fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Anhöriginvandring och hinder för anhöriga

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211006:

Dagens Nyheter insändare 21-09-28:

"Särbehandla de som lever ihop med svenskar" till sidans topp

Något måste göras åt de svenska medborgare som inte kan få hit sin utländska partner på grund av migrationslagstiftningen. Ett alternativ är att särbehandla de som lever ihop med svenskar, skriver Hans Rosenqvist, före detta avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen med ansvar för polisens hantering av ärenden enligt utlänningslagen.

Det är med förfäran jag läser Annika Misevicsc insändare "Se över byråkratin som hindrar utländsk partner" (DN den 27 september 2021). Det är uppenbart att tillämpningen av utlänningslagen och vissa bestämmelser i den snarast måste ses över. Att försörjningskravet på den svenska parten slopades i och med ändringarna i utlänningslagen i somras har inte förbättrat situationen för många.

Det första som slår mig är det underliga att Migrationsverket inte intervjuar båda parter. Vad är det annars för mening med intervjuer i dessa ärenden?

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210904:

Svenska Dagbladet debatt 21-08-25:

"Nya migrationsregler kan orsaka forskarflykt" till sidans topp

Det nya försörjningskravet för uppehållstillstånd är mycket illa anpassat till doktoranders och forskares situation. Vi riskerar en flykt av högkvalificerade personer, skriver flera debattörer.

Debatten om hur reglerna för uppehållstillstånd ska se ut i framtiden har nog inte undgått någon. Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, och Sveriges förenade studentkårer, SFS, förundras över att fokus för politikerna helt och hållet tycks ha legat på asylinvandringen. Regeringen verkar helt ha förbisett hur det nya regelverket kommer att slå mot andra grupper såsom doktorander och forskare från länder utanför EU/EES-området.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210616:

Expressen debatt 21-06-09:

Utlandssvenskar är inte välkomna hem till sidans topp

Hundratusentals utlandssvenskar med en utomeuropeisk partner sitter fast i en mardröm sedan 2016, då vi inkluderades i en lag ämnad att hämma asylinvandringen.

Vet regeringen ens om detta, eller bryr de sig inte? skriver Lena Wickman som tvingades flytta till Sverige utan sin kanadensiske make när hennes mamma blev sjuk.

En human, rättssäker, effektiv migrationspolitik är visst på ingång i sommar. I motsats till den nuvarande, där de som ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket möts av en helt obegriplig lagstiftning, en långdragen process och av beslut som är lika oförutsägbara som godtyckliga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210603:

Aftonbladet debatt 21-05-30:

Här är mammorna som inte får bli firade i dag till sidans topp

Rädda Barnen: Kraven för återförening är för hårda i nya lagförslaget

I dag firas mors dag i Sverige. Många mammor blir uppvaktade med blommor, presenter och varma kramar. Men inte alla.

Tsegas högsta önskan är att få sin son till Sverige. Hon flydde från Eritrea och fick uppehållstillstånd i Sverige. Det är nu många år sedan. Likadant för Yordanos. Hon har levt över sex år i Sverige men barnen är kvar i Eritrea, en diktatur i långvarig konflikt.

"Jag kunde inte ta med barnen. Risken att bli skjuten vid gränsen var för stor" säger Yordanos som flydde förtryckarregimen och kom till Sverige 2015.

Hon har uppehållstillstånd här eftersom hon har skyddsbehov. Däremot kan hon inte få hit sina barn. Försörjningskraven som ställs för att få återförenas med sin familj är för höga.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210226:

Norran debatt 21-02-15:

Det finns ett systemfel i svensk migrationspolitik till sidans topp

Håkan Jansson, Charlotta Enqvist (KD)

Ovissheten bryter ner människor. Här behövs en förändring som gör att besked kan lämnas snabbare.

Ali kom till Sverige under den stora flyktingvågen 2015.

Hans far hade blivit bortförd av talibanerna några år tidigare.

Hans äldsta bror flydde till Sverige och fick uppehållstillstånd 2011.

Två år senare kommer Alis mamma och småsyskon till Sverige som anhöriginvandrare. Men Ali, som vid den tiden befann sig i Iran, dit hans mamma skickat honom för att jobba, har ingen möjlighet att följa med.

Åter i Afghanistan inser Ali att han inte har någon familj kvar i landet. Han tar beslutet att bege sig till Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210208:

Dagens Nyheter insändare 21-02-05:

"Mina barns mamma får inte något uppehållstillstånd" till sidans topp

Regeltolkning och ologiskheter i lagen hindrar tvillingarna Erik och Allison att leva med sin mor. Fallet bör få förtur i domstolen och att beslutet ska bli att uppehållstillstånd beviljas. Allt annat är ologiskt och orättfärdigt och strider mot barnkonventionen, skriver Johan Broström och Lars Rådh.

Vi som skriver detta är Johan Broström, stolt far till tvillingarna Erik och Allison samt Lars Rådh, tidigare borgarråd och stadsdirektör i Stockholm. Vårat fall har tidigare tagits upp i flera medier, och nu vill vi ännu en gång uppmärksamma på vad vi anser är ologiska och omänskliga effekter av de beslut Migrationsverket och Migrationsdomstolen fattar med hänvisning till gällande lagar och politikinriktning.

Beslut där barnens bästa enligt barnkonventionen inte haft någon avgörande betydelse. Besluten innebär att barnen förnekas möjligheten att i Sverige leva med båda sina föräldrar. Pappa Johan är liksom barnen födda i Sverige och är svenska medborgare medan mamma Ruth är peruansk medborgare.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Sveriges Radio Ekot 21-02-04:

Lättnader för utlandssvenskar som vill ta sin familj till Sverige till sidans topp

Den tillfälliga migrationslagstiftningen som infördes för fem år sedan har gjort det svårt för utlandssvenskar att flytta till Sverige med sin utländska partner och familj. Många har tvingats att leva isär i över ett års tid på grund av försörjningskrav och långa handläggningstider.

Migrationskommittén har föreslagit att försörjningskravet ska slopas för svenska medborgare som vill ta hit anhöriga. Men organisationen Svenskar i Världen tycker inte att det räcker och kräver att det ska bli möjligt att leva i Sverige medan man ansöker om uppehållstillstånd.

Migrations- och justitieminister Morgan Johansson säger att han ska göra vad han kan för att se till att handläggningstiderna kortas. När det kommer till kravet om att kunna ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige hänvisar han till den fortsatta beredningen.

Hela inslaget (Extern länk)

Sveriges Radio Studio Ett 21-02-04: Svårt för utlandssvenskar att ta med sig familjen tillbaka (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.