fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utvisningar

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 210904:

FARR 21-08-20:

FARR kräver att alla utvisningsbeslut till Afghanistan omprövas till sidans topp

Med anledning av den skrämmande och hastiga utvecklingen i Afghanistan vill Flyktinggruppernas Riksråd framföra följande:

FARR har under flera års tid protesterat mot tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi har inte bara pekat på det våld som kan drabba vem som helst i den väpnade konflikten. Många av de asylsökande har personligen riskerat förföljelse på grund av markkonflikter, sin grupptillhörighet eller sina kontakter med utlänningar eller regeringsmakten. En del har utsatts för övergrepp och bestraffningar enligt sharialag. Även att ha bott flera år i Europa och tagit till sig "västerländska vanor och värderingar" har blivit en risk oavsett vilken bakgrund i Afghanistan personen har.

Landet har samtidigt utvecklats, talibanerna har inte haft makten överallt, kvinnor har fått större frihet och de svenska myndigheterna har envist hävdat att det går att klara sig i en av storstäderna även om man inte har några kontakter där. Men konflikten har förvärrats. Delegationen för migrationsstudier (Delmi) som följt upp utvisningar har visat att ungdomar som saknar nätverk har hamnat i misär och försökt lämna landet igen. UNHCR har avrått från att skicka personer till Kabul som inte kommer därifrån. Rädda Barnen har visat att familjer åter har hamnat i en situation de försökt undvika och inte vågar släppa sina flickor till skolan. Amnesty International och Röda Korset har för länge sedan ställt sig bakom kraven på att stoppa tvångsutvisningarna.

Nu har verkligheten kommit ikapp dem som hävdat att det går bra att återvända. En fundamentalistisk regim utlovar rättvisa - men det enligt sharialag. Bland dem som nu fruktar för sina liv finns ungdomar som nyligen utvisats från Sverige, ibland trots påbörjade studier eller jobb, många med familjeband här. Många som fått uppehållstillstånd i Sverige har släktingar kvar i Afghanistan som fruktar för framtiden.

Det är allvar nu. FARR kräver med många andra att alla utvisningsbeslut till Afghanistan nu upphävs och att de som berörs beviljas ny prövning av sina asylskäl.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 21-08-23:

Minna Blom, Sala: "Shame on you!" till sidans topp

Senaste veckan, efter att talibanerna intog Kabul, har demonstrationer ägt rum över hela Sverige. Minna Blom var en av talarna i Sala. Hon är en stor kämpe som slagits för att de ensamkommande, som inte ansett sig kunna resa till Afghanistan, ska få boende och mat. Här är hennes tal.

Heather Barr har lagt ut en intervju med Seraj Mahboub, en afghansk kvinnorättskämpe, på twitter där Seraj säger: "I'm going to say to the whole world-shame on you." ..."Jag vill säga till hela världen - skäms på er!"

I sex års tid har jag varje dag önskat att Sveriges ledande politiker och beslutsfattare inom Migrationsverket skulle ta sitt förnuft till fånga, att de äntligen skulle erkänna att alla asylsökande från Afghanistan har ett skyddsbehov och därigenom ska beviljas uppehållstillstånd, vilket jag fortfarande väntar på.

I nuläget har Migrationsverket infört ett tillfälligt verkställighetsstopp vilket endast innebär att ingen får tvångsdeporteras ... men det innebär också att Migrationsverket inte tar beslut om att ge uppehållstillstånd. Många nekas dagsbidrag, de får inte rätt till LMA, dvs mat och boende.

Men det var aldrig, aldrig utifrån den mardröm som sker nu som jag ville att min önskan skulle kunna uppfyllas. De fruktansvärda scener som utspelar sig i Afghanistan i nuläget, den situation som befolkningen utsätts för är långt värre än vad en människa ska behöva riskera får att få uppehållstillstånd. Människor försöker fly landet, de försöker ta sig till flygplatsen i Kabul, men jag fick idag besked om att flygplan lyfter halvtomma för människor kan inte ta sig in på flygplatsen, det pratas om att USA har ett avtal med talibanerna om att endast deras medborgare ska få ha tillgång till flygplatsen, men jag vet inte om det är sant. Mammor kastar deras barn i famnen på de soldater som finns kvar från andra länder: "Rädda mitt barn!"

