fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Integration och uppföljning

Rapporter och forskning

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 211231:

Nordic Welfare Research 21-12-08:

Mission impossible? The moral discomfort among bureaucrats encountering refugees till sidans topp

Authors: Nerina Weiss and Nina Gren

This article builds on qualitative interviews with employees in Norwegian and Swedish welfare state institutions and explores how they experience and make sense of their work with newly arrived refugees. The task of these street-level bureaucrats was to care for and simultaneously push the refugees to quickly become working taxpayers. Both as fellow human beings and as bureaucrats, however, our interlocutors struggled when dealing with refugees, who had experienced violence in their homeland or during flight. Experiences of violence and war seldom have a place in bureaucracy and our interlocutors were neither trained nor had the tools to deal with such experiences. We use the concept of moral discomfort to describe a reflective state necessary for the street-level bureaucrats to carry out their jobs in a way they deemed satisfactory. We thus attempt to move beyond simplifying descriptions of indifferent and immoral bureaucrats and point at the complexities and ambiguities of our interlocutors' work.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Karolinska Institutet 21-12-08

Unequal care and social isolation a threat to refugee health till sidans topp

Never before have so many people been displaced by war and poverty. Such change and loss can leave deep psychological scars. A new thesis by Doctor Maria Sundvall at Karolinska Institutet is based on surveys and interviews with asylum seekers and refugees in Sweden about their encounters with the psychiatric and primary care services. The results of her studies can make a significant contribution to the dialogue between migrants, clinics and authorities.

What is your thesis about?

"Asylum seekers live in a particularly insecure situation and many have traumatic memories. Previous research shows that refugees have more health problems than the population of the host countries, especially when it comes to mental health. In my thesis, I've tried to improve our understanding of what happens when refugees seek care in Sweden and what their social networks mean for their health and integration," says Maria Sundvall, MD and doctoral student at the Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet.

Describe the four studies you've done.

"In the first two, we examined the psychiatric records of asylum seekers who had attempted suicide. The first comprised 88 asylum seekers and 88 controls with a Swedish personal identity number. We looked at known risk factors for suicide, such as previous trauma, and what assessments and interventions each of the groups received. We then accessed the psychiatric records of 18 female asylum seekers who were placed in compulsory psychiatric care following an attempted suicide.

"We also carried out a small interview study and a survey of 410 Iraqi refugees in Sweden to examine social factors affecting health and resilience, that is, the ability to move on after a harrowing experience. In this analysis we focused on the importance of social networks for the refugees' ability to adapt and their living situation."

(...)

Läs mer (Extern länk)

Läs abstract och hämta avhandlingen (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

ECRE 21-12-16:

ECRE publishes working paper on national recovery and resilience programmes till sidans topp

This working paper is a comparative analysis of the EU Member States' allocations of the financial resources, mix of grants and loans, they receive from the European Commission to support the COVID-19 recovery (via the so-called Next Generation EU).

While the European Commission has clarified that Next Generation EU (NGEU) should not include allocations for migration and border management, interventions to provide support to inter alia cohesion provide an opportunity to support activities that involve refugees and migrants through e.g. support of strengthening the asylum system, improving reception capacity, expanding access to social services.

The paper looks at which kind of actions will be funded and whether this responds to previous recommendations of the European Commission.

The research process consisted of checking the country needs identified in the European Semester report and then comparing the findings with the resources allocated in the National Recovery and Resilience Plans of EU Member States; to see how they are planning to use the money and filter out the issues related to migrants and refugees.

The research covered the following 10 countries, ensuring geographical diversity: Greece, Italy, Spain, Portugal, France, Belgium, Germany, Sweden, Poland and Czech Republic.

Each country has 5 sections as follows:

+ General social needs identified in the European Semester regarding migrants and refugees

+ Short description of the NRRP and reference to asylum, migration and integration

+ Other mentions of social inclusion and vulnerable or margnialised groups

+ European Commission assessment of the recovery and resilience plan with regard to social inclusion, and more specifically, third country nationals

+ NRRP allocation to other areas related to migration and asylum

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 2021:

Forskningsprojekt om Integration avslutas med seminarium till sidans topp

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Det har varit huvudfrågan i SNS treåriga forskningsprojekt Lärdomar om integration som nu avslutas.

Forskningsprojektets syfte har varit att ta fram och tillgängliggöra ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar och hur den skulle kunna fungera bättre. Fokus har legat på hur fler personer som invandrat till Sverige ska kunna inkluderas på arbetsmarknaden och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat.

På webbinariet summeras lärdomar från de tio rapporter som getts ut inom ramen för forskningsprojektet. Med avstamp i forskningen diskuteras därefter framtidens behov för en lyckad integration med bland andra Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Några av de forskare som skrivit inom ramen för projektet kommer kort att sammanfatta sina rapporter och resultat. Vi kommer även att få lyssna till medlemmar ur den referensgrupp som följt projektet, hur de har arbetat och hur gruppen har bidragit till projektet.

Läs mer om forskningsprojektet, tidigare rapporter och seminarier (Extern länk)

Sveriges Radio lördagsintervjun 21-06-12: Långlyssning: Hur kan integrationen förbättras? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Röda Korsets Högskola 21-06-22:

Stress i det nya landet orsak till psykisk ohälsa bland flyktingar till sidans topp

Att människor på flykt utsätts för stress och har ökad risk för psykisk ohälsa på grund traumatiska upplevelser i hemlandet och under flykten är känt. Mindre undersökt och känt är att stress i det nya landet också inverkar på flyktingens psykiska hälsa negativt. En ny licentiatavhandling visar hur det psykiska välbefinnandet bland syriska flyktingar har påverkats efter flytten till Sverige.

