fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om socialdemokraterna

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

Aftonbladet debatt 21-11-28:

Din syn på afghanerna är skamlig, ministern till sidans topp

Vi var många socialdemokrater runt om i Sverige som skämdes när vi läste intervjun med Morgan Johansson i tidningen Syre. Justitieministern förväntades kommentera det faktum att många afghaner i Sverige i dag har hamnat i limbo sedan Migrationsverket stoppat alla utvisningar, men samtidigt infört beslutsstopp för alla afghanska asylärenden.

Följden av beslutsstoppet är att många inte tillåts arbeta trots att de saknar dagersättning. Inte heller kan de utvisas.

Morgan Johansson gjorde då följande uttalande: "De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen. Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem."

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

Aktuellt i Politiken 21-11-05:

Rejäla tag ska tas mot arbetskraftsinvandring till sidans topp

- Vi står fast vid den politik vi har för asylinvandring men vi måste strama åt reglerna för arbetskraftsinvandringen rejält.

Det säger Morgan Johansson, som är huvudföredragande för migrationspolitiken på kongressen.

Det är oerhört viktigt att vi inte sänder signaler om att den lagstiftning Sverige tagit fram på området nu ska rivas upp, tvärtom den ska ligga fast. Nu är det däremot dags att ändra på annan lagstiftning och det är den som handlar om arbetskraftsinvandring. Så kan man säga att Morgan Johansson sammanfattar Sveriges migrationspolitik framåt.

- Vi vill återinföra arbetsmarknadsprövning, vi vill att det ska finnas ett skrivet anställningsavtal tecknat före det att man kommer till Sverige och nu skriver vi också in att förhandskontrollerna av arbetsgivarna ska skärpas, säger Morgan Johansson.

I temagrupperna har frågan ställts om fördelningen av ansvar mellan staten och kommunerna. Som det ser ut i dag tar staten kostnaderna för de två första åren av etableringsersättningen.

- Vi vet att många kommuner har tagit ett mycket stort ansvar under många år. Kommunerna ska ha bra förutsättningar för att kunna lösa sitt uppdrag. Därför öppnar vi nu upp för i de nya skrivningarna en översyn av det här regelverket och för ytterligare statliga pengar till de kommuner som har tagit ett stort ansvar, säger Morgan Johansson.

En konstruktiv debatt och flera positiva ord om partistyrelses arbete följde sedan Morgan Johanssons inledande ord.

Dalarna var en av de aktiva delegationerna när det gällde att vara uppe och tala. Två av ombuden var Blerta Krenzi och David Paulsson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-11-21:

S missar att vi behöver arbetskraftsinvandring till sidans topp

Abir Al-Sahlani (C)

Sverige står inför enorma ekonomiska och demografiska utmaningar. För att möta dem, behöver vi nya förslag för en förbättrad arbetskraftsinvandring.

Som huvudförhandlare för EU-parlamentets arbetsmarknadsinitiativ - som röstas om på onsdag - lägger jag fram flera förslag för att skapa nya möjligheter för företag att rekrytera rätt kompetens från utlandet, men också för att komma till bukt med fusket.

Tyvärr så verkar Socialdemokraterna blunda för de behov Sverige står inför när de, som enda part utanför den europeiska högerextrema miljön, inte röstade för rapporten i utskottet. Vill Helene Fritzon inte ta ansvar för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-11-05:

Andersson vill skärpa kraven på nyanlända till sidans topp

S-ledaren Magdalena Andersson vill ställa "tydliga krav" på nyanlända. För att få rätt till bidrag ska man jobba och lära sig svenska. På sikt bör det vara en heltidssysselsättning.

SSU kallar det för klassisk S-politik.

- Man behöver inte vara raketforskare för att se det här, det räcker med att vara socialdemokrat.

Så sade Magdalena Andersson, ny som ordförande i Socialdemokraterna, i sitt linjetal när hon pratade om jobben. Många i publiken skrattade till.

