fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Debatt och partipolitik

Åldersbestämning av ensamkommande barn

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 211210:

Dagens Nyheter debatt 21-11-26:

"Felaktigt åldersbedömda måste få en svensk ursäkt" till sidans topp

Journalisten och författaren Thord Eriksson: Orimligt att det ska dröja till 2024 innan regeringen agerar.

Regeringens utredare anser att det är en stor risk att de medicinska åldersbedömningar som gjorts av ensamkommande felaktigt slagit fast att de varit över 18 år. Trots detta ska det dröja till 2024 innan utredningen drar sina slutsatser. De drabbade borde få en ursäkt av Sverige betydligt snabbare.

"Sverige - vad är det för land?" Frågan ställs av Malekzai, en man i 30-årsåldern som jag mötte vintern 2018 under en bro i Paris, dit många unga afghaner sökte sig när de fått avslag på sina asylansökningar i Sverige.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

Johan Rahm, Rättsmedicinalverket, i Dagens Nyheter debatt 21-11-27: "Utredningen underkänner inte metoden som används" (Extern länk)

Se även:

Ingrid Eckerman pressmeddelande 21-11-29: Svea hovrätt: Migrationsverkets metod för åldersbestämning inte tillräckligt rättssäker (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 211104:

Katrineholms-Kuriren ledare 21-11-03:

Vetenskapligt stöd bör finnas när ålder slås fast till sidans topp

Så trillade utredningen av Sveriges medicinska åldersbedömningar ner förra veckan. Någon sågning var det inte riktigt. Men det saknades inte kritik.

I asylprocessen är identitet en viktig sak. När människor söker asyl ska de kunna visa vilka de är, allra helst uppvisa hemlandspass. Men ibland saknas sådana identitetshandlingar. Det kan vara sökande som förlorat dem under flykten. En del kan inte heller få ut några nya dokument på grund av att det är för dyrt eller att det är hemlandets regim de flyr. Många är också ensamkommande barn.

I en sådan situation kan medicinsk åldersbedömning vara till nytta. Men då måste metoderna hålla hög standard. De gör de inte i Sverige.

Även om utredningen är mild i sin kritik av Rättsmedicinalverkets (RMV) metodval finns det intressanta saker i den som bör lyftas.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Arkiveringsdatum 210314:

Dagens Medicin debatt 21-03-05:

"Blir granskningen av åldersbedömningarna oberoende?" till sidans topp

Om kommittén som regeringen tillsatt gör ett oberoende arbete måste man i vissa fall underkänna sitt eget arbete, skriver läkaren Ingrid Eckerman.

I arbetet med en vitbok om rättssäkerheten och flyktingarna läser jag åter om de medicinska åldersbedömningarna.

Vi vet inte hur många som felaktigt klassificerats som vuxna av dem som genomgått medicinsk åldersbedömning. Socialstyrelsen gjorde felaktiga statistiska uppskattningar, vilket framgår av myndighetens förtydligande om rapporten, från 19 november 2018. Rättsmedicinalverket, RMV, valde en icke validerad metod för åldersbedömningar. Migrationsverket lät bedömningen enbart vila på utlåtandet från RMV. Domstolarna prövade inte underlagen självständigt. Regeringen lyssnade inte på signalerna om rättsosäkerhet, var senfärdig med att tillsätta en utredning och bemannade den med utredare som jag anser är jäviga på grund av deras övriga uppdrag.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Läkartidningen 21-03-09:

Kan en jävig expertgrupp göra en opartisk utredning? till sidans topp

/undertecknad av 15 specialistläkare/

Redan i oktober 2020 framfördes kritik i Läkartidningen och i tidningen Sjukhusläkaren [1, 2] mot den expertgrupp (utsedd av justitiedepartementet) som ska gå igenom fakta kring Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar. Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, kommenterade valet av experter så här i Läkartidningen: "Jag noterar att det är de mest styvnackade försvararna av det kontroversiella metodvalet som utsetts som experter."

Trots kritiken ändrades inte sammansättningen i expertgruppen, där fem av de tio ledamöterna enligt vår åsikt är jäviga på grund av tidigare engagemang. Vi anser det därför viktigt att än en gång påminna om den uppenbara risken för att de kommer fram till att man med den metod som RMV valt (MR-undersökning av knä plus röntgen av visdomständer) kan bedöma om en individ är under eller över 18 år.

Enligt regeringens direktiv till utredningen är syftet att "stärka grunden för med vilken säkerhet det går att uttala sig om sannolikheten för att personer med okänd ålder är över eller under 18 år med hjälp av Rättsmedicinalverkets tillämpade metod". Utredningen ska granska den metod som RMV valt och göra en internationell jämförelse. Resultatet ska redovisas senast 11 juni 2021. Vi menar att valet av utredare ger intryck av att Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Migrationsverket och domstolarna ska granska sig själva.

Utredaren Maria Eka är chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm och har dömt i mål angående åldersuppskrivning. Såvitt känt är det bara en enda domare i Skåne som självständigt prövat och i några fall gått emot Migrationsverkets bedömningar.

(...)

Hela artikeln (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR och #vistårinteut samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.