fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Om socialdemokraterna

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 200208:

Riksdagen 20-01-30:

Interpellationsdebatt: Åtgärder för en hållbar migrationspolitik till sidans topp

Interpellation 2019/20:166 av Maria Malmer Stenergard (M)

Den 9 oktober 2019 sa statsminister Stefan Löfven till Sydsvenskan: Vi behöver ha färre asylsökande. Vi måste ha en långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Knappt sex veckor senare, den 18 november 2019, sa statsminister Stefan Löfven i en intervju med DN att nu har vi en hållbar migrationspolitik.

På de knappt sex veckorna har ingenting ändrats i svensk migrationslagstiftning. De båda uttalandena är därför knappast förenliga.

Mot bakgrund av statsministerns oförenliga uttalanden vill jag fråga följande:

Är regeringens migrationspolitik hållbar, och vilka åtgärder vidtar ministern i annat fall för att den ska bli det?

Riksdagsdebatten med svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190326:

#vistårinteut 19-03-23:

Öppet brev till Socialdemokraterna till sidans topp

Socialdemokrater, ni håller partikongress igen. För två år sen var vi med som åskådare, åhörare, vittnen. vi har varit på er arena, lärt känna er. Vi kan föreställa oss hur ni återigen samlas, minglar, pratar, skrattar, grupparbetar, står i talarstolen...

Men vi tror att få av er har varit på vår arena och därför tänker vi berätta. Vi hoppas att ni kan ta till er det vi säger och använda det i ert fortsatta arbete för Ett Sverige För Alla.

Vi är ideellt engagerad i ensamkommande.

Nu suckar ni kanske. Jaha, ytterligare en av tusentals texter om ensamkommande. Men hör ni socialdemokrater: ställ er istället frågan varför det skrivs så mycket om ensamkommande. Varför går det inte en dag utan nya artiklar?

Det beror på, kära socialdemokrat, att för varje ensamkommande det skrivs om finns minst en svensk som lider. Det är lätt att distansera sig, avhumanisera den ensamkommande. Kanske har du socialdemokrat aldrig suttit ner och ätit en måltid tillsammans med enensamkommande? Men du har med all säkerhet gjort det med mig. Inte mig personligen, men en som mig. En som drivs av humanism och människokärlek och som inte står ut med andra människors lidande.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190302:

Stoppa Utvisningarna av afghanska ungdomar 19-03-01:

Brev till socialdemokratiska kongressombuden till sidans topp

Ett brev med nedanstående lydelse skickas till alla socialdemokratiska arbetarkommuner och många kongressombud, inför kongressen

Till arbetarekommunerna i Sverige och ombuden till Socialdemokraternas kongress i mars 2019

Vid kongressen 22-24 mars ska socialdemokratin som folkrörelse och det politiska samtalet diskuteras. Vi vill lyfta fram den folkrörelse som handlar om flyktingpolitik. Sedan den stora flyktingströmmens år 2015 är bortemot 200 000 människor på olika sätt engagerade i att stötta dem som sökt asyl. Inledningsvis fanns ett gott samarbete mellan civilsamhälle, stat och kommuner, med en gemensam drivkraft att ge de asylsökande en snabb och rättssäker prövning och en god start i det nya landet.

Efter 24 november 2015, då regeringen presenterade den tillfälliga begränsningslagen, har allt mer av ansvaret för flyktingarna tagits av frivilliga krafter. Det har skapats ett direkt motsatsförhållande mellan folkrörelsen för flyktingarnas rätt och de myndigheter som i allt högra grad inriktas på att få ut flyktingar ur Sverige.

Vi, några representanter för denna folkrörelse, hoppas nu att socialdemokratins kärnvärden medmänsklighet och solidaritet ska leda fram till att den tillfälliga lagens inskränkningar av asylsökandes skyddsskäl tas bort och att det öppnas för en återgång till en mer generös flyktingpolitik.

Den folkrörelse som handlar om flyktingmottagande har funnits i många år och blev speciellt synlig i samband med diskussionerna om de apatiska barnen i början av 2000-talet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.