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210808:

ECRE 21-07-22:

European countries should immediately cease all deportations to Afghanistan till sidans topp

Joint Statement

We, as NGOs, refugee-led organisations and members of the Afghan diaspora in Europe, are deeply concerned about the increased conflict and violence in Afghanistan. Amidst the deteriorating security situation, we call on all European countries to stop deportations to Afghanistan, ensure access to protection for Afghans on their territory and focus on measures to prevent a further escalation of violence inside Afghanistan.

The security situation in Afghanistan does not allow to return people to the country without putting their life at risk. After two decades, the US-led international military presence in Afghanistan will officially come to an end in September 2021. European and NATO countries are withdrawing their troops from Afghanistan at a time when the security situation is appalling. Heavy fighting continues across the country and Taliban fighters have taken control of many districts. More than 50% of Afghanistan's territory is now either contested or in Taliban control.

In response to the withdrawal of US and NATO troops from Afghanistan, the already dire security situation throughout the country is further deteriorating, with a high level of violence against civilians including targeted killings of civil society activists and journalists in Afghanistan. According to a recent report from the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), the total number of casualties during the first quarter of 2021 was 1.783 (573 killed and 1210 injured), illustrating a 29% increase compared to the same period in 2020. The report shockingly shows a significant increase in the number of casualties among women and children compared to the first quarter of 2020.

(...)

Läs mer och se undertecknare (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210402:

FARR 21-03-30:

Avbryt den planerade utvisningen till Afghanistan till sidans topp

Den planerade utvisningen omfattar personer som etablerat sig väl i Sverige. Många har ett arbete eller pågående studier, de är integrerade och har levt ett vanligt liv tills den dag de blivit tagna i förvar. Det handlar om unga människor, sjuka, personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Familjer splittras när ena föräldern utvisas. Sverige utvisar också kristna och HBTQ-personer, grupper som redan borde beretts skydd i form av flyktingstatus.

Många av de som utvisas har svag eller ingen koppling till Afghanistan utan är födda eller uppväxta i andra länder. Vi vet från ett antal tillförlitliga rapporter att personer som vistats i Europa möts med skepsis och förakt. Att försöka etablera sig i landet är svårt redan i vanliga fall, kanske helt omöjligt under en pandemi.

Ansvariga i Afghanistan har upprepade gånger framfört att de önskar att Sverige och andra västländer inte ska utvisa sårbara personer och personer som måste tas om hand i internflykt. Att utvisningarna ändå kan genomföras beror på att EU-länderna har återtagandeavtal som Afghanistan undertecknat i utbyte mot stora summor i bistånd.

Landet har många utmaningar. Just nu råder en torrperiod som kommer att drabba årets skördar, där 45% av befolkningen lider av osäker tillgång på livsmedel och där landet sedan 2018 anses vara den mest farliga konflikten i världen. Huvudstaden Kabul, som fortfarande anses som ett rimligt internflyktsalternativ av Migrationsverket, drabbas dagligen av allvarliga bombdåd. USA planerar sedan länge att dra sig ur landet, trots att detta förmodligen leder till att talibanrörelsen då tar makten i landet och huvudstaden.

Ida Gunge, ordförande FARR

Linus Ericsson, ordförande FARR

Elisabet Rundqvist, styrelseledamot FARR

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Riksdagen 21-02-04:

Interpellationsdebatt: Utvisningar till Inre Mongoliet till sidans topp

Interpellation 2020/21:353 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sverige har en lång tradition av att stå upp för de mänskliga rättigheterna i världen, asylrätten inkluderad. Det är därför med bestörtning och förvåning som jag konstaterar att Sverige nu hotar att utvisa personer till Kina, trots att de riskerar att sättas i fängelse och förföljas.

Vi vet vad som kan hända den som kritiserar den kinesiska regimen öppet. Den i Kina fängslade svensk-kinesiske bokhandlaren Gui Minhai är ett tydligt exempel på det.

