fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Vittnesmål

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210720:

Norrköpings Tidningar 21-07-11:

Var finns logiken för ensamkommande? till sidans topp

Irene Ekman, tidigare God man

Han kom i god tid före ett visst datum i november 2015 och beskedet var att alla ensamkommande inom den gruppen skulle få stanna.

Han studerade i grundskolan för att komma in på ett program på gymnasiet - bra för då får man uppehållstillstånd i tre år. Det var ett yrkesförberedande program.

Han sökte jobb på loven och tyckte om att arbeta. Efter avslutat gymnasium hade han anställning som i en liten ask - bra då har man stor chans på ett positivt besked på frågan om asyl.

Träffade en svensk tjej och de blev sambo. Han har ju ett tillsvidarekontrakt och tjänar bra så att vilja ha barn kan ju inte vara något problem. Han kan försörja en familj. Spanar redan efter hus till salu.

Med alla löften från Migrationsverket kan det ju inte bli annat än positivt svar. Han som uppfyllt alla kriterier för PUT.

Arbetsgivaren var nöjd med hans arbete i firman och engagerade sig också för att det skulle gå vägen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210701:

TV4 21-06-19:

Arezo, 15, har flytt hela sitt liv: "Ingenstans i världen är jag välkommen" till sidans topp

"Jag har inte gjort något fel, jag finns bara här"

15-åriga Arezo Karimi föddes i Afghanistan. Hennes familj tvingades fly till Iran, därifrån till Turkiet och sedan fem år bor de i Sverige - men hur framtiden här ser ut är oklart.

- Jag kan inte sova eller fokusera i skolan, berättar hon i Nyhetsmorgon och tillägger att hon haft självmordstankar.

- Ingenstans i världen är jag välkommen, säger Arezo Karimi.

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Örnsköldsviks Allehanda insändare 21-06-18:

Min tilltro till svensk rättssäkerhet fått sig en rejäl törn till sidans topp

I dag, 3 juni, har jag besökt Migrationsverket i Kramfors tillsammans med en utvisad familj. Besöket var ett så kallat återvändarsamtal, vilket innebär att man går igenom de praktiska detaljerna inför återresan. Det som gör det här ärendet så tragiskt är att denna familj är född och uppväxt i Iran och har således inte någon förankring i Afghanistan, dit de är utvisade. Ingen släkt, inga vänner, ingen bostad, inget skyddsnät som kan ge förutsättningar för ett drägligt liv, det som väntar familjen är - ingenting.

Vid ankomsten får de bo på hotell de första två veckorna, sedan får de klara sig själva. Afghanistan står åter på randen till ett inbördeskrig sedan USA beslutat att dra tillbaka sina trupper, och i nyhetsrapporteringarna kan vi höra hur talibanerna vinner terräng. Svenska UD avråder från resor till landet, men Migrationsverket gör bedömningen att läget inte är lika allvarligt i alla regioner. Vissa europeiska länder har också stoppat alla utvisningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Magasinet Paragraf 21-05-29:

13 år i Sverige och vi vägrar ge dig trygghet! till sidans topp

Av Emilie Hillert

Om ett migrationssystem som fallerat och barnen som betalar priset. Du är född i Sverige. Du har aldrig varit någon annanstans. Aldrig lämnat Sveriges rike. Aldrig varit utanför landets gränser. I tretton år har du levt. Tretton år i samma land. Tretton år av samma sak.

Ser man dig på stan är du som vilken tonåring som helst.

Ser man dig i klassrummet är du som vilken klasskamrat som helst.

Ser man dig på fotbollsplanen är du som vilken lagkamrat som helst.

Ser man dig på konserten är du som vilken körmedlem som helst.

Du är i mångt och mycket som vilket barn som helst. Förutom för en enda liten men oerhört viktig detalj: Du har inte rätt att vara här. Du ska ut!

Du är född i ett land som påstår sig värna mänskliga rättigheter, men vars sken bedrar.

Du är född i ett land vars flesta invånare antingen tror att det finns en rättssäker migrationsprocess, eller i varje fall är likgiltiga till avsaknaden av det.

Du är född i ett land i vilket den bruna sörjans rasistiska propaganda sprider sig som en löpeld och det som för bara några år sedan var extremt nu har blivit normalt.

Du är född i ett land i vilket Barnkonventionen görs till lag i någon slags signalpolitik, samtidigt som vi underlåter att faktiskt realisera införlivandet av dess rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210520:

Syre krönika 21-05-19:

Tilliten rycks ur våra öppna hjärtan till sidans topp

Jiang Millington

Under ett drygt år arbetade Reza på en byggfirma. Från hyresrummet i södra delen av länet till jobbet i den norra delen av länet tog det drygt två timmar att ta sig, så Reza fick kliva upp runt klockan fyra om morgnarna för att hinna till jobbet i tid. Med bara händerna fick han riva badrumsväggar fulla med asbest.

