fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Trafficking, människohandel

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220607:

SvT Nyheter 22-05-29:

Ukrainska kvinnor på flykt utsätts för människohandel - få polisanmäls till sidans topp

13 ukrainska kvinnor på flykt undan kriget har sökt sig till den katolska hjälporganisationen Caritas efter att de utsatts för sexuella övergrepp och människohandel i Sverige. Polis och myndigheter lägger stora insatser på att skydda de kvinnor som tar sig hit från trafficking. Få fall har hittills utretts, men polisen tror att det finns ett mörkertal och att fler ärenden kan dyka upp med tiden.

Majoriteten av de som flyr kriget i Ukraina är kvinnor och barn. Därför gick myndigheter och organisationer tidigt ut med varningar för risken att de skulle utsättas för människohandel.

Vid hamnar och flygplatser

Polisen och frivilligorganisationer fanns på plats vid hamnar och flygplatser för att förebygga risken att kriminella människor skulle komma i kontakt med flyktingar som anlände till Sverige.

- I början var det en del oseriösa, framförallt män, som kontaktade kvinnor från Ukraina och erbjöd boende mot betalning "i natura", säger Kajsa Wahlberg, kommissarie och nationell rapportör för människohandel hos polisen.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 22-05-29:

Så ska kvinnor och barn på flykt få trygga boenden i Sverige till sidans topp

Ukrainska kvinnor på flykt undan kriget har lurats in i svenska boenden och krävts på sexuella tjänster som betalning. Men initiativet En trygg start i Sverige har nu bakgrundskollat flera hundra boenden som är trygga för kvinnorna.

Otrygga boenden pekas ut som en av riskfaktorerna för kvinnor och barn på flykt. Enligt polisen och organisationer som arbetar med flyktingmottagande i Sverige som SVT pratat med handlar ofta den första kontakten mellan förövare och offer för olika typer av sexuella övergrepp om boende.

Antingen sker kontakten över internet med erbjudande om boende eller när personen kommit till Sverige.

Låna ut boenden gratis

(...)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Arkiveringsdatum 220413:

TT / AB 22-04-12:

Polisen anmäler människohandel av flyktingar till sidans topp

Sex fall av misstänkta brott har hittills anmälts under Stockholmspolisens insats "Accepto", med anledning av flyktingströmmen från Ukraina. I tre av fallen handlar det om misstänkt människohandel.

Ett av fallen handlar om misstänkt grovt koppleri och i de andra två är brottsrubriceringen ännu inte klar, enligt Caroline Boström, utredningsledare på Stockholmspolisens människohandelssektion.

- Det handlar om lite alternativa brottsrubriceringar inom sexualbrott, säger hon.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-04-07: Ukrainska flyktingar riskerar hamna i trafficking - flera fall utreds (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220404:

Sveriges Radio Kronoberg 22-04-03:

Varnar: Ukrainska flyktingar kan falla offer för människohandel till sidans topp

Det finns risk att barn och kvinnor som flyr kriget i Ukraina faller offer för människohandel.

Myndigheterna i Polen har varnat för människor som inte borde vara i uppsamlingsläger.

"Är man orolig så måste jag be att man tar kontakt med socialtjänsten" säger Susanne Jansson utvecklingsledare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220324:

Realtid krönika 22-03-18:

Är det människoexploatering att arbeta under orimliga arbetsvillkor? till sidans topp

Högsta domstolen har för första gången avgjort ett fall om människoexploatering. I denna analys får du ta del av JP Infonets expert Bo Ericsons redogörande för avgörandet och hans egna reflektioner. Bland annat diskuterar han vad som krävs för att straffa den vars affärsidé är att för egen vinnings skull utnyttja andra människors utsatthet och nöd genom att lura in dem i arbete under vedervärdiga förhållanden.

(...)