Riskfaktorer för psykisk ohälsa före, under och efter migrationen

Flyktingar utsätts för flera riskfaktorer för psykisk ohälsa före, under och efter migrationen. Även om effekterna av traumatiska upplevelser på flyktingars psykiska hälsa är välkända, har effekten av negativa upplevelser och omständigheter i sammanhanget efter att flyktingen har flyttat till det nya landet varit mindre undersökt, även om en förändring har skett under de senaste åren.

I licenciatavhandlingen "Post-migration stress and mental health among refugees: a population-based survey among refugees from Syria recently resettled in Sweden", framlagd vid ett seminarium 21 juni av doktoranden Andreas Malm vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet, presenteras hur flyktingars psykiska hälsa påverkas av post-migration stress när de väl är i Sverige.

- Resultaten tyder på att förekomsten av ångest, depression, PTSD och låg känsla av välbefinnande är förhöjd bland flyktingar från Syrien. Dessutom var erfarenheter av potentiellt traumatiska händelser före och under migrationen såväl som erfarenheter av stress efter migrationen vanliga, förklarar Andreas Malm, doktorand vid Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet som arbetar som psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Öka kunskapen om stress efter migrationen

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Linnéuniversitetet 21-06-01:

Medborgarskap inte lösningen för statslösa grupper till sidans topp

Tidigare forskning har visat att medborgarskap till en nationalstat, som Sverige eller Storbritannien, är lösningen för statslösa grupper, till exempel palestinier och kurder. Linnéuniversitetets forskare Barzoo Eliassi visar i sin nya bok Narratives of Statelessness and Political Otherness att det är otillräckligt och inte löser problemet.

Vad innebär det att vara utan en nationalstat? Den frågan har Barzoo Eliassi, docent i socialt arbete, undersökt i den tvärvetenskapliga boken Narratives of Statelessness and Political Otherness. Boken bygger på intervjuer med palestinier och kurder i Sverige och Storbritannien, med fokus på medborgarskap och nationalitet.

- Trots medborgarskap i en nationalstat upplever statslösa grupper att de möts av respektlöshet och ofta saknar en effektiv röst. Verklig jämlikhet uppstår inte förrän nationalstaten avkoloniseras och de-etnifieras, säger han.

Statslöshet är i grund och botten en produkt och ett resultat av exkluderande nationalstater. Barzoo Eliassi menar därför att lösningen inte är att bli medborgare i en nationalstat, utan det är själva nationalstaten som politisk ordning som behöver omformuleras för att inte skapa hierarkier av identiteter inom ramen för staten.

Statslösa exkluderas på den politiska världsarenan

I boken illustrerar han att nationalstater ofta bygger på idéer som främjar nationell likhet, vilket betyder att minoriteter blir föremål för icke-erkännande och assimilation.

- Det är först genom att bli en nation och tillhöra en nationalstat som en grupps politiska existens kan garanteras. På det sättet exkluderas statslösa dessutom på den politiska världsarenan, säger Barzoo Eliassi.

Lösningen, enligt Barzoo Eliassis forskning, är vad han kallar att de-etnifiera och avkolonisera enhetliga nationalstater.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Läs mer om boken hos förlaget Palgrave Macmillan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Örebro Universitet 21-04-13:

Arbete med unga migranter riskerar upprätthålla gränsdragningar till sidans topp

De aktiviteter och kontakter som unga migranter har i Sverige och andra länder behöver inkluderas i det sociala arbetet. Det menar forskaren Maria Moberg Stephenson.

- Arbetet med att stödja de unga med deras tillhörighet kan både överskrida och skapa gränser.

Maria Moberg Stephenson disputerar i socialt arbete vid Örebro universitet. I sin avhandling har hon undersökt tillhörighet hos ensamkommande ungdomar som är placerade i så kallade nätverkshem hos släkt eller bekanta. Tillhörigheten har studerats både utifrån de ungas perspektiv, och hur den kan förstås inom ett mentorprogram för unga ensamkommande.

- Jag har gjort deltagande observationer av arbetet som utförs av en idéburen organisation, och intervjuat elva ungdomar som är aktiva i organisationens program och åtta socialarbetare som arbetar som mentorer.

Annan syn

I avhandlingen kopplas tillhörighet bland annat till emotionella anknytningar, hemmakänslor, trygghet, medborgarskap och identitet. När Maria Moberg Stephenson fick en inblick i de ungas vardagsliv blev hon varse om att de många gånger hade en annan syn på sin situation än vad mentorerna hade.

- De aktiviteter och relationer som de unga anser är viktiga uppmärksammas inte tillräckligt i arbetet med dem. Från organisationens håll tycks inte aktiviteter och sociala relationer inom värdfamiljen vara nog för en etablering i Sverige, säger Maria Moberg Stephenson.

Hon menar att nätverksfamiljen ibland ses som "de andra" i förhållande till ett svenskt "oss".

