fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Palestina (Gaza-Västbanken)

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211104:

SvT Dalarna 21-10-27:

Från Palestina/ Mohammed ska utvisas trots brist på slaktare: "Jag förstår inte" till sidans topp

Eftersom det råder brist på slaktare och styckare i Sverige kom Migrationsverkets avslag på Mohammed Hasans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som en chock, både för honom och hans arbetsgivare. Nu, efter flera överklaganden, ska Mohammed utvisas till Palestina tillsammans med sin familj.

Mohammed Hasan kom till Sverige 2015, enligt honom på grund av en konflikt mellan honom och personer inom Hamas. Han sökte asyl av politiska skäl, fick avslag, men kunde inte utvisas eftersom Migrationsverket bedömde att läget i Gaza var för osäkert. Istället fick han ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som förnyats under flera år.

"Växer inte på träd"

Under den här tiden har Mohammed skaffat sig ett jobb - via arbetsförmedlingen i Fagersta kom han till Bäsinge slakteri i Avesta 2017. Han hade sedan tidigare erfarenhet av yrket från sitt hemland och fick en fast anställning på slakteriet där han specialiserat sig på häststyckning.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll


Arkivet innehåller inga klipp om detta ämne från de senaste tolv månaderna. Återgå till huvudrubriken för att välja ett annat ämne!

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.