Kina är en stenhård diktatur som systematiskt kränker en lång rad fundamentala mänskliga rättigheter, såsom yttrandefriheten, föreningsfriheten och religions- och övertygelsefriheten. Situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Kina har under president Xi Jinping förvärrats ytterligare. Den kinesiska regimens övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna drabbar alla delar av det kinesiska samhället. De etniska och religiösa minoriteterna i Kina tillhör emellertid dem som drabbas allra hårdast av förtrycket från den kinesiska statsapparaten. Uigurer och tibetaner har drabbats hårt av förtryck och förföljelse, vilket har fått stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt. Tusentals uigurer har tvångsförflyttats till omskolningsläger. Tortyr används systematiskt mot den tibetanska och den uiguriska befolkningen.

Mindre känt är det växande förtrycket i Inre Mongoliet. Den kinesiska regimen har inlett en ny politik, med syfte att utrota det mongoliska språket och de mongoliska traditionerna. Inre Mongoliet är nu på väg att bli ett nytt Tibet, ett nytt Xinjiang. Enligt Southern Mongolia Human Rights Information Center (SMHRIC) har mellan 8 000 och 10 000 mongolkineser gripits av polis bara under augusti och september 2020. Väldigt få av dem har blivit offentligt arresterade.

(...)

Interpellationen och riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201218:

Röda Korset 20-12- 14:

Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2020.

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Konflikten i Afghanistan definieras fortsatt som en av världens dödligaste för civila enligt EASO (september 2020). Under första halvåret 2020 rapporterar många olika källor en ökning av våldet med många civila dödsfall.

Svenska Röda Korset och den internationella rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket publicerade 16 juni 2020 ett nytt rättsligt ställningstagande där säkerhetsläget i Afghanistan bedöms vara i stort sett oförändrat jämfört med 2019. Myndighetens slutsats är att det inte finns anledning att ändra inställningen till möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

Det faktum att säkerhetsläget ständigt förändras och att situationen i Afghanistan därmed är så svår att förutspå, gör att Röda Korset ur ett humanitärt perspektiv anser att Sverige, för att inte bryta mot våra folkrättsliga förpliktelser, helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Vi menar att det inte går att garantera säkerhet, grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201023:

FARR 20-10-05:

Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningar till sidans topp

EU-ländernas överenskommelse med Afghanistan om utvisningar löper ut den 6 oktober. FARR är en av 41 organisationer som uppmanar länderna att stoppa tvångsutvisningarna och istället bidra till fred och säkerhet. Bakom ställningstagandet ligger den allvarliga säkerhetssituationen i Afghanistan, situationen för afghaner i grannländerna och de som utvisas därifrån, och även de stora skillnaderna mellan EU-ländernas behandling av asylsökande från Afghanistan.

Det var den 2 oktober 2016 som representanter för EU-länderna undertecknade en överenskommelse om utvisningar till Afghanistan. Överenskommelsen fick namnet "Joint Way Forward on migration issues". Konferensen om detta hölls i marginalerna av en givarkonferens. EU-länderna åtog sig alltså samtidigt att ge Afghanistan visst bistånd. Detta avtal löper ut den 6 oktober i år och förhandlingar pågår om att förlänga det.

I uttalandet mot fortsatta tvångsutvisningar som samorganisationen ECRE har tagit initiativ till nämns bland annat att Afghanistan numera rankas som det minst fredliga landet i värden. Många civila dödas och skadas. Samtidigt har Talibanrörelsen fått kraftigt ökad kontroll i stora delar av landet medan regeringens inflytande minskat. Afghaner är en stor grupp asylsökande i EU-länderna. Nästan hälften av de 27.000 människor som hålls kvar i miserabla förhållanden på den grekiska öarna är till exempel afghaner. Hur stor andel som får uppehållstillstånd av dem som söker asyl i EU-länderna varierar från 94 procent i Italien till 4 procent i Bulgarien, vilket tyder på brister i rättssäkerheten.

Den 5 oktober 2016, bara några dagar efter EU-ländernas konferens, undertecknade Sverige ett eget återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet möjliggör att Afghanistan utfärdar resehandlingar till dem som inte har pass och att utvisningar kan verkställas med tvång. Avtalet förlängs med automatik vartannat år.

