fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Ensamkommande barn

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220607:

Sveriges Radio Norrbotten 22-06-04:

Här bäddas för ukrainska flyktingbarn: "Vi söker vanliga familjer" till sidans topp

Luleå kommun söker familjehem till barn från Ukraina som tros komma hit under året och vill redan nu planera eftersom det tar mellan två och fyra månader från att en familj anmäler sig till att den kan ta emot ett barn.

Sedan kriget i Ukraina startade har ett barn därifrån placerats i familjehem i Luleå och två barn i familjehem i Boden. Familjehemmen får ett arvode och barnets omkostnader täcks också.

"Vi söker vanliga familjer och det kan vara både singlar och par mellan 25 och drygt 60 år", säger Helena Thyni, familjehemskonsulent på Luleå kommun.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220429:

SvT Väst 22-04-13:

Hela barnhemmet flydde kriget i Ukraina - 24 barn bor nu i Essunga till sidans topp

Ett helt barnhem med 24 barn från Ukraina har nyligen anlänt till Nossebro i Essunga kommun. Nu jobbar kommunen intensivt med att tillsätta extra resurser för att klara av att utreda alla barnen individuellt. Med sina 5 000 invånare är det en av Västra Götalands regionens minsta kommuner.

- Det är en helt unik situation, svensk lagstiftning är inte anpassad för det här, säger Björn Franke, socialchef i Essunga kommun.

Barnhemmet ligger i staden Korosten, 15 mil från Kiev. Kort efter att kriget bröt ut fick de 24 barnen som är i åldrarna mellan 2-17 år sätta sig i bilar och åka mot Sverige. Det var vi via en församling i Alingsås och en del ideella initiativ som möjliggjorde flykten till Sverige.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 22-04-25:

"Upprepa inte misstag kring ensamkommande barn" till sidans topp

Hittills har 580 ensamkommande barn från Ukraina kommit till Sverige. Risken är nu att misstag från förra vågen av ensamkommande ska upprepas - då bland annat boenden och känslomässigt stöd brast - varnar en forskare.

Trötta och rädda, men också lite hoppfulla. De ensamkommande barnen från Ukraina har ofta blandande känslor när de anländer, berättar Millicent Reyes, gruppledare vid socialjouren i Stockholms stad.

- De är oroliga över att vara i ett främmande land och ledsna över att ha lämnat sina föräldrar. Men de har också lite glädje och hoppfullhet över att befinna sig i Sverige med en person de känner sig trygga med, då de flesta kommer med en vuxen de känner, ofta en mormor eller moster, säger hon.

Hittills har runt 580 ensamkommande barn från krigets Ukraina sökt uppehållstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverkets siffror fram till den 20 april. Och innan halvårsskiftet väntas antalet vara uppe i 1 400, även om det finns signaler på att flyktingströmmen mattats av sedan det scenariot togs fram.

Jämfört med den förra flyktingvågen 2015/2016, då de allra flesta ensamkommande var tonåringar, är det nu en större andel som tillhör yngre åldersgrupper enligt Migrationsverket. Drygt 200 av de som kommit hittills är i åldrarna 7 till 14 år och ett 30-tal barn är mellan 0 och 6 år.

Under 2015 och 2016 kom även de flesta av de ensamkommande helt själva och kände ingen vuxen i Sverige, medan de flesta nu kommer med en släkting eller bekant till familjen som de också kan bo tillsammans med - om socialtjänsten bedömer att de är lämpliga.

Varnar för historielöshet

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220413:

Radio Sweden 22-04-11:

Fler ensamkommande barn från Ukraina flyr till Sverige till sidans topp

Mer än hälften av alla barn i Ukraina är på flykt. Det säger organisationen Unicef. Barn som flyr utan sina föräldrar kallas för ensamkommande barn. Hittills har ungefär 500 ensamkommande barn flytt till Sverige, rapporterar SVT. Men Migrationsverket tror att det kommer att komma fler.

Migrationsverket beräknar att det kan komma ungefär 1400 ensamkommande barn från Ukraina fram till sommaren. Det är barn som kommer hit utan sina föräldrar. De flesta har rest med någon annan släkting eller vuxen. Men en del har kommit till Sverige helt ensamma.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

Sveriges Radio Ekot 22-03-24:

Kommuner förbereder för att ta emot ensamkommande barn från Ukraina till sidans topp

Många kommuner förbereder nu för att ta emot de ensamkommande barn som flyr hit från Ukraina.

Kommunerna har ansvar för bland annat boenden, skola och att utse en förmyndare för barnen.

