fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Villkoren för permanent uppehållstillstånd

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

Svenska Dagbladet debatt 21-11-29:

"Migrationsreglerna slår mot forskning" till sidans topp

Återinför permanenta uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning i Sverige. Annars förlorar vi spetskompetens och får svårt att rekrytera nya talanger, skriver flera debattörer.

I slutet av oktober beslutade riksdagen att inte införa undantag för doktorander och forskare i utlänningslagen, vilket har utlöst stor frustration i forskarvärlden. Förslaget om undantag har att göra med de regler för uppehållstillstånd som trädde i kraft den 20 juli, och som ändrar spelplanen i vad som redan är en prövande fas i forskarkarriären. Tidigare kunde doktorander få permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarutbildning i Sverige. I och med den nya lagen krävs nu att man kan visa att man har försörjning under minst 18 månader efter avslutad forskarutbildning för att få permanent uppehållstillstånd. Det låter kanske rimligt? Men så ser inte verkligheten ut.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Peter Wallenberg jr, Jan-Olof Jacke mfl i Dagens Nyheter 21-12-02: "Ge alla utländska forskare permanent uppehållstillstånd" (Extern länk)

Sofia Holmdahl, Stockholms studentkårer, i Dagens Arena 21-12-07: Nya utlänningslagen en katastrof (Extern länk)

Anna Ekström, utbildningsdepartementet 21-12-08: Ändrade regler om permanent uppehållstillstånd berör även doktorander (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211122:

Sveriges Radio Ekot 21-11-21:

Het debatt om migrationspolitiken på (L)andsmötets sista dag till sidans topp

Det blev en het debatt om migrationspolitiken på Liberalernas landsmöte, som nu är avslutat. En rad ombud krävde att partiet ska byta linje, och driva att permanenta uppehållstillstånd ska vara utgångspunkten i asylpolitiken.

"Vetskapen att man får stanna i Sverige ökar alla incitament att lära sig svenska och skaffa sig ett jobb", sade Ellen Österberg.

Det hela landade i en kompromiss, med innebörden att partiets principiella utgångspunkt är att permanenta uppehållstillstånd ska gälla, men att den migrationspolitiska överenskommelsen - där tillfälliga uppehållstillstånd gäller - bör ligga fast.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter 21-11-21:

L-ledningen pressades till kompromiss om migrationen till sidans topp

Efter en intensiv debatt lyckades Liberalernas ledning sätta stoppa för de mest långtgående förslagen om en mjukare migrationspolitik. Men det krävdes en kompromiss för att det inte skulle bli en omsvängning i synen på uppehållstillstånd.

Migrationen var hetaste frågan när Liberalernas landsmöte avslutade på söndagen. Flera motioner låg på bordet som föreslog uppmjukningar av den stramare linje som Liberalerna, i likhet med många andra partier, har slagit in på de senaste åren.

Flyktingfrågan väntas spela en central roll om det ska formas en ny regering med Moderaterna i spetsen efter nästa val, vilket Liberalerna önskar. En sådan regering kommer att behöva stödja sig på Sverigedemokraterna, som företräder en mycket restriktiv syn på invandring.

Det mest omstridda förslaget på söndagen var att Liberalerna skulle återgå till att se permanenta uppehållstillstånd som huvudregel när människor beviljas asyl i Sverige. Det fanns också en motion som ifrågasatte försörjningskraven vid familjeåterförening.

Flera ledamöter i partistyrelsen vädjade från talarstolen att inte bryta upp den migrationspolitik som det kostat Liberalerna mycket möda att utforma.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

TT / AB 21-10-21:

Nej till undantag för utländska forskare till sidans topp

En majoritet i riksdagen har röstat nej till särskilda undantag för internationella forskare att få uppehållstillstånd.

Liberalernas Maria Nilsson är besviken och menar att Sveriges ställning som forskningsnation hotas.

Med den nya migrationslagen som trädde i kraft den 20 juli 2021 förändrades reglerna för att få stanna i Sverige. Tidsbegränsade uppehållstillstånd är nu huvudregel och nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211018:

Dagens Arena debatt 21-10-09:

L har inte koll på sin egen migrationspolitik till sidans topp

Liberalerna vill nu göra om den nyss antagna lagstiftningen om uppehållstillstånd. Det är genant att ett parti tvärvänder efter bara ett par månader, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

När vi politiker fattar beslut som får livsavgörande konsekvenser för människors liv måste vi tänka steget längre.

