fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utvisningar

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211006:

Dagen 21-09-23:

Pingst: Ogiltigförklara utvisningarna som skett till Afghanistan till sidans topp

Utvisningarna som skett till Afghanistan bör ogiltigförklaras och berörda personer beviljas asyl utan att behöva ta sig till Sverige, skriver Mark Beckenham, Ulrica Heidari och Bengt Sjöberg.

Vi är många i kyrkorna i Sverige som dagligen följer händelseutvecklingen i Afghanistan. Vi ser med stor oro på det försämrade säkerhetsläget och talibanernas framfart. Många är vi som väntar spänt på Migrationsverkets nya rättsliga bedömning avseende säkerhetsläget i Afghanistan.

Men vad är det egentligen som gäller, och vad väntar vi på?

Talibanerna har härjat i landet under lång tid, även innan det fullständiga maktövertagandet. Urskillningslöst våld har drabbat civilsamhället och tusentals liv har gått till spillo.

Redan 2006 beslutade UD att avråda från alla resor till Afghanistan. För alla som inte härstammar från Afghanistan vill säga. Utvisningar av afghaner har under alla år kunnat verkställas till det land som svenskar avråds från att resa till.

Nyligen höll Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius en pressträff på Migrationsverkets Facebooksida för att berätta hur verket ser på den nya situationen i Afghanistan. Vi som mött hundratals afghaner och förstått deras välgrundade fruktan för förföljelse i hemlandet, trodde att även Migrationsverket skulle inse att det nu är dags att ge afghanerna uppehållstillstånd.

Vi menar att de ska erkännas som flyktingar i juridisk mening och beviljas flyktingstatus. Det är ett betydligt starkare skydd än alternativt skyddsbehövande. Därmed får de ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-09-13:

Ge afghanska flyktingar uppehållstillstånd, Migrationsverket till sidans topp

Bevilja uppehållstillstånd för afghanska flyktingar i Sverige som nu enbart har verkställighetshinder för utvisning, skriver Madeleine Ströje Wilkens, Marga Sandström och Klara Patzauer.

Öppet brev till Migrationsverket

Det åligger Migrationsverket att göra en framåtsyftande bedömning av säkerhetsläget i ett land innan eventuellt beslut om avslag på asylansökningar kan fattas och verkställas. Trots detta fattade Migrationsverket utvisningsbeslut för asylsökande afghaner fram till den 15 juli i år, trots att det var känt att säkerhetsläget hade försämrats och att USA skulle dra tillbaka sina trupper från landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Aftonbladet 21-08-07:

Nu måste de afghanska flyktingarna få stanna till sidans topp

Bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för utvisningar till Afghanistan. Det är den enda humanitära och praktiskt genomförbara lösningen för afghanska flyktingar i Sverige.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om ett tillfälligt verkställighetsstopp för alla utvisningar till Afghanistan med hänvisning till säkerhetsläget där. Den afghanska regeringen tar inte längre emot medborgare som tvångsutvisas dit.

Svenska myndigheter betonar att utvisningsstoppet är tillfälligt då man hoppas att läget i Afghanistan ska förbättras - en verklighetsfrämmande bedömning inom överskådlig tid.

USA och andra utländska styrkor har nu lämnat landet efter två årtionden utan att ha skapat fred. Centralregeringen är svag och pressad, talibanerna har tagit kontroll över större delen av landet. Deras religiösa terrorvälde kommer snart att råda i hela Afghanistan, som dessutom är ett av världens fattigaste länder.

Vi som har arbetat nära de afghanska flyktingar som kom till Sverige 2015 vet att deras situation länge varit allvarlig. De som utvisats till Afghanistan har farit illa och inte lyckats etablera sig i det afghanska samhället. De flesta har åter tvingats på flykt.

Skräcken att tvingas återvända till det våldsutsatta Afghanistan gör många utvisningshotade afghaner håller sig gömda eller flyr vidare till exempelvis Frankrike, där de flesta beviljas asyl på samma asylskäl som ogillats i Sverige.

Det nu införda verkställighetsstoppet gör att ingen behöver hålla sig gömd längre men det upprätthåller utanförskapet. Genom den nya migrationslagstiftningen som gäller från den 20 juli i år ges utrymme för att bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder. Migrationsverket bör snarast utnyttja denna möjlighet.

