fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Visumtvång - hinder mot lagliga inresor

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200523:

ECRE 20-05-08:

M.N. and Others v. Belgium: Grand Chamber finds case inadmissible till sidans topp

On 5 May 2020, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights published its decision declaring the case of M.N and Others v Belgium (Application No. 3599/18) to be inadmissible.

The applicants, a family of four, are Syrian nationals from Aleppo. In 2016, they requested visas on humanitarian grounds from the Belgian Consulate in Beirut, Lebanon. The Belgian Aliens Office rejected their requests and the applicants requested the suspension of execution of the decision by the Council for Alien Law Litigation (CALL). The Aliens Office again rejected the applicants' requests and the CALL suspended them once more and subsequent applications for judicial review were dismissed. The applicants lodged an application before the European Court of Human Rights alleging a violation of Article 3 and Article 13, on account of Belgium's refusal to issue visas on humanitarian grounds, as well as a violation of Article 6 on the state's failure to execute the judgments.

The Grand Chamber reiterated that Article 1 ECHR is limited to persons within the jurisdiction of State Parties to the Convention. It therefore assessed, inter alia, whether exceptional circumstances existed which could lead to a conclusion that Belgium had exercised extraterritorial jurisdiction in respect of the applicants.

(...)

Hela referatet (Extern länk)

Europadomstolens pressmeddelande (Extern länk)

Domen i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.