Men Reza fick åtminstone avtalsenlig minimilön. Som han i och för sig var tvungen att betala tillbaka 10 000 kronor av svart till arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade ju varit schyst och gett honom ett jobb och lovat fast anställning lagom till att det tillfälliga uppehållstillståndet skulle löpa ut. Ett par veckor innan dess fick Reza emellertid sparken och fick gå samma dag. Arbetsgivaren tog in en ny ensamkommande i desperat behov av jobb.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Asylkommissionens blogg 21-04- 04:

Syrisk flykting med svensk bebis deporterad till Grekland till sidans topp

Idag skriver Henning ett blogginlägg om sin familjs situation i Grekland. Tillsammans med sonen Adam och barnets mamma har Henning tvingats till Grekland där familjen nu lever i limbo.

Två veckor efter att barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 föddes vår son Adam på BB i Borås. Ända sedan 5 oktober samma år har Adam, utifrån Migrationsverket beslut, tvingats bo i Grekland tillsammans med sin mamma Manal, som han på grund av helt rimliga åldersadekvata skäl fortfarande inte kan vara åtskild ifrån. Det är ett land som hans mamma varken har något uppehållstillstånd i eller någon anknytning till.

(...)

När Manal vid intervjun gällande denna "nya" ansökan informerades om att hon inte hade behov av asyl protesterade hon på nytt, förklarade riskerna av att återvända till Syrien på grund av åsiktsregistrering och att hennes hem i Yarmuk, Damaskus, är helt jämnat med marken. Tre månader senare fick hon avslag på nytt av Dublinenheten i Stockholm. Förutom asyl, avslog de också Manals ansökan om uppehållstillstånd utifrån anknytning, utan en enda förklaring förutom att de kunde. Migrationsverket bemödade sig inte ens att ta reda på om barnet var fött eller inte, trots att Manal en månad tidigare upplyst dem om att hon var gravid i nionde månaden och mamman fick fyra veckor på sig att lämna landet. (Extern länk)

I början av 2018 hade Sverige återupptagit överföring av asylsökande till Grekland. EU-kommissionen satte som villkor för överföring att den asylsökande måste ha rest in i Grekland efter den 15 mars 2017. Men Sverige och Migrationsverket kör såklart sitt eget race gällande mänskliga rättigheter och Dublinförordningen.

Migrationsverket påstod dessutom felaktigt i sitt beslut att de fått information från Grekland att Manals flyktingstatus gäller, när upplysningen i själva verket enbart bestod av information om att handlingar inte förnyats sedan 2015 och varit utgångna sedan 2018.

Att Manal inte hade uppehållstillstånd i Grekland blev tydligt direkt efter deportation. Hon lämnade redan under ankomstveckan i Aten in en ansökan om förnyad asyl, men denna tog grekiska myndigheter av oklar anledning inte emot. Istället har nu mamman levt flera månader i Grekland med sin svenske son, utan ett enda giltigt papper på att hon är flykting, utan något ordnat mottagande eller ens en fysisk kontakt med grekiska Migrationsverket - på grund av Covid-19 svarar de inte ens på mail eller i telefon. Uppenbarligen är detta en medveten strategi med förhoppning om att det låga antalet som (i realiteten) erhåller permanent uppehållstillstånd ska avskräcka människor på flykt att söka sig till EU via Grekland.

Enligt tysk domstol 2021 finns det generellt en allvarlig risk att flyktingar inte kommer att kunna tillgodose sina mest grundläggande behov ("säng, bröd, tvål") när de återvänder till Grekland.

https://www.google.com/amp/s/www.zeit.de/amp/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-01/asylantrag-abschiebung-griechenland-gefluechtete-oberverwaltungsgericht-muenster (Extern länk)

Svenska domstolar sänder däremot utan minsta tvekan ett svenskt spädbarn att leva under dessa omständigheter. Manal har inte fått någon form av ekonomisk hjälp (förutom en enkelbiljett till Grekland) från vare sig svenska eller grekiska Migrationsverket under över fem års tid. Hon försörjs enbart av anhöriga och skulle annars inte ha mat eller ens tak över huvudet.

