fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Kultur, personer, diverse

Personer

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210616:

Asylrättscentrum 21-06-09:

Ny generalsekreterare ska göra Asylrättscentrum till nav för asylsökandes rättigheter till sidans topp

Asylrättscentrums styrelse har utsett Mårten Löfberg till ny generalsekreterare. Han har lång erfarenhet som expert och opinionsbildare i migrationsfrågor och kommer nu senast från en tjänst som Sidas ämnesföreträdare för mänskliga rättigheter och samordnare för Agenda 2030.

Asylrättscentrum grundades 1991 och har sedan dess arbetat för att människor som söker asyl i Sverige ska få en rättssäker asylprocess. De senaste årens förändringar i migrationslagstiftningen har fått stora konsekvenser för organisationens arbete. Tidigare drev Asylrättscentrum främst ärenden där fel hade begåtts i själva processen, men utvecklingen av lagstiftningen har lett till att organisationen nu också driver ärenden där lagstiftningen i sig kan hamna i konflikt med mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsprinciper.

- De snabba lagändringarna och avsaknaden av långsiktiga lösningar ökar behovet av en aktör som värnar rättigheterna för dem som söker asyl i Sverige. Målsättningen är att Asylrättscentrum ska vara ett nav som samlar svenskt civilsamhälle kring rättssäkerhet och skyddet av mänskliga rättigheter i asylprocessen. Vi är övertygade om att Mårten Löfberg med sin gedigna erfarenhet av arbete för asylsökandes och migranters rättigheter både praktiskt och opinionsmässigt kan ta organisationen dit, säger Ylva Sperling ordförande för Asylrättscentrum och sektionschef på Rädda Barnen.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Migrationsverket 21-03- 19:

Migrationsverkets generaldirektör ny ordförande för EASO till sidans topp

Generaldirektör Mikael Ribbenvik har valts till ny ordförande i styrelsen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor. Förordnandet sträcker sig över tre år och han tillträdde i sin nya roll direkt efter att valet blev klart på torsdagen. Rollen som generaldirektör påverkas inte.

Syftet med Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) är att stärka EU-medlemsstaternas praktiska samarbete i asylfrågor, främja genomförandet av det gemensamma asylsystemet och stödja medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck.

EASO, med säte i Malta, leds av en verkställande direktör och har en styrelse som består av myndighetschefer och politiska tjänstemän från de 27 medlemsländerna. Mikael Ribbenvik har suttit med i styrelsen som Sveriges representant sedan 2013 och blev 2019 vald till vice ordförande. Nu tar han klivet upp och blir i och med torsdagens beslut ny ordförande efter irländske David Costello.

- Jag är glad att ha fått det här förtroendet och ser fram emot att få driva arbetet i styrelsen vidare i min nya roll. Vi befinner oss i en viktig fas i utvecklingen av det gemensamma asylsystemet i Europa och EASO har en viktig roll att spela för att driva genomförandet och det praktiska samarbetet framåt, säger Mikael Ribbenvik.

Som ny ordförande vill han bland annat främja en bra dialog mellan länderna och sätta ökat fokus på de strategiska frågorna.

- Det är viktigt med utbyte av kunskap och erfarenhet men jag vill också utveckla styrelsen som en strategisk tillgång i EASO:s arbete och utveckling, säger Mikael Ribbenvik.

En av de stora frågorna framöver blir genomförandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten som är under förhandling. En del i paketet är att göra stödkontoret EASO till en fullfjädrad myndighet* med ökat mandat.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200624:

#vistårinteut 20-06-09:

Raoul Wallenberg pristagare riskerar utvisning till sidans topp

Samtidigt som de får veta att de är pristagare skickas ett klagomål mot Sverige till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter avseende Abdolah Hoseinis utvisningsbeslut. Även Samaiullah Amiri har ett utvisningsbeslut, vilket nyligen är överklagat till domstolen.

Två av de ungdomar som Raoul Wallenberg Academy i år har tilldelat utmärkelsen Ungt Kurage är Abdolah "Abbe" Hoseini och Samaiullah "Sami" Amiri.

Priset delas varje år ut till några unga personer i åldern 13 - 20 år som har gjort skillnad i sin vardag.

Med mod, empati, handlingskraft och kreativitet har de agerat och tagit ställning för ett medmänskligare samhälle. Utmärkelsen Ungt Kurage vill uppmärksamma unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang vilket Abbe och Sami verkligen har gjort.

De är bägge två välkända profiler för många här i Sverige då de har rest runt och föreläst på skolor och Pridefestivaler om hur det är att vara ung och homosexuell i Afghanistan. Vi har sett dem som öppningstalare på Pride West och i TV4 Nyhetsmorgon, de har träffat partiledare och riksdagsledamöter, berättat i radio och varit med i tidningar.

