på grund av kriget i Ukraina. Han letar nu efter ett sätt att kommunicera och söka jobb, men det är väldigt svårt att hitta tolkar.

Enligt Migrationsverket har mellan 100 och 150 döva ukrainska flyktingar kommit till Sverige sedan början av kriget, men i hela Sverige är det bara ett tiotal tolkar som kan ukrainskt teckenspråk.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220518:

Sveriges Radio Kalmar 22-05-05:

Ukrainska flyktingar som kommit till länet vill inte ha samtalsstöd till sidans topp

Stressrelaterade diagnoser är vanliga bland krigsflyktingar. Ändå tackar många flyktingar nej till samtalsstödet som Region Kalmar län erbjuder i samband med hälsoundersökningar.

Det beror på att många vill hem inom kort, enligt Torbjörn Lundholm som är sjuksköterska på asyl- och flyktinghälsovården i Region Kalmar län.

"De vill göra sin hälsoundersökning och sedan vill de att det ska ta slut", säger han.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-05-05:

Nyanlända kan erbjudas gratis mässlingsvaccin till sidans topp

Nu kan det bli möjligt för vuxna nyanlända flyktingar att få gratis mässlingsvaccin i Skåne.

Regionpolitikerna har uppmärksammat frågan efter att flyktingar från Ukraina sökt skydd i Sverige. Landet har på senare år haft flera stora mässlingsutbrott, under 2019 rapporterades 57 000 nya fall. För att undvika smittspridning ska mässlingsvaccinet erbjudas alla vuxna ovaccinerade nyanlända.

Hälso-och sjukvårdsnämnden väntas klubba igenom förslaget idag, slutgiltigt beslut tas i regionfullmäktige.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Öst 22-05-10: Flyktingar från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccination (Extern länk)

SvT Halland 22-05-10: Så möter vårdcentralerna i Halland asyltrycket från Ukraina (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 22-05-25: Fler flyktingar än väntat vaccinerade mot covid-19 (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

Sveriges Radio Stockholm 22-04-17:

Karolinska vill hjälpa ukrainska flyktingar med aborter till sidans topp

Karolinska Universitetssjukhuset vill hjälpa flyktingar från Ukraina med aborter, rapporterar TT.

Nu hoppas de att ordet om att hjälp finns att tillgå i Stockholm ska spridas till ukrainska kvinnor på flykt, som ofta hamnar i Polen där det är nästintill omöjligt att göra abort.

Alla kvinnor som befinner sig i Sverige, oavsett medborgarskap, har rätt till abort enligt svensk lag.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Malmöhus 22-04-19:

Ökat tryck på Flyktinghälsan: "Människor som lämnat hastigt" till sidans topp

Flyktinghälsan i Region Skåne märker av ett ökat tryck efter kriget i Ukraina. Vissa dagar kommer runt 30 ukrainare till mottagningen som ligger i Malmö och fungerar som en vårdcentral med drop in och tolk på plats i väntrummet.

Sjuksköterskan Åsa Wieslander uppskattar att ungefär tre fjärdedelar av mottagningens patienter just nu kommer från kriget i Ukraina och att många inte hunnit landa i vad som har hänt.

"Vi märker av att det är människor som lämnat hastigt, fått avbryta pågående behandlingar och inte fått med sig läkemedel", säger Åsa Wieslander.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Blekinge 22-04-19: Blekinge snabbt att ge flyktingar hälsoundersökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

Sveriges Radio Ekot 22-04-07:

Vården måste prioritera när ukrainska flyktingar kommer till Sverige till sidans topp

Svenska sjukvårdsregioner behöver planera för hur man ska prioritera de ukrainska patienter som väntas i förhållande till svenskar som fått vänta på vård under pandemin, säger etikprofessor Lars Sandman till Ekot.

De vårdområden som kan komma att få fler patienter är framförallt kirurgin och psykiatri.

Svenska patienter kan få stå tillbaka om deras vårdbehov är mindre, menar etikprofessor Lars Sandman.

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Småland 22-04-06: Här rycker frivilliga sjuksköterskor in - gör hälsokontroller på flyktingboendet (Extern länk)

Sveriges Radio 22-04-08: Ukrainska flyktingar i länet erbjuds vård - men får ingen förtur (Extern länk)

Sveriges Radio Kalmar 22-04-09: Efter kritiken - nu ska ukrainska flyktingarna få hälsoundersökningar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Medicin 22-04-11:

Hälsokoll för flyktingar riskerar att dröja till sidans topp

Alla flyktingar ska få en hälsoundersökning så snabbt som möjligt för att fånga upp vårdbehov och erbjuda vaccinationer. Men 11 av 18 regioner klarar inte att erbjuda undersökningen inom två veckor, visar TT:s enkät.