Svenska Migrationsverket upplyste inte ens grekiska myndigheter om mammans situation vid deportationen som ägde rum mitt under en pandemi - en inflikning om att en syrisk kvinna utan giltiga resehandlingar hade ett svensk spädbarn som resesällskap vid överföringen kunde nog ställt till saker. Även om det på Migrationsverket hemsida framgår att det går att göra undantag om effekter av Coronaviruset påverkar separationstiden mellan barn och föräldrar, bedömde den enskilde beslutsfattaren att Covid-19 är "av övergående natur" och inte påverkar att en ansökan kan göras utifrån. Detta trots att en stängd svensk ambassad medför väntetid tills pandemin är över och trots att det tog fem månader att bara genomföra deportationen till Grekland på grund av Covid-19. Den enda personliga kontakt Manal haft med myndigheter här i Aten är med gränspolisen som hämtade henne på flygplanet direkt efter landning. Efter några avklarade telefonsamtal med grekiska Migrationsverket släppte ut henne på flygplatsen igen.

Att bristerna i det grekiska asylsystemet är av en sådan omfattning att de innebär en risk för omänsklig eller förnedrande behandling borde varit kännedom för Migrationsverket när de beslutade om överföringen. Veckorna innan Sverige deporterade en syrisk flykting med ett svenskt spädbarn hade nämligen landets myndighet för samhällsskydd och beredskap, efter branden i flyktinglägret Moria, skickat några omtänksamma filtar och tält för att värma de barnfamiljer som sov på gatan i Aten vid vår ankomst hit.

Manal berättade månader senare för Migrationsverket om sin situation som papperslös i Aten med sitt svenska barn, i samband med att hon genomförde en visumansökan som tredjelandsmedborgare. Myndigheten besvarar dagen före julafton med att neka besöksvisum till Sverige. Avslaget sker med hänvisning till att Manal saknar koppling till Grekland och inte har giltigt grekiskt uppehållstillstånd, vilket medför "risken" att hon inte skulle kunna återvända. Detta är alltså (logiskt sett) helt motsatt argument mot vad Migrationsverket använde vid beslutet att deportera henne "hem" till Grekland, då hennes skäl inte var tillräckliga för att få vänta på beslut i Sverige. Visumavslaget innebär att Adam inte kan gå på sitt första tandläkarbesök eller ta sin tredje vaccinspruta, utan tvingas fira sin första jul och födelsedag i ett land han inte har någon som helst anknytning till.

På vilka grunder följande diskriminerande och hälsovådliga beslut fattats där ett barn är inblandat är oklart, då varken Migrationsverket eller dess domstolar med ett enda ord förklarat hur barnets rättigheter tagits i beaktande. Det verkar inte bekomma någon inblandad myndighetsperson att ett "tyst" resonemang gällande barnets rätt strider mot kravet på synliggörande och dokumentation, enligt FN:s Barnrättskommitté. I ärenden som rör asyl bör även påminnas om staters, och därmed även domstolars, åtaganden enligt artikel 22 i Barnkonventionen.

Barnrättskommittén har lyft fram ett antal faktorer att faktiskt ta hänsyn till vid bedömningen av barnets bästa. Dessa faktorer är barnets åsikter, barnets identitet, bevarandet av familjemiljön och upprätthållandet av relationer, omsorg om barnet och barnets skydd och säkerhet, utsatta situationer, barnets rätt till hälsa samt barnets rätt till utbildning. Barnets ålder och mognad bör vara vägledande för hur olika hänsyn vägs mot varandra. Hänsyn ska även tas till att barnets förmågor kommer att utvecklas, varför hänsyn ska tas till både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för barnet. Att barnets bästa i första hand ska beaktas betyder att barnets intressen har hög prioritet och inte bara är ett bland flera överväganden. Vikt ska fästas vid vad som bäst gagnar barnet.

Dessa ovanstående åtaganden "rundar" Migrationsverket och "låtsas" att en ofödd/nyfödd baby inte behöver vara i/med sin mamma, utan lätt kan leva frånskilda en sisådär två år. Varken Migrationsverket eller dess domstolar formulerar en enda mening gällande barnets rättigheter eller gör någon konsekvensanalys, förutom att ett barn, likt en resväska, kan överföras till Grekland, istället för att få sin grundlagsskyddade rättighet till medborgarskap uppfylld i Sverige.

Hela Manals ärende är som en fallstudie i en form av banal ondska. Särskilt intressant är att se hur myndighetens beslutsfattare till punkt och pricka bortsåg från Migrationsverkets egna etiska råd (förvånande nog finns det en sådan menlös samling med alibin) och dess vägledning gällande överföringar när de verkligen hade behov: "att se till de konsekvenser beslutet kan få för den enskilde och dennes familj, omständigheterna i form av särskilda hänsyn till ålder och kön, leva ett värdigt liv, rätten att inte utsättas för diskriminering, att kunna försörja sig samt, särskilt för barn, rätten till utveckling."