Abbe och Sami riskerade mycket då de valde att öppet prata om vilka tabun som finns kring homosexualitet i Afghanistan och bland afghaner. Att vara gay är förenat med livsfara och du riskerar inte bara att straffas av myndigheterna och i arbetslivet utan även av grannar, vänner och din egen familj.

Abbe kom ut och berättade om sin sexuella läggning redan under sitt första år i Sverige och Sami har stöttat honom som kompis då han såg hur utfryst och baktalad Abbe blev. De kom bägge två till Sverige hösten 2015 som minderåriga på flykt utan sin familj.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Europarådet 19-12-18:

Drahoslav Stefánek: new Special Representative for Migration and Refugees till sidans topp

Today, on the occasion of International Migrants Day, the Secretary General Marija Pejcinovic Buric announced the appointment of Ambassador Drahoslav Stefánek as her new Special Representative on migration and refugees.

The Council of Europe has followed the situation of refugees and migrants over many years and has been particularly concerned with the protection of the most vulnerable, such as children on the move, including unaccompanied children.

The mandate of the Special Representative is to gather information on how the fundamental rights of migrants and refugees are protected on the ground in the member states, and to develop proposals for action at national and European level, including liaising with international partners.

Mr Stefánek is lawyer by training and a career diplomat and is currently the Head of the Council of Europe Office in Sarajevo and previously the Ambassador and Permanent Representative of the Slovak Republic to the Council of Europe. Before that he was the Director General for the UN, International Organisations, EU Affairs and Human Rights at the Ministry of Foreign Affairs of Slovakia. He also chaired the UN Working Group on an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child. Mr Drahoslav Stefánek holds a JUDr in Law from Matej Bel University and law degrees from the Bratislava and Utrecht universities.

Mr Stefánek will take up his duties on 15 January 2020.

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

#vistårinteut 19-05- 25:

Nominerade till Raoul Wallenbergpriset till sidans topp

Glada och mycket stolta kan vi idag berätta att Sara Edvardson Ehrnborg och Kinna Skoglund är nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2019.

Sara och Kinna var med och grundade nätverket "Vi står inte ut" hösten 2016 och har genom sitt outtröttliga engagemang varit ovärderliga lokomotiv för oss alla.

Med kunskap och kärlek har de visat vägen, formulerat, tänkt, agerat och på ett enastående sätt lyft medmänskligheten i en tid när ledande politikerna i vårt land valde att använda de ensamkommande barnen och ungdomarna till slagpåsar i en signalpolitisk debatt.

Tillsammans har de spridit kraft och hopp som på ett självklart sätt kopplar ihop vår fråga med samhället i stort.

Raoul Wallenbergpriset går till en person/personer som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.

Raoul Wallenbergpristagare är föredömen, personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Raoul Wallenberg Academy 19-06-05:

Ungt Kurage - Vinnare 2019 till sidans topp

Raoul Wallenberg stod upp för andra människor när det gällde. En måste inte göra lika stora handlingar som Raoul för att agera i civilkurage - alla kan göra något i sin egen vardag. Med utmärkelsen Ungt Kurage vill vi uppmärksamma unga mellan 13 och 20 år som med små resurser gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang.

Årets fem vinnare har utsetts bland förslag från allmänheten och skolor. När andra backat har dessa personer lyft blicken och agerat.

ÅRETS PRISTAGARE ÄR

Merlissa Sakr, 19 år, från Trollhättan åkte buss mot Vänersborg när en man som inte kunde tala svenska klev ombord. Mannen blev utsatt för rasistiska kommentarer av busschauffören. Merlissa visade civilkurage och sa ifrån när ingen annan gjorde det.

Muhammad J. Muhammadi, 19 år, från Vansbro har delat med sig av sina egna smärtsamma upplevelser från sin uppväxt i böckerna "Ska vi dansa" och "Jag står inte ut men jag slutar aldrig att kämpa".

Matilda Karlsson Hjorth, 16 år, från Gnesta har på eget initiativ dragit igång Gnesta Pride. Matilda står upp för alla människors lika värde.

Leon Cadei, 15 år, från Västerås står upp mot rasismen inom, framför allt, hockeyns värld. Leon är själv mörkhyad och har vid ett flertal tillfällen fått höra rasistiska kommentarer och uttalanden på isen. Efter det senaste uttalandet bestämde Leon sig för att göra något åt saken och har polisanmält händelsen.

Stella Watkins och Tor Fåhraeus, 20 år, från Danderyd och Hägersten, räddade en man som föll genom isen i Stocksund. Stella och Tor larmade och visade oerhörd sinnesnärvaro och kunskaper i livräddning vilket räddade ett liv.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.