fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Flyktingbarn och Barnkonventionen

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211018:

Sydsvenskan debatt 21-10-13:

"Det måste kunna finnas fall då barnets bästa går före utlänningslagen." till sidans topp

Domstolars beslut i enskilda fall kan inte, och ska inte, ändras i efterhand av politiker. Men vi som har fått politiskt förtroende av medborgarna måste dra slutsatser för framtiden. Det skriver Juno Blom, Liberalernas talesperson i barnrättsfrågor, och hennes partikollega Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och har förmåga att förse dem med det. De ger barnen fysisk och emotionell trygghet. Mat på bordet och godnattsaga på kvällen. Men det finns situationer då föräldraskapet brister och därför har Sverige en lagstiftning som ska garantera att barn får den omsorgen på annat sätt.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Arena debatt 21-10-09:

L har inte koll på sin egen migrationspolitik till sidans topp

Liberalerna vill nu göra om den nyss antagna lagstiftningen om uppehållstillstånd. Det är genant att ett parti tvärvänder efter bara ett par månader, skriver Miljöpartiets Rasmus Ling.

När vi politiker fattar beslut som får livsavgörande konsekvenser för människors liv måste vi tänka steget längre.

De senaste veckorna har migrationspolitikens konsekvenser för människor uppmärksammats i två frågor. Dels den treårige Tim, som riskerar utvisning från sitt trygga familjehem i Sverige till Nigeria där han aldrig varit. Dels situationen för utländska forskare och doktorander, som med den nya migrationslagstiftningen inte får permanenta uppehållstillstånd.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211006:

Göteborgs-Posten krönika 21-09-21:

Hynek Pallas: Treårige Tim hör hemma vid ett köksbord i Brösarp till sidans topp

Inför familjens emigration hösten 1977 hörde en äldre släkting av sig.

"Pojken borde lämnas med mig. Han är tjeck, det här är hans land", förklarade hon för mina föräldrar.

Jag var två år på det tredje. Det är alltså inte ett minne, utan något som berättades för mig i vuxen ålder. Men sedan dess har det varit ett "sliding doors-ögonblick". Uttrycket populariserade 1998 av filmen med samma namn, där två olika öden spelas upp för en människa. Vad hade hänt, hur hade livet gestaltat sig, om mina föräldrar hade gjort det valet? Kanske hade det funnits tvingande omständigheter, om världens välvilja sett annorlunda ut då?

Jag tänker aldrig så mycket på detta som när den svenska invandringspolitiken och -retoriken slår i botten. Vilket numera är ofta.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

SvT Nyheter 21-09-23:

BO om utvisning av barn: Riksdagen måste sätta ner foten till sidans topp

Fallet med treårige Tim, som ensam ska utvisas till Nigeria trots att familjen inte vill ta emot honom där, engagerar. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin menar att man länge varnat för att barn faller mellan stolarna eftersom lagen inte är tydlig.

- Vi har påpekat det här gång på gång, säger hon i SVT:s morgonstudion.

Treårige Tim, som egentligen heter något annat, ska enligt beslut i Migrationsdomstolen utvisas ensam till Nigeria. Detta trots att hans släktingar inte visat intresse för att ta emot honom, och att han bott hela sitt liv i ett familjehem i Skåne. Något som DN var först att rapportera om.

Krockar med andra lagar

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

Dagens Nyheter 21-09-23: Rättsexpert: Besluten om Tims utvisning innehåller flera brister (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten ledarkrönika 21-09-26:

Peter Hjörne: I första hand barnets bästa! till sidans topp

Historien om treårige Tim, som ska utvisas till Nigeria trots att han växt upp i ett svenskt fosterhem, väcker berättigad upprördhet. En reglerad invandring står inte i motsättning till humanitet där den uppenbart är på sin plats.

Detta är historien om treårige Tim, som GP och andra medier berättat om i veckan:

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-09-26:

Forskare: "Anknytningen borde ha avgjort treåringens fall" till sidans topp

Har migrationsmyndigheterna till fullo förstått vidden av de risker som beslutet i fallet med treårige Tim innebär för ett barns hälsa och utveckling? Den frågan ställer ett antal debattörer.