Flertalet i den berörda gruppen har bott mer än en fjärdedel av sina liv i Sverige och gått i svensk skola, många har bott i svenska familjer. De talar svenska, de har sekulariserats och anpassat sig och de önskar inget hellre än att betala tillbaka vad de fått av Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledare 21-08-11:

Alex Voronov: Det går inte att utvisa människor till Afghanistan till sidans topp

Den fleråriga förgiftade flyktingdebatten i Europa håller politiken i en strypsnara. Inte ens inför åsynen av en flyktingkatastrof, och ett av omvärlden övergivet land i sönderfall, kan vissa ledare släppa sina instinkter att stänga gränser och kasta ut dem som behöver skydd.

Förra veckan skickade sex EU-länders inrikes- och migrationsministrar ett brev till EU-kommissionen, där de manar till fortsatta tvångsutvisningar till Afghanistan. Detta sedan landets regering bett EU att tillfälligt stoppa dem på grund av talibanernas offensiv.

De sex länderna är inte alla sådana som man gärna misstänker för sådant beteende. Förutom ministrar från Danmark, Österrike och Grekland har även de från Belgien, Nederländerna och - kanske mest anmärkningsvärt - Tyskland satt sina signaturer.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Vestmanlands Läns Tidning ledare 21-08-16:

Molander: Talibanernas återtåg visar grymheten i Sveriges utvisningar till sidans topp

Qala-e-Naw, Herat, Lashkar Gah, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Pul-e-Alam, Jalalabad. Under helgen kom nyhetsuppdatering efter nyhetsuppdatering om afghanska provinshuvudstäder som fallit i talibanernas händer. På söndagsförmiddagen stod de i Kabuls förorter, på eftermiddagen i presidentpalatset.

Att den afghanska regering och försvarsmakt som Sverige och andra västländer hjälpt till att bygga upp under två decennier var bräcklig rådde det enighet om. Men att det skulle ta nio dagar från det att talibanerna den 6 augusti intog den första provinshuvudstaden Zaranj, tills dess att de erövrat hela landet var det få som trodde.

Det är en stats kollaps i fast forward vi fått bevittna.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Arena 21-08-16: Afghanistans sak är vår (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare 21-08-23:

Behandlingen av unga afghaner är en politisk fråga till sidans topp

Migrationsverket har gjort bort sig rejält om Afghanistan. Ända in i det sista framhärdade myndigheten i att det var möjligt och rimligt att utvisa människor dit. Trots att man borde ha vetat bättre.

Afghanistans nu avsatta regering har aldrig kontrollerat hela landet. Det har också stått klart i flera år att denna kontroll aldrig skulle upprättas. Normalläget har i stället varit strider, flytande avgränsningslinjer och permanent osäkerhet.

Det relativa lugn och frihet från talibaner, andra extremister och allehanda ligister som rådde i delar av Afghanistan var tillfälligt och villkorat med närvaro av utländsk militär. Dess snara tillbakadragande har dock också varit känt länge. Frågan gällde bara exakt tidpunkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

Sundsvalls Tidning debatt 21-08-05:

Stoppa utvisningarna till Afghanistan - risker och hot väntar dem som återvänder till sidans topp

Sigbritt Herbert

Afghaner flyr i tiotusental undan talibanernas avancemang. Grannländerna förbereder sig på att ta emot kanske miljontals flyktingar.

Sverige har tillfälligt stoppat utvisningarna med hänvisning till säkerhetsläget. När Migrationsverket anser det säkert att återvända avser man att återuppta utvisningarna. De människor som redan bott i vårt land i nästan sex år får fortsätta att våndas.

Ingen vet när och hur striderna i Afghanistan slutar. Fred betyder inte att allt är frid och fröjd. Om talibanerna tar makten, som mycket tyder på, kommer kvinnornas rättigheter att inskränkas. Minoriteterna, speciellt den hazariska, kommer att få det svårare. Alla de som i Sverige lämnat islam eller kommit ut som homosexuella riskerar livet. Bara att ha bott i Europa kan innebära en risk.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210720:

Ulf Bjereld blogg 21-07-12:

Migrationsverket bör följa Finlands exempel. Uppdatera säkerhetsläget i Afghanistan! till sidans topp

Det redan svåra säkerhetsläget i Afghanistan försämras nu ytterligare. Utvecklingen går snabbt. När de utländska styrkorna lämnar Afghanistan tar talibanerna över makten på allt fler ställen i landet. Samstämmiga FN-rapporter visar hur våldet och terrorn växer i styrka. Civilbefolkningen drabbas svårt.

