fåglar flyger

ASYLNYTT

Aktuellt nyhetsbrev

Fridh advokatbyrå

Sponsrad av Fridh Advokatbyrå

ARKIV:

Nya regler och lagförslag

Flyktinggrupper, landpraxis

Gränser: passage och hinder

Mottagande av asylsökande

Asylutredning och procedur

Skäl för och emot tillstånd

Tvång, hot och deportationer

Papperslösa, gömda, utvisade

Stöd och solidaritet

EU:s flykting- och gränspolitik

Allmänt om migration, statistik

Integration och uppföljning

Debatt och partipolitik

Kultur, personer, diverse

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

menybox Asylnytt startsida Praxisnotiser Kalender FARR:s hemsida

Asylnytt - Arkiv

Nya regler och lagförslag

Kommunmottagande och etablering

Klipp från media

Länk till information från myndigheter och organisationer


Arkiveringsdatum 180804:

Sveriges Radio Kalmar 18-07-20:

"Nyanlända ska inte få bo var de vill" till sidans topp

Hultsfreds kommun bröt medvetet mot lagen när de vägrade betala socialbidrag till nyanlända. Nu är mottagandet i Sverige på väg att ändras.

Hultsfreds kommun bröt medvetet mot lagen för att protestera mot en ojämn fördelning av nyanlända i Sverige. Robert Andersson, sektionschef för arbete- och integrationsenheten i Hultsfred, minns hur det var när en stor grupp nyanlända kom till Hultsfred.

- När det var som mest sprang mina medarbetare i korridorerna och högarna växte, berättar han.

Robert Andersson larmade sin chef och politikerna som fattade det ovanliga beslutet att stoppa utbetalningen av försörjningsstöd till nyanlända med uppehållstillstånd.

(...)

Hela inslaget (Extern länk)

 till innehållsförteckningen innehåll

Källor: Informationen på denna sida är hämtad från följande källor (externa länkar): EU (kommissionen, ministerrådet, parlamentet och domstolen), Europarådet (mr-kommissionären, domstolen, kommittén mot tortyr), FN:s flyktingkommissariat UNHCR, FN:s kommitté mot tortyr m.fl. FN-organ, Sveriges Radio, SvT, andra svenska media via Nyhetsfilter och pressmeddelanden via Newsdesk, utländska media till exempel via Are You Syrious och Rights in Exile, internationella organisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, ECRE, Statewatch och Picum, organisationer i Sverige som Rädda Barnen, Asylrättscentrum, Svenska Amnesty, FARR, #vistårinteut och InfoTorg Juridik (betaltjänst) samt myndigheter och politiska organ som Migrationsverket, Sveriges domstolar, JO, Justitiedepartementet m.fl. departement och Sveriges Riksdag.

Bevakning: Hjalte Lagercrantz och Sanna Vestin. Sammanställning: Sanna Vestin. Asylnytt är ett ideellt projekt. Sponsring avser prenumerationsavgifter. Tips emottages tacksamt.