fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Skyddsbehov

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 220125:

Svenska Dagbladet debatt 22-01-05:

Replik: "Asylrätten ligger fast" till sidans topp

Med anledning av artikeln "Asyl är mer än godhetssignalerande", har följande replik inkommit från Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket

Under rubriken "Asyl är mer än godhetssignalerande" skriver Mattias Svensson den 29 december på ledarplats att debatten och åtgärderna på migrationsområdet efter flyktingsituationen 2015 har haft målet att så få som möjligt ska söka asyl i Sverige. Detta konkretiseras i Migrationsverkets nyligen uppmärksammade beslut att avslå asylansökan från en rysk lokalpolitiker. "Så ser minimerandet av asylsökande ut i praktiken".

Även om jag tycker det är positivt att skribenten lyfter fram asylsystemets funktion och värde så görs en koppling mellan åtgärder som vidtagits i ljuset av situationen 2015 och förutsättningarna för att beviljas asyl som inte är korrekta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211231:

Nya Wermlands-Tidningen 21-12-26:

Sverige har stor moralisk skuld till unga afghaner till sidans topp

Baqer Akbari, på flykt för andra gången

Sverige är ett stort land med många fina värderingar och som svensk kan man vara stolt över sitt land. Det har jag sett och lärt mig under mina fem år i Sverige. Nu läser jag justitieministerns kommentar om oss unga afghaner. Ministerns syn på oss skyddsbehövande unga afghaner är skamlig för alla Socialdemokrater och alla svenskar som vill vara stolta över sitt land.

Ministern uttrycker sig så: "De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen. Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem."

Jo, Morgan Johansson! Jag tycker tvärtom. Du och ditt parti har en stor moralisk skuld till mig och mina vänner. Vet du varför? Jag väntade i två år på min asylutredning. Migrationsverket slarvade och fattade beslut i mitt ärende på en vecka. Efter två års väntan i en ständigt svår situation fick jag avslag. Anledningen till avslaget? Jo, ni ansåg att internflykt är möjligt i Kabul. Jag utvisades till Kabul och efter ett år kom talibanerna och tog över Kabul.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Katrineholms-Kuriren ledare yyy 21-12-27:

Statlig rysk terror når även människor i Sverige till sidans topp

En rad ryska flyktingar i Europa har blivit måltavlor för mördare utsända av den ryska regimen. Men inte heller de av deras släktingar som är kvar i Ryssland kan känna sig säkra.

Åtminstone sex exiltjetjener blev varse om det förra veckan. I en samordnad aktion mellan 22 och 24 december fördes runt 50 av deras familjemedlemmar bort från sina hem i Ryssland, främst i Tjetjenien i norra Kaukasus.

Kidnappningar är ett etablerat verktyg för förtryck i den ryska delrepubliken. Men omfattningen, graden av samordning och den höga andelen bortförda kvinnor denna gång är något nytt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet ledare 21-12-29

Mattias Svensson: Asyl är mer än godhetssignalerande till sidans topp

Sverige bör erbjuda fristad åt demokratikämpar och dissidenter, särskilt när det rör länder i vår närhet som annars utgör växande säkerhetspolitiska hot.

Läxan från flyktingåret 2015 är att asylsystemet är lätt att överbelasta med en stor mängd migranter från krigssituationer och kriser. Det gäller särskilt om uppehållstillstånd paras med generösa välfärdssystem och omfattar grupper vars språk- och förkunskaper gör det svårt för dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Insikten har präglat debatten och åtgärderna på migrationsområdet därefter. Tyvärr så ensidigt att den politiska debatten nästan uteslutande har handlat om att så få som möjligt ska komma. Sverigedemokraterna har rentav målet noll asylsökande.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Sydöstran insändare 21-10-06:

Återkalla fler uppehållstillstånd till sidans topp

Åsa Coenraads, Maria Malmer Stenergard (M)

Gång på gång framkommer det uppgifter om att personer som beviljats asyl i Sverige reser tillbaka till sina hemländer - trots att skälen till deras uppehållstillstånd här är att de kan utsättas för risker eller faror i sina hemländer.

Det kan vara risk för förföljelse, omänsklig eller förnedrande behandling eller att skadas på grund av en väpnad konflikt. Sannolikt har personer som reser tillbaka till sina hemländer i många fall undanhållit omständigheter, lämnat felaktiga uppgifter, eller i vart fall kraftigt överdrivit skälen till att de ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Svensk asylpolitik måste fokusera på de allra mest utsatta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen ledare 21-10-06:

Rädda de kvinnliga domarna från talibanerna till sidans topp

Fler än 200 kvinnliga domare fruktar för sina liv i talibanernas Afghanistan. Sverige och likasinnade länder bör göra sitt yttersta för att rädda dem.

Efter en dryg månad med talibanerna vid makten kommer de dåliga nyheterna slag i slag. Det gäller inte minst kvinnors rättigheter, som förtrampas systematiskt, trots löften om motsatsen.