Alla som kan jobba ska jobba, och det gäller även för den som kommer till Sverige. Kraven ska vara tydliga, sade Andersson.

Röja sly

Har du redan yrkeskunskaper ska du lära dig svenska, och är du lite äldre och saknar kunskaper kan du ta en subventionerad anställning: röja sly eller hjälpa till i hemtjänsten.

- Därför vill jag att alla arbetsföra som får ekonomiskt bistånd också får möta en tydlig förväntan. Du ska lära dig svenska och arbeta ett visst antal timmar i veckan. Det ska samhället erbjuda dig som individ.

På en pressträff efter talet förtydligade Magdalena Andersson vad hon menar. Nyanlända som är arbetsföra ska på sikt ha en heltidssysselsättning för att få rätt till försörjningsstöd. I ett par kommuner finns redan liknande krav. Nu vill S att det ska gälla i hela landet.

- På sikt handlar det naturligtvis om i det närmaste heltid, men det är klart att det är en reform som kommer att behöva byggas ut allteftersom.

Ingen pysselsättning

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet yyy 21-11-06:

Johansson: Migrationsdebatten har vulgariserats till sidans topp

Under S-kongressen hölls flera känslosamma anföranden för förslag om en mjukare linje i migrationspolitiken. Förslag som röstades ner till fördel för partistyrelsen fortsatt strama politik.

Under flera år har migrationsdebatten varit sårig internt i Socialdemokraterna.

- Vi kan inte bråka internt utan vi måste bestämma en linje och så kör vi på den, säger Elina Gustafsson, ombud från Blekinge.

Flyktingkrisen 2015 och åtstramningen av migrationspolitiken lämnade ett öppet sår inom Socialdemokraterna. På ena sidan partiledningen och den hårda linjen och på den andra sidan röster för att återgå till en mjukare politik.

Elina Gustafsson är ombud på Socialdemokraternas kongress. Hon är ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona och ledare för delegationen från Blekinge.

- Det är ingen hemlighet att det här har varit en stridsfråga på tidigare kongresser, säger Elina Gustafsson.

- Jag tror att vi är mätta på att föra den här diskussionen internt nu, vi måste göra verkstad.

En känslosam debatt

Under kongressens migrationspolitiska debatt har de som vill har en mjukare inriktning på politiken gått upp i talarstolen och argumenterat bland annat för en amnesti för de ensamkommande unga och för att permanenta uppehållstillstånd ska bli norm igen. Tonen har varit allvarsam och känsloläget högt.

Men ett efter ett har deras förslag röstats ner till fördel för partistyrelsens hårdare linje.

- Vi är för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel, vi är för att utöka kvotflyktingsystemet och vi vill stärka familjeåterförening, säger Emelie Stark som är ombud för Stockholm.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

TT / AB 21-11-05: S: Mer pengar till kommuner för nyanlända (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-11-19:

En socialdemokratisk nystart om asylrätt till sidans topp

Socialdemokraternas partikongress beslutade att Sverige tydligt ska stå upp för asylrätten. Det innebär att vi måste bygga den beredskap som krävs för ett ordnat flyktingmottagande i en osäker omvärld, skriver Rickard Olseke.

Enligt de politiska riktlinjerna som antogs av Socialdemokraternas partikongress den 3-7 november ska Sverige "tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör detsamma". I linje med detta konstaterar kongressen att "varje medlemsstat i EU måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet på ett aktivt och solidariskt sätt".

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

TT / Squid 21-11-01:

S vill "städa upp" i arbetskraftsinvandring till sidans topp

Socialdemokraterna tänker gå till val på att strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring. Bara bristyrken ska tillåtas.

- Enda sättet att städa upp i det här är att gå tillbaka till arbetsmarknadsprövning, säger migrationsminister Morgan Johansson (S).