- Det som är faran i socialt arbete i allmänhet, och även i denna organisation, är att en svensk norm tas för givet som det rätta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hämta avhandlingen "From Young Migrants to 'Good Swedes'. Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Migration Policy Institute November 2020:

Welcome from the ground up: Small and rural communities engaging in resettlement till sidans topp

By Liam Patuzzi, Monica Andriescu and Antonio Pietropolli

Immigration to EU countries is largely an urban phenomenon, but small and rural communities have in recent years been more active in welcoming newcomers-including resettled refugees. This has sparked considerable interest in the idea of "rural welcoming," but gaps remain in understanding how to make the most of resettlement to such localities, to the benefit of both refugees and receiving communities.

While Europe's small and rural areas vary considerably in their economic and social characteristics, shaping the context in which resettlement occurs, this study identifies some important commonalities. It draws its findings from interviews with resettled refugees, local officials, public service providers, and representatives of civil society in receiving communities that were selected for their small size, rural nature, and because they are situated within countries with varying levels of resettlement experience (Belgium, Italy, the Netherlands, and Sweden).

This research sheds light on both opportunities and challenges for small receiving communities and the refugees who are resettled there. For refugees, these can include receiving more individualized support, though specialized services may not always be available, and the potential to form strong relationships with neighbors in what are often tight-knit communities, though these same community networks can sometimes be challenging to become part of. For receiving communities, resettlement may be able to support local businesses and social revitalization, but as the number of refugees they receive is often modest, they may need to fold resettlement into a broader approach to local development to have the desired impact.

(...)

Ladda ned rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Linköpings Universitet 21-02- 25:

Ny bok visar hur flyktinginvandring gynnar samhällsekonomin till sidans topp

När Sverige ska ta emot människor som tvingats fly från sina hemländer står ofta kostnaderna i centrum. I en ny bok belyser Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande och hur tankesättet kring flyktinginvandring vilar på felaktiga grunder.

- Det finns en uppfattning om att ett land kan ha antingen en hållbar välfärdsstat eller höga invandringsnivåer. Men den synen är fel, för det går att ha båda. Flyktinginvandringen kostar inte Sverige. Tvärtom bidrar den med åtskilliga reella och samhällsbärande resurser i form av hårt arbetande människor, säger Peo Hansen, professor i statsvetenskap vid Institutet för migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Han har länge forskat om EU:s övergripande politiska ekonomi samt om frågor kring migration, medborgarskap och identitet inom det europeiska integrationsprojektet.

I boken A Modern Migration Theory: An Alternative Economic Approach to Failed EU Policy belyser Peo Hansen de ekonomiska diskussioner som omger flyktingmottagande. Bland annat går han igenom den ekonomiska forskningens syn på flyktingar samt EU-ländernas resonemang kring flyktingkrisen 2015, när ett stort antal människor flydde till Europa. I diskussionen kring hur EU skulle hantera de flyende människorna utgick man ifrån att de var en kostnad. Likaså var den svenska regeringen och den ekonomiska expertisen eniga om att flyktingmottagandet 2015 skulle bli en stor kostnad. En kostnad som skulle skapa stora underskott, ta pengar från välfärden, tvinga staten att låna och kanske också tvinga fram skattehöjningar. Makthavare framställde detta ekonomiska resonemang, inte som en prognos, utan som ett ofrånkomligt faktum.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Reliefweb 21-03-01:

The destruction you can't see: PTSD symptoms amongst Syrian IDPs and refugees till sidans topp

99% of Syrian IDPs and 73% of Syrian refugees have PTSD symptoms

Syria Relief, one of the world's leading Syria-focused NGOs, can reveal today (Monday, March 1st 2021) research which shows 99% of Internally Displaced Persons (IDPs) in wartorn Idlib, Northwest Syria have symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). The research also shows 74% of Syrian refugees in Lebanon and 76% of Syrian refugees in Turkey also have PTSD symptoms. Syria Relief are labelling this "the Syrian PTSD crisis."

Charles Lawley, the author of the report and Syria Relief's Head of Communications and Advocacy, says:

"When asked to imagine the damage done by war, the pictures that come to mind are usually destroyed buildings, walls covered in bullet holes, people fleeing from burning towns and cities. Over the past 10 years, Syria has been synonymous with these examples of concrete, tangible damage. However, after the guns and bombs have fallen silent and the buildings are repaired there is still lasting damage from conflict that rarely gets adequately rehabilitated as it is not visible - the mental scars of war in the minds of the people who have endured the brutal fighting.

"This report finally quantifies and gives a face to the Syrian PTSD crisis that many of us working with the victims of the Syrian conflict have long suspected. However, the results are worse than what we feared.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

ECRE 21-02-22:

EU-level Report on the status of refugee-led community organisations till sidans topp

In the framework of the project ''Training Kit for Empowering Refugee-led Community Organisations'', ECRE has released a report based on data from existing studies, interviews with Refugee-led Community Organisations (RCOs) and relevant research from other stake-holders.

RCOs have been established across member states in response to a feeling of marginalisation and lack of political influence in refugee communities. The majority of RCOs are voluntary grassroots organisations working at the local level providing immediate assistance to new arrivals, helping them with the integration process and organising cultural activities. It is worth highlighting RCOs responses to the Covid-19 pandemic through a variety of vital initiatives such as running awareness campaigns among the refugee communities and new arrivals, distributing food packages among poor people and supporting the elderly people with buying their groceries.