Kvinnor har jagats bort från många arbetsplatser. Tonårsflickor har tills vidare stängts ute från skolorna. Frågan är om dessa miljontals flickor någonsin får komma tillbaka till klassrummen igen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Dagen 21-09-23:

Pingst: Ogiltigförklara utvisningarna som skett till Afghanistan till sidans topp

Utvisningarna som skett till Afghanistan bör ogiltigförklaras och berörda personer beviljas asyl utan att behöva ta sig till Sverige, skriver Mark Beckenham, Ulrica Heidari och Bengt Sjöberg.

Vi är många i kyrkorna i Sverige som dagligen följer händelseutvecklingen i Afghanistan. Vi ser med stor oro på det försämrade säkerhetsläget och talibanernas framfart. Många är vi som väntar spänt på Migrationsverkets nya rättsliga bedömning avseende säkerhetsläget i Afghanistan.

Men vad är det egentligen som gäller, och vad väntar vi på?

Talibanerna har härjat i landet under lång tid, även innan det fullständiga maktövertagandet. Urskillningslöst våld har drabbat civilsamhället och tusentals liv har gått till spillo.

Redan 2006 beslutade UD att avråda från alla resor till Afghanistan. För alla som inte härstammar från Afghanistan vill säga. Utvisningar av afghaner har under alla år kunnat verkställas till det land som svenskar avråds från att resa till.

Nyligen höll Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius en pressträff på Migrationsverkets Facebooksida för att berätta hur verket ser på den nya situationen i Afghanistan. Vi som mött hundratals afghaner och förstått deras välgrundade fruktan för förföljelse i hemlandet, trodde att även Migrationsverket skulle inse att det nu är dags att ge afghanerna uppehållstillstånd.

Vi menar att de ska erkännas som flyktingar i juridisk mening och beviljas flyktingstatus. Det är ett betydligt starkare skydd än alternativt skyddsbehövande. Därmed får de ett uppehållstillstånd som gäller i tre år.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210921:

Sveriges Radio Värmland 21-09-08:

Debatt: Ska flyktingar få återvända på semester? till sidans topp

Efter oroligheterna i Afghanistan har frågan om personer som har uppehållstillstånd i Sverige ska få resa till sina hemländer utan att anses ha förverkat sin flyktingstatus.

"Om man har uppehållstillstånd, hur kan man överhuvudtaget åka tillbaka till samma land", säger den liberala skribenten Anosh Ghasri.

"Man skulle göra samhället ännu mer vi och dem", säger Parvaneh Assadbegli, vänsterpartistisk kommunpolitiker i Karlstad om att stoppa resorna.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Nya Wermlands-Tidningen debatt 21-09-13:

Ge afghanska flyktingar uppehållstillstånd, Migrationsverket till sidans topp

Bevilja uppehållstillstånd för afghanska flyktingar i Sverige som nu enbart har verkställighetshinder för utvisning, skriver Madeleine Ströje Wilkens, Marga Sandström och Klara Patzauer.

Öppet brev till Migrationsverket

Det åligger Migrationsverket att göra en framåtsyftande bedömning av säkerhetsläget i ett land innan eventuellt beslut om avslag på asylansökningar kan fattas och verkställas. Trots detta fattade Migrationsverket utvisningsbeslut för asylsökande afghaner fram till den 15 juli i år, trots att det var känt att säkerhetsläget hade försämrats och att USA skulle dra tillbaka sina trupper från landet.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter debatt 21-09-14:

Syriska flyktingar kritiserar landsmän som skryter om semestrar i hemlandet till sidans topp

Saeed Alnahhal

Många skyddsbehövande syrier bosatta i Sverige har semestrat i hemlandet under krigsåren. Vissa av dem skriver positivt om landet på sociala medier. Det har lett till kritik från andra syriska flyktingar som är oroliga att deras uppehållstillstånd ska dras in, skriver DN:s Saeed Alnahhal.

Flera syrier bosatta i Sverige tillbringade sommarledigheten i sitt hemland, i krigshärjade städer som saknar ström och grundläggande förnödenheter.

Svensk lag hindrar bara en minoritet av de som fått uppehållstillstånd från att resa på semester till Syrien. Det handlar exempelvis om människor - flyktingar - som hotas av förföljelse på grund av sin politiska uppfattning.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Omvärlden ledare 21-08-16:

Öppna gränserna för Afghanistan till sidans topp

När militären rest hem och biståndet skärs ner räcker det inte med att här hemma bara bistå afghaner som jobbat åt svenska myndigheter. Sverige måste visa solidaritet med det afghanska folket och öppna gränserna, skriver OmVärldens chefredaktör, Erik Halkjaer.

Hjälp tolkarna. Ta hit de lokalanställda vid ambassaden. I takt med att talibanerna närmat sig Afghanistans huvudstad Kabul har den svenska allmänhetens rop på att Sverige måste ta hand om dem som bistått våra militärer och diplomater de senaste 20 åren ökat.

Liksom många andra har jag följt utvecklingen i Afghanistan under sommaren med stigande förfäran och vad som nog närmast kan liknas ilska. Jag har rest i Afghanistan vid två tillfällen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens ETC debatt 21-08-19:

Sveriges anseende vittrar sönder till sidans topp

Humanitär stormakt? Inte om du frågar franska myndigheter som tvingas visa den medmänsklighet som deras svenska kollegor inte är förmögna till i hanteringen av människorna som flytt från Afghanistan. De är snarare illa berörda, vittnar De svensktalande migranternas vänner i Frankrike (LAMSF).

