fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Visumtvång - hinder mot lagliga inresor

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211104:

TT / AB 21-10-17:

Har bott på svenska ambassaden i över ett år till sidans topp

Två belarusiska män har bott på Sveriges ambassad i Minsk sedan i september i fjol.

De klättrade in på området för att söka skydd från regimens förföljelse och ser ut att sitta fast i ett diplomatiskt dödläge.

Vitalij och Vladislav Kuznetjik, far och son, tog sig till ambassaden den 11 september förra året, efter att ha deltagit i demonstrationer mot det riggade presidentvalet och därpå anklagats för brott. När de inte kunde ansöka om asyl tog de sig in på området på annat vis.

Och där är de kvar 13 månader senare, bekräftar det svenska utrikesdepartementet för TT.

"Vi arbetar fortsatt med situationen, både på ambassaden i Minsk och vid UD i Stockholm. Vi agerar på det sätt läget kräver, bland annat med hänsyn till ambassadens säkerhet. Vi kommenterar inte vilka åtgärder vi vidtar i detalj", meddelar UD via mejl.

Bara i Sverige

Männen för fram att de löper stor risk att föras bort och utsättas för tortyr om de lämnar ambassaden. Från svenskt håll konstateras att de bara kan söka asyl på svensk mark.

Utrikesminister Ann Linde (S) sade i november förra året att det arbetades för att far och son Kuznetjik skulle kunna lämna "på ett säkert sätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Radio Sweden 21-08-03:

Tolkar som har jobbat för Sverige i Afghanistan är oroliga för sin säkerhet till sidans topp

Det finns många människor i Afghanistan som har jobbat för Sverige. Ungefär 20 afghaner har fått uppehållstillstånd i Sverige efter att de har jobbat för den svenska militären. De har bland annat jobbat som tolkar. Men flera personer fick inte uppehållstillstånd och är nu oroliga för sin säkerhet.

USA:s och andra länders militär lämnade Afghanistan för ungefär en månad sedan. Sedan dess har talibanerna tagit kontroll över stora delar av Afghanistan. Nu är många personer som har jobbat för andra länder rädda att talibanerna kommer att döda dem.

I veckan har USA hämtat flera hundra personer i Afghanistan. Det är personer som har jobbat åt deras militär, till exempel tolkar. Men det finns alltså flera personer som har jobbat för Sverige som är kvar i Afghanistan.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Sveriges Radio Ekot 21-05-18:

Asylsökande belarusier kvar på Sveriges ambassad i Minsk till sidans topp

De två belarusier som i september förra året utan tillstånd tog sig in på Sveriges ambassad i Minsk är fortfarande kvar där.

De vägrar att lämna ambassaden av rädsla för att gripas och utsättas för tortyr samtidigt som Sveriges regering menar att männen inte har någon rätt att vara där.

"Det är ovissheten som är värst, att inte veta hur länge vi kommer vara här", säger en av dem.

- Psykiskt är det till och från svårt. Men vi försöker tänka positivt. Jämfört med alla de som sitter i fängelse har vi det relativt bra, säger Vladislav Kuznetjik på telefon från Minsk.

Intill sitter hans pappa Vitalij, i det rum på Sveriges ambassad som varit deras hem sedan i september förra året. De har fått ett kylskåp, en mikro och några gånger i veckan kommer ambassadens chaufför med matvaror.

- Det är ovissheten som är värst, att inte veta hur länge vi kommer vara här, säger Vladislav.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-05-18: Belarusier kvar på svenska ambassaden i Minsk (Extern länk)

Sveriges Radio P1-morgon 21-05-18: Professor i folkrätt om ambassaden i Minsk: Svårlöst (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

SvT NYheter 21-03-08:

Vill söka politisk asyl: "Svenska regeringen gör ingenting" till sidans topp

De två belarusier som i höstas tog sig in på Sveriges ambassad i Minsk är fortfarande kvar där. SVT har haft regelbunden kontakt med männen under de snart sex månader de levt i det lilla rummet i ambassadens källare. De berättar nu att en av dem är i akut behov av sjukvård.

- Men den svenska regeringen gör ingenting för att lösa det här, säger de.

Vital och Vladislau Kuznetjuk, far och son, klättrade över staketet till ambassadområdet på flykt från polisen som misshandlat dem. De ville söka politisk asyl. Männen blev snabbt informerade om att det inte går att söka asyl på Sveriges ambassader, men man kastade inte heller ut dem.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Sveriges Radio Ekot 21-02-07:

Två män kvar på svenska ambassaden i Minsk efter fem månader till sidans topp

De två belarusiska män som i september i fjol tog sin in på den svenska ambassaden i Belarus huvudstad Minsk för att söka asyl, är efter fem månader kvar där, bekräftar det svenska utrikesdepartementet för TT.

Det är en man och hans vuxne son, som tog sig in på ambassadområdet efter att de inte släppts in för att söka asyl på politiska grunder.

Männen menar att det skulle vara livsfarligt för dem att lämna ambassaden på grund av deras regimkritiska åsikter.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Sveriges Radio Ekot 20-11-18:

Belarusier kvar på svenska ambassaden till sidans topp

De två män som i september tog sig in på Sveriges ambassad i Belarus huvudstad Minsk är fortfarande kvar där. Enligt männen riskerar de att gripas, misshandlas och ställas inför rätta om de lämnar ambassaden.

För första gången uttalar sig nu utrikesminister Ann Linde om fallet.

- Vi har en dialog med dem. De befinner sig ju olovligen på svenska ambassaden. Det är inte, vilket man felaktigt tror - svenskt territorium - utan man har ju gått in där olovandes och är nu där. Och vi har nu en dialog med dem för att försöka lösa situationen, säger utrikesminister Ann Linde.

Den 11 september ringde far och son, Vitalij och Vladislav Kuznetjik, på dörren till svenska ambassaden i Minsk och meddelade att de ville söka asyl. När de inte blev insläppta, eftersom det inte går att söka asyl på ambassader, tog de sig över staketet och in på ambassadområdet.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.