Enligt Migrationsverket kan det komma upp till 6 000 barn utan vårdnadshavare innan halvårsskiftet.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 22-03-24: Ensamkommande barn från Ukraina (Extern länk)

Sveriges Radio Gävleborg 22-03-24: Så förberedd är Bollnäs på att ta emot ukrainska flyktingbarn (Extern länk)

Sveriges Radio 22-03-24: Västerås stad efterlyser fler familjehem till barn och ungdomar (Extern länk)

Sveriges Radio Väst 22-03-24: Strömstad efterlyser fler som vill erbjuda familjehem (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kronoberg 22-03-26:

Efter år av familjehemsbrist: Många vill hjälpa ukrainska flyktingbarn till sidans topp

I åratal har socialtjänsten haft problem med att hitta familjer som kan vara familjehem för behövande barn - tills nu.

Efter att kriget bröt ut i Ukraina har det vänt och nu vill flera bli familjehem för just ukrainska barn.

"Just nu har vi många som är intresserade vilket vi inte är vana vid", säger familjehemssekreteraren Birgit Jonasson i Växjö kommun.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

Sveriges Radio Ekot 22-03-17:

Risk att ukrainska ensamkommande barn utnyttjas till sidans topp

Hittills har det kommit 208 ensamkommande barn från Ukraina till Sverige.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell betonar vikten av att barnen registreras hos Migrationsverket så att myndigheter får kännedom om att de finns i Sverige.

"Det är risk för att man blir utnyttjad eller att man inte kommer i kontakt med Migrationsverket eller socialtjänsten", säger Olivia Wigzell.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

TT / AB 21-10-21:

Boende stängs efter larm om övergrepp till sidans topp

Ett HVB-hem i Malmöområdet stängs efter uppgifter om att där skett övergrepp mot barn, rapporterar Skånska Dagbladet.

Hemmet har haft tillstånd att ta hand om åtta ensamkommande flyktingbarn som är mellan 14 och 18 år gamla, men det har visat sig att det också tagit emot andra unga med kriminell bakgrund eller missbruksproblematik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Asylkommissionen blogg 21-08-31:

Med kärlek som som motståndshandling till det byråkratiska våldet till sidans topp

Av Baharan Kazemi, Fil dr i socialt arbete

2015.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Sveriges Radio Kronoberg 21-07-21:

Växjöföretag fuskat för miljoner: Svarta löner och påkostade förmåner till sidans topp

Ett företag i Växjö som förmedlade familjehem för ensamkommande flyktingbarn betalade miljoner i svarta löner och exklusiva förmåner.

Utbetalningarna har främst gått till ägaren själv och dennes sambo. Det har Skatteverket avslöjat, skriver Smålandsposten.

Skatteverket kräver nu bolaget, som försatts i konkurs, på cirka 700 000 kronor i arbetsgivaravgifter och skattetillägg.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Alekuriren 21-06-23:

De har öppnat upp sitt hem till sidans topp

När Erfan Yosefi var i behov av ett hem tog Jenny och Lars Knaving emot honom med öppna armar. Nu har de fått en ny familjemedlem. - Vi har inte ångrat oss en sekund, säger Jenny.

Under den stora flyktingkrisen 2015 var det många ensamkommande killar som kom till Sverige. I Ale var det ställde frivilliga personer upp med läxhjälp och språkinlärning.

- När de kom var förutsättningarna annorlunda eftersom de var barn och skulle behandlas som det. Då påbörjades en integrationsprocess med språkcafé och läxhjälp. Vi fokuserade på att de skulle bli en del av Ale. 2017 blev allt annorlunda. Några fyllde 18 år och andra blev åldersuppskrivna. Då är det staten som ansvarar för killarna och inte kommunerna, vilket innebär att de kan placeras var som helst i Sverige, säger Carolina Kristell.

Behovet var därför stort att hitta nya hem till ungdomarna. Föreningen "Hemma i Ale" bildades för att stötta dem som valde att öppna sina hem.

- Under ett års tid behövde vi hitta ett hem åt 40 ungdomar. Det var inte lätt, men till slut lyckades vi ordna det. Jag minns att jag fick ringa runt till främlingar och fråga om de kunde ta emot en ungdom, säger Carolina Kristell, som är ordförande i "Hemma i Ale".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Sveriges Radio Västmanland 21-06-05:

Systematiska brister vid flyktingboende - nu lovar kommunen bättring till sidans topp

Efter återkommande kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, lovar nu Kungsörs kommun bättring.

Kommunen har de senaste åren fått upprepad kritik för brister i dokumentation och journalföring vid Tallåsgården, ett boende för ensamkommande flyktingungdomar.

"I årets internkontrollplan har vi tagit upp att vi ska ha en punkt om just dokumentation, för det är så pass viktigt i alla våra verksamheter", säger socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S).

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.