(...)

Läs mer och hämta uttalandet, finns på flera språk (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201002:

Riksdagen 20-09-23:

Svar på skriftlig fråga: Kompetensutvisningarna till sidans topp

Fråga 2020/21:37 av Ola Johansson (C)

Nyligen utvisades varbergaren Amir och hans familj till Kosovo sedan Migrationsöverdomstolen avvisat hans överklagande av Migrationsverkets beslut.

Amir fick två års arbetstillstånd i Sverige när han först kom hit 2016. Detta förlängdes, men under hösten 2018 ville Migrationsverket ha mer information.

I januari 2019 kom ett beslut från Migrationsverket om att inte förlänga uppehållstillståndet, efter överklagande till Migrationsöverdomstolen, som går på motiveringen att han under sju månader från april till november 2018 jobbat 365 timmar övertid samt att hans arbetsgivare inte utlyst hans tjänst på rätt sätt.

Amir arbetar som lokalvårdare på en vingård i Halland. När företaget byggde nya hotell fanns mycket att göra och all personal fick jobba extra. Okunskap om övertidsregler samt formella fel som begåtts av arbetsgivaren drabbar familjen, som är väl etablerad i Sverige. De arbetar, går i skolan och betalar skatt på sina inkomster.

Medan domstolarna fortsätter döma på ett sätt som strider emot det sunda förnuftet och det allmänna rättsmedvetandet pågår kompetensutvisningarna, som om det inte fanns några ambitioner från statsmakternas sida att ändra på lagen. Den här familjen är tyvärr bara ett av många exempel.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern och regeringen att inom kort förändra den lagstiftning som ligger till grund för detta och för andra liknande utvisningar?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Riksdagen 20-09-24:

Interpellationsdebatt: Moratorium för kompetensutvisningar till sidans topp

Interpellation 2020/21:3 av Boriana Åberg (M)

Dagligen står det att läsa i medierna om människor som arbetar hårt, betalar skatt och gör rätt för sig på alla vis men ändå ska utvisas, ofta på grund av obetydliga fel begångna av arbetsgivaren helt utan uppsåt. Det kan till exempel handla om felaktigheter i samband med utannonsering av jobben.

Redan hösten 2017 gav riksdagen ett tillkännagivande där regeringen uppmanades att återkomma med lagförslag som säkerställer att arbetskraftsinvandrare inte ska utvisas på grund av att arbetsgivaren, utan uppsåt, har begått mindre fel.

I februari 2020 beslutade regeringen att tillsätta utredningen Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir 2020:8).

Genom ytterligare ett tillkännagivande den 1 april 2020 beslutade riksdagen att regeringen senast den 1 maj 2020 ska komplettera utredningsuppdraget så att det omfattar ett författningsförslag för att kompetensutvisningar ska upphöra. Under tiden har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson besvarat frågor om kompetensutvisningarna med att han inte vill föregripa pågående utredning. Samtidigt har arbetskraftsinvandrare med viktig kompetens fått lämna landet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att stoppa utvisningen av arbetskraftsinvandrare som försörjer sig och sina familjer, följer regler och betalar skatt?

När kommer lagstiftning som stoppar kompetensutvisningarna?

Är ministern beredd att införa ett moratorium för kompetensutvisningarna tills en ny fungerande lagstiftning är på plats?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200831:

Riksdagen 20-08-19:

Svar på skriftlig fråga: Uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen till sidans topp

Fråga 2019/20:1748 av Björn Söder (SD)

I Danmark gör man nu en översyn över uppehållstillstånd för personer från Damaskusprovinsen i Syrien i syfte att dra in uppehållstillstånd grundade på skyddsskäl och avvisa dessa personer från Danmark. Detta efter att situationen i området inte längre är så allvarlig att det berättigar personer därifrån att av skyddsskäl uppbära uppehållstillstånd i Danmark.