OMSTÄNDIGHETERNA I DET AKTUELLA MÅLET

Ett gift par från Bangladesh kom till Sverige hösten 2018. Makarnas avsikt var att mannen skulle arbeta medan kvinnan studerade. Det fanns också en tanke om att mannen själv skulle vidareutbilda sig i Sverige längre fram. Vid ankomsten till Sverige visade det sig vara svårt att hitta en bostad där båda två kunde bo. I samband med att de besökte en restaurang i Norrköping blev de erbjudna av restaurangägaren att bo i ett av rummen i en lägenhet i det hus där restaurangen var belägen. Makarna tackade ja och flyttade in. Några dagar efter inflyttningen träffades en överenskommelse om att makarna skulle arbeta i restaurangen. För arbetet skulle de få fri kost och bostad samt ytterligare ersättning med 100 kronor i timmen. Löftet om lön var avgörande för makarnas beslut att acceptera erbjudandet om arbete. Kvinnan arbetade därefter i restaurangen i drygt två veckor och mannen i cirka en och en halv månad. I mannens fall var det fråga om långa arbetsdagar, motsvarande i genomsnitt 69 timmar i veckan. Restaurangägaren hade aldrig haft för avsikt att betala någon lön i pengar och makarna fick därför aldrig någon annan ersättning för sitt arbete än förmånen av fri kost och bostad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Aftonbladet 22-03-20:

Risk att flyktingar utnyttjas: "gamarna finns där" till sidans topp

Kvinnor och barn är särskilt utsatta när de flyr från krig. Polisen i Stockholm har inlett en särskild insats för att förebygga människohandel när flyktingarna anländer.

- Många av dem kan inte engelska och det är väldigt lätt att de hamnar hos fel personer, säger insatsledare Daniel Löfgren.

Över tre miljoner människor har flytt krigets Ukraina och nio av tio av dem är kvinnor och barn. FN:s flyktingorgan UNHCR är en av många aktörer som varnat för att just kvinnor och barn är extra utsatta när de befinner sig i främmande omgivningar och riskerar att utnyttjas av människohandlare.

- Det är tyvärr ingenting som överraskar över huvud taget. Vi har fått en del information från bland annat Polen. De såg redan på uppsamlingsläger och hotell att de här gamarna finns där och försöker hitta lämpliga offer, säger Mats Paulsson, senior utredare inom prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten.

Myndigheten känner hittills inte till några fall av människohandel i Sverige kopplade till ukrainska flyktingar. Däremot har det under möten med Polisen och Migrationsverket framkommit att personer som man är "fundersam till" synts till när flyktingar tagits emot.

"Fula gubbar"

I Stockholm har polisen fått signaler om att så kallade "fula gubbar" och "ljusskygga personer" har rört sig vid färjeterminalen i Nynäshamn och tagit kontakt med kvinnor. Uppgifterna kommer både från poliser på plats och från frivilligorganisationer som tar emot flyktingarna som anländer med färjor från Polen.

Hittills finns dock inga konkreta ärenden, men Stockholmspolisen har med anledning av informationen inlett en stor insats kallad "Accepto" för att förebygga och stoppa människohandel, vilket Expressen var först med att rapportera om.

- Det är det lägsta av det lägsta, att utnyttja människor som kommer från ett krig, är i total kris och har fått lämna allt. Det är fruktansvärt, säger insatsledare Daniel Löfgren.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 22-03-22: Särskild polisinsats ska stoppa människohandel (Extern länk)

SvT Nyheter 22-03-23: Flyktingar riskerar falla offer för människohandel: "Något vi ser i alla kriser" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220316:

SvT Nyheter 22-03-09:

Ukrainska flyktingar riskerar falla offer för trafficking till sidans topp

Upp emot två miljoner människor har flytt krigets Ukraina, främst kvinnor och barn. Nu varnar flera organisationer för att kaoset vid mottagningsstationerna riskerar att utnyttjas av kriminella organisationer.

- På darkwebb ser vi att det delas tips och råd om hur man ska utnyttja en ukrainsk flykting för trafficking, säger Shirin Tinnesand, flykting- och migrationskoordinator på organisationen Wadi.

Omkring två miljoner människor har redan flytt krigets Ukraina och FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att vi till EU kan vänta det dubbla antalet - upp emot fyra miljoner flyktingar från Ukraina om kriget fortsätter på samma sätt.

Enbart till Polen har drygt en miljon flyktingar tagit sig från Ukraina, främst kvinnor och barn och i kaoset som uppstår med många oorganiserade aktörer på plats, liksom frivilliga, är det enkelt för kriminella organisationer och smugglare att verka.

