fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Allmänt om migration, statistik

Korttidsanställningar, säsongsarbete

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220607:

Migrationsverket 22-05-19:

Rekordmånga ansökningar om arbetstillstånd för bärplockare till sidans topp

Coronapandemin ställde till det för de säsongsarbetare som brukar komma till Sverige för att plocka bär. Under ett par år minskade antalet ansökningar om arbetstillstånd. Men nu när pandemin mattats av vänder trenden, och det med besked. I år ser antalet ansökningar ut att slå rekord.

Migrationsverket har hittills fått in 4 473 ansökningar om arbetstillstånd för att plocka vilda bär, berättar Fia Malmborg som är tillförordnad enhetschef på Arbetstillståndsenhet 1 i Stockholm.

Prognosen är att det totala antalet ansökningar landar på strax över 7 000 i år. Det skulle innebära omkring tusen fler ansökningar än 2019, toppåret strax före pandemin.

Samtliga ansökningar om arbetstillstånd gäller thailändska bärplockare. Det är arbetsgivare i Thailand som förser svenska uppdragsgivare med arbetskraft.

- Migrationsverkets ansvar handlar om att göra en bedömning av om det finns förutsättningar att villkoren för arbetstillståndet kommer att uppfyllas, förklarar Fia Malmborg. Om vi skulle få information om att villkoren i arbetstillstånden inte har uppfyllts kan det påverka uppdragsgivarnas möjligheter att få tillstånd nästa år.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200521:

Migrationsverket 20-05-12:

Osäkert kring bärplockning och andra säsongsarbeten till sidans topp

Under senvåren brukar tusentals ansökningar om arbetstillstånd för säsongsbetonade arbeten som exempelvis bärplockning och skogsplantering ha kommit in till Migrationsverket. Nu är de långt färre. Orsaken är möjligheterna för utländsk arbetskraft att komma till Sverige just nu är begränsade på grund av coronapandemin.

Som en följd av att flera länder infört rörelserestriktioner tillsammans med flygbolagens kraftigt minskade avgångar pekar mycket på att många säsongsbetonade arbeten, där utländsk arbetskraft är vanligt förekommande, inte kan genomföras som planerat i år.

- Det är inte regelverket i sig som förändrats. Migrationsverket tar fortsatt emot och prövar ansökningar om arbetstillstånd. Däremot finns flera praktiska hinder som påverkar möjligheten att resa till Sverige just nu, säger Erik Holmgren, enhetschef på Migrationsverket.

Det tillfälliga inreseförbudet till Sverige är ett exempel på vad som påverkar situationen. Även restriktioner och/eller utegångsförbud i den sökandes hemland innebär att det kan vara svårt att ta sig till Sveriges ambassad för att lämna fingeravtryck och fotografi vilket krävs vid inresa till Sverige. Detta påverkar även Migrationsverkets fortsatta handläggning av ansökan.

- I dagsläget har vi ingen annan lösning att ordna med inresebevis än genom att utfärda ett uppehållstillståndskort och då är fotografi och fingeravtryck ett absolut krav, tillägger Erik Holmgren.

Vissa länder är dock undantagna kravet på inresebevis. Migrationsverket har däremot inga befogenheter att undanta visumkravet.

- Frågan om vilka medborgare som behöver ha visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige beslutas av Sveriges regering, säger Erik Holmgren.

Flera branscher påverkas

(...)

Läs mer (Extern länk)

TT / AB 20-05-12: Bara 200 bärplockare har sökt arbetstillstånd (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.