Utlännings- och integrationsminister Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande: Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar till Syrien från de omgivande områdena. Naturligtvis måste deras landsmän som har beviljats skydd i Europa också åka hem när förhållandena i Syrien tillåter det. Under de senaste veckorna har den oberoende flyktingnämnden beslutat att fem personer från Damaskusprovinsen inte har rätt till tillfälligt skydd eftersom förhållandena i området har förbättrats. Därför har jag nu beslutat att vi snabbt måste granska högen med ärenden med flyktingar från Damaskus för att undersöka vem som inte längre behöver skydd i Danmark. Vi är redo med en ganska stor pengapåse för returresor för dem som måste åka tillbaka och återuppbygga sina liv i Syrien.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att i likhet med sin danska kollega påbörja en genomgång av uppehållstillstånd, grundade på skyddsskäl, för människor från Damaskusprovinsen i syfte att dra in tillstånden och avvisa dessa människor från landet?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200523:

Riksdagen 20-05-06:

Svar på skriftlig fråga: Svenska myndigheters utvisningsbeslut till sidans topp

Fråga 2019/20:1262 av Amineh Kakabaveh (-)

Det borde vara allmänt känt hos svenska migrationsmyndigheter att president Erdogans regim i Turkiet försöker få kritiker och oppositionella som flytt till Västeuropa utlämnade genom att stämpla dem som terrorister. År 2018 försökte den turkiska regimen få tyskturkiske författaren Dogan Akhanlž utlämnad från Tyskland. Kort därefter försökte man få den svenske journalisten Hamza Yalcin utlämnad från Spanien där han just då befann sig, vilket dock hindrades tack vare internationella protester, inte minst från Sverige. Akhanlž och Yalcin var kända i intellektuella kretsar och kunde inte hanteras hur som helst av olika länders myndigheter. Protesterna ledde till att de inte utlämnades till Turkiet.

Denna jakt på "terrorister" inleddes efter det att president Erdogan avbrutit fredsförhandlingarna med PKK och blev intensivare efter den så kallade militärkuppen i Turkiet. Undantagstillstånd proklamerades i de kurdiska områdena i landet, vilket ledde till omänskliga förhållanden för den kurdiska befolkningen, och detta ledde i sin tur till ökade motsättningar i landet och till protester. Dessa protester möttes med brutalt våld. Det inträffade sammandrabbningar i 22 städer i kurdiska områden i Turkiet. Mellan den 14 december 2015 och 11 februari 2016 mördades minst 338 civila personer av turkisk militär medan 335 000 personer tvingades lämna sina hem. Flera städer, däribland staden Cizre, jämnades med marken. Där genomfördes också ett massmord. 130 kvinnor och män som sökt skydd i tre källarutrymmen brändes eller sköts till döds av turkisk militär. Bland dessa fanns elva barn. Enligt FN:s dåvarande kommissarie för mänskliga rättigheter fördömdes morden på kurderna i skarpa ordalag. Detta mördande pågick i flera månader. Den turkiska regeringen nekade Amnesty International, Human Rights Watch och FN-observatörer tillträde till staden för oberoende utredningar.

(...)

Hela frågan med svar av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200324:

FARR 20-03-16:

Stoppa utvisningarna av våra medmänniskor omedelbart! till sidans topp

I spåren av coronavirusets spridning över världen stänger länder sina gränser, flygrutter stoppas, människor sätts i karantän, skolor stängs och äldre uppmanas att isolera sig. Sveriges samlade myndighetsexpertis skickar en skarp uppmaning till var och en av oss: vi måste hjälpas åt att inte sprida coronaviruset vidare.

Människor som hotas av utvisning är en mycket utsatt och sårbar grupp; i skenet av coronavirusets framfart ännu mer utsatt. Ofta är ursprungsländerna härjade av inre konflikter och krig. De saknar fungerande sjukvård och sjukvårdsmateriel. Sverige riskerar, om vi fortsätter med utvisningarna i det här läget att sprida coronaviruset vidare till konfliktfyllda, fattiga och krigshärjade länder.

