fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Gränser: passage och hinder

Kvot/vidarebosättning och evakuering

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220324:

UNHCR 22-03-22:

IOM, UNHCR welcome the first flights of refugees out of Moldova to EU Member States till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) welcome the pledges by European Union (EU) Member States and other European States to transfer refugees from Moldova to their territory under the auspices of the EU Solidarity Platform.

The organisations commend this expression of solidarity, easing pressure on Moldova as national capacities increasingly become strained while offering protection, adequate reception conditions and a solution for the most vulnerable refugees fleeing Ukraine.

UNHCR is identifying vulnerable persons in Moldova and working with IOM, the European Commission and other EU Member States to facilitate more transfers from Moldova to the EU. UNHCR is also informing refugees on what to expect in the receiving countries, including reception capacity and overall conditions so they can make informed decisions about the trip.

IOM ensures a safe and orderly movement for all those who depart by providing pre-departure orientation, pre-embarkation briefing, distribution of personal protective equipment (PPEs), baggage handling, land transfer, as well as airport assistance.

Austria volunteered to start with a pilot project within the framework of the Solidarity Platform and pledged to admit 2,000 refugees with specific protection needs. Over the past days, the first two flights already landed in Vienna, carrying mainly women and children, and more will follow in the coming days.

The Solidarity Platform, established by the European Commission, aims to support EU Member States and associated States on responsibility-sharing for the reception of arrivals from Ukraine in the context of the Temporary Protection Directive.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

Riksdagen 22-01-26:

Svar på skriftlig fråga: Personer med skyddsbehov som är kvar i Afghanistan till sidans topp

Fråga 2021/22:809 av Pål Jonson (M)

Den 15 augusti 2021 föll Kabul, och talibanerna tog över Afghanistan. En rad lokalanställda och tolkar som hade arbetat för den svenska insatsen i Afghanistan blev då kvar i landet och löpte stor risk att drabbas av repressalier från talibanerna.

Moderaterna var tidigt tydliga med att Sverige skulle behöva ta sitt ansvar gällande skyddsbehovet för afghanska tolkar och lokalanställda som ingått i den svenska insatsen i Afghanistan.

Tyvärr valde regeringen att obstruera försöken att hitta en lösning och kunna flyga ut dem med skyddsbehov. Först samma dag som Kabul föll tog regeringen beslut att använda kvotflyktingsystemet för att ge de lokalanställda skydd i Sverige, något som borde ha gjorts mycket tidigare. Resultatet blev att många av dem som hade hjälpt den svenska styrkan blev kvar i Afghanistan.

Regeringen har sedan dess i omgångar kunnat ta hem vissa av dem som ansetts ha skyddsbehov. Den 17 december 2021 gjorde utrikesminister Ann Linde ett uttalande där hon sa att i stort sett alla de som hade arbetat åt Försvarsmakten i Afghanistan hade kunnat tas till Sverige och att evakueringsinsatsen skulle avslutas.

Uppgifter gör dock gällande att det fortfarande finns kvar ett flertal individer kvar i Afghanistan som uppfyller kriterierna för skyddsbehov. Det nätverk i Sverige som har verkat för att ta hit de afghaner som har arbetat för den svenska styrkan i Afghanistan hävdar i ett mejl till UD att det finns 43 individer som har arbetat för den svenska försvarsmakten, har skyddsskäl och är kontaktbara med kort varsel samt har kontaktat ambassaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde följande:

Vad är ministerns bedömning när det gäller antalet personer med skyddsbehov som är kvar i Afghanistan, och avser ministern att verka för att de ska evakueras till Sverige?

Svar av utrikesminister Ann Linde (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

ECRE 21-12-20:

Evacuations, pathways to protection and access to asylum in Europe for Afghans till sidans topp

ECRE has published a document on past and current evacuation schemes available for Afghans; other pathways to protection; and the treatment of Afghan international protection applicants. The document compiles information collected from ECRE member organisations, the ELENA network, and open source material. It particularly benefited from an overview prepared by Jesuit Refugee Service (JRS) Europe.

It is a non-exhaustive overview based on the information available at the moment of compiling the data. The information was collected from August until mid-December 2021. All efforts have been made to ensure that the information is up to date, but please note that some of the measures referred to may have changed in the meantime. The purpose of the document is to assist others to monitor, analyse and influence the issues covered in the document. The information or views it contains do not necessarily represent ECRE's position and the document does not assess the actions of the states. Rather, it collates factual and descriptive information, insofar as that is available.