Innan juli beräknas minst 76 000 flyktingar från Ukraina komma till Sverige och alla ska erbjudas en hälsoundersökning. Ukrainarnas hälsa är generellt sämre än svenskarnas och syftet är att fånga upp eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder och att informera om hur man kan få vård i Sverige.

Enligt läkaren Sofie Bäärenheim, chef vid Transkulturellt centrum i Stockholm, är det viktigt att undersökningarna sker inom kort efter att flyktingarna kommit till Sverige.

- Många har stort behov av att möta vården snabbt och hälsoundersökningarna är jätteviktiga som en väg in. De som kommer med kroniska sjukdomar kanske inte fått med sig mediciner från hemlandet, vaccinationsgraden mot olika infektionssjukdomar är generellt låg i Ukraina, det förekommer tuberkulos och man kan befinna sig i en akut krisreaktion, säger hon.

Dröjer undersökningarna finns enligt Sofie Bäärenheim även risk för lokala smittoutbrott till exempel av mässling, som relativt många ukrainare saknar vaccination mot. Undersökningarna är även ett sätt att snabbt erbjuda covid-19-vaccination.

Men 11 av 18 regioner bedömer att de inte klarar att erbjuda flyktingarna hälsoundersökning inom två veckor efter att de fått signal från Migrationsverket att de registrerat sig i regionen. Det visar TT:s enkät som 18 av 21 regioner besvarat.

- Vi brukar utgå från att alla ska få en kallelse inom två veckor. Men när man blir tagen på sängen tar det tid att ställa om. Framför allt saknar vi sjuksköterskor, säger Ulrika Andersson vid asyl- och migranthälsan i Region Dalarna, där man räknar med väntetid på 1,5 månad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 22-04-11: Hälsoundersökningar för flyktingar kan dröja - saknas sjuksköterskor (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-04-11: Gävleborg klarar av att erbjuda flyktingar hälsoundersökning (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Special 22-04-12:

Ojämlik vård för ukrainaflyktingar till sidans topp

Läkarförbundet: Olika vård beroende på var i Sverige man hamnar

Ukrainska flyktingars möjlighet att få vård avgörs av var i Sverige de befinner sig - det visar SVT:s kartläggning. De flesta regionerna ger flyktingarna så kallad "vård som inte kan anstå", och det möter kritik från Läkarförbundet.

- Det skapar en etisk stress för läkare och en osäkerhet för patienten, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

Miniminivån i Sverige är att vuxna från Ukraina, som sökt asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, har rätt till så kallad vård som inte kan anstå. Det innebär ungefär "vård som inte kan vänta" och omfattar mer än akutvård men däremot inte all vård. Utöver det har gruppen också rätt till mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, hälsoundersökning och vård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv.

Men regionerna har möjlighet att ge mer vård än vad de nationella riktlinjerna kräver, och i SVT:s enkät svarar 4 av 21 regioner att de ger mer vård än vad massflyktsdirektivet kräver.

I Gävleborg får exempelvis ukrainska flyktingar samma vård som regionens medborgare och i region Sörmland finns ett beslut sedan tidigare om att asylsökande har samma rätt till sjukvård, tandvård och habilitering som folkbokförda personer.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

SvT Helsingborg 22-04-12: Stressen efter flykten från Ukraina har gjort Olena sjuk - nu söker hon vård (Extern länk)

SvT Halland 22-04-12: Region Halland ger ukrainska flyktingar vård som inte kan anstå (Extern länk)

Läkartidningen 22-04-12: Ukrainska flyktingar får olika vård beroende på mottagande region (Extern länk)

SvT Gotland 22-04-12: På Gotland erbjuds alla ukrainska flyktingar samma vård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

TT / Dagens Medicin 22-03-30:

Svårt att fånga upp traumatiserade flyktingar till sidans topp

För sjukvården väntar stora utmaningar att fånga upp de flyktingar som behöver insatser för sina traumatiska upplevelser av kriget i Ukraina.

- Vi behöver mobilisera för ett maratonlopp, säger psykologen Filip Arnberg vid Uppsala universitet.

76 000 ukrainska flyktingar beräknas komma till Sverige före sommaren, enligt Migrationsverkets huvudscenario. Eller så många som runt 200 000, enligt ett högre scenario. Många av dem bär på svåra psykiska trauman till följd av den död, kaos och förstörelse de upplevt.

Första chansen att fånga upp dem som mår så psykiskt dåligt att de behöver akuta vårdinsatser är det hälsosamtal som alla asylsökande erbjuds. Men hur pass bra det fungerar beror på var i landet man hamnar.