FARR kräver med anledning av detta, i solidaritet med våra utvisningshotade medmänniskor

+ att regeringen förordnar att verkställighet av utvisningar/avvisningar med tvång upphör tills vidare till alla länder på grund av den rådande coronapandemin

+ att Migrationsverket fastställer att spridningsrisk av coronaviruset utgör ett tillfälligt praktiskt verkställighetshinder

+ att gränspolisen NOA avbeställer redan planerade utvisningar under de närmaste månaderna

+ att förvarstagna släpps från förvaren på grund av ovan nämnda praktiska verkställighetshinder och beslut om uppsikt tas för att undvika att förvaren blir till smittohärdar

+ att Sverige skyndsamt verkar för att EU kommissionen uppmanar alla medlemsstater att upphöra med verkställigheter under tiden som pandemin fortgår

+ att EU-länderna agerar snarast med att evakuera alla asylsökande från de grekiska öarna

+ att EU-länderna solidariskt erbjuder skydd till skyddsbehövande och skydd från coronapandemin

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200107:

Röda Korset december 2019:

Tvångsutvisningar till Afghanistan till sidans topp

Svenska Röda Korset anser att Sverige helt ska upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan. Migrationsverket bör se över och revidera sitt rättsliga ställningstagande angående säkerhetssituationen i landet.

Uppdaterad december 2019

Svenska Röda Korset har sedan 2017 haft positionen att ingen utvisning ska verkställas med tvång till Afghanistan, detta utifrån det föränderliga och svåröverskådliga säkerhetsläget och den svåra humanitära situationen i landet. Svenska Röda Korset har följt händelseutvecklingen i Afghanistan men har inte fram tills nu sett någon anledning att ändra denna tidigare position.

Under juli 2019 registrerades det högsta antalet civila offer i konflikten sedan maj 2017. Internationella rödakorskommittén (ICRC) tvingades i april 2019 avbryta ett antal aktiviteter med anledning av att organisationens utsatthet blivit allt för stor. Aktiviteterna inkluderade bland annat första hjälpen på svåråtkomliga platser, transport och vård av krigsskadade patienter, transport av krigsoffer till familjer, fängelsebesök och familjeåterförening.

Svenska Röda Korset och rödakorsrörelsen menar att för lite uppmärksamhet ägnas åt de civilas lidande och att de måste skyddas och respekteras i alla lägen. Bomber och andra attacker utförs både dag- och nattetid, såväl på landsbygden som i tätbefolkade områden och dödar och skadar kvinnor, män och barn som inte har någon del i striderna. Hem, moskéer, skolor, marknader och sjukvårdsanläggningar drabbas runt om i landet.

Migrationsverket har den 3 oktober 2019 publicerat en rättslig kommentar angående det ökade våldet under sommaren 2019. Verkets slutsats är att den senaste tidens våldsutveckling inte ger anledning att ändra myndighetens inställning när det gäller möjligheten att utvisa personer till Afghanistan.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191129:

Svenska Kyrkan 19-11-24:

Uttalande: Utvisningar av barnfamiljer till Afghanistan behöver stoppas! till sidans topp

Idag är det exakt fyra år sedan regeringen presenterade den tillfälliga asyllagen. Genom ljuständning, demonstrationer och manifestationer uppmärksammas därför idag de människor som drabbas av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Svenska kyrkan vill därför åter framföra att vi anser att utvisningar till Afghanistan bör stoppas.

Svenska kyrkan bedriver ett omfattande arbete för och med människor på flykt. Under det senaste året har Svenska kyrkans församlingar mött många människor som drabbats till följd av den alltmer restriktiva migrationspolitiken. Många av dessa människor är från Afghanistan, varav en grupp är barnfamiljer.

Enligt Migrationsverket finns det i Sverige idag nästan 2000 personer i barnhushåll från Afghanistan som fått utvisningsbeslut. Eftersom Afghanistan inte tar emot barnfamiljer som utvisas med tvång så kan inte utvisningarna av dessa barnfamiljer genomföras. Det innebär att dessa barn och deras familjer lever i ovisshet och med en ständig rädsla. Många av barnen har vistats här under flera år, talar svenska och går i förskola och skola.

