fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

EU:s flykting- och gränspolitik

CEAS och "den nya migrations- och asylpakten"

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220619:

Europaportalen 22-06-13:

Ministrar löser upp första knuten i migrationslåsning till sidans topp

EU-ländernas har enats om ett första steg i arbetet med en ny migrationspolitik. - Detta är verkligen en stor, stor bedrift, säger migrationskommissionär Ylva Johansson.

I fredags träffades EU-ländernas migrationsministrar i Luxemburg i förhoppning om att efter år av förhandlingar kunna röra sig mot en lösning i den fastlåsta frågan om en ny asyl- och migrationspolitik.

- Vi har funnit ett sätt att komma fram, sade Gérald Darmanin, den franske inrikesminister som sedan årsskiftet lett förhandlingarna mellan medlemsländerna i ministerrådet med en ny "steg-för-steg-metod", efter mötet.

Frågan om nya asyl- och migrationsregler i EU har varit politiskt låst sedan 2015 och 2020 lades nya förslag fram. Migrationskommissionär Ylva Johansson (S), som ansvarar för förslagen, kallade mötet för "ytterst framgångsrikt".

- Detta är verkligen en stor, stor bedrift. Vi har nått en överenskommelse om det första steget i steg-för-steg-metoden, sade Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT Utrikes 22-06-10: EU-länderna överens om tillfällig flyktinguppgörelse (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220215:

TT / Folkbladet 22-02-03:

Fransk offensiv kring migrationen i EU till sidans topp

Med särskilda ministermöten för Schengenzonen vill Frankrike trycka på för bättre samordning i EU:s gränshantering. Sverige hoppas på fransk draghjälp på väg mot en migrationspakt.

På en middag i Lille i onsdags kväll uppmanade Frankrikes president Emmanuel Macron EU-länderna att enas om att hålla särskilda Schengen-möten i samband med sina kommande ministermöten på inrikessidan.

Sagt - och gjort. Förslaget gillades brett av ländernas inrikes- och justitieministrar på torsdagen, berättar franske inrikesministern Gérald Darmanin på presskonferensen efteråt.

Tanken är att Schengen-mötet för inrikesministrarna ska bli en motsvarighet till det möte som euroländernas finansministrar alltid håller inför EU:s ordinarie finansministermöten.

Asyl- och migration

Ett av huvudämnena under torsdagen var annars läget för EU:s asyl- och migrationspolitik och den omfattande pakt som inrikeskommissionär Ylva Johansson föreslog i september 2020.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Statewatch 22-01-26: Border checks, funding, deportations, reception at the centre of the "gradual approach" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 220125:

Europaportalen 22-01-14:

Tyskland signalerar nytag i migrationsfrågan till sidans topp

Den nya tyska inrikesministern Nancy Faeser vill se en frivillig koalition av medlemsländer som vill ta emot flyktingar för att ta frågan om en europeisk migrationspolitk framåt. Hon förespråkar även fler lagliga inresevägar i EU.

Sedan den så kallade flyktingkrisen 2015 har arbetet med att ta fram en ny gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik knappt rört sig framåt. På hösten 2020 lade EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson (S) fram nya förslag i syfte att försöka bryta dödläget, men än syns inga tydliga genombrott. Tysklands nya rödgröna regering lovar att ta göra ett nytt försök.

- Som ny regering står vi för en ny anda, ett nytt handlande, sade den nytillträdda socialdemokratiska inrikesministern Nancy Faeser på fredagen efter ett möte med Ylva Johansson i Berlin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Europaportalen 21-10-27:

Tobé vill begrava idén om omfördelning av flyktingar i EU till sidans topp

Den moderate EU-parlamentarikern Tomas Tobé lägger fram sin plan för hur EU ska kunna enas om nya asyl- och migrationsregler. Men förslaget möts av kritik för att lägga alltför stor börda på de sydliga EU-länder dit migranter först anländer.

För drygt ett år sedan presenterade EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson ett stort förslagspaket på ny asyl- och migrationspolitik i ett försök att bryta det dödläge bland medlemsländerna som funnits i frågan sedan flyktingkrisen 2015.

Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé fick därefter huvudansvaret för att samla en majoritet i parlamentet för en del av paketet, den så kallade förordningen för asyl- och migrationshantering. Den styr bland annat i vilket EU-land migranter ska söka asyl och vad som sker vid stora migrationstryck som under 2015. Tidigare förslag på området har blockerats av vissa medlemsländer som inte vill ta emot några flyktingar via så kallad obligatorisk solidaritet.

I går tisdag presenterade Tomas Tobé sitt utkast till förslag på hur en lösning på frågan bör se ut.

- För mig är det tydligt att [obligatorisk solidaritet] inte är vägen framåt. Detta kommer inte att bryta den politiska låsningen, sade Tobé under en pressträff.

