fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Vård och socialhjälp för asylsökande och papperslösa

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220607:

Sydsvenskan debatt 22-05-20:

"Begreppet 'vård som inte kan anstå' bör avskaffas." till sidans topp

Alla som nu flyr Putins bomber måste ha rätt till vård utifrån behov på samma sätt som alla andra som bor och vistas i Sverige. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, och Torsten Mossberg, ordförande i läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Vård ska alltid ges efter behov, det är en grundläggande princip som läkare alltid utgår ifrån. Men tyvärr gäller det inte för dem som nu flyr Putins bomber över Ukraina och söker en fristad i Sverige. Riksdagen bör därför se över och avskaffa begreppet "vård som inte kan anstå".

Vuxna som flytt till Sverige har idag endast rätt till "vård som inte kan anstå". Begreppet, som finns i lagtexten, är otydligt och svårt att använda för läkare när de ska ta ställning till vilken vård som ska ges.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211210:

Expressen debatt 21-12-01:

Orimligt att papperslösa får tillgång till välfärden till sidans topp

Att myndigheter via skattebetalarnas medel understödjer illegalt uppehälle i landet borde stämma till eftertanke.

Det talar emot logik och rationalitet, men det finns även en moralisk aspekt, skriver Åsa Tallroth och Staffan Gunnarson (MED).

En hel del har hänt sen 2011. Vi har haft en migrationskris med nu efterföljande integrationskris, vi har en skenande gängkriminalitet som polisen inte förmår ta kontroll över och vi har ett alltmer otryggt samhälle överlag.

Men en sak består.

De förmåner som illegala invandrare, så kallade papperslösa, fick genom migrationsöverenskommelsen mellan den moderatledda alliansregeringen under Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet 2011 finansieras fortfarande av svenska skattebetalare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.