The responses of European governments to the situation which unfolded in Afghanistan in late summer 2021 have varied. The number of people evacuated by European countries ranges from thousands to much smaller numbers.

In terms of immigration or protection status offered to evacuees, countries including Belgium, Denmark, Slovenia, and the UK opted to offer residence permits (whether temporary and renewable, or permanent) rather than protection status, while others including the Czech Republic, Greece, Sweden, and Switzerland granted protection status automatically to newly arrived Afghans. Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Poland, and Spain required evacuees to make an asylum claim through the usual channels. The authorities in France and Spain declared their intention to prioritise Afghan evacuees' claims over those of other applicants, whereas the authorities in Belgium clarified that files of Afghan evacuees would not be given priority over others.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-12-21:

Drygt 1 500 kvotflyktingar evakuerade från Afghanistan till Sverige till sidans topp

Ytterligare cirka 250 personer evakuerades i fredags från Afghanistan för att tas emot som kvotflyktingar i Sverige. Därmed har totalt drygt 1 500 personer kunnat lämna landet för vidarebosättning här. Den särskilda evakueringsinsats som Migrationsverket genomfört tillsammans med Utrikesdepartementet och Försvarsmakten är nu avslutad.

- Insatsen är unik på så sätt att den har genomförts i en process från början till slut. Vi har hållit ihop alla delar i kedjan - från evakueringen i Afghanistan, till sista länken när kommunerna möter upp med en kommunplacering. Det har varit komplicerade operationer med ständigt nya besked. Jag vill rikta ett stort tack till landets kommuner som, med kort varsel, har ställt upp och mött våra behov på ett enastående sätt, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Efter Talibanrörelsens maktövertagande genomförde Migrationsverket i augusti en akut vidarebosättningsinsats för bland annat lokalanställda vid den svenska ambassaden i Kabul och deras familjer. Totalt överfördes 660 personer till Sverige i insatsen, som avslutades den 27 augusti.

Fortsatt arbete under hösten

Under hösten har Migrationsverket, tillsammans med Utrikesdepartementet och ambassaden i Kabul, fortsatt arbetet med att evakuera skyddsbehövande personer som inte kom med de första flygen. Ytterligare resor ut från Afghanistan genomfördes i oktober och november. Med fredagens flyg innebär det att totalt cirka 1 500 personer nu har kunnat lämna landet för vidarebosättning i Sverige.

- Det har varit ett mycket komplicerat arbete, bland annat på grund av det svårbedömda läget i Afghanistan och att många skyddsbehövande har gått under jorden med begränsade möjligheter till kontakt med omvärlden. Svenska myndigheter har heller inte haft någon personal på plats i landet, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

(...)

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 21-12-17: Sverige avslutar evakueringen från Afghanistan (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Justitiedepartementet 21-08-15:

Regeringsbeslut med anledning av läget i Afghanistan till sidans topp

Regeringen har idag, på begäran av Migrationsverket, vid ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat att bland annat tillfälligt ta bort kravet på att man måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Med anledning av det snabbt försämrade säkerhetsläget i Afghanistan har Migrationsverket, Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Afghanistan under en tid arbetat intensivt med frågan om att snarast kunna föra ut både svensk personal och lokal anställd afghansk personal och deras familjer ut ur Afghanistan. Det regelverk Sverige har för vidarebosättning av flyktingar kan användas, det så kallade kvotflyktingssystemet.

Genom de ändringar som regeringen idag har fattat beslut om bereds möjlighet att detta regelverk nu kan användas för att ge skydd åt nuvarande och tidigare lokalanställda samt deras familjer.

Bland annat så tas kravet på att personer måste befinna sig i tredjeland för att kunna vidarebosättas tillfälligt bort. Det innebär att Migrationsverket nu kan besluta om vidarebosättning så fort personer har lämnat Afghanistan.

Genom ett regeringskanslibeslut så har också 500-gränsen för akutplatser inom ramen för kvotflyktingsystemet tillfälligt tagits bort, för att ge utrymme åt Migrationsverket att besluta om de platser som behövs. Enligt gällande regler så kan svenska utlandsmyndigheter föreslå vilka enskilda individer som kan komma ifråga för vidarebosättning.

