fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Vård och socialhjälp för asylsökande och papperslösa

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

Expressen debatt 21-12-01:

Orimligt att papperslösa får tillgång till välfärden till sidans topp

Att myndigheter via skattebetalarnas medel understödjer illegalt uppehälle i landet borde stämma till eftertanke.

Det talar emot logik och rationalitet, men det finns även en moralisk aspekt, skriver Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).

En hel del har hänt sen 2011. Vi har haft en migrationskris med nu efterföljande integrationskris, vi har en skenande gängkriminalitet som polisen inte förmår ta kontroll över och vi har ett alltmer otryggt samhälle överlag.

Men en sak består.

De förmåner som illegala invandrare, så kallade papperslösa, fick genom migrationsöverenskommelsen mellan den moderatledda alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet 2011 finansieras fortfarande av svenska skattebetalare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Dagens Nyheter 21-03-01:

Statsvetare: Vaccinera flyktingar och hemlösa en känslig fråga till sidans topp

Hemlösa, socialt utsatta och papperslösa har flyttats fram i vaccinkön i flera länder. I Sverige har frågan om socioekonomi och vaccin skapat politisk debatt.

Vem som ska prioriteras för vaccin blir lätt en känslig fråga, menar statsvetaren Michael Strange.

- Det är svårt att förklara för allmänheten varför det inte handlar om vänlighet utan om att skydda allas hälsa och säkerhet, säger han till DN.

Runt om i världen utformas och diskuteras prioritering för covidvaccinering. Att de äldsta och personal inom vård och omsorg ska stå långt fram i kön är de flesta länder överens om.

Men när det gäller människor på flykt är det få länder som har en plan för vaccinering. Av de 133 nationer som är anslutna till FN:s flyktingorgan UNHCR har 81 slutfört sina vaccinationsplaner och endast 54 av dessa inkluderar explicit flyktingar, asylsökande och statslösa.

Hemlösa är också de inkluderade i långt ifrån alla vaccinationsscheman och frågan om hur socioekonomi ska vägas in hanteras på olika sätt i olika länder.

Sverige: Exempel togs bort

När Folkhälsomyndigheten publicerade sina uppdaterade rekommendationer för vaccinprioritet i februari nämndes uttryckligen socialt utsatta. Som exempel lyftes hemlösa och papperslösa, vilka enligt myndighetens bedömning skulle vaccineras i fas tre av den svenska vaccinationsplanen, innan den breda allmänheten.

Beskedet möttes av kritik från bland annat Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, som kallade det "märkligt" att socioekonomiska faktorer ska beaktas.

"Regeringen och myndigheterna ska avstå från sortering som bygger på vaga grunder och som riskerar att skapa motsättningar", skrev Moderatledaren bland annat på Facebook.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Expressen debatt 21-02-12:

M:s utspel om papperslösa riskerar skada folkhälsan till sidans topp

Flera ledande moderater har kritiserat Folkhälsomyndighetens beslut att prioritera samhällets mest utsatta i vaccineringen - Ulf Kristersson har påstått att det är en "farlig väg att vandra".

Vi som arbetar med att ge vård till bland annat papperslösa kan upplysa Moderaterna om att det är en betydligt större fara för samhället att inte prioritera de mest utsatta människorna, skriver Thomas Avén, Agmall Sarwari och Klas Ytterbrink Nordenskiöld från Läkare i världen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-02-12:

Vaccinet är ingen belöning till sidans topp

Det är märkligt att det här ska behöva sägas mitt i en pandemi, men: sjukvård ska ges efter behov. Därför är det stötande när Moderaterna ifrågasätter att socialt utsatta grupper kan komma att prioriteras för vaccinering.

Att hälsa är en klassfråga är ett välkänt faktum. Pandemin har dock blottlagt klyftorna i vårt samhälle på ett brutalt sätt. I den första vågen var risken att dö i covid-19 betydligt större för människor med låg inkomst i de mest utsatta områdena i Stockholm.

Risken att smittas och att dö av covid-19 är en klassfråga. Detta borde få vem som helst att bli arg. Och Ulf Kristersson är arg. Men tyvärr inte på detta.

Kristersson är istället upprörd över att faktorer såsom socioekonomi och materiella förhållanden ska beaktas i prioriteringsordningen för vaccinering.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård (M) i Vestmanlands Läns Tidning 21-02-14: S tar ytterligare steg från en ansvarsfull migrationspolitik (Extern länk)

Se även:

Riksdagen 21-02-17: Svar av Lena Hallengren (S) på skriftliga frågor om "Förtur till vaccination för illegala invandrare" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Sveriges Radio Studio Ett 21-02-05:

Ska socialt utsatta gå före i vaccinationskön? till sidans topp

Socialt utsatta grupper ska prioriteras i vaccinationen mot covid 19. Det enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prioriteringsordning där till exempel hem och papperslösa nu alltså ska ingå i fas tre, tillsammans med andra riskgrupper och före den breda allmänheten.

Men detta har väckt debatt på sociala medier. Att prioritera människor utifrån socioekonomisk status är orättvist och ineffektivt, tycker kritikerna.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Värmland 21-02-05: M-kritiken: Vaccinationsordningen skapar polarisering (Extern länk)

Svenska Dagbladet 21-02-05: Papperslösa plockas bort från FHM:s exempel (Extern länk)

Borås Tidning ledare 21-02-05: Hemlösa och papperslösa kan också bära på smittan (Extern länk)

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-02-07: Självklart bör papperslösa ges vaccin tidigt (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet krönika 21-02-07:

Oisín Cantwell: Någon jävla ordning måste det vara i ett land till sidans topp

Det var för väl att Folkhälsomyndigheten nyanserade sin plan för hur vaccinationen ska gå till.

Vi kan ju inte ha ett samhälle där de som löper störst risk att dö av coronan prioriteras.

Frågan vi nu måste ställa oss är hur myndigheten kunde förfalla till någonting så vänsterextremistiskt som att påpeka att ursprung och samhällsklass har betydelse för om en människa ska överleva pandemin.

Eländet, om ni nu har missat det, inleddes i torsdags, då någon lömsk epidemiolog plötsligt uppdaterade föreskriften om i vilken turordning folk ska få sina sprutor.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201124:

Svenska Dagbladet debatt 20-11-22:

"Papperslösa har rätt till transplantation" till sidans topp

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige, skriver företrädare för Smer.

I Sverige vistas ett stort antal människor utan permanent uppehållstillstånd. Denna växande grupp av människor som sökt sig till Sverige undan förföljelse, krig och fattigdom lever ofta under svåra omständigheter och osäkerhet.

Företrädare för den medicinska professionen har vänt sig till Statens medicinsk-etiska råd, Smer, för att få etisk och juridisk vägledning om organtransplantation till dessa patienter. Särskilt svåra etiska frågor uppstår när det gäller behandling som kräver livslång eftervård. Det finns flera exempel på när asylsökande personer har behövt livräddande transplantation men där ansvarig läkare varit osäker på vilket beslut som borde fattas. Smer publicerar i dag rapporten "Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd. Etiska aspekter på vård som kräver eftervård. 2020:6"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Expressen ledare 20-11-23: Fel signal att papperslösa ska ha rätt till nya organ (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.