Svenska kyrkan uttalade sig i ett brev till migrationsministern 2017 att utvisningarna till Afghanistan borde stoppas. Sedan dess har säkerhetssituationen i Afghanistan fortsatt att försämras, med alltfler civila offer till följd av väpnade stridigheter. Enligt UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, har civila offren under perioden juli-oktober 2019 ökat med 42 % jämfört med föregående år. Säkerhetssituationen är dessutom föränderlig och svåröverskådlig. Därtill kommer den svåra humanitära situationen. Röda korset konstaterar i sitt ställningstagande från oktober i år att det inte går att garantera säkerhet eller grundläggande och hållbara rättigheter för någon som tvingas tillbaka till Afghanistan. Organisationer som Röda Korset, Amnesty och Rädda Barnen anser därför att utvisningar med tvång till Afghanistan bör stoppas. Svenska kyrkan är av samma mening.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 191017:

#vistårinteut 19-10-15:

Deportation 1/10 av "vuxna män" till sidans topp

Tisdagen 1 oktober 2019 lyfte ett chartrat plan med 25 personer från Arlanda med destination Kabul.

Av passagerarna ombord var de allra flesta ungdomar som kom hit till Sverige när de var minderåriga för fyra år sedan.

De här tvångsutvisningarna är tänkta att ske under radarn och transparensen är i stort sett obefintlig. Gränspolisen valde att för första gången använda orden "vuxna män" i pressmeddelandet som gick ut efter den här deportationen. Orden spelar roll.

Det här är ungdomar som har fått betala ett orimligt högt pris som slagpåsar i de senaste årens migrationsdebatt.

Det behövs en lösning för de unga som varit i Sverige i många år och som hellre går under jord än låter sig utvisas. Politiker på alla nivåer behöver lyssna på och lära av de goda krafter som trots ett otroligt svårt läge har kämpat varje dag, varje timme och varje minut för att hålla humanismen och de mänskliga rättigheterna högt.

Precis som vi skrev i pressmeddelandet http://www.mynewsdesk.com/se/number-vistaarinteut/pressreleases/politiker-vi-ber-er-om-att-skyndsamt-utreda-fraagan-om-amnesti-1904754 inför Socialdemokraternas kongress 2017 kräver vi fortfarande att våra politiker hittar en hållbar lösning - vilket innebär att de utreder, analyserar och tar beslut om hur en amnesti skulle kunna gå till.

Vi har ett förslag: Låt alla ensamkommande som har varit här sedan 2015 få permanent uppehållstillstånd, PUT!.

Amin är 19 år och han har bott i en svensk familj sedan han kom till Sverige för fyra år sedan. I familjen finns det två yngre svenska syskon.

Han är kristen.

När han deporterades gick han på gymnasiet, vård och omsorg, och var på väg att ta studenten. Han skulle bli barnskötare.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190912:

FARR 19-09-09:

Stoppa tvångsutvisningen! till sidans topp

Det är en stor skam att svenska myndigheter just nu planerar för den största tvångsutvisningen hittills av människor till Afghanistan. Transporten den 10 september planeras samtidigt som våldet mot civila eskalerat dramatiskt sedan i juli. Den planeras samtidigt som talibanerna placerar riktade bomber för att skrämma människor från att delta i Afghanistans val om ett par veckor. Talibanrörelsen mobiliserar för att ta över makten i en ännu större del av landet. Tvångsutvisningen planeras samtidigt som USA just hoppat av "fredsprocessen" - en fredsprocess där landets regering inte ens sitter med vid bordet.

80 människor som inte har kunnat bevisa att de har personliga asylskäl fanns på listan som den svenska gränspolisen överlämnat till sina kollegor i Afghanistan. Polisen tar i med råge så att planet ska fyllas minst med de 50 utvisade som återvändaravtalet tillåter.

Den som står på listan ser framför sig utvisning till kriget, ISIS bomber, förtryck från fundamentalister eller att fly vidare än en gång. Den som i sista stund plockas bort från listan på grund av advokatens sista insatser, sjukdom, att medborgarskapet inte kan fastställas eller bara att man inte fick plats kommer då att ha upplevt något som liknar en skenavrättning.

De flesta är ungdomar, några är sjuka och alla är livrädda. Några av dem rymde från förvaret igår. Efter en massiv polisinsats - då fanns resurser - fångades de flesta in.