Sveriges regler för invandring av arbetskraft från länder utanför EU har beskrivits som bland världens mest generösa. Ett system som enligt S och LO-facken inbjuder till utnyttjande av människor, handel med arbetstillstånd, osund konkurrens och möjligheter för den organiserade brottsligheten.

- Vi har ingen lönetröskel (krav på lägstalön), ingen arbetsmarknadsprövning, inget försörjningskrav för anhöriga och ett jobb behöver inte ens vara på heltid, säger migrationsministern.

På S-kongressen i veckan går partistyrelsen fram med att S ska driva arbetsmarknadsprövning, krav på heltid och kollektivavtal för att arbetstillstånd ska beviljas. Många motioner till kongressen begär det.

Morgan Johansson ser inga möjligheter att före valet lägga fram ett förslag till riksdagen om arbetsmarknadsprövning. En sådan prövning innebär att fack och arbetsgivare och/eller någon myndighet får yttra sig om det finns behov innan arbetstillstånd kan ges.

Svagt stöd

I dagsläget skulle Vänsterpartiet och möjligen Sverigedemokraterna vara enda stödet för hans idé. Moderaterna och Kristdemokraterna vill skärpa andra regler, men inte återinföra arbetsmarknadsprövning. Det vill heller inte Centerpartiet, Liberalerna eller regeringspartnern Miljöpartiet.

Dagens regler gjorde den dåvarande, borgerliga Alliansregeringen och Miljöpartiet upp om för mer än tio år sedan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-11-01:

S-förslag: Sväng om till mer human flyktingpolitik till sidans topp

På S-kongressen kommer Stockholms partidistrikt söka stöd för en socialdemokratisk migrationspolitik som bland annat vill öka kvotflyktingsystemet och värna rätten till familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd, skriver Emelie Stark och Enna Gerin (S).

Människor flyr. De flyr från krig, fattigdom och förtryck. De flyr för sitt liv. Så länge människor flyr är det vårt ansvar att ha ett regelverk som är hållbart för samhället och samtidigt säkerställa att vi följer internationella konventioner och står upp för asylrätten. Detta borde vara en självklarhet för socialdemokratin.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Aktuellt i politiken debatt 21-10-12:

Tre förslag för en bättre migrationspolitik till sidans topp

Dagens migrationspolitik bygger på en värld som sen länge blivit förändrad. Systemet är inhumant och orättvist, och Socialdemokraterna borde reformera systemet i grunden. "Därför föreslår jag tre reformer för en mer rättvis och hållbar migrationspolitik". Det skriver Elliot Blixt, SSU:are och ombud till S-kongressen.

När Danmarks socialdemokratiska regering tidigare i år lanserade sitt nya migrationspolitiska förslag blev det omedelbart en stor debatt i media och företrädare från vårt parti hade motstridiga åsikter. Precis som det ska vara. En folkrörelse som socialdemokratin trivs bäst när åsikter sätts mot varandra och vi kan ta fram förslag gemensamt med sikte mot framtiden.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Syre 21-10-02:

Inga troliga lättnader i migrationspolitiken under Andersson till sidans topp

Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa i veckan att hon är nöjd med att Sverige nu har lagt om till en stramare och enligt henne långsiktigt hållbar migrationspolitik. Flyktinggruppernas riksråd, Farr, håller inte med. "Att hon nämner sådant här nu beror sannolikt på att hon inte vill betraktas som svag på detta område", säger Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet.

Enligt finansminister Magdalena Andersson, som är favorittippad att ta över som Socialdemokraternas partiordförande i höst, är det viktigt att Sverige har lagt om migrationspolitiken till en mer restriktiv linje, det sa hon till Ekot i veckan. Ansvaret för att det blev som det blev 2015 är dock delat mellan alla parter, enligt henne. Men sossarna borde ha protesterat mer högljutt mot Moderaternas flyktingvänliga politik som de ärvt från föregående mandatperiod.