Läs mer (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-10: Justitieministern: Tittar på om Sverige ska ta hem afghanska tolkar (Extern länk)

Sveriges Radio 21-08-11: Migrationsverket och Försvarsmakten i samtal om att hjälpa afghaner (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-08-11: Frågetecken kvarstår kring afghanska tolkar (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-08-11: Migrationsverkets chef om afghanska tolkarna: Enda jag jobbar med nu (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-15: Tolken Amir fruktar för sitt liv - bränner dokument (Extern länk)

SvT 21-08-15: Sveriges ambassad i Kabul evakueras med omedelbar verkan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-16: Oklart om Sveriges hjälp till afghanska tolkar (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-18: Han gömmer sig för talibanerna: "Kapabla till vad som helst" (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-19: Hultqvist: Evakuering från Afghanistan ska ske så snart som möjligt (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: Migrationsverket startar process för lokalanställda afghaner (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-19: Tolkar och lokalanställda kan landa i Sverige redan till helgen (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-19: Sverige ska ta emot afghanska aktivister för mänskliga rättigheter (Extern länk)

TT / AB 21-08-20: Tolken: Inte hört ett ljud från Sverige (Extern länk)

Aftonbladet 21-08-20: Linde: Försvarsmaktens andra transportflygplan på väg till Kabul (Extern länk)

SvT Nyheter 21-08-23: Sverige har evakuerat över 170 personer från Afghanistan (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-23: "Vi gör allt i vår makt för att evakuera alla på vår lista" (Extern länk)

TT / Squid 21-08-23: Linde: Ingen garanti att alla evakueras (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-08-25: Linde: Samtliga lokalanställda är evakuerade (Extern länk)

TT / AB 21-08-26: Utvisades för brott - kom tillbaka till Sverige med evakueringsflyg (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Migrationsverket 21-08-26:

Migrationsverket arbetar intensivt med att ta emot evakuerade afghaner till sidans topp

Migrationsverkets personal arbetar nu intensivt med att ta emot dem som anländer till Sverige från Afghanistan inom ramen för den svenska flyktingkvoten. Under resten av veckan är förhoppningen att ytterligare ett antal personer ska landa i Sverige.

- Migrationsverket arbetar med att överföra kvotflyktingar till Sverige varje dag, året om. Men den här situationen går bortom det normala, och vi arbetar nu dygnet runt med den akuta evakueringen av hundratals flyktingar per dygn från Kabul, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att talibanrörelsen tagit kontroll över landet. Sedan helgen har ett stort antal lokalanställda på ambassaden och deras familjer, svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd som befunnit sig i Afghanistan flugits till Sverige. Migrationsverkets roll är att evakuera dem som ska överföras som kvotflyktingar, däribland de lokalanställda med familj.

Kan evakueras direkt från Afghanistan

När det gäller arbetet med att föreslå individer för vidarebosättning i Sverige, det vill säga kvotflyktingar, har Migrationsverket ingen initiativrätt. I stället är det en svensk ambassad eller UNHCR som presenterar ärenden för Migrationsverket. Så fungerar det även i detta fall. En annan förutsättning i normalfallet är att de som ska vidarebosättas ska befinna sig i tredje land.

- Vi insåg dock snabbt att vi behövde få till en regeländring för att möjliggöra och påskynda processen. Migrationsverket lämnade därför in en begäran till regeringen om att tillfälligt ändra reglerna för kvotuttagning, så att man inte behöver befinna sig i tredje land utan kan evakueras direkt från Afghanistan, säger Mikael Ribbenvik.

Dessutom togs gränsen på 500 akutplatser bort för att kunna evakuera fler.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Migrationsverket 21-08-31: Drygt 650 kvotflyktingar från Afghanistan har tagits emot i Sverige (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

IRR 21-05- 27:

Evacuation from Libya: some questions answered by UNHCR till sidans topp

Refugees living in Libya are at risk of many human rights violations, including detention, abduction, physical abuse and forced labour. It is also very difficult for them to meet basic needs such as food, shelter and healthcare. As a result, many have tried to escape from the country by boat, a journey which often ends in death by drowning or being intercepted and returned to Libya by the EU-supported Coast Guard, after which they are usually incarcerated in abusive detention centres, some of them run by militia groups.