However, at the EU level, despite the interest of RCOs in being involved in the policy and advocacy domain, their presence is ad hoc and mainly a question of attending events. While RCOs are considered an important player, acting as a bridge between refugee communities and host society and providing immediate support for their communities, they continue to be excluded from the decision making process defining the very policies that shape their lives and futures. Their unique personal expertise and experience is not fully recognised and they are often reduced to case stories delivering the personal anecdotes for 'European' panels to discuss.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

University of London December 2020

The breathing space or impact of temporary protection on integration till sidans topp

- from the perspective of refugees

Averhed, Yevgeniya, Refugee Law Initiative Working Paper

Abstract

In July 2016, the Swedish government adopted temporary legislative changes to the asylum regulation in force, significantly limiting the possibilities of being granted a permanent residence permit. The temporary law was presented by the government as an incentive for the immigrants to focus on employment, which in its turn leads to permanent residence. This study exploits the impact of temporary protection on labour market integration and social inclusion from the perspective of refugees and subsidiary protection holders. Applying the ground research methods, the data was collected via the focus group and in-depth face-to-face interviews with both temporary and permanent protection holders. The main conclusion is that temporary residence hinders labour market integration of refugees and subsidiary protection holders in a long-term perspective, potentially leading to higher levels of social exclusion.

Hämta studien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201207:

Rädda Barnen 20-12- 04:

I väntan på livet - om situationen för ungdomar som kommit ensamma till Sverige till sidans topp

Rapporten I väntan på livet lyfter röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015-2016. Deras berättelser tillsammans med erfarenheterna från professionella och ideella som mött ungdomarna i Rädda Barnens verksamheter visar hur den så kallade nya gymnasielagens krav ofta ter sig orimliga att nå upp till.

Rapporten fokuserar på fyra återkommande teman: hälsa, studier, arbete och boende där flera brister i samhället synliggörs.

Vi vill se ett fortsatt stöd för unga som kommit ensamma som barn även när de fyller 18 år, för att här och nu möjliggöra en mjukare övergång in i vuxenlivet och för att ge dem förutsättningar att klara sig själva i framtiden.

Rekommendationer för kommuner

+ Säkerställ att det finns tillräckligt med studieplatser som uppfyller kraven enligt NGL.

+ Möjliggör för ungdomarna att fullfölja påbörjade studier även efter 18-årsdagen - oavsett migrationsrättslig status.

+ Förtydliga i riktlinjer och kommunikation att kommunerna har ansvar för att tillhandahålla boende för de som varaktigt vistas i kommunen, inklusive unga med uppehållstillstånd på NGL.

+ Möjliggör för ensamkommande unga att stanna kvar i kommunen efter 18-årsdagen.

+ Samverka med civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till grundläggande humanitära behov.

+ Säkerställ att socialtjänsten har god kunskap om vad ungdomarnas rätt till hjälp och stöd innebär utifrån socialtjänstens uppdrag.

+ Socialtjänsten bör aktivt samverka med andra samhällsaktörer som kommer i kontakt med ungdomarna.

Rekommendationer för regioner

+ Öka kunskapen inom vården om rättigheter för barn och unga som lever utan papper.

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

Hämta sammanfattning samt tidigare rapporter i serien (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle 20-10-04:

Enkla jobb och kunskaper i svenska - nycklar till integration? till sidans topp

Forskningsrapport av Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger

Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid tidigare erfarenhet och fullgjord utbildning i svenska för invandrare (sfi) när flyktingar söker enkla jobb. Det visar nationalekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger i en ny SNS-rapport "Enkla jobb och kunskaper i svenska - nycklar till integration". De visar också att jobb med låga kvalifikationskrav är en väg in på den svenska arbetsmarknaden som är förknippad med varaktig sysselsättning för personer från Afrika och Mellanöstern.

Den stora gruppen av flyktingar från Afrika och Mellanöstern har haft särskilt svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Många av dem har låg utbildning och bristfälliga färdigheter i svenska.

Forskarna studerar hur det går för invandrare från dessa regioner som anställs i enkla jobb. Analysen bygger på ett omfattande datamaterial från SCB för åren 2000-2017. Personer som fått ett enkelt jobb jämförs dels med personer som var arbetslösa, dels med personer som var anställda på mer kvalificerade tjänster. Det visar sig att en anställning i ett enkelt jobb i högre grad är förknippad med varaktig sysselsättning och högre arbetsinkomster för utrikes födda med svag arbetsmarknadsanknytning. Men de enkla jobben leder inte till mer kvalificerade jobb och högre löner i någon hög utsträckning.

Forskarna har också genomfört ett experiment där de skickat jobbansökningar från fiktiva flyktinginvandrare från Syrien till utannonserade jobb som inte krävde några särskilda kvalifikationer. I ansökningarna signalerades olika nivåer av tidigare erfarenhet från enkla jobb och avklarad sfi. Forskarna finner inget stöd för att erfarenhet eller sfi ökar chansen att kallas till intervju.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200913:

Högskolan i Gävle 20-09-09:

Ökad polarisering mellan könen - De flesta partiers väljare positiva till mångfald till sidans topp

Kvinnorna har aldrig tidigare, sedan mätningarna började 2005, haft så goda erfarenheter av mångfald och de flesta partiers väljare är positiva. Det visar Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle.

