fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Val av eget boende

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 201207:

Migrationsverket 20-12- 01:

Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende till sidans topp

Nu har Migrationsverket upprättat en ny förteckning över de anmälda områdena i Sverige som anses ha sociala utmaningar. Den asylsökande som väljer att bosätta sig i något av dessa områden kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Förteckningen börjar gälla den 1 januari 2021 och ersätter nuvarande sammanställning.

Den nya förteckningen som börjar gälla den 1 januari kommer att likna den som gäller idag. Det är några nya områden som tillkommit, samtidigt som flera områden plockas bort. Det är endast tre kommuner, Filipstad, Perstorp och Åstorp, som anmält kommunen i dess helhet. I den nu gällande förteckningen är det elva kommuner som är anmälda i sin helhet.

Flitig användning av adressöktjänsten

För att den asylsökande ska kunna kontrollera ifall adressen han eller hon överväger att flytta till är i ett utsatt område har en söktjänst introducerats på Migrationsverkets webbplats.

- Söktjänsten har använts flitigt under både sommaren och hösten, säger Jaqueline Bajo Lundberg, processledare i område asyl.

Inför framtagandet av den nya förteckningen har länsstyrelsernas roll förstärkts. Tidigare har de haft möjlighet att yttra sig om de områden som kommunerna ville anmäla. Från och med 15 augusti 2020 får kommunerna inte anmäla ett område som länsstyrelsen har haft invändningar emot om det står klart, enligt länsstyrelsen, att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar en anmälan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.