I kommissionens ursprungsförslag tonade man ned den obligatoriska solidariteten. I första hand ska omfördelning av flyktingar från ett EU-land som upplever ett högt migrationstryck till ett annat ske på frivillig basis. Medlemsländer som inte vill ta emot flyktingar ska kunna hjälpa till på andra sätt som att bistå vid avvisningar av migranter som inte fått uppehållstillstånd eller bygga upp kapaciteter. Först om den frivilliga omfördelningen inte är tillräcklig vill kommissionen se en ett tvingande element.

I sitt förslag vill Tomas Tobé skrota det elementet och göra all omfördelning frivillig. Han föreslår dessutom att de två solidaritetsmekanismerna i kommissionens förslag - dels en vid sök- och räddningsinsatser, dels en vid andra ökade migrationstryck - görs om till en.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

SvT 21-10-26: (M) i EU: Sverige ska ta emot färre asylsökande (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Europaportalen 21-10-29:

Ylva Johansson: Vi ska inte ha en "Fästning Europa" till sidans topp

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson menar att även om de yttre gränserna ska skyddas mot olaglig migration så får EU inte bli en "Fästning Europa". - Det måste alltid finnas gränspassager där man kan söka asyl, säger Ylva Johansson.

I samband med att den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson på torsdagen diskuterade EU-kommissionens program för 2022 med riksdagens utrikesutskott fick Europaportalen en kort intervju.

Det har gått över ett år sedan du lade fram dina förslag till en ny migrationspolitik i EU. Hur tycker du att det har gått hittills. Är dina förslag på väg att förverkligas?

- Delvis. Vi har lyckats bryta [den politiska] blockeringen kring EU:s blåkort om legal migration [för högkvalificerad arbetskraft] men också om EU:s asylbyrå. Det ser jag som positiva tecken på att vi kan komma överens i migrationsfrågor. När det gäller resten av förslagen ligger medlemsländerna inte långt ifrån varandra i sak, här går det att hitta kompromisser som kan bli accepterade av alla. Men det finns en skillnad i synen på hur man ska gå fram och i hur viktigt det är att alls nå en överenskommelse, säger Ylva Johansson och betonar att det finns länder, utan att nämna några vid namn, som skulle tycka att det på vissa områden inom migrationspolitiken är bra som det är och att de därför inte ser behovet av en gemensam EU-politik.

Kommer dina migrationspolitiska förslag att bli antagna innan din mandatperiod löper ut 2024?

- Ja det tror jag. Men det är klart att det alltid är förhandlingar, kompromisser och förändringar, säger Ylva Johansson.

EU-parlamentariker Tomas Tobé (M) lade i veckan sitt motförslag till kommissionens förslag till ny asyl- och migrationshantering som ska ersätta den nuvarande Dublinförordningen. Vad tycker du om hans förslag?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Sveriges Radio 21-07-02:

Slovenien: Stäng gränsen i väntan på lösning på migrationsfrågan till sidans topp

+ Migrationsfrågan som EU har tvistat om i sex år kommer inte lösas under Sloveniens ordförandeskap det kommande halvåret enligt landets inrikesminister Ale? Hojs.

+ Då frågan om ansvarsfördelning lär förbli olöst gäller det att stänga gränsen för migranter som inte har rätt till asyl och skicka tillbaka dem som ändå kommer in men får nej, tycker han.

+ "Vi måste vara realistiska", säger Hojs på en pressträff i Ljubljana.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

Aftonbladet 21-06-24:

Wolfgang Hansson: Migrationen - EU:s eviga moment 22 till sidans topp

Ännu ett toppmöte i Bryssel kommer att avhållas utan att EU:s ledare lyckas enas i migrationsfrågan.

Den minsta gemensamma närmare länderna är överens om är uppmaningen: Kom inte hit!

Migrationsfrågan riskerar att bli EU:s eviga moment 22.

EU-ledarna kommer inte ens att försöka ta ställning till den migrationspakt som tagits fram av den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson när de träffas under två dagar i Bryssel.

Frågan är för känslig och länderna står alltför långt ifrån varandra trots att EU försökt få till en gemensam migrationspolitik i sex års tid.

Pakten går i korta drag ut på att ingen ska tvingas ta emot migranter men alla EU-länder måste på något sätt bidra för att lösa migrationen. De EU-länder som absolut inte vill ta emot några asylsökande, som många av de forna Öststaterna, kan istället hjälpa till med utvisningen av de som fått avslag i andra EU-länder.

De som i fortsättningen söker asyl ska mycket snabbare få besked om de kvalificerar eller inte. Får de nej ska de omedelbart återvända till sina hemländer.

På pappret låter det som en framkomlig väg men i verkligheten är det få som tror att det kommer att fungera.

Grundproblemet är fortfarande att det kommer långt många fler asylsökande än Europas länder vill ta emot. Majoriteten tar sig sjövägen över Medelhavet till Grekland, Italien, Malta och Spanien.