Nyligen kom beskedet att Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd av migrationsdomstolens beslut om att utvisa den 3-årige pojken Tim till Nigeria, dit även Tims biologiska mor har utvisats. Beslutet står därmed fast, trots att Tim aldrig har haft en omsorgsrelation till den biologiska modern, och trots att han sedan tidig spädbarnsålder har varit placerad i ett familjehem, där han har utvecklat anknytningsrelationer till familjehemsföräldrarna. Domstolen har i sitt beslut bedömt att varken barnkonventionen eller andra konventioner utgör tillräcklig grund för att bevilja Tim uppehållstillstånd. I denna artikel vill vi, baserat på anknytningsforskning, tydliggöra vad beslutet innebär i praktiken, ur barnets perspektiv. Vi hoppas därmed också underlätta lagstiftares och myndigheters värdering av barnkonventionen i fall som dessa.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Göteborgs-Posten debatt 21-09-26:

Barn blir offer i den "hållbara" migrationspolitiken till sidans topp

Att en treåring utvisas till Nigeria utan skyddsnät visar hur barnkonventionen viftas bort som mindre betydelsefull än andra lagar. I detta fall migrationslagstiftningen, skriver Daniel Vencu Velasquez Castro, Unga Örnars Riksförbund.

Nu har det hänt igen, och kommer hända flera gånger. Utlänningslagen trumfar barnkonventionen i Migrationsdomstolen. Denna gång är det treåriga Tim som är offret. Enligt regeringen var införandet av barnkonventionen som lag den viktigaste reformen för barn på 30 år. I verkligheten lyckas den inte skydda barn från fruktansvärda öden när myndigheter och rättsväsende inte väger barnkonventionen tyngre än annan lagstiftning.

Utvisas utan skyddsnät

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Dagens Nyheter insändare 21-10-01:

Låt barn på familjehem söka uppehållstillstånd till sidans topp

Barn är egna individer och måste därför ha rätt att självständigt driva en juridisk process om att få stanna i Sverige. Låt barn på familjehem ansöka om uppehållstillstånd, skriver barnrättsadvokaten Anna Ekvall.

Som advokat för barn har jag under den senaste tiden märkt av ett ökat behov för familjehemsplacerade barn att få en prövning som är skild från de biologiska föräldrarnas av sin ansökan om uppehållstillstånd vid Migrationsverket. I en sådan prövning ska barnens bästa bestämma utgången. Barn ska också ges möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd genom familjehemmens försorg.

Trots att barn är placerade i familjehem är deras ansökningar om uppehållstillstånd avhängiga de biologiska föräldrarnas. Ansökningarna prövas gemensamt av Migrationsverket.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

TT / Squid 21-09-28:

L vill se över lag efter fallet "Tim" till sidans topp

Liberalerna vill stärka skyddet för omhändertagna barn som samtidigt söker uppehållstillstånd i Sverige.

Partiet föreslår nu att aktuella lagar ses över.

- Det måste bli möjligt att ett barn ska kunna vara kvar om vi bedömer att anknytningen finns primärt hos familjehemmet, säger L:s partisekreterare Juno Blom.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Hela Hälsingland insändare 21-09-30:

Det är en mörkrets tid - Migrationsverket bör granskas till sidans topp

Den senaste tidens uppmärksammade utvisningsbesluten från Migrationsverket, både lokalt och nationellt, har berört insändarskribenten Lisbeth Thyrén i Vallsta.

För mig har hösten alltid varit den bästa av våra årstider. Sprakande färger som blir än mer intensiva i den skarpa höstsolen. Doften av förmultnande växter och glädjen över att långt in i oktober kunna andas in ren, klar, hög luft, ibland med ett stänk av morgondimma.

Surret av årets sista humlor, snattret av trastar och andra fåglar som har tidigt morgonmöte i rönnen här hemma, eller de jättesmå snokar som just nu har sin barnkammare i en av komposthögarna, de är alla små glädjeämnen i tillvaron.

I år har de ännu inte lyckats invagga mig i tron att kommer att bli en underbar höst och en helt fantastisk vinter. Nu är det en mörkrets tid som råder.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Hela Hälsingland insändare 21-10-02: "Omänskligt regelverk måste göras om" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Magasinet Paragraf 21-05-29:

13 år i Sverige och vi vägrar ge dig trygghet! till sidans topp

Av Emilie Hillert

Om ett migrationssystem som fallerat och barnen som betalar priset. Du är född i Sverige. Du har aldrig varit någon annanstans. Aldrig lämnat Sveriges rike. Aldrig varit utanför landets gränser. I tretton år har du levt. Tretton år i samma land. Tretton år av samma sak.