De senaste veckorna har migrationspolitikens konsekvenser för människor uppmärksammats i två frågor. Dels den treårige Tim, som riskerar utvisning från sitt trygga familjehem i Sverige till Nigeria där han aldrig varit. Dels situationen för utländska forskare och doktorander, som med den nya migrationslagstiftningen inte får permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-10-11:

Sverige kan förlora konstnärlig spetskompetens efter ny lag till sidans topp

Det kan bli betydligt svårare för utländska forskare och akademiker att göra karriär i Sverige framöver och detta oroar bland andra musikhögskolorna.

Orsaken är en lagändring som sedan 20 juli kräver minst 18 månaders anställningskontrakt för att få permanent uppehållstillstånd för utomeuropéer.

"Det är ett uselt beslut", säger Johannes Landgren, professor och prorektor på Kungliga musikhögskolan som befarar att det kan bli svårare för Sverige att locka till sig lovande musiker.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Kulturnytt 21-10-11:

Föreslår undantag i lagen för att behålla spetskompetens till sidans topp

Efter kritiken från bland annat flera musikhögskolor kan ett undantag bli aktuellt i utlänningslagen.

Kritikerna menar att kravet på 18 månaders anställning för att få permanent uppehållstillstånd minskar Sveriges attraktionskraft för så väl spetsforskning som för kulturlivet i stort.

Liberalerna har föreslagit ett undantag från reglerna för doktorander och forskare.

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Sveriges Radio Ekot 21-09-22:

Utländska doktorander kan tvingas lämna landet till sidans topp

Tusentals utländska doktorander och post-doktorer i Sverige kan tvingas lämna landet på grund av ändringar i utlänningslagen.

Numera krävs en anställning på minst 18 månader för utomeuropéer för att få permanent uppehållstillstånd.

"Det är i princip inte möjligt för de internationella doktoranderna att ha en sådan anställning", säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Ekot 21-09-22: Chalmers oro efter lagskärpningen: "Eftertraktade personer lämnar Sverige" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / AB 21-09-29:

Nya krav på undantag för utländska forskare till sidans topp

Liberalerna vill se ett undantag för utländska doktorander och forskare i den nyligen skärpta utlänningslagen.

Samma krav framförs av lärosätena, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund.

När den nya utlänningslagen klubbades i somras stod Liberalerna bakom åtstramningarna i form av försörjningskrav och krav på långa anställningsförhållanden för permanent uppehållstillstånd.

Men nu har partiet backat vad gäller gruppen utländska forskare, mot vilka de nya kraven slår "orimligt hårt".

Partiet har därför begärt att riksdagens socialförsäkringsutskott ska uppmana regeringen att återkomma med förslag om att införa ett undantag för doktorander och forskare vad gäller uppehållstillstånd.

- Det här är personer som bidrar till Sverige, till vårt välstånd och vår tillväxt. Vi vill ju vara en forskningsnation i världsklass och vill vi vara det framöver måste detta åtgärdas, säger Maria Nilsson, L:s talesperson i högskole- och forskningsfrågor.

Nämns inte

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Dagens Samhälle 21-10-08: C: Det är upp till bevis - stoppar du kompetensutvisningarna, Johansson? (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Eskilstuna-Kuriren ledarkrönika 21-09-29:

Alex Voronov: Motståndet mot invandring gör Sverige dummare till sidans topp

Efter sommaruppehållet larmar svenska lärosäten att tusentals utländska forskare kan tvingas lämna Sverige. Orsak: den nya utlänningslagen som trädde i kraft 20 juli.

Tidigare kunde forskarstudenter, liksom andra arbetsinvandrare, få permanent uppehållstillstånd om de varit verksamma här i fyra år under en sjuårsperiod. Med den nya lagen krävs därutöver egen försörjningsförmåga med "viss varaktighet". Migrationsverket definierar detta som fast anställning, visstidsanställning och i undantagsfall provanställning på sammanlagt 18 månader från den dag ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas.

Anställningarna på universitet och högskolor löper ofta ett år i taget och tjänsterna är många gånger kopplade till tillfälliga forskningsanslag. Men inte heller i näringslivet, dit en hel del nydisputerade söker sig, kan folk räkna med ett jobb på minst 18 månader direkt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.