fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Kriminalisering av hjälpare

Information från myndigheter och organisationer

Pressklipp saknas


Arkiveringsdatum 210314:

Red Cross EU Office 21-03- 03:

Protecting the humanitarian space to access and support migrants till sidans topp

The European Union (EU) and Member States are increasingly relying on humanitarian actors to address the consequences of current policy choices on the vulnerability of migrants. However, the space for civil society actors to provide them with support in accordance with humanitarian principles has been significantly compromised in recent years.

National Red Cross Societies in the EU would like to remind Member States of their commitments to ensure that staff and volunteers in different countries are able to deliver humanitarian assistance to all migrants based solely on needs, and to support their access to services as well as their obligations in this regard. With the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Member States have reaffirmed their responsibility to uphold migrants' access to essential services, regardless of their status. When they are unable to do so, Member States need to facilitate the work of humanitarian actors. Despite this, National Red Cross Societies increasingly experience challenges to act in accordance with their fundamental principles when delivering services and supporting all migrants in accessing the necessary support to ensure their safety, dignity, protection and well-being.

Recommendations

National Red Cross Societies in the EU thus make the following recommendations to the EU and Member States to secure a conducive environment for humanitarian actors to address migrants' vulnerabilities and needs, as well as mitigate the risks they face.

1) Guarantee that all migrants, irrespective of status, have safe and effective access to assistance and protection, including when delivered by humanitarian actors.

2) Amend legislation that hampers or criminalises providing humanitarian assistance to migrants.

3) Make sure the EU budget enables a needs-based and principled migration response.

4) Closely cooperate with civil society in developing, implementing and evaluating migration policies and programmes.

5) Ensure adequate protection of personal data.

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 200715:

Riksdagen 20-06-24:

Skriftlig fråga: Stöd till papperslösa till sidans topp

Fråga 2019/20:1617 av Boriana Åberg (M)

Nyligen avslöjade Sydsvenskan att det finns ett hemligt nätverk i Malmö som förmedlar hjälp till människor som befinner sig i Sverige illegalt. Nätverket ger bland annat kontantstöd, ordnar bostäder, bistår med terapi och juridisk rådgivning och bedriver undervisning. Dessa insatser finansieras delvis med skattebetalarnas pengar, via bidrag från Malmö stad och regeringen. Malmö stad är också en av få kommuner som utbetalar försörjningsstöd till papperslösa barn enligt full norm.

Detta skapar ett underjordiskt parallellt samhälle där människor riskerar att bli utnyttjade. Dessutom rimmar det illa med regeringens intentioner att asylsökande med avvisningsbeslut ska lämna landet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skattepengar inte används till att undergräva legitimiteten i Sveriges migrationspolitik?

Svar av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Stoppa utvisningarna 20-07-01:

Är det en hemlighet att civilsamhället hjälper flyktingar? till sidans topp

I Malmö har ett "hemligt" nätverk avslöjats: "Sydsvenskan kunde i helgen berätta om ett delvis hemligt nätverk som skapat något av ett underjordiskt socialförsäkringssystem för papperslösa i Malmö. Nätverket, som består av en blandning av stora etablerade hjälporganisationer och små ideella föreningar, erbjuder allt från undervisning, ekonomiskt bistånd och bostadsförmedling till terapi och juridisk rådgivning."

Det var på tiden att media och politiker förstår hur verkligheten ser ut! Är det 100 000? eller 200 000? röstberättigade som är engagerade runt flyktingarna? Stefan Löfven har hyllat dem med civilkurage i samband med att Raoul Wallenberg-priser delats ut. De senaste åren har många nominerade och pristagare arbetat just med stöd för flyktingar och papperslösa. Det är dags att hylla alla dessa i de "hemliga" nätverken för det civilkurage de visar!

Det började under 2015. En stor del av civilsamhället ställde, på politikernas önskan, upp för flyktingarna. Många blev gode män, lärare, kontaktpersoner mm. för de ensamkommande ungdomarna. På så sätt uppmärksammades bristerna i asylmottagningen och inte minst i asylprocesserna.

Har man lärt känna människor, sett först deras lycka att ha hamnat i ett lugnt land, därefter erfarit deras desperation när de fått klart för sig att de inte ska få stanna, så kan man inte bara överge dem. Det går helt enkelt inte. Vi är inte mer än människor.

Visst är det fantastiskt med ett sådant civilsamhälle, som mot alla odds, mot regeringens uttalade önskan, behandlar människor humanitärt - ser till att deras mest basala behov tillfredsställs, att de får behålla någon sorts värdighet, att de känner att det finns människor som bryr sig om dem. Det är fantastiskt att detta fortgår år efter år, trots att behoven ökar.

(...)

Hela pressmeddelandet (Extern länk)

Riksdagen 20-06-24: Skriftlig fråga av Boriana Åberg (M): Stöd till papperslösa (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.