fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Villkor under massflyktsdirektivet

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220324:

Migrationsverket 22-03-22:

Ny e-tjänst för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd till sidans topp

Nu kan medborgare från Ukraina och deras familjer ansöka och få beslut om uppehållstillstånd via en ny e-tjänst. Migrationsverket har tagit fram tjänsten för att förenkla för ukrainska medborgare som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

- Det här är en av flera insatser Migrationsverket gör för att utöka vår kapacitet och förbättra servicen till de allt fler personer som kommer till Sverige från Ukraina, säger Anna Surén, sektionschef vid Migrationsverket.

Antalet personer som söker skydd i Sverige har ökat kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Genom den nya e-tjänsten kommer många sökande från Ukraina nu att kunna ansöka och få beslut om uppehållstillstånd utan att de behöver uppsöka Migrationsverkets kontor.

- Den nya e-tjänsten ger ukrainska medborgare möjlighet att ansöka på ett enklare sätt. De som använder e-tjänsten och har ordnat sitt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att de fått sitt beslut om uppehållstillstånd, säger Anna Surén.

För att använda e-tjänsten måste man befinna sig i Sverige och ha ett giltigt pass eller annan id-handling. En digital kopia ska bifogas vid ansökan. Innan de sökande kan få sitt uppehållstillståndskort behöver de personligen besöka Migrationsverket för att fotograferas och lämna fingeravtryck.

Vid ansökan anger man om man har eget boende eller behöver hjälp med det. De som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen, men kan göra en ansökan i e-tjänsten före sitt besök.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.