- Det riskerar att utsättas för människohandel, prostitution, organdonation. Bara fantasin sätter gränser, säger Shirin Tinnesand.

Vanligt tillvägagångssätt

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter yyy 22-03-12:

Södertäljebo häktad i sin utevaro misstänkt för människohandel till sidans topp

Mannen misstänks ha lurat tio personer från Indien på närmare två miljoner kronor med löften om uppehållstillstånd, bostad och jobb. Mannen är nu häktad i sin utevaro.

- Jag hoppas att vi kan hitta mannen och lagföra honom, säger Peter Ataseven, som är målsägandebiträde.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

InfoMigrants 22-01-10:

'Exploitation and enslavement': Two Nigerian migrants take case to UN Committee till sidans topp

Two Nigerian migrants have taken a case against Italy and Libya to a UN Committee. The two women, with the help of a legal rights association in Italy, claim that Italy and Libya failed to protect their human rights as women and left them at risk of trafficking, exploitation and abuse.

Princess* and Doris* arrived in Libya from Nigeria in 2017 and 2018 respectively. They claim they were trafficked from Nigeria to Libya by criminal networks for the purposes of prostitution. While on their journey towards Libya, they say they were enslaved by the criminal networks and sold from gang to gang, even before they reached the Libyan borders.

Before starting their journey to Europe, both women were asked to swear not to talk to authorities about their experiences in a so-called Juju [traditional magic] ceremony in Nigeria. Many women are asked to undertake such ceremonies, where it is made clear to them that if they try and escape, refuse to pay back the debts for their journey or talk to the authorities about their treatment, they and their family will suffer dire consequences, probably resulting in death or injury.

During a press conference held by ASGI (The Association for Juridical Studies on Immigration) on December 16, lawyers working on the case of Doris and Princess explained more about their journeys and the reasons why they decided to sue both Libya and Italy for their mistreatment. The case is being brought before the UN CEDAW committee (Committee on the Elimination of Discrimination against Women).

Juju ceremonies

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

TT / AB 21-08-01:

"Vanligt att barn i människohandel försvinner" till sidans topp

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att hjälpa barn och unga som befaras vara offer för människohandel i Sverige. Men det finns flera utmaningar i arbetet och det är vanligt att barnen försvinner när de uppmärksammas av polisen.

I förra veckan omhändertogs tre tiggande flickor, 12, 14 och 16 år gamla, i en internationell polisinsats mot misstänkt människohandel. De två äldsta flickorna var gravida och 16-åringen hade kommit hit med sin make och sina släktingar från ett EU-land. 14-åringen skulle giftas bort med en man som befann sig i hemlandet.

I samband med insatsen uppgav polisen att de sett en ökning av barn från andra länder som grips för stöldbrott och utnyttjas för att bära vapen eller narkotika åt kriminella grupperingar. Mörkertalet kring hur många barn i Sverige som utnyttjas inom människohandel bedöms dock vara stort och offren kan vara exploaterade på flera sätt samtidigt.

Enligt en rapport från i fjol kom Jämställdhetsmyndigheten under 2019 i kontakt med 49 barn - 23 flickor och 26 pojkar - samt minst 26 medföljande barn till utsatta vuxna, som ska ha utnyttjats för att begå brott, för sexuella ändamål eller för att tigga. De flesta kom från Marocko och Rumänien, men även från Serbien, Nigeria och Afghanistan.

Kan försvinna

När minderåriga från andra länder misstänks fara illa i Sverige ska en anmälan göras till socialtjänsten. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för barn och unga, i synnerhet om de är brottsoffer. Det gäller oavsett om de har rätt att befinna sig i Sverige och oberoende av hur länge de har vistats här.

- När det är en så allvarlig misstanke som exploatering eller människohandel ska socialtjänsten omedelbart göra en skyddsbedömning och skyndsamt inleda en utredning, säger Katarina Munier, chef för kompetenscenter Barn och unga på socialförvaltningen i Stockholms stad.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll


Arkivet innehåller inga klipp om detta ämne från de senaste tolv månaderna. Återgå till huvudrubriken för att välja ett annat ämne!

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.