Där fastnar de som överlever den farliga resan, eftersom övriga länder bara går med på att ta emot ett fåtal av dessa flyktingar och ekonomiska migranter. Medelhavsländerna anser fullt förståeligt att det inte kan ta hand om alla varför de blundar för att asylsökande reser vidare till övriga Europa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Pia Gripenberg i Dagens Nyheter 21-06-24: Därför är det så svårt för EU att enas om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

TT / AB 21-06-08:

Migrationsarbete i stå i EU till sidans topp

Danmarks drömmar om att utlokalisera sin asylhantering både gillas och ogillas i övriga EU. Migrationsdiskussionerna står fortsatt still, i väntan på att coronapandemin ska ta slut.

Ända sedan i höstas har covid-19-krisen effektivt satt stopp för konkreta ministersamtal om EU:s migrationspolitik. Inrikeskommissionär Ylva Johansson presenterade sitt förslag på en ny "asyl- och migrationspakt" i september. Först nu finns möjlighet att låta medlemsländernas ministrar bita tag i frågorna på allvar.

- Det har gått lite i stå. Det har inte hänt tillräckligt mycket. Vår förhoppning nu är att det ska finnas ett nytt momentum, att man måste ta tag i de här stora och viktiga frågorna, att man får ett mer fördelat ansvarstagande när det gäller asylmottagningen i Europa, konstaterar inrikesminister Mikael Damberg (S).

Vill fördela

En gemensam lunch för EU-ländernas migrationsministrar under tisdagen var ett första steg i den nystart som nu görs.

Mycket återstår att göra.

- Man kan inte äta en elefant i en enda tugga, konstaterar Ylva Johansson på presskonferensen efteråt, men beskriver samtidigt stämningen i rummet som "väldigt positiv".

Medelhavsländerna trycker fortsatt på för att övriga EU ska hjälpa till med hanteringen av asylsökande och migranter som anländer över havet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-06-12:

Ylva Johansson sågar Danmarks nya asylpolitik till sidans topp

EU-kommissionär Ylva Johansson är kritisk till Danmarks beslut att flytta asylprocessen ut ur landet, för att minimera antalet asylsökande.

- Det är ett flagrant brott mot grundläggande mänskliga rättigheter, säger hon i en intervju i Utrikesveckan i Studio DN.

Nyligen antog det danska folketinget ett förslag om att anrätta mottagandecenter för asylsökande i tredje land. Den som beviljas asyl ska ändå inte få komma till Danmark. Lagens uttalade mål är att inte ta emot några asylsökande alls.

- Förslaget är dåligt och fullkomligt orealistiskt. Vill man att människor ska kunna söka asyl i Danmark innan de kommer till EU kan man öppna den möjligheten på en dansk ambassad. Man vill inte att det ska vara möjligt att söka asyl från EU:s territorium - det är ett flagrant brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Jag kommer aldrig att gå med på att man går ifrån Genèvekonventionen och EU:s fördrag, säger Ylva Johansson.

Sedan 2019 ansvarar hon för inrikes frågor inom EU-kommissionen. Dit hör migration, korruption, droger och organiserad brottslighet - områden som de flesta EU-invånare anser måste lösas genom EU, inte enbart i enskilda länder. Det är också frågor som berör i princip alla. Kommissionären möter sällan någon som vill avskaffa hennes uppdrag.

Det gör inte hennes uppgift enkel.

EU-samarbetet pressades hårt i samband med flyktingkrisen 2015, och synen på migrationen splittrar fortfarande medlemsländerna. I höstas lade Ylva Johansson fram ett förslag till asyl- och migrationspolitik.

Varför skulle man enas den här gången?

- Detta är inte den enda fråga där medlemsländerna tycker olika. Jag tror att tricket är att behandla migrationen som vilken annan tråkig EU-fråga som helst. Man ska inte göra för mycket ideologi av den, inte släppa fram några drama queens and kings, säger Ylva Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

SvT Utrikes 21-05-20:

Splittring i EU om gemensam migrationspolitik till sidans topp

I skuggan av pandemin fortsätter människor att söka sig till Europa och riskera livet på Medelhavet. Den infekterade frågan om hur EU ska hantera migrationen debatteras i Bryssel och vägen till en gemensam politik är lång och snårig.

De senaste dagarna har tusentals människor försökt simma över gränsen från Marocko till den spanska enklaven Ceuta.

Återigen aktualiseras det att EU inte har någon gemensam migrationspolitik. Uppgiften att försöka snickra ihop en sådan ligger på den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson.

Hon har lagt ett förslag till migrationspakt, där fokus ligger på att bekämpa människosmugglingen och att ett nej ska vara ett nej - EU ska bli bättre på att se till att de asylsökande som får avslag återvänder.

"Vi behöver stoppa den ekonomiska migrationen"

Det uppskattas av den liberalkonservativa partigruppen EPP.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.