fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Polisen och tvångsmedel

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220125:

Svenska Dagbladet ledare 22-01-07:

Fredrik Kärrholm: Ännu ett papper om papperlösa till sidans topp

När asylsökande med avslag stannar kvar i Sverige illegalt, är följden ett skuggsamhälle som göder såväl social misär som brottslighet.

Regeringen gav nyligen Polismyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att verkställa utvisningar. Det handlar dels om personer som begått brott, dels om personer som vistas i Sverige illegalt.

Frågan om utvisning av brottslingar är oomtvistad, om än försummad. Däremot har det debatterats huruvida det egentligen är ett problem att allt fler uppehåller sig i Sverige utan tillstånd.

Till nyligen hette det "papperslösa" i regeringsföreträdarnas retorik, men inte längre. Språkförändringen är välkommen då termen papperslös är vilseledande. Dokument från svenska Migrationsverket eller det egna hemlandet saknas sällan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 22-01-12:

Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd till sidans topp

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)

Att en efterlyst person utan uppehållstillstånd påträffas i anslutning till Magdalena Anderssons bostad blixtbelyser det skuggsamhälle som breder ut sig i Sverige.

Vid det här laget känner vi alla till bakgrunden: En efterlyst person utan uppehållstillstånd greps utanför Magdalena Anderssons bostad i samband med att ett företag utan kollektivavtal utförde städtjänster hemma hos henne.

Det är ett tungt fall för Magdalena Andersson, som gärna sätter sig till doms över andra personer. Senast i sitt installationstal som partiledare för S betonade hon det "personliga ansvaret" för de som anlitar arbetskraft till "orimligt låga priser".

Men det inträffade sätter fingret på ett allvarligare problem än Magdalena Anderssons dubbelmoral.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 22-01-20: M: Information om papperslösa måste delas (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

SvT Nyheter 21-12-29:

S vill använda bistånd som påtryckning för utvisningar till sidans topp

Regeringen vill att fler personer som inte har rätt att vara i Sverige ska utvisas till sina hemländer.

Biståndet ska nu användas som ett påtryckningsmedel för att verkställa fler utvisningsbeslut.

- Bistånd bygger på respekt mellan landet som ger och landet som får, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Sedan 2014 har över 90 000 personer återvänt till sina hemländer, både frivilligt och med tvång. Men betydligt mer måste göras för att öka återvändandet, menar regeringen som nu vidtar ett antal åtgärder.

I ett första steg har Migrationsverket och Polismyndigheten fått i uppdrag att intensifiera sitt arbete. Det handlar bland annat om att bygga ut fler förvarsplatser, och polisen ska arbeta aktivt med att söka upp människor som befinner sig i landet illegalt, bland annat på arbetsplatser.

Många öppna ärenden

Men även biståndet ska användas för att fler länder ska ta emot sina medborgare.

- Vi har väldigt många öppna ärenden där vi behöver kunna återvända människor. Länderna måste respektera grundläggande folkrättsliga principer och börja ta emot dem som är dömda för brott, men även frivilliga och tvångsmässiga återvändande, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-12-29:

V: Sätt dit oseriösa arbetsgivare - inte papperslösa till sidans topp

Moderaterna välkomnar regeringens utspel i dag, att polisen ska arbeta mer aktivt med att leta upp personer som befinner sig illegalt i Sverige, säger partiets migrationspolitisk talesperson Maria Malmer Stenergard.

Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Tony Haddou kritiserar förslaget.

"Det är ju arbetsgivare som utnyttjar människor som ska sättas dit, inte de som utnyttjas. De är ju redan i desperata situationer. Att jaga papperslösa på det här sättet är en väldigt dålig idé som skapar ett sämre samhälle".

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

TT / AB 21-06-10:

Politiskt bråk om tvångstestning till sidans topp

Gränspolisen har stora problem med att man inte kan avvisa personer för att de vägrar testa sig. Det handlar om 80-90 procent som vägrar.

Men att ändra lagstiftningen är inte aktuellt, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

- Det finns grundlagsaspekter på det här men det går att lösa på snabbare och enklare sätt, säger han till TT.

Grundlagen förbjuder påtvingade kroppsliga ingrepp. Ska man göra undantag, så måste särskild lag stiftas.

- Det handlar om ganska avancerad tvångsanvändning där man ska spänna fast en person, bända upp käken och sedan testa, säger Morgan Johansson.

Kräver risk

Smittskyddslagen är just ett undantag från grundlagens skydd. Vid risk för smitta kan man tvångstesta en person.

- Men det kräver risk för att man sprider smitta vidare, att det finns en diagnos eller symtom men det kan man inte göra i de här fallen, säger Johansson.

