fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Behandling av HBTQI-relaterade asylskäl

Information från myndigheter och organisationer

Länk till pressklipp


Arkiveringsdatum 220215:

RFSL / Ingrid Eckerman 22-02-11:

Regeringen måste agera för rättssäkra asylprocesser för hbtqi-personer till sidans topp

Författare: Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL

Sveriges hantering av hbtqi-personer som söker asyl är under all kritik. Trots risk för förföljelse får hbtqi-personer ofta avslag och utvisas på felaktiga grunder.

I oktober 2021 lämnade RFSL och glassaktivisterna Ben & Jerry's över en namninsamling som krävde att dåvarande migrationsminister Morgan Johansson skulle ta ansvar för att hbtqi-personer som söker asyl i Sverige behandlas rättvist och säkert.[1]

Migrationsverket är en hbtqi-strategisk myndighet. Det betyder att de är en del av att uppfylla målen i regeringens hbtqi-handlingsplan. Ändå utvisas personer som söker skydd i Sverige ofta med resonemang om att de borde känna till svensk lagstiftning om rättigheter för hbtqi-personer och att det är en grund för asyl för att vara trovärdiga eller att de borde leva dolt i sitt hemland för att undvika förföljelse. Den som inte känt skam inför sig själv betraktas också i regel som icke trovärdig.

Sådana avslagsmotiveringar strider mot svensk och internationell rätt och även mot Migrationsverkets egna rättsliga ställningstagande. Ändå tillämpas de systematiskt i hbtqi-asylärenden. Det visar RFSL:s rättsutredning som har granskat över 2000 beslut och domar i hbtqi-asylärenden.[2] [3] [4]

Granskningen visar också att migrationsverket utgår från stereotyper om hur en hbtqi-person är och vilka erfarenheter och egenskaper personen bör ha för att vara trovärdig istället för att utreda vad den asylsökande hbtqi-personen riskerar vid en utvisning, vilket är kärnan i asylrätten. De som inte har rätt erfarenheter eller kan uttrycka sig på det sätt som migrationsverket förväntar sig får avslag.

I mer än hälften av fallen förekommer krav på att dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck i hemlandet, trots att det varit förbjudet sedan 15 år i svensk rätt. I dessa fall utvisas hbtqi-asylsökande till länder där de straffas med böter, fängelse, tortyrklassade fysiska 'tester' och till och med avrättning.

(...)

Hela uttalandet (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190703:

UNHCR 19-07-01:

UN rights experts urge more protection for LGBTI refugees till sidans topp

States and other actors involved in refugee protection must recognize the unique vulnerability and specific needs of lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and gender-diverse (LGBTI) asylum-seekers and refugees, the UN Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity, Victor Madrigal-Borloz, and UNHCR's Assistant High Commissioner for Protection, Volker Türk, said today.

"For many LGBTI people, the trauma and persecution start well before their actual flight to safety," the Independent Expert said. "Persecution often manifests through laws that criminalise sexual orientation, gender identity or expression or that are discriminatory."

He said LGBTI people are also exposed to disproportionate levels of arbitrary detention, police abuse, violence and extrajudicial killings by both State and non-State actors, as well as abuse in medical settings, including forced sterilisations and so-called 'conversion therapies'. Their right to freedom of expression, assembly and association is often also unduly restricted.

"Unfortunately the journey to safety can prove particularly treacherous for many LGBTI refugees who continue to face prejudice and violence in countries of transit and host countries," Türk said.

The first element of protection is access to asylum, the UN experts said. It is crucial that States ensure that a well-founded fear of persecution on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression, and/or sex characteristics is accepted as a ground for the recognition of refugee status. Presently, some 37 States grant asylum to individuals on such grounds, but the majority of States adjudicating asylum unjustifiably fail to do so.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 190609:

UNHCR 19-05- 30:

IDAHOT: UNHCR inbjuder till diskussion om HBTQ-flyktingars rättigheter till sidans topp

Rättvisa och skydd för alla är årets tema för IDAHOT, internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Människor kan söka, och söker, flyktingstatus vid rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning och/eller könsidentitet. Dessa människor förtjänar samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck (HBTQ), internflyktingar och statslösa måste behandlas med värdighet och deras rättigheter måste respekteras. I många länder är samkönade relationer kriminaliserade och i vissa länder straffas de med döden. HBTQ-flyktingar är utsatta när de söker skydd i sina hemländer eller lämnar landet som flyktingar.

UNHCR arbetar för att skydda HBTQ-flyktingar genom program som skall skänka trygghet och vara inkluderande. Detta sker genom samarbete med externa parter för att tillhandahålla stöd och frizoner och för att finna lösningar. I en tid då flyktingretoriken får en allt hätskare ton måste vi alla ta ett tydligt avstånd från all form av intolerans, inklusive homo-, trans- och bifobi.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, har denna vecka lanserat en rad diskussioner i syfte att finna lösningar för hur HBTQ-flyktingar bättre kan skyddas mot kränkningar och erbjudas rättigheter och stöd när de utsätts för våld och diskriminering.

I linje med årets tema för den internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT), "rättvisa och skydd för alla", hölls den första diskussionen med HBTQ-organisationer och förespråkare den 16 maj 2019 i Genève. Andra diskussioner kommer att äga rum i olika delar av världen under de kommande månaderna.

"UNHCR har arbetat hårt för att se till att asylsökande HBTQ-personer och flyktingar skyddas var de än befinner sig, men vi måste bli ännu bättre. Det är därför det är så viktigt att lyssna till och samarbeta med individer och organisationer som besitter expertkunskaper i denna fråga", säger FN:s flyktingkommissarie, Filippo Grandi.

(...)

Läs mer (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.