Den som är ytterst ansvarig för denna myndighet har uppenbarligen en organisation med beslutsfattare helt utan etisk kompass, alternativt helt utan grundläggande omvärldskunskap, barnperspektiv och förmågor till konsekvensanalys.

Är det rimligt att myndighetsutövare 2020 sitter och fattar beslut gällande barn, utan att alls väga in internationella åtaganden i sitt beslut? Är det rimligt att chefer och medarbetare på myndigheten påstås ha utbildats för att stärka barns rättigheter i migrationsprocessen, samtidigt som detta beslut fattats? Är detta i enlighet med vad lagstiftare tänkt sig och ett (av många) exempel på att "barnkonventionen redan är överstämmande med svensk lagstiftning"?

Sveriges politiker (ironiskt nog med världens första "feministiska" regering i spetsen), dess myndighet och domstolsväsende offrar ett svenskt spädbarn (vårt barn!) och hans mammas psykiska och fysiska hälsa, genom att låtsas att Greklands flyktingmottagande fungerar. På så sätt kommer de undan sitt ansvar för den humanitära och rättsliga katastrof som pågår i ett annat EU-land. Att Barnkonventionen 2020 blev lag kommer i backspegeln enbart likna ett försök att politiskt sminka över de mesta inhumana åren som Sverige upplevt i modern tid.

Henning (Adams pappa)

 till innehållsförteckningen innehåll (Extern länk)

Hela Hälsingland insändare 21-04-09:

Svensk migrationspolitik - en omänsklig katastrof till sidans topp

Ingvar Persson är bedrövad över hur svensk migrationspolitik ser ut.

I ett migrationsärende försöker jag hjälpa en kurdisk familj, sju personer, mamma, pappa och fem barn mellan 6 och 20 år. De flydde undan krig och dödshot för drygt sex år sedan. Kurderna är en minoritet i samhället och utsätts ofta för övergrepp.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-04-14:

Skugglivet är tortyr för Sameer och en plåga för vårt samhälle till sidans topp

Peter Kadhammar

Samma morgon som tidningarna rapporterar om senaste migrationsuppgörelsen med dess juridiska detaljer, politiska spel och avgörande betydelse i nästa val, träffar jag palestiniern Sameer.

Allt handlar om honom.

Tusen och åter tusen Sameer lever i vårt land. Det är män och kvinnor som kommit hit på snåriga vägar, satsat sina liv på Sverige men som inte är välkomna här.

Sameer ska ut. Han skulle ha lämnat Sverige senast 8 april 2008, för 13 år sedan. Men han har klamrat sig kvar. Han har arbetat, överklagat, hållit sig gömd, överklagat och överklagat.

Berättelsen om Sameer är en berättelse om tortyr. Han har levt i Sverige i 15 år. Det är en tredjedels arbetsliv. Han har blivit man här. Lärt sig svenska. Fått vänner. Förstahandskontrakt på lägenhet i Stockholmsförort. Fru. Barn.

Och hela tiden har han befunnit sig i ett ingenmansland. Han har levt här men inte hört hemma här.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

Expressen 21-03-27:

Ilskan: "De skickas i princip in i döden" till sidans topp

Thomas Wassberg och frun Ulrike Wieser tog för flera år sen emot två ensamkommande pojkar från Afghanistan.

Det har gett skidlegendaren en ny syn på svensk flyktingpolitik.

- Jag är besviken på regeringen och Migrationsverket, säger han till Sydsvenskan.

2013 flyttade Reza, en ensamkommande pojke från Afghanistan, in hos den svenske skidlegendaren Thomas Wassberg och hans fru Ulrike Wieser. Två år senare fick han sällskap av Ali, även han var ensamkommande från Afghanistan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Göteborgs-Posten debatt 21-02-10:

Nu känner jag sorg och förakt för Sveriges politiker till sidans topp

Fram till 2015 var Sverige ett land präglat av humanitet. På bara fem år har det helt förändrats. Sverige har stängt sitt hjärta, skriver Jan Molin.

2015 hade vi ett parti vars drivkraft var främlingsfientlighet. Alla övriga partier tog avstånd från SD, men främlingsfientligheten gav röster. Därför har S, M, KD och L ändrat sin politik och följer SD i spåren. Man tror sig kunna locka till sig röster från SD genom att vara lika främlingsfientliga. En populism som gått ut över humaniteten. Dessutom är den resultatlös - vem väljer kopian framför originalet?

Det kanske mest häpnadsväckande exemplet är en "liberal" partiledare som vill bryta ett regeringssamarbete därför att S vill ha en pytteliten öppning för att låta synnerliga humanitära skäl kunna ge asyl.

Stryker näthatare medhårs

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.