+ Rekordgoda erfarenheter för kvinnorna - men männen uppger försämrade erfarenheter. Allt större andel av kvinnorna har ganska eller mycket goda erfarenheter från att jobba eller studera med människor med utländsk bakgrund. Årets rekordnotering på 78 procent innebär att kvinnorna aldrig tidigare haft så goda erfarenheter sedan mätningarna började 2005 hela 15 procentenheter bättre än bottennoteringen 2007.

+ Partiernas väljare - med undantag av SD - övervägande positiva. Bland Liberalernas, Centerns respektive Socialdemokraternas väljare finns en klar majoritet som är positiva till mångfald; 85, 72 respektive 66 procent. Bland KDs väljare utmärker sig hälften som positiva till mångfald, och endast 14 procent är uttalat negativa. Det finns en större andel positiva än negativa bland Moderaternas väljare, 38 procent, men den största delen av partiets väljare är varken uttalat positiva eller negativa, och uppgår till 47 procent. Sverigedemokraternas väljare utmärker sig i analysen då så många som 72 procent är negativa till mångfald. Var fjärde av partiets väljare är dessutom mycket negativ. Det finns inget annat parti som kommer i närheten och som har så stor andel väljare som är negativa till mångfald, respektive liten andel som är positiva, sex procent.

+ De med högre utbildningsnivå har blivit mer negativa - och de med lägre utbildning mer positiva. Utbildning och attityder till mångfald korrelerar starkt, ju högre utbildning desto större andel med positiva attityder till mångfald. Under 2020 har istället de mer negativa med lägre utbildningsnivå blivit något mer positiva, medan de mer positiva akademikerna blivit mer negativa, dvs mot en harmonisering av attityder, även om det är långt kvar.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen 20-09-09:

En majoritet av svenskarna är fortsatt positiva till en medmänsklig migrationspolitik till sidans topp

En majoritet av svenskarna är fortfarande för att barn och föräldrar som splittrats på flykt ska kunna återförenas i Sverige, att svårt sjuka barn och vuxna ska ha möjlighet att stanna och att barn som vistats länge i Sverige och lärt sig språket ska kunna stanna här. Det visar en ny opinionsundersökning från Novus gjord på uppdrag av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Opinionsundersökningen som följer upp en likadan undersökning från februari 2020 visar att stödet för en medmänsklig migrationspolitik ligger stabilt i samtliga tre ställda frågor. Det gäller oavsett kön, ålder, utbildningsnivå och för boende både i stad och landsbygd. Sedan den första undersökningen gjordes har de förhandlingar som pågått i den migrationspolitiska kommittén blivit offentliga vilket resulterat i en livlig och polariserad debatt om migrationsfrågorna i media. Samtidigt har Sverige och världen drabbats Covid-19 pandemin vilket påverkat de flesta människors vardag, välmående och även mångas ekonomiska trygghet.

Undersökningens resultat (siffror i parentes är från februari)

+ 74 procent (73) instämmer (helt eller delvis) i att barn som vistats flera år i Sverige och lärt sig svenska språket ska ha en möjlighet att stanna i Sverige. 14 procent (13) tar avstånd från det (helt eller delvis).

+ 58 procent (62) instämmer (helt eller delvis) i att personer med humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn eller vuxna, ska ha möjlighet att stanna i Sverige. 20 procent (19) tar avstånd från det (helt eller delvis).

62 procent (59) instämmer (helt eller delvis) i att barn och föräldrar på flykt som splittrats ska ha en möjlighet att återförenas i Sverige. 24 procent (23) tar avstånd från det (helt eller delvis).

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Delmi 20-04-28:

Effekten av krig: Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar till sidans topp

Hur påverkar traumatiska erfarenheter av krig flyktingars psykiska hälsa? Vilken inverkan har krigstrauma på den sociala tilliten och samarbetsviljan? Och vilken betydelse har det mottagande samhället i sammanhanget?

De senaste decennierna har Sverige tagit emot ett stort antal flyktingar från krigshärjade länder. Två viktiga aspekter av lyckad integration är att säkerställa att flyktingar som har upplevt krigstrauma är vid god psykisk hälsa och socialt fungerande. Denna Delmi-rapport baseras på en unik experimentstudie där syriska och irakiska flyktingar bosatta i Sverige och Turkiet har deltagit. I rapporten undersöks hur upplevelsen av trauma påverkar flyktingars psykiska hälsa och sociala tillit gentemot både individer som tillhör den egna etnoreligiösa gruppen och gentemot individer som tillhör en annan etnoreligiös grupp. En annan fråga som undersöks är värdlandets roll för utvecklandet av posttraumatisk stress och social tillit.

De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas i två punkter. För det första uppvisar flyktingar som bor i Sverige en större tendens att utveckla posttraumatisk stress till följd av sina traumatiska krigsupplevelser jämfört med flyktingar som är bosatta i Turkiet. För det andra visade resultaten inte något tydligt samband mellan upplevt krigstrauma och sekterism - det vill säga ingruppsbias gentemot andra etnoreligiösa grupper - i det svenska urvalet, medan krigstrauma i det turkiska urvalet ledde till en högre grad av ingruppsbias.

Baserat på slutsatserna lyfter författarna fram behovet av insatser för att motverka posttraumatisk stress till följd av krigstrauma hos flyktingar i Sverige. Eftersom kulturell, social och religiös närhet tycks mildra utvecklingen av posttraumatisk stress skulle flyktingars egna föreningar och religiösa samfund eventuellt kunna spela en nyckelroll i dessa ansträngningar, menar författarna.

