fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Kriminalisering av hjälpare

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 210504:

Border Criminologies 21-04-16:

Silencing critical voices and erasing the critical gaze on border violence till sidans topp

Guest post by Dr. Deanna Dadusc and Dr. Chiara Denaro.

During the past month in Italy, a new wave of criminalisation attacked critical voices and practices that contest the EU border regime on land and sea, with the raids of the association Linea D'Ombra at Slovenian border, the eviction of the mountain migrant solidarity squat of Oulx, as well as further criminalisation of Search and Rescue in the Mediterranean. On 1st March 2021, activists of Mediterranea Saving Humans, the Search and Rescue (SAR) NGO operating in the Mediterranean Sea, had their houses raided and their computers and phones confiscated. They were accused of 'facilitating the illegal immigration' of 27 people who, after being rescued by the merchant vessel Marsk Etienne in August 2020, were kept on a 37 days standoff outside Maltese territorial waters due to the denial of a place of disembarkation. On 11 September 2020, Mediterranea activists decided to put an end to the violent standoff, transhipped the survivors to their Mare Jonio vessel and were authorized to disembark them in Pozzallo, Italy.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.