- Hur agerade vi socialdemokrater då när det skedde, det kan man säkert reflektera kring, vi borde ha presterat på ett annat sätt än vi gjorde, säger Magdalena Andersson till Ekot.

Hon fortsätter:

- Viktigast är att vi nu lagt om politiken, vi har en migrationslagstiftning som är betydligt mer restriktiv som det funnits ett brett stöd för i riksdagen och som jag bedömer kan vara långsiktigt hållbar.

Följer partilinjen

Enligt Jonas Hinnfors, statsvetare vid Göteborgs universitet och expert på Socialdemokraterna, handlar uttalandet inte nödvändigtvis om att Magdalena Andersson vill se ytterligare skärpningar eller är för en ännu hårdare migrationspolitik.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-10-03:

Gå inte i danska fällan, Magdalena Andersson till sidans topp

Daniel Vencu Velasquez Castro, Unga Örnar

I dagarna presenterades Magdalena Andersson som valberedningens förslag till ny partiordförande för Socialdemokraterna. I radions "P1 morgon" var det föga förvånande att den nominerade partiordförandekandidaten fick en fråga om invandring.

Det som blev beklämmande för oss som tror på en human och mer öppen migrationspolitik var att Andersson menade att Socialdemokraterna borde ha protesterat mot reglerna som gällde 2015. Det är fel.

Socialdemokraterna har gjort en resa i migrationspolitiken inför öppen ridå. Från Löfvens tal på Medborgarplatsen om att hans Europa inte bygger murar till Anderssons ångerfulla svar över Socialdemokraternas tidigare ställning i migrationsfrågan.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Aftonbladet 21-09-16:

Kritiken efter Morgan Johanssons tvärvändning: Pinsamt till sidans topp

Morgan Johansson (S) har tidigare kallat det främlingsfientligt att kräva språktest för att få svenskt medborgarskap.

I dag ingår kravet i regeringens migrationspolitik.

- Jag har tänkt om, säger migrationsministern i SVT:s 30 minuter.

2008 ville den dåvarande alliansregeringen, med Fredrik Reinfeldt i spetsen, införa språktest för att få svenskt medborgarskap.

Då skrev Morgan Johansson i sin blogg att förslaget var en "magnet för främlingsfientliga väljare".

Men nu låter det annorlunda. I somras klubbade riksdagen igenom regeringens nya migrationspolitik. Där ingår krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd.

I onsdagens avsnitt av "30 minuter" frågades migrationsministern ut om vändningen av SVT-programledaren Anders Holmberg.

- Jag har tänkt om. Möjligheten att tala det språk som de flesta andra gör i vårt land är en nyckel in i integrationen. Och det är rimligt att ställa det kravet om man ska ha ett permanent uppehållstillstånd, sa Morgan Johansson.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210504:

Sveriges Radio Ekot 21-04- 22:

S-ledamöter går emot regeringens nya migrationslag till sidans topp

Flera av Socialdemokraternas riksdagsledamöter kritiserar nu regeringens förslag till ny migrationslag - och har till och med valt att reservera sig i riksdagsgruppen, något som är ovanligt.

"Det läge vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom", säger Thomas Hammarberg (S).

Regeringens förslag innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel.

- Jag menar att det läge som vi har kommit till nu är väldigt olyckligt, och inte något som jag vill stå bakom, helt enkelt, därför att det leder åt fel håll. Och det sätter också ett väldigt dåligt exempel internationellt, säger riksdagsledamoten Thomas Hammarberg (S), som tidigare var Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

För ett par veckor sedan presenterade regeringen det omdebatterade förslaget till ny migrationslag, som ska införas i juli. Det innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd - inte permanenta - blir huvudregel och att det införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-04-22: Intern kritik inom socialdemokraterna om migrationslag (Extern länk)

Aftonbladet ledare 21-04-22: Löfven bör lyssna på kritiken om migration (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.