I lördags meddelade företrädare för den afghanska regeringen att landet att landet inte längre tänker ta emot människor som tvångsutvisas dit från EU och andra europeiska länder. Orsaken är, enligt Afghanistans departement för flyktingar och återvändande: "Det eskalerande våldet från terroristgruppen talibanerna och spridningen av en tredje våg av covid-19" som lett till ökad social oro".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare yyy 21-07-13:

Niklas Otto Olsson: Politiker ska inte strunta i verkligheten i Afghanistan till sidans topp

Med amerikanernas uttåg ur Afghanistan breder talibanernas våld och förtryck ut sig. Detta borde vara skäl nog att stoppa utvisningarna till landet.

De närmaste tre månaderna kommer Afghanistan inte att ta emot medborgare som tvångsutvisas dit. Det meddelade landets departement för flyktingar och återvändande i lördags. Afghanistan vänder sig särskilt till EU-länderna och andra europeiska länder om att upphöra med att försöka utvisa afghaner till landet under perioden.

När uppgifterna nådde svenska medier och politiker var reaktionerna inte sena. Från Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard föreslogs det att Sverige ska frysa bistånd till länder som inte tar emot sina medborgare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Östersunds-Posten insändare 21-06-09:

De skickas till ett land på randen av inbördeskrig till sidans topp

Sigbritt Herbert

Sverige har nu tagit hem sina trupper från Afghanistan. De har nu fullföljt sin mission. Alla länder som fortsatt har trupper i landet planerar ett hemsändande eller har, likt Sverige, redan gjort det. Detta efter fredsavtalet mellan USA och talibanerna. Men, våldet i landet fortsätter och förvärras.

Australien stänger sin ambassad i Afghanistan och tar hem personalen för deras säkerhets skull. USA och Storbritannien planerar att evakuera tusentals afghanska tolkar och andra som hjälpt dem tillsammans med deras familjer. Detta för att de fruktar hämnd från talibanerna när de tar makten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Svenska Dagbladet debatt 21-05-22:

"Allt mer orimligt att utvisa till Afghanistan" till sidans topp

Med hänsyn till den svåra situationen i Afghanistan bör samtliga utvisningsbeslut inhiberas i väntan på ett nytt rättsligt ställningstagande. Det skriver debattörer från Håll ihop Sverige.

Migrationsverket har ansvar för att bedöma säkerheten i länder dit asylsökande som fått avslag skall utvisas. I veckan ändrade myndigheten snabbt sin bedömning av säkerhetsläget i Gaza så att inga utvisningar dit kan verkställas. Trots den allvarliga utvecklingen i Afghanistan det senaste halvåret gör Migrationsverket bedömningen att det inte finns några hinder att sända tillbaka människor dit. Deras rättsliga ställningstagande daterar från juni 2020. Detta ställningstagande var orimligt för ett år sedan och är än mer orimligt i dag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Länstidningen Östersund insändare 21-05-31:

Insändare: Ingen ska behöva utvisas till Afghanistan till sidans topp

Sigbritt Herbert

Sverige har nu tagit hem sina trupper från Afghanistan. De har nu fullföljt sin mission. Alla länder som fortsatt har trupper i landet planerar ett hemsändande eller har, likt Sverige, redan gjort det. Detta efter fredsavtalet mellan USA och talibanerna. Men, våldet i landet fortsätter och förvärras.

Australien stänger sin ambassad i Afghanistan och tar hem personalen för deras säkerhets skull. USA och Storbritannien planerar att evakuera tusentals afghanska tolkar och andra som hjälpt dem tillsammans med deras familjer. Detta för att de fruktar hämnd från talibanerna när de tar makten.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Värmlands Folkblad insändare 21-04-13:

Lärare: "Låt mina elever stanna!" till sidans topp

Det är ovanliga tider nu. Våren är på väg, gässen har landat på åkern vid Hammarö kyrka, studenttider väntar. Det är dags för vårens utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen handlar inte bara om studieresultat utan mycket om den unga människans framtidsplaner och vägar framåt i skolan och i livet överhuvudtaget. Viktiga samtal där vi som lärare får möjlighet att sitta en stund med varje elev. Den här våren! Så annorlunda. Vi kämpar med coronapandemin. Många elever tycker det är jobbigt. Men vi klarar det bra. Distanssamtal via olika digitala hjälpmedel fungerar oväntat bra. På grund av smittorisken undviker jag att sitta nära de elever som ändå absolut vill komma till klassrummet. Det finns de som ändå absolut vill träffas "på riktigt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Dagens Samhälle debatt 21-01-14:

Vårdutbildade unga måste få stanna i Sverige till sidans topp

Mitt i en pandemi där sjukvården vädjar om hjälp vill Sverige tvångsutvisa färdigutbildad vårdpersonal till krig och förföljelse på grund av brister i gymnasielagen. Det är både inhumant och samhällsekonomiskt oförsvarbart, skriver 146 lärare, läkare, sjukvårdspolitiker med flera från hela Sverige, som kräver att de ensamkommande får stanna här.

Den havererade gymnasielagen är bara en del av de statliga brister som drabbat Sveriges ensamkommande ungdomar som grupp. Nu drabbas även det svenska samhället som helhet. Ingen av de unga som sökte skydd i vårt land som barn för flera år sedan, ska tvångsutvisas på godtyckliga grunder, vare sig de omfattas av gymnasielagen eller inte. Nu borde det dessutom vara uppenbart för alla, att den unga arbetskraften behövs i vårt land. Nu och framöver.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

Dagens Arena debatt 20-12-20:

Sluta skicka oliktänkande till Kina! till sidans topp

På grund av Migrationsverkets oförmåga att bedöma läget för oliktänkande i Kina riskerar Baolige Wurina efter 10 år i Sverige att avvisas och hans familj, bestående av två små barn och en fru, kan när som helst att splittras. Vi kräver att avvisningarna av oliktänkande till Kina stoppas, skriver svenska Kina-experter.

Baolige Wurina, 33, sökte asyl i Sverige för tio år sedan.

Han kommer från den autonoma regionen Inre Mongoliet i norra Kina där mongoler nekas sina språkliga och kulturella rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Arena 20-12-26: Migrationsverket: Alla oppositionella från Kina har inte rätt till asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Landets Fria 20-12-11:

Sverige återupptar tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Nu vänder sig sju svenska frivilligorganisationer till landets flyktingminister med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade från Sverige.

- Vi är hundratusentals i det svenska civilsamhället som på olika sätt engagerat oss i flyktingfrågor och som står enade i att vi vill stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi upplever att regering, riksdag och Migrationsverket över huvud taget inte förstår allvaret i situationen, säger Sara Edvardson Ehrnborg från FARR, en av organisationerna bakom brevet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagen ledare 20-12-14:

Tänk om kring utvisningarna innan det är för sent till sidans topp

Av Elisabeth Sandlund

Återigen förbereds utvisningar till Afghanistan, ett land där ingen går säker för bomber och andra attacker. I helgen sköts granater mot bland annat flygplatsen i Kabul och i närheten av Kandahar utbröt strider där även civila dödades. Röda korset och SKR vädjar till Migrationsverket om att ompröva beslutet att det är möjligt att genomföra det som med en förskönande term kallas "återvändande".

På Twitter skriver en av många familjehemsföräldrar: "Nu har jag packat klart väskan till vår ungdom i förvaret. Ett otillräckligt nödkit, hemstickade yllesockor och kläder i stl 158/164 ... På tisdag tvångsutvisas han till Afghanistan. Ofattbart. Galet. Hjärtkrossande." Kampen för en humanitär migrationspolitik som håller över tid är viktig men här handlar det om ett akut beslut - innan det är för sent.

Läs artikeln i dess helhet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 20-12-15:

Stoppa utvisningarna av de unga afghanerna omedelbart till sidans topp

I dag den 15 december planeras en flygtransport till Afghanistan med en större grupp ensamkommande asylsökande som kom hit hösten 2015. Det stora flertalet - kanske alla - kommer att utvisas med tvång till ett land dominerat av våld och terror. Stoppa omedelbart tvångsutvisningarna till Afghanistan, skriver bland andra Suzanne Osten, regissör.

Starka känslor präglar debatten kring Sveriges ensamkommande ungdomar. Men låt oss påminna om vikten av fakta. En aktuell rapport från kampanjen "Håll ihop Sverige" beskriver bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, oacceptabla väntetider och bristande tolkning av landinformation om det land dit utvisningarna sker, inte minst krigsdrabbade Afghanistan där många av de ensamkommande har sitt ursprung.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.