Bakom studien och rapporten står författarna Jonathan Hall, fil. dr. i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet och Dennis Kahn, fil. dr. i socialpsykologi vid Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

Kvinna till Kvinna 20-03-09:

Ny rapport: Nyanlända tjejer missar sina rättigheter till sidans topp

Nyanlända unga kvinnor och tjejer i Sverige saknar grundläggande information om sina rättigheter på ett flertal områden. Det framkommer i Kvinna till Kvinnas rapport "Manifest - unga nyanlända kvinnors krav på makthavare" som lanseras i samband med internationella kvinnodagen 8:e mars.

I rapporten intervjuas en grupp som deltagit i Kvinna till Kvinnas kunskapsutbyte för nyanlända tjejer. Resultatet visar att dessa har bristande kunskaper om sina rättigheter i skolan, i vården, när man utsätts för diskriminering och kanske framför allt om vad som gäller på arbetsmarknaden. "Jag hade ingen aning innan. Vad är rättigheter och skyldigheter? Det var helt nytt." säger en av de intervjuade.

- Vår rapport visar att ett rättighetsarbete riktat mot nyanlända tjejer måste vara tydligt, konkret och börja från grunden, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

Flera intervjuade har inte fått någon information om hur vården fungerar och hur de kan tillgodose sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det sker inget automatiskt kunskapsutbyte mellan skolan och till exempel Ungdomsmottagningen.

Den svenska skolan är heller inte likvärdig när det gäller kunskaps- och informationsstöd till nyanlända tjejer. Det är ett lotteri ifall man får hjälp av en studievägledare eller vägledning i att söka till exempelvis Komvux. Skolan bedriver heller inget uthålligt jämställdhetsarbete varken för nyanlända tjejer eller killar.

- Sedan är kunskapen om hur svensk arbetsmarknad fungerar oroväckande låg hos nyanlända tjejer. De riskerar därför att utnyttjas på olika sätt, säger Petra Tötterman Andorff.

I rapporten och även i en debattartikel i Aftonbladet 8:e mars, så ställer Kvinna till Kvinna bland annat kravet att arbetsmarknadens parter måste ta ansvar för att informera nyanlända om såväl arbetsrätt, som innehåll i kollektivavtal.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200125:

Karolinska Institutet januari 2020:

Podd från Medicinvetarna: Migrationsforskning - hur påverkar flykt hälsan? till sidans topp

Människor på flykt utsätts för påfrestningar som aldrig skulle kunna upprepas i ett vetenskapligt experiment. Det är en av anledningarna till att det är intressant att forska om flyktingars hälsa.

Om alla världens migranter skulle utgöra en nation skulle det bli en av planetens folkrikaste. Många av dessa individer utsätts för trauman av olika slag, och dessa trauman ger utslag i deras hälsa. Det är bara en av anledningarna till att det är intressant att forska om flyktingar och migranters hälsostatus, inte minst i jämförelse med personer som aldrig tvingats byta land.

Anna-Clara Hollander forskar vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet, och hon har belyst hälsoaspekter i olika befolkningsgrupper, från olika perspektiv. Hon har bland annat visat att flyktingar och migranter är mindre självmordsbenägna än infödda svenskar, i alla fall de tjugo första åren i Sverige. Men hon var också med och gjorde studien som visade att ensamkommande flyktingbarn är kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. I avsnitt 31 av Medicinvetarna berättar hon hur studier på migranter och flyktingar kan lära oss hur psykiska sjukdomar hos människor påverkas av trauman och andra faktorer.

Hör också diabetesforskaren Sofia Carlsson vid institutet för miljömedicin, svara på lyssnarfrågan om vilka yrken som är mest överrepresenterade i diabetes-statistiken.

Pressmeddelandet med länkar till podden (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191214:

Fores 19-12-05:

Lyckad integration möjlig oavsett kommunstorlek till sidans topp

Det finns en ensidig bild av att mindre kommuner har sämre förutsättningar för att lyckas med integration. Fores studie "Integration i hela Sverige - Från asyl till arbete" som lanseras 9 december 2019 visar att så inte är fallet.

Studien, skriven av Karl Wennberg, Emilie Videnord och Åsa Bråmå och publicerad av Fores, visar att befolkningsmängd och befolkningstäthet inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Istället är det faktorer som gymnasieutbildning, närhet till släktingar, tillgång till arbetsmarknad och andel inrikes- och utrikesfödda i en kommun som påverkar kommunens förutsättningar att lyckas.

- Vi ser att gymnasieutbildning har stor påverkan på sannolikheten för nyanlända att få jobb. Personer som har gått ut gymnasiet har i genomsnitt 40% större chans att få jobb än de som endast gått ut grundskolan. Skillnaden är inte alls lika stor när vi tittar på personer som har gymnasieutbildning respektive universitetsutbildning. Fortsatta satsningar på att få så många som möjligt att gå ut gymnasiet borde därför prioriteras högt, säger Karl Wennberg, rapportförfattare och professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet.

Undersökningen visar även att arbete inom offentlig sektor, hotell- och restaurangbranschen är ett vanligt första jobb och en viktig språngbräda för nyanlända in på arbetsmarknaden. Riktade insatser för att stärka den lokala arbetsmarknaden och bemanningsbolag stärker förutsättningarna för kommunen att lyckas med arbetsmarknadsintegrationen.