In order to spare refugees from this ordeal, UNHCR has established two evacuation programmes, one to Niger and the other to Rwanda, where reception centres known as Emergency Transit Mechanisms (ETMs) have been established. On behalf of IRRI, Jeff Crisp of the Refugee Studies Centre, University of Oxford, put some questions to UNHCR about the way in which these programmes function. The answers are reproduced below.

Is it accurate to say that evacuees from Libya are regarded as asylum seekers and that their eligibility for refugee status is examined after arrival in Rwanda and Niger?

Yes, this is correct for the large majority of evacuees. On a few occasions UNHCR in Libya has registered individuals who were previously recognized as refugees by UNHCR or governments in countries of first asylum.

What process is used to assess their claim, and what proportion have been recognized as refugees so far?

Stringent pre-screening is conducted prior to evacuation from Libya in order to ensure that evacuees meet the refugee criteria. All evacuees go through thorough screening and verification upon arrival in one of the ETMs before being referred for UNHCR Mandate refugee status determination at first instance level.

(...)

Läs mer (Extern länk)

InfoMigrants 21-06-04: One teen migrant's story: Torture and tuberculosis in Libya, then saved by humanitarian corridor (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Migrationsverket 21-02-18:

Så ser Sveriges flyktingkvot ut för 2021 till sidans topp

Regeringen har nu gett Migrationsverket i uppdrag att överföra 5 000 kvotflyktingar till Sverige under året. Dessutom får myndigheten i uppdrag att överföra de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde föras över förra året.

Regeringen har beslutat att under 2021 ska 5 000 personer ska få varaktigt skydd i Sverige genom så kallat vidarebosättning - det som i dagligt tal kallas kvotflyktingar. Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt tilläggsuppdrag om att ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året också tas emot i år.

- Totalt handlar det om cirka 1400 flyktingar som redan blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Vår bedömning är att vi har en god beredskap för att klara detta, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ökningen av kvotflyktingar kommer inte innebära några förändringar för kommunernas anvisningstal, alltså de antal nyanlända (personer med uppehållstillstånd) som varje kommun behöver ta emot under ett år.

- De tidigare beräkningarna är de som gäller. Skillnaden är att kommunerna kommer få ta emot en större andel kvotflyktingar eftersom vi samtidigt anvisar färre personer från asylmottagandet. Men det blir inte fler anvisningar totalt sett, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

Sedan den 6 februari i år måste personer som reser in till Sverige kunna uppvisa ett negativt covid-test som inte är äldre än 48 timmar. Kvotflyktingar är dock undantagna det kravet men genomgår en omfattande hälsoundersökning före avresa.

- I den undersökningen ingår även ett covid-test och visar det positivt får resan till Sverige skjutas upp. På så sätt kan vi garantera att de kvotflyktingar som kommer hit är friska, säger Oskar Ekblad.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

UNHCR 20-11-19:

UNHCR warns 2020 risks lowest resettlement levels in recent history till sidans topp

2020 will be a record low for refugee resettlement, UNHCR, the UN Refugee Agency, warns today.

"We are dealing with a disappointingly low resettlement ceiling to begin with - a quota of less than 50,000 for the entire year - and this was further impacted by COVID-19 delaying departures and pausing some states' resettlement programs," said UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Gillian Triggs.

According to latest UNHCR data, only 15,425 refugees were resettled from January to the end of September this year, compared to 50,086 over the same period last year.

"Current rates point to one of the lowest levels of resettlement witnessed in almost two decades. This is a blow for refugee protection and for the ability to save lives and protect those most at risk," said Triggs.

UNHCR is urging states to resettle as many refugees as possible in 2020 in order not to lose those resettlement opportunities for refugees, and to maintain resettlement quotas for 2021.

Some countries have established or expanded their capacities to apply flexible processing modalities and are safely managing resettlement travel with recommended protocols in place. UNHCR is encouraging others to do the same.

"Expanding safe and legal pathways to protection, including through resettlement, saves refugees' lives and it can also mitigate their resort to dangerous journeys by land or sea," Triggs said.

