fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Flyktinggrupper från olika länder, praxis

Eritrea

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210314:

The Conversation 21-02-28:

Från Eritrea/ Why Eritrean refugees choose the risky migration to Europe till sidans topp

In November 2020, fighting in the Tigray region of Ethiopia destroyed a secondary school which opened in 2018 in the Hitsats refugee camp. The school was attended by both refugees and Ethiopians.

Hitsats was opened in 2013 to accommodate Eritrean refugees. In 2018, it housed over 15,000 refugees, nearly half under the age of 18. It was closed in February 2021.

Ethiopia has a reputation for hosting long-term refugees. It's the second largest host country in Africa with a hosting history that dates back to the 1950s.

During the 2016 Refugee Summit it made nine pledges to increase opportunities for refugees to engage in legal work, education and land ownership. Most components of these pledges have yet to be fully enacted and most refugees remain confined to camps.

The pledges were voted into Ethiopian law in 2019; the same year that Prime Minister Abiy Ahmed earned the Nobel Peace Prize for his role in ending the border conflict with Eritrea.

One of the pledges promised to build more secondary schools and expand access to a refugee university scholarship programme.

But even before the Tigray war, as many as two-thirds of Eritrean refugees, the majority of whom are young men and unaccompanied minors, chose not to take advantage of educational opportunities designed to keep them in Ethiopia. Instead many of them chose the dangerous journey to Europe, where they risk falling prey to human traffickers, abuse, detention and death.

We conducted research with Eritrean refugees in Ethiopia to find out why they choose to move on rather than take advantage of the opportunity to get an education.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.