fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Utvisning av terrorister och brottslingar

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210402:

TT / AB 21-03-19:

Regeringen får bakläxa - innan förslaget är lagt till sidans topp

Riksdagen räknar redan på förhand med att underkänna regeringens aviserade proposition om striktare kontroll av utlänningar som anses vara säkerhetshot.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) krävs på en ny utredning - före sommaren.

- Majoritetens tålamod är förbrukat, nu säger vi att en sådan här utredning ska tillsättas inom tre månader. Det är ganska ovanligt att vi gör det, att vi datumsätter, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Begäran finns i ett tillkännagivande som en majoritet i riksdagen, bestående av de borgerliga partierna samt SD, har ställt sig bakom. Den följer på ett liknande tillkännagivande från riksdagen i maj förra året med krav på en ny utredning, som regeringen inte har svarat på.

Det handlar om lagen om särskild utlänningskontroll (LSU). Den rör personer som Säpo anser kan vara ett hot mot säkerheten i Sverige. Det kan gälla personer som regeringen därför har bestämt ska utvisas men där det finns hinder för att göra det.

Striktare regler

Frågan debatterades mycket 2019, när Säpo slog till mot sex imamer som betraktades som säkerhetshot. De sattes i förvar och regeringen beslutade att de skulle utvisas. Men det visade sig svårt att göra det.

Regeringen har lovat en proposition med ändrade och striktare regler senast i juni.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.