The impact of COVID-19 put on hold life-saving evacuation of refugees from Libya on 12 March, only restarting again on 15 October. Some 280 refugees who were previously evacuated to emergency transit facilities in Niger and Rwanda are currently waiting to depart to resettlement countries, while 354 people are waiting for decisions from resettlement countries.

(...)

Läs mer (Extern länk)

Human Rights Watch 20-10-21: US, Australia Hit New Lows on Refugee Resettlement (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

ECRE 20-09-21:

Joint Statement: Resettlement Can't Wait! till sidans topp

Ahead of the publication of the new EU Pact on Migration and Asylum on 23 September and the Resettlement Forum on 9 October, we appeal to the EU institutions and member states to urgently revive and increase resettlement efforts.

After necessary travel restrictions brought resettlement to a standstill for several months this year, international travel is restarting and both IOM and UNHCR have relaunched their resettlement activities. However, the temporary hold on resettlement travel led to the cancellation of departures of some 10,000 refugees waiting for resettlement. Since then, EU resettlement has only slowly resumed.

Hämta uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200805:

Migrationsverket 20-07-15:

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar till sidans topp

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

FN:s flyktingorganisation UNHCR och IOM* meddelade i juni att de återupptagit sitt arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar. Migrationsverket har efter ett noga övervägande med organisationerna kommit fram till att även Sverige kan återuppta arbetet.

- Under det förberedande arbetet har vi haft ett nära samarbete med Folkhälsomyndigheten. Vår bedömning är att arbetet nu kan återupptas, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

Ambitionen är att de första överföringarna ska kunna göras i augusti.

- Vi kommer att genomföra överföringarna, gradvis och i nära dialog med berörda kommuner och regioner. I ett första skede kommer det handla om cirka tjugo personer, säger Oskar Ekblad.

Folkhälsan i Sverige går först

Migrationsverket har samarbetat med Folkhälsomyndigheten för att få råd och rekommendationer för hur överföringar ska kunna ske på säkrast sätt. Parametrar som rör folkhälsa är de viktigaste att beakta i planeringen av överföringarna.

Till exempel får endast personer utan symtom på covid-19 resa. Personer som tillhör någon form av riskgrupp är inte aktuella att få resa till Sverige i nuläget.

- Utgångspunkten är att folkhälsan i Sverige ska gå först. Alla som ska överföras genomgår alltid en hälsoundersökning av sjukvårdspersonal innan avresa, med anledning av pandemin har kontrollerna förstärkts, säger Oskar Ekblad.

Tät dialog

(...)

Läs mer (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 20-07-24: Försenade kvotflyktingar skapar problem för kommuner (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

UNHCR 20-06-18:

UN refugee chief Grandi and IOM's Vitorino announce resumption of resettlement till sidans topp

UNHCR, the UN Refugee Agency, and the International Organization for Migration (IOM) announced today the resumption of resettlement departures for refugees.

The temporary hold on resettlement travel, which was necessitated by disruptions and restrictions to international air travel caused by the COVID-19 pandemic, delayed the departures of some 10,000 refugees to resettlement countries. Throughout this period, UNHCR, IOM and partners continued to process and counsel refugees and resettled scores of emergency and urgent cases.

In addition, numerous resettlement countries established or expanded their capacities to apply flexible processing modalities, to adapt and ensure the continuity of their resettlement programs in unpredictable circumstances.

Although many travel restrictions still remain in place, as these begin to lift in many resettlement countries more refugee departures can be anticipated. UNHCR and IOM will continue to work with our government partners and other stakeholders around the world to move towards a return to normal operations as swiftly as the situation allows in each country.

Resettlement remains a life-saving tool for many refugees and we look forward to working with our partners in host and resettlement countries to resume movements in a safe manner.

The gap between the number of refugees in need of resettlement and the places made available by governments around the world is worrisome. We continue to call for more countries to join the program and find solutions for a greater number of refugees

Uttalandet (Extern länk)

UNHCR 20-06-24: UNHCR appeals for resettlement places as record forced displacement and protection needs outstrip solutions (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

UNHCR 20-03-17:

IOM, UNHCR announce temporary suspension of resettlement travel for refugees till sidans topp

As countries drastically reduce entry into their territories owing to the COVID-19 global health crisis, and restrictions around international air travel are introduced, travel arrangements for resettling refugees are currently subject to severe disruptions. Some States have also placed a hold on resettlement arrivals given their public health situation, which impacts on their capacity to receive newly resettled refugees.