Alla har vi hört om Raoul Wallenberg som räddade judar genom att förse dem med svenska pass och Folke Bernadotte som med sina vita bussar körde koncentrationslägrens fångar till Sverige. Vad hände med denna humanism, när Sverige i december 2016 började chartra flygplan för att deportera människor till världens farligaste land?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Aftonbladet debatt 21-08-07:

Nu måste de afghanska flyktingarna få stanna till sidans topp

Pierre Shori, Maud Edgren Schori, Nanna Zelano, Madeleine Ströje Wilkens mfl

Bevilja uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för utvisningar till Afghanistan. Det är den enda humanitära och praktiskt genomförbara lösningen för afghanska flyktingar i Sverige.

Den 16 juli beslutade Migrationsverket om ett tillfälligt verkställighetsstopp för alla utvisningar till Afghanistan med hänvisning till säkerhetsläget där. Den afghanska regeringen tar inte längre emot medborgare som tvångsutvisas dit.

Svenska myndigheter betonar att utvisningsstoppet är tillfälligt då man hoppas att läget i Afghanistan ska förbättras - en verklighetsfrämmande bedömning inom överskådlig tid.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Se även:

Alex Voronov i Eskilstuna-Kuriren 21-08-11: Det går inte att utvisa människor till Afghanistan (Extern länk)

Kyrkofullmäktigekandidater i Länstidningen Östersund 21-08-13: Kräv amnesti och försvara asylrätten (Extern länk)

Vestmanlands Läns Tidning ledare 21-08-16: Talibanernas återtåg visar grymheten i Sveriges utvisningar (Extern länk)

Jesper Bengtsson i Dagens Arena 21-08-16: Afghanistans sak är vår (Extern länk)

Pierre Schori i Expressen 21-08-16: Fortsätt så, Morgan - hög tid för amnesti (Extern länk)

Pontus Almquist ledarkrönika i Upsala Nya Tidning 21-08-17: Vad händer med de ensamkommande nu? (Extern länk)

Liberalerna Kronoberg i Smålandsposten 21-08-17: Lös frågan om uppehållstillstånd (Extern länk)

Socialdemokratiska riksdagsledamöter i Dagens Arena 21-08-18: Ge de afghanska ungdomarna tillfälligt uppehållstillstånd (Extern länk)

Mikael Thörnqvist i Göteborgs-Posten 21-08-19: Ge de afghanska ungdomarna uppehållstillstånd (Extern länk)

Katrineholms-Kuriren ledare 21-08-23: Behandlingen av unga afghaner är en politisk fråga (Extern länk)

Jessica Rydell, Barbro Karlsson, Tommie Karlsson, Lotta Lindh i Barometern debatt 21-08-26: "Stå upp för Afghanistans folk" (Extern länk)

Anders Göransson i Göteborgs-Posten 21-09-03: Sluta med ryggdunkar ­ ge afghaner asyl (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Expressen debatt 21-09-02:

Dra in flyktingstatusen om man reser till hemlandet till sidans topp

Ett minimum av rimlighet är att flyktingar inte köper flygbiljetter hem igen, så fort de fått de attraktiva svenska uppehållstillstånden.

Det är uppenbart att de svenska reglerna måste ändras. Flyr man från ett land får man inte besöka det, skriver riksdagskandidaten Rebecca Weidmo Uvell (M).

Kriget i Afghanistan har väckt många nya frågor till liv i den svenska debatten, inte minst om bistånd och hur stort ansvar Sverige egentligen ska avkrävas nu i den här nya situationen. Vi har till exempel redan gett landet 14 miljarder i bistånd sedan 2005 och har sammanlagt tagit emot över 60 000 av deras medborgare, en del har fått stanna utan asylskäl som de nästan 10 000 vuxna afganska männen enligt gymnasielagen.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-09-03: Debatt: Semester i det land man flytt ifrån (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210111:

ETC debatt 20-12-28:

Låt afghanerna stanna - självklart har de asylrätt till sidans topp

Turerna har varit många. Åldersprövningar, gymnasielagen... Det är nog nu. Ge dem rätt att stanna, skriver Ulla Hjelmqvist.

Vem är flykting? Vem är i behov av asyl? Det är något som inte stämmer. Flykting blir den som förföljs på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. enligt Genèvekonventionen. Hazarer är en folkgrupp i Afghanistan, skydd och förföljd på grund av sin religion, shia. Många har flytt sitt land och finns numera i flyktingläger i Pakistan och i Iran. Att bo i flyktingläger i Iran är inte lätt, de som bor där har inga rättigheter och lever ett miserabelt liv.

Iran deltar i det syriska inbördeskriget och har soldater där, men vill inte gärna skicka iranier till kriget. De söker efter unga pojkar i flyktinglägren. Det är därför 15-åringar flyr. Vem vill bli martyr i ett främmande land?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.