Enligt gruppchef Natalya Carlsson vid gränspolisen är det ett mycket omfattande problem med personer som vägrar testa sig.

- Ja, vi har ganska många öppna ärenden med personer som ska avvisas och de flesta länder och flygbolag kräver test, säger hon.

Hålla i förvar

Exakt hur många det rör sig om finns ingen statistik över, men det handlar om 80-90 procent av alla fall, enligt Carlsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Expressen debatt 21-04-17:

Polisen har ett omöjligt uppdrag med utvisningar till sidans topp

Att uppehålla sig utan tillstånd i Sverige innebär i normalfallet bara en enda konsekvens: en oplanerad gratisresa till hemlandet. Personer som utvisas återvänder inte sällan till Sverige.

I nuläget är det ett omöjligt uppdrag för polisen att komma till rätta med situationen, skriver polisen Fredrik Kärrholm.

Som polis hör det till vanligheterna att påträffa personer som befinner sig utan tillstånd i landet. Att hantera sådant är dessvärre mycket tidskrävande för den enskilde polismannen - på grund av krångligt system och byråkrati. Ett enda ärende kan uppta en hel arbetsdag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210416:

Aftonbladet debatt 21-04-07:

Sluta dalta med dem som är här illegalt till sidans topp

Jimmie Åkesson: Regeringens passivitet fyra år efter terrordådet är djupt oroande

I dag är det fyra år sedan en illegal migrant och islamist mördade fem oskyldiga människor på Drottninggatan i Stockholm. Trots regeringens fagra tal om att avlägsna illegala invandrare från Sverige är resultatet minst sagt mediokert.

Regeringens passivitet är djupt oroande. På pappret är den ett svaghetstecken, i verkligheten är den direkt livsfarlig.

Sverigedemokraterna intar en betydligt mer offensiv position. Vi lanserar nu tydligt utformade förslag som ska underlätta i arbetet med att skyndsamt avlägsna icke önskvärda personer ut ur landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Border Criminologies 21-01-25:

The Slow Violence of Deportability till sidans topp

Karina Horsti and Päivi Pirkkalainen (University of Jyväskylä)

In 2015, an unprecedented number of asylum seekers arrived in Finland, like in other European countries. As a response, according to a recent study, the Finnish Immigration Service (Migri) significantly tightened its policies. Migri updated its country information on Somalia, Iraq and Afghanistan - the origin countries of most new arrivals - defining more areas as safe return destinations and therefore enabling negative asylum decisions based on the argument that internal displacement was available to asylum seekers. In addition, there was a decline in the number of cases in which fear of violence was accepted as a justification for asylum. Increasingly strict asylum criteria have resulted in more removal decisions. For instance, in March 2019 - February 2020 there were 2,5 times more decisions than in 2015.

Forced removals may involve physical coercion, and those who carry them out can potentially abuse their powers. For example, physical restraint in the moment of detention or during a deportation flight led to 17 deaths in Europe between 1991 and 2015. Several European countries have begun to monitor deportations in order to prevent the police or contracted agents from abusing human rights. Since 2017, the European border control agency Frontex requires that a monitor accompany every joint deportation flight. In Finland, monitors from the Office of the Non-Discrimination Ombudsman have been able to accompany deportees since 2014, and in the case of inhumane treatment, they can complain to the Parliamentary Ombudsman.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 201111:

Socialpolitik 20-11-01:

"Släpp ostraffade frihetsberövade från förvaren under pandemin" till sidans topp

Sofia Häyhtiö, Annika Lindberg, Anna Lundberg, Elisabet Rundqvist

Dödstalen på grund av Covid-19 stiger och många länder upplever nu en andra våg av pandemin. Bland dem som drabbas särskilt hårt, i Sverige och i andra länder, är personer som inte fått sina skyddsskäl erkända och frihetsberövats i väntan på utvisning. Pandemin har tydligt visat hur regeringar prioriterar gränsövervakning framför människors hälsa.

I Sverige fortsätter myndigheterna att frihetsberöva asylsökande personer som meddelats beslut om utvisning, trots att många länder har stängt sina gränser och trots att detta äventyrar deras rättigheter och hälsa.

Under våren 2020 när Covid-19 spreds som mest, skickade Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, ut en enkät till förvarstagna på fem av Migrationsverkets sex förvar. I enkäten ställdes frågor om hygien- och rengöringsrutiner, hälso- och sjukvård samt tillgång till information om Covid-19. Svaren analyserades i samarbete mellan undertecknande forskare och frivilliga i FARR.

I Migrationsverkets officiella riktlinjer för förvars

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.