Refugee families are being directly impacted by these quickly evolving regulations in the course of their travel, with some experiencing extensive delays while others have been stranded or separated from family members.

In addition, UNHCR, the UN Refugee Agency, and IOM, the International Organization for Migration, are concerned that international travel could increase the exposure of refugees to the virus.

As a result, IOM and UNHCR are taking steps to suspend resettlement departures for refugees. This is a temporary measure that will be in place only for as long as it remains essential.

As resettlement remains a life-saving tool for many refugees, UNHCR and IOM are appealing to States, and working in close coordination with them, to ensure that movements can continue for the most critical emergency cases wherever possible. The suspension will begin to take effect within the next few days as the two agencies attempt to bring those refugees who have already cleared all formalities to their intended destinations.

Resettlement provides a vital lifeline for particularly vulnerable refugees, and IOM and UNHCR will continue their work in refugee-hosting countries, in collaboration with all relevant partners, to ensure that the processing of cases for resettlement continues. We will also remain in close contact with refugees themselves and all of the agencies that work to support the use of resettlement as a critical protection measure.

Both agencies look forward to resuming full resettlement travel as soon as prudence and logistics permit.

Läs mer (Extern länk)

CNN 20-03-18: Refugee admissions to the US temporarily suspended (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200208:

UNHCR 20-02-05:

More resettlement needed as only 4.5 per cent of global resettlement needs met in 2019 till sidans topp

Out of 1.4 million refugees estimated to be in urgent need of resettlement worldwide, only 63,696 were resettled through UNHCR, the UN Refugee Agency, last year.

While the number of refugees resettled in 2019 increased modestly by 14 per cent when compared to the previous year, in which 55,680 people were resettled, a tremendous gap remains between resettlement needs and the places made available by governments around the world.

"Resettlement is not a solution for all the world's refugees but it is a life saving measure to ensure the protection of those most at risk and whose lives often depend on it," said Grainne O'Hara, UNHCR's Director of International Protection.

The largest number of UNHCR-facilitated resettlement departures last year were to the United States, followed by Canada, the United Kingdom, Sweden and Germany.

Out of the more than 63,000 refugees resettled last year, the largest number originated from Syria, the Democratic Republic of the Congo, and Myanmar.

Increasing refugee resettlement opportunities and other complementary pathways for admission, including through family reunification, work and study routes, is one of the key objectives of the Global Compact on Refugees. It is a tangible way for states to share responsibility and show solidarity with host countries supporting large refugee populations.

To work towards increasing the number of resettlement places and admissions, as well as expanding the number of countries offering these programs, a Three-Year Strategy on Resettlement and Complementary Pathways was launched last year by governments, non- governmental organizations, civil society and UNHCR.

(...)

Läs mer och hämta statistik (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191120:

IOM 19-10-25:

A new life and new hopes for resettled refugees arriving in Romania till sidans topp

Forty-two refugees from Syria, including 17 children, arrived safely in Bucharest, after leaving Amman, Jordan over the last two weeks as part of the Romanian refugee resettlement programme. The group included a senior aged 82, celebrating her birthday on the day of arrival and two very young babies, three months old and two weeks old.

"All I want is for my children to live in a country where they can play in safety, go to school, have a peaceful future and dream freely," said one of the mothers, full of hope, upon arrival in Bucharest, last week (15/10).

IOM staff welcomed the refugees at the airport in Bucharest on 15/10 and 23/10 together with the representatives of the General Inspectorate for Immigration. IOM received the new arrivals and helped to transfer them to the immigration authorities. Following that, IOM accompanied them to their new accommodations.

With logistical support from IOM, the General Inspectorate for Immigration in Romania carries out selection missions in Jordan. IOM then conducts health assessments for the selected refugees and carries out pre-departure orientation sessions to help manage their expectations and give a glimpse of life in Romania. This is followed by support during their travel to Romania in addition to a 45-day period of post-arrival assistance during which refugees are provided with intensive Romanian language courses, post-arrival orientation and needs-based support.

At the same time, IOM conducts information sessions to help local actors prepare to receive refugees. This is done by sharing information on what it means to be granted refugee status in Romania, what the situation in the countries of origin looks like and inter-cultural communication.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.