Kommunernas utmaningar skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner men behovet av att korta tiden till arbete för flyktingar är stor i hela landet.

(...)

Hela pressmeddelandet med information om seminariet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Allmänna Arvsfonden 19-12-05:

Etablering och delaktighet i en tid av ovisshet till sidans topp

Den här veckan släpper Arvsfonden utvärderingsrapporten Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet.

- Jag hoppas att många kommer läsa rapporten och framförallt diskutera den nya situationen i Sverige, säger Anna Lundberg en av forskarna som skrivit rapporten. För att ta till vara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlat på sig låter Arvsfonden forskare utvärdera ett antal projekt varje år.

Under perioden 2016-2019 har Arvsfonden haft en särskild satsning på att öka antalet projekt som stärker nyanlända barns och ungas delaktighet och etablering i samhället.

Under samma period som arvsfondens satsning pågått har Sverige genomgått stora förändringar på det migrationspolitiska området. Studien belyser hur projekten hanterat förändrade förutsättningar på det migrationspolitiska området och hur de arbetar för delaktighet och etablering för målgruppen.

Rapporten är skriven av Anna Lundberg, Sofi Jansson-Keshavarz och Hedvig Obenius van Stellingwerff vid Linköpings universitet. De tycker att det vore bra om politiker och myndighetspersoner tog del av rapporten.

- En gemensam bild vi har är att de resultat som rapporten visar är viktiga för att politiker och myndighetspersoner ska kunna få en inblick i vad civilsamhället gör till följd av att ansvaret för grundläggande välfärd har förts över från myndigheterna till civilsamhällets organisationer, säger Hedvig Obenius van Stellingwerff

Vad kan ni säga är den mest intressanta iakttagelsen ni gjort?

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

FRA 19-11-19:

Young migrants: Is Europe creating a lost generation? till sidans topp

Delays and serious challenges integrating young refugees who have fled war and persecution risk creating a lost generation, finds a new Fundamental Rights Agency (FRA) report. While it identifies some good practices, it urges Member States to learn from each other to give these young people an adequate chance in life.

"The EU and its Member States work hard to address migration across Europe, facing serious challenges to integrate the arrivals, particularly young people. But these challenges are not insurmountable," says FRA Director Michael O'Flaherty. "Diverse examples highlight how smart and thoughtful policy decisions can go a long way towards overcoming obstacles. Policymakers at both national and EU level need to embrace such strategies to allow this generation become full members of our society."

Based on interviews with over 160 refugees and 400 frontline workers, FRA's 'Integration of young refugees in the EU' report identifies serious obstacles in existing migrant integration approaches for young people aged between 16 and 24. It also highlights good, local policy initiatives from each country. Examples include:

financial support for individual housing of asylum applicants who are part of the reception system, in Vienna, Austria;

fast-track integration support to enter the labour market in Sweden;

a Youth Guarantee financial assistance scheme available for young refugees in France;

a mobile app in seven languages on life in Germany.

FRA calls on Member States to:

speed up asylum procedures: Up to two years to complete the asylum procedure and get a residence permit underlines the need for sufficient financial and human resources to process claims on time. It would allow applicants with a high chance of approval start their integration as early as possible;

(...)

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

Rädda Barnen 19-10-25:

Rädda Barnen: Vill hitta bättre lösningar för nyanlända barn och deras familjer till sidans topp

För nyanlända barn och deras föräldrar har den första tiden i Sverige stor betydelse. Starten i det nya hemlandet påverkar deras liv på lång sikt, och det är därför viktigt att det blir rätt från början. I Rädda Barnens nya rapport Att hitta hem skildras barnfamiljers erfarenheter av det svenska systemet för mottagandet, samt förslag på förbättringar.

Rädda Barnen har i samarbete med Emerga Institute tagit fram en studie för att lyfta barnfamiljers röster och erfarenheter av det svenska systemet för mottagande. Syftet äratt hitta nya vägar och bättre sätt, för att jobba för barns bästa. Rapporten riktar sig till alla som arbetar med mottagande, både på kommunal och på statlig nivå.

Resultaten från studien sammanfattas i rapporten Att hitta hem. Här skildras vilka utmaningar nyanlända barn och deras familjer står inför, och vad som kunde ha varit annorlunda, och gjort att det blivit delaktiga i samhället snabbare.

Den osäkra boendesituationen med många påtvingade flyttar, är något som många av barnen och familjerna tar upp som något mycket utmanande. Både för att kunna utvecklas i skolan och för deras sociala integration. Situationen har, inte helt oväntat, haft en mycket negativ inverkan på barnens psykiska välmående. För föräldrarna har det dessutom varit svårt att få en tydlig bild av vad som förväntas av dem som föräldrar och invånare.

- Vi har de senaste åren sett att det varit stort fokus på arbetsmarknad och att få nyanlända vuxna i jobb. Det betyder att det blivit ett minskat fokus på barns och deras familjers integration. Vi har en stor grupp nyanlända barn sedan 2015, men på Rädda Barnen upplever vi att integrationsinsatser för gruppen kommit i skymundan, och att alldeles för lite sådana insatser görs, säger Ola Mattsson, chef för Rädda Barnens svenska verksamhet.