Samtidigt, i Stockholm och på många andra orter, demonstrerar kvinnor och barnfamiljer som också fått beslut om utvisning till Afghanistan trots krigsläget och trots att barnen rotat sig i Sverige i flera år. Vänner och familjer till ungdomarna som utvisas sätter ut symboliska kvarlämnade skor, andra placerar sig i cirklar på torgen för att visa sin sammanhållning och protest.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Rädda Barnen 19-09-10:

Rädda Barnen kommenterar utvisning av barn och unga till Afghanistan till sidans topp

Nästan 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190721:

Rädda Barnen 19-07-20:

Rädda Barnen om situationen för barn från Afghanistan som hotas av utvisning till sidans topp

Sverige är i princip stängt för semester och allt för få människor hör nödropen från de barn och unga från Afghanistan som nu hotas av utvisning. Vi får dagliga samtal och rapporter om små barn i familjer som fått sitt slutgiltiga avslag.

Vi får nödrop från unga, som var under 18 när de kom till Sverige, men inte omfattas av gymnasielagen och nu hotas av utvisning så snart de blivit myndiga.

Över 2000 personer i barnhushåll lever under ett överhängande hot om utvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Många av barnen har levt här länge, i familjehem eller med sina familjer. Flera är födda här och många har aldrig varit i det land som de ska utvisas till.

Upprördheten och desperationen är stor hos familjehem, bland våra aktiva medlemmar, hos volontärer, gode män och i familjerna. Det är oacceptabelt att Sverige behandlar en grupp barn och unga på detta sätt.

Bakgrunden är den signalpolitik som Sverige riktar mot andra EU-länder, den förlängda begränsningslagen och de löften om vissa volymer i utvisningar som ledande politiker ställde 2015, en tydlig signal till Migrationsverket om politikens förväntningar på myndigheten. I detta spel blir barn och unga levande pjäser.

Rädda Barnen har tidigare rapporterat (From Europe to Afghanistan, 2018) att barn och unga som återsänds till Afghanistan möter en synnerligen farlig miljö. Många av de som återvänt lever ett mycket isolerat liv, de riskerar utsättas för våld, rekryteras till väpnade grupper och många förlorar helt möjligheten till skolgång. Enligt Rädda Barnens "Girls opportunity index" är Afghanistan ett särskilt farligt land för flickor, bland annat på grund av förekomsten av tvångsgifte.

Utvisning av barn och unga från Afghanistan står i starkt strid med principen om barnets bästa. Vi delar självfallet inte Migrationsverkets bedömning att det är säkert att utvisa till Afghanistan.

Regeringen bör omedelbart se över situationen för afghanska barn i familj samt för de unga ensamkommande som inte omfattats av gymnasielagen.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190620:

Riksdagen 19-06-19:

Svar på skriftlig fråga: Sveriges utvisningspolitik till sidans topp

Fråga 2018/19:738 av Louise Meijer (M)

Nyligen kom det ett nytt prejudikat från Högsta domstolen angående förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige. En man dömdes för våldtäkt men undgick utvisning på grund av att hans anknytning till Sverige inte ansågs vara särskilt svag och att det vid en helhetsbedömning inte fanns synnerliga skäl för utvisning.

Mannen hade bott i Sverige i åtta och ett halvt år men hade ingen egen familj här. Han hade under större delen av sin vistelse här haft sysselsättning i form av studier, praktik eller anställning. Vid tiden för gripandet var han dock både arbetslös och bostadslös.

Denna man får stanna i Sverige. Samtidigt utvisas familjer som bott här längre tid än så, för så små saker som felaktig semesterlön, att personen i fråga inte tagit ut semesterdagar eller arbetsgivarens försäkringsmissar. Trots Migrationsöverdomstolens domar från år 2017, som innebar en mer generös tolkning av reglerna i förhållande till den sökande, kvarstår problemen med arbetskraftsutvisningar.

Detta är en orättvis utvisningspolitik och urholkar förtroendet för politikens förmåga att skilja på rätt och fel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson följande:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av det som framförts?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.