I vissa regioner sköts samtalen av specialiserade mottagningar, medan andra regioner spritt ut samtalen över vård- eller hälsocentraler som saknar specifika kunskaper på området.

- Där kan det bli större utmaningar om man saknar rätt kompetens om psykiskt trauma och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet, säger Filip Arnberg, psykolog och programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet.

Bristerna bekräftas i en rapport om hälsosamtalen som Socialstyrelsen publicerade förra våren. Där uppgav regioner utan speciella mottagningar för asylsökande att de saknar beredskap att hantera en flyktingvåg likt den 2015.

Risken nu är även att man på vissa håll behöver kalla in ny personal som saknar erfarenhet av hälsosamtalen för att täcka behoven, påpekar Filip Arnberg.

Samtidigt är många flyktingar inte redo att prata om hur de mår psykiskt vid hälsosamtalet. Tillvaron är ofta fortfarande tumultartad och i det skedet är det mer basala behov de behöver hjälp med, framhåller Filip Arnberg.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Stockholm 22-03-28: Psykologen: För många är det i säkerhet som alla känslor sköljer över (Extern länk)

Aftonbladet 22-03-30: Mentala ärr kan visa sig långt efter flykten (Extern länk)

Sveriges Radio Västmanland 22-04-01: Vården letar läkare som pratar ukrainska (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

SvT Nyheter 22-03-17:

Sveriges regioner får 21 miljoner för att vaccinera flyktingar från Ukraina mot covid-19 till sidans topp

Regeringen avsätter 21 miljoner kronor för att stödja regionernas arbete att vaccinera ukrainska flyktingar som kommer till Sverige mot covid-19.

- Det är av största vikt att de som kommer från Ukraina ges möjlighet att vaccinera sig, säger Lena Hallengren (S) vid en pressträff på torsdagen.

Beskedet kommer efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en tilläggsöverenskommelse om vaccinerng mot covid-19 till följd av Rysslands invasion av Ukraina.

Totalt skjuts 21 miljoner kronor extra till för att stötta regionerna, som är ansvariga för vaccineringen, i deras arbete.

- Vi vet att vaccinationstäckningen i Ukraina är låg, bara en tredjedel har fått två doser vaccin. Det är av största vikt att de som kommer från Ukraina ges möjlighet att vaccinera sig, säger socialministern på torsdagen.

Informationskampanj

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

Region Sörmland 22-03-10:

Flyktingar från Ukraina har samma rätt till hälso- och sjukvård som folkbokförda till sidans topp

Region Sörmland erbjuder flyktingar från Ukraina vård på samma villkor som sörmlänningar. Ett beslut som går i linje med den syn som sedan länge finns i Sörmland vad gäller att ge människor i nöd stöd och hjälp.

- Region Sörmland har tidigt tagit ställning för asyl- och papperslösa personers rätt till vård och tandvård. Självklart gäller detta även för flyktingar som nu kommer från Ukraina, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Redan 2011 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att ge asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland samma rätt till hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som för personer som är folkbokförda i Sörmland oavsett ålder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Östergötland 22-03-05: Flyktingar ska erbjudas vaccin - regionen är redo (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 22-03-09: Ukrainska flyktingar får vård som om de vore asylsökande (Extern länk)

Sveriges Radio 22-03-14: Ukrainska flyktingar ska få hälsoundersökning (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 22-03-14: Mobilt team ska åka ut till flyktingar - och erbjuda vaccin (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 22-03-16: Ukrainare på flykt kan vaccineras mot covid på Migrationsverket (Extern länk)

Sveriges Radio Kronoberg 22-03-16: Gratis akut sjukvård och tandvård till ukrainare innan asyl (Extern länk)

Sveriges Radio Kristianstad 22-03-21: Svår utmaning att vaccinera flyktingar (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Småland 22-03-15:

Ukrainaflyktingar ska få gratis akutvård i Region Kronoberg till sidans topp

Flyktingar som kommer från Ukraina och som behöver akut sjukvård, tandvård och mediciner ska kunna få det gratis. Det beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg under tisdagen.

- De flyktingar som kommer från Ukraina och inte hunnit söka asyl kommer få nödvändig sjukvård, tandvård och medicin som de behöver akut. De kan ju komma hit en fredagskväll och migrationsverket öppnar inte förrän på måndagen och då måste vi lösa den akuta sjukvården, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg.

Klubbas inom kort

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220304:

SvT Blekinge 22-03-02:

Region Blekinge vill erbjuda coronavaccin till Ukrainaflyktingar till sidans topp

Region Blekinge vill erbjuda människor som flyr från Ukraina coronavaccin, eftersom vaccintäckningen i Ukraina är låg.

