fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Mottagande och bemötande av skyddssökande

Uppgivenhetssymptom, "apatiska" barn

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 190610:

Wiley Online Library 19-02-11:

Pervasive refusal syndrome and Nauru till sidans topp

Professor David Isaacs

Fatima was a happy child who loved school and was a top student. She was 11?years old when she took to her bed, stopped eating and drinking, covered her head with the sheet, stopped washing and started wetting the bed. For months, she would not or could not get out of bed and had to be carried to the toilet. She would not speak to her parents or friends. After over 5 years on Nauru, almost half her life, she had lost control of her destiny, had lost all hope and had lost the will to live. When she was transferred to Australia with her mother, she needed nasogastric tube feeding for a week to maintain hydration and needed a walking aid for 2 months to move around. She gradually began to eat, drink, wash and toilet herself and to socialise. She remained a hospital inpatient for 2 months and is expected to need several more months of intensive outpatient treatment.

Pervasive refusal syndrome is a rare psychiatric condition mainly affecting children aged 7-15 years old, girls three times as often as boys, although the youngest child described is 4 years old. The term pervasive refusal was first used by a British child psychiatrist Bryan Lask and his colleagues to describe four girls aged between 9 and 15 with profound and pervasive refusal to eat, drink, walk, talk or care for themselves over a period of several months. Sydney clinicians who also saw cases proposed now widely accepted diagnostic criteria (Table 1). The condition shares features with but differs from other psychiatric conditions, including depression, anxiety, catatonia, selective mutism and chronic fatigue (Fig. 1). Pervasive refusal syndrome is different from anorexia nervosa, where children are delusional about their weight, but both conditions are potentially life?threatening. Death can result from metabolic derangement due to chronic malnutrition and due to re?feeding syndrome. Re?feeding syndrome was first described in prisoners of war after World War I. Potentially fatal shifts in fluids and electrolytes can cause encephalopathy and cardiac arrest.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta artikeln (Extern länk till pdf-fil)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.