Viktiga slutsatser från studien:

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191025:

Europarådet 19-10-17:

Integrating migrants: survey finds language courses more beneficial than tests till sidans topp

Policies on language and knowledge of society for migrants in Council of Europe member states and the learning opportunities are the focus of the new survey that has been presented at the conference in the Council of Europe on 16 October. The survey was conducted by the Council of Europe in co-operation with the Association of Language Testers in Europe (ALTE) in 2018 and covers 40 countries out of 47 member-states of the organisation.

Over the past two decades countries have been increasingly introducing language and knowledge of society requirements for citizenship, residency and/or entrance to the country. Now, most of the member states have them in place: only 17% have no such requirements in their migration policies for example, and in 78% of the countries surveyed they are part of the citizenship application process. Eleven out of the states introduce language tests even at the pre-entry stage, often in the context of family reunification.

At the same time, there are substantial and striking differences in the specific level of language proficiency required between member states, the authors of the report note. Vulnerable groups (minors, refugees, low-literate learners) are rarely exempt from tests.

Läs mer och hämta rapporten (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

Mälardalens Högskola 19-10-09:

Forskning om ensamkommandes motståndskraft utmanar fördomar till sidans topp

Positivt bemötande och inkludering är avgörande faktorer för integrationen av ensamkommande barn och unga, papperslöshet slår hårt och språkintegration kan bidra till segregering. För första gången ges en samlad forskningsbild utifrån ensamkommande ungas egna röster.

I en ny antologi har MDH-forskare Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete tillsammans med Niclas Månson professor i pedagogik vid Södertörn högskola samlat den senaste forskningen kring ensamkommande barn och unga. Boken ger för första gången en riksomfattande bild av ensamkommandes inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa, både genom kvantitativ och kvalitativ forskning. Fokus ligger framförallt på framgångsfaktorer, men tar även upp hinder, när det gäller ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras inkludering och integration i samhället.

- Samverkan kring ensamkommande unga kan vara framgångsrik när man samverkar med dem istället för att samverka för dem, säger Mehrdad Darvishpour, en av forskarna bakom antologin Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter.

Till skillnad från tidigare forskning som i hög utsträckning utgått från ett myndighetsperspektiv ges här en stark röst åt de ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling. Istället för att börja med att prata om behov och problem är ingången deras egna upplever av samhällets bemötande och möjligheten till en inkluderingsprocess.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Folkhälsomyndigheten 19-06-13:

Hälsa hos personer som är utrikes födda - skillnader i hälsa utifrån födelseland till sidans topp

Målet för folkhälsopolitiken är att minska och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Ur ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den blir generellt sett allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige.

Gruppen utlandsfödda är heterogen och det finns skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten visar att vistelsetiden i Sverige har viss betydelse för hälsan. Rapportens huvudsakliga resultat är att:

+ Så kallade välfärdssjukdomar som diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland utrikes födda som bott i Sverige i fem år eller mer jämfört med personer som bott kortare tid än fem år.

+ Ensamkommande barn och ungdomar har i högre utsträckning fått psykiatrisk vård jämfört med andra unga som kommit till Sverige och jämfört med inrikes födda.

+ Personer som är födda i Norden (utom Sverige) har högre dödlighet i vanliga cancerformer och sjukdomar i cirkulationsorganen än personer från andra länder, medan dödligheten är lägre bland dem som är födda i Europa (utom Norden).

+ Det är sedan tidigare känt att personers livsvillkor påverkar hälsan. Arbetslöshet, låg utbildningsnivå och sämre ekonomiska förutsättningar påverkar hälsan negativt. Utlandsfödda har generellt sämre livsvillkor än inrikes födda när det gäller utbildningsnivå, arbetslöshet och sämre ekonomi vilket kan påverka hälsan negativt.

+ Levnadsvanorna varierar mycket. Personer som är födda i Sverige och övriga Norden har i större utsträckning en riskkonsumtion av alkohol än personer från andra delar av världen. Män har också i högre utsträckning riskkonsumtion av alkohol än kvinnor, oavsett födelseregion.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Läs eller ladda ned rapporten (Extern länk)

TT 19-06-13: Friska asylsökande blir sjuka - när de kommer till Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190610:

Nordiska Rådet 19-05-29:

Integrating immigrants into the Nordic labour markets till sidans topp

Migration to the Nordic region increased strongly during the refugee crisis in 2015. On a per-capita basis, Denmark, Finland, Norway and Sweden have taken in more asylum seekers than most other European countries. In the coming years, these refugees and subsequent newcomers have to be integrated into the Nordic labour markets, if asylum is granted. This will be an extremely challenging process.

All Nordic countries are characterised by significant employment gaps between natives and foreign born, with particularly large gaps existing in Denmark, Finland and Sweden. Refugees in particular are more dependent on welfare support and less likely to be employed than natives. In recent years, an increasing number of studies have analysed measures to promote employment among migrants. Nonetheless, a systematic review of how different policies influence employment rates of refugees and other migrant groups in the Nordic countries has not been available previously.

A new report produced by Nordregio for the Nordic Council of Ministers now gives an overview of existing measures to integrate immigrants into the Nordic labour market including policy recommendations and outlines of best practice.

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets:

+ Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: An Overall Perspective, by Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen

+ Active labour-market policies and newly arrived immigrants, by Pernilla Andersson Joona

+ Immigration and social insurance design, by Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum and Knut Røed

+ Education policies for adolescent immigrants, by Anders Böhlmark

+ Wage policies and the integration of immigrants, by Simon Ek and Per Skedinger

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.