Ser man dig på stan är du som vilken tonåring som helst.

Ser man dig i klassrummet är du som vilken klasskamrat som helst.

Ser man dig på fotbollsplanen är du som vilken lagkamrat som helst.

Ser man dig på konserten är du som vilken körmedlem som helst.

Du är i mångt och mycket som vilket barn som helst. Förutom för en enda liten men oerhört viktig detalj: Du har inte rätt att vara här. Du ska ut!

Du är född i ett land som påstår sig värna mänskliga rättigheter, men vars sken bedrar.

Du är född i ett land vars flesta invånare antingen tror att det finns en rättssäker migrationsprocess, eller i varje fall är likgiltiga till avsaknaden av det.

Du är född i ett land i vilket den bruna sörjans rasistiska propaganda sprider sig som en löpeld och det som för bara några år sedan var extremt nu har blivit normalt.

Du är född i ett land i vilket Barnkonventionen görs till lag i någon slags signalpolitik, samtidigt som vi underlåter att faktiskt realisera införlivandet av dess rättigheter.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Dagens Arena debatt 21-02-15:

Sverige, svik inte barnen till sidans topp

Sveriges migrationspolitik sviker barnen, trots att Barnkonventionen nu är svensk lag. Vi måste låta barn som har en förankring i Sverige stanna här, skriver fyra företrädare för Unga Örnar.

Debatten om invandring och migration går på högvarv. Trots att alla partier pratar om en reglerad invandring som ska vara mer human är det flera barn som möter fruktansvärda livsöden när nya migrationslagar vill nöja högljudda debattörer.

Vi är övertygade om att humanismen och medmänskligheten fortsatt är stark förankrad i det svenska samhället. Människors tillvaro har försämrats med massiva nedskärningar i välfärden och en politik som centrerat rikedomarna till ett fåtal. De som har drabbats hårdast av detta är barnen som lever i ekonomisk utsatthet - en utsatthet som ökat.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Svenska Dagbladet debatt 21-02-23:

"Ovärdigt att utvisa placerade barn" till sidans topp

Socialtjänsten har skyldighet att agera vid oro för att ett asyl?sökande barn far illa. Men när Migrationsverket kan besluta om utvisning under pågående vård försvåras läget avsevärt, skriver forskare med flera.

För några år sedan uppmärksammades ett antal fall där barn utvisades eller hotades av utvisning tillsammans med sina föräldrar under pågående samhällsvård, det vill säga placering via socialtjänsten. Detta trots att skälet till placeringen var att föräldrarna brustit i omsorgen om barnen. Ett fall gällde två små barn som var omhändertagna och placerade i familjehem på grund av att föräldrarna misshandlat dem. Barnen utvisades tillsammans med dessa föräldrar (DN 2011-09-27).

Den senaste tiden har vi åter fått ta del av fall där barn som är omhändertagna av socialtjänsten har meddelats utvisningsbeslut. Det gäller till exempel ettåriga Mio som omhändertogs redan på BB (DN 2021-02-03) och två systrar som har varit placerade i familjehem i fem år på grund av svåra hemförhållanden (SVT 2021-02-10, systrarna har nu fått ett tillfälligt uppehållstillstånd).

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210125:

Svenska Dagbladet debatt 21-01-13:

"Moderater struntar i barns rättigheter" till sidans topp

Barnkonventionen problematiseras av borgerliga politiker i deras kampanj att propagera för ett mer slutet och osolidariskt samhälle. Det skriver tre debattörer från Unga Örnar.

Tobias Billström och Oliver Rosengren, Moderaterna, ansluter sig till raden av borgerliga politiker som öppet angriper barns rättigheter genom att opinionsbilda för ett borttagande av barnkonventionen som svensk lag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Tobias Billström (M) i Svenska Dagbladet 21-01-16: "Symbolpolitik hjälper inte utsatta barn" (Extern länk)

Unga Örnar i Svenska Dagbladet 21-01-20: "Billström gör skillnad på barn och barn" (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.