- Vi behöver kunna erbjuda dem det, eftersom de kommer till vårt land och kanske kommer stanna här ett tag, säger vaccinsamordnare Anna Tegel.

Under både tisdagen och onsdagen har det kommit flera flyktingar från kriget i Ukraina till Karlskrona. Regionen tittar nu på möjligheterna om att erbjuda coronavaccin till de personer som kommer hit. Fast en plan om hur ett sådant arbete skulle gå till är inte klart.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Sveriges Radio Malmöhus 22-01-08:

Fler asylsökande ska få vaccin till sidans topp

Från och med torsdag i nästa vecka börjar Region Skåne att erbjuda vaccinationer på vårdcentralen Flyktinghälsan i Malmö.

Det är ett samarbete mellan sjukvården, kommunerna och Länsstyrelsen för att nå fler asylsökande.

"Vi har vaccinerat väldigt mycket på bland annat SFI men det har inte räckt till, därför gör vi det här", säger Maria Lindqvist, delprojektledare för vaccinationer inom Region Skåne.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Ingrid Eckerman 22-01-17:

Hur kan man hjälpa flyktingar att överleva mentalt? till sidans topp

Flyktingar är en grupp med sämre psykisk hälsa än befolkningen i allmänhet. Depressioner, ångesttillstånd, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och suicid är vanliga. Här finns många faktorer som bidrar: erfarenheter av krig och kaos, livshotande händelser, förluster av närstående, ovisshet inför framtiden.

(...)

Maria Sundvall, överläkare i psykiatri på Transkulturellt centrum, Region Stockholms, påpekade i en artikel 2017 att psykiatrin måste ha en helhetssyn på människors psykiska lidande. Detta blir än tydligare i mötet med asylsökande och flyktingar. "I de asylsökandes fall kan den oerhörda stressen i den aktuella situationen till exempel leda till självmordshandlingar utan att kriterier för något psykiatriskt syndrom är uppfyllt. Det är en myt att bara den som är psykiskt sjuk kan begå självmord."

I sin doktorsavhandling 2021 jämförde Sundvall vården för asylsökande psykiskt sjuka med vården för personer med personnummer. Hon konstaterade brister i kommunikation och utredning. "De traumatiska upplevelser som kvinnorna hade utsatts för uppmärksammades sällan under vårdtiden. Inte heller utforskades kulturella aspekter och kvinnornas egna tankar kring självmordsförsöket dokumenterades inte. Behandlare och patienter hade olika perspektiv på situationen, perspektiv som aldrig möttes, och resultatet tycktes bli en upplevelse av maktlöshet hos bägge parter." Uppföljningen av de asylsökande kvinnorna var betydligt sämre än för andra kvinnor, trots att de varit sjukare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Sveriges Radio Värmland 21-08-28:

Asylsökande står för en promille av besöken till Folktandvården till sidans topp

Av totala antalet patientbesök hos Folktandvården i Värmland förra året utgjorde andelen asylsökande en promille.

Andelen har minskat betydligt sen 2016 då de utgjorde knappt 5 procent av besöken.

Ann-May Broden, kommunikationschef på Folktandvården Värmland, säger att en felaktig bild lever kvar från den stora flyktingströmmen 2015-2016, att asylsökanden skulle gå före i kön.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Radio Sweden 21-07-23:

Asylsökande rädda för att vaccinera sig till sidans topp

Många asylsökande vaccinerar sig inte mot covid-19. Anledningen är att de är rädda för att bli utvisade om de har kontakt med sjukvården. Asylsökande vågar inte ta vaccin mot covid-19. Det säger en asylsökande man i Dalarna i mellersta Sverige.

- Jag är lite rädd att ta vaccin för om jag tar vaccinet och om jag hamnar i förvar, då kan jag lätt bli deporterad.

Har du upplevt det här problemet hos andra asylsökande som du känner?

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-07-23: Vågar inte vaccinera sig - rädd för att bli utvisad (Extern länk)

Sveriges Radio Dalarna 21-07-23: Region Dalarna söker aktivt upp asylsökande och erbjuder vaccin (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Sveriges Radio 21-06-12:

Vaccination erbjuds nu på asylboenden till sidans topp

Flera regioner har nu börjat erbjuda alla på asylboenden, som är över 18 år, vaccination mot covid-19.

Pia Näsvall som är hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Norrbotten säger att det är motiverat att yngre personer i den här gruppen får vaccinet nu då de bor tätare och kan vara svåra att nå på grund av språkbarriärer.

Det pågår även riktade insatser för att nå ut med vaccin till asylsökande som bor i eget boende.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio 21-06